Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Kto vlastní ECB?

30. januára 2020

ECB vlastnia spoločne centrálne banky všetkých krajín EÚ. Môžeme o nich uvažovať ako o akcionároch. Každá centrálna banka EÚ má podiel na základnom imaní ECB. Inými slovami, každá z nich poskytla určitú finančnú sumu, aby sme my v ECB mohli pracovať na dosahovaní nášho cieľa, ktorým je udržiavanie stabilných cien v eurozóne.

Tieto centrálne banky sú jediným vlastníkom ECB; nemáme teda žiadnych súkromných vlastníkov. Okrem iného to znamená, že nás neovplyvňujú súkromné finančné záujmy, ktoré by mohli mať dosah na našu nezávislosť.

Aká je výška príspevkov jednotlivých centrálnych bánk?

To závisí od počtu obyvateľov a veľkosti hospodárstva danej krajiny v pomere k EÚ ako celku. V tejto súvislosti zohráva úlohu tzv. kľúč na upisovanie základného imania ECB, ktorý slúži na výpočet presnej sumy, ktorú musia jednotlivé centrálne banky zaplatiť.

null

Niektoré krajiny platia viac než ostatné, neznamená to však, že by mal ich hlas v rozhodovacom procese ECB väčšiu váhu. Suma, ktorú platia, je primeraná ich veľkosti. Každá krajina, ktorá používa euro, má hlas v Rade guvernérov ECB. Každá z týchto krajín sa zapája do diskusií na zasadaniach, pričom hlasovacie práva sa prideľujú na základe rotačného systému.

Len krajiny používajúce euro (spolu je ich 19) splácajú celý svoj podiel stanovený kľúčom na upisovanie základného imania ECB. Krajiny EÚ, ktoré majú vlastnú menu, naproti tomu splácajú len zlomok tejto sumy, a to 3,75 %. Na základnom imaní ECB sa podieľajú preto, lebo aj ony sú súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), v rámci ktorého sú zapojené do niektorých rozhodovacích procesov ECB.

Každá centrálna banka teda platí inú sumu. Mení sa niekedy táto suma?

Áno. Kľúč na upisovanie základného imania ECB, a teda aj sumu, ktorú musia jednotlivé centrálne banky zaplatiť, aktualizujeme každých päť rokov a zakaždým, keď sa zmení počet členských krajín EÚ.

Cieľom je zohľadniť zmeny v počte obyvateľov a vo veľkosti hospodárstva jednotlivých krajín v priebehu času a v pomere k zvyšku EÚ.