Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kuka omistaa Euroopan keskuspankin?

30.1.2020

EKP:n pääoma tulee EU-maiden kansallisilta keskuspankeilta, eli ne ovat muodollisesti sen osakkaita. Hintavakauden ylläpitämiseen tarvitaan pääomaa.

EKP:llä ei ole yksityisiä omistajia, jotta yksityiset taloudelliset intressit eivät pääse vaikuttamaan sen toimintaan.

Miten eri keskuspankkien osuudet määräytyvät?

Kunkin maan kansallisen keskuspankin osuus EKP:n pääomasta lasketaan suhteessa maan osuuteen koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta.

null

Euroalueen maat maksavat osuutensa EKP:n pääomasta kokonaisuudessaan. Kaikki euroalueen maiden keskuspankit ovat edustettuina EKP:n neuvostossa riippumatta maansa koosta. Äänioikeudet kiertävät, eli eri keskuspankkien pääjohtajat osallistuvat äänestyksiin eri kokouksissa.

Ennen maansa liittymistä euroalueeseen EU-maiden keskuspankit maksavat vain 3,75 % pääomaosuudestaan. Ne ovat osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, ja niiden pääjohtajat ovat mukana EKP:n yleisneuvostossa.

Miksi keskuspankkien osuudet muuttuvat ajoittain?

Osuudet muuttuvat aina jäsenvaltioiden määrän muuttuessa.

Lisäksi maiden väkiluku ja bruttokansantuote vaihtelevat, joten osuudet tarkistetaan viiden vuoden välein, jotta ne vastaisivat maiden todellisia suhteita.


Lisätietoa aiheesta