Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kam pieder ECB?

30.01.2020.

ECB pieder visām ES valstu centrālajām bankām kopā. Tās var uzskatīt par akcionāriem. Katrai no tām pieder daļa ECB kapitālā. Citiem vārdiem runājot, katra no tām iemaksājusi noteiktu naudas summu, lai ECB varētu strādāt un sasniegt mūsu kopīgo mērķi – saglabāt stabilas cenas visā euro zonā.

ECB nepieder privātpersonām, tās vienīgie īpašnieki ir valstu centrālās bankas. Tas nozīmē arī to, ka ECB neietekmē privātas finanšu intereses, kas varētu apdraudēt tās neatkarību.

Cik liela ir katras centrālās bankas iemaksa?

Tas atkarīgs no katras valsts iedzīvotāju skaita un ekonomikas lieluma attiecībā pret visu ES kopumā. To nosaka "kapitāla atslēga". Mēs izmantojam šo atslēgu, lai precīzi aprēķinātu, cik lielai jābūt katras valsts centrālās bankas iemaksai.

null

Dažas valstis iemaksā vairāk nekā citas, bet tas nenozīmē, ka tām ir lielāka teikšana ECB lēmumu pieņemšanas procesā. Katras valsts centrālās bankas iemaksa ir proporcionāla valsts izmēram. Jebkurā gadījumā katrai valstij, kurā izmanto euro, ir balsstiesības ECB Padomē. Katra no tām var paust viedokli sanāksmēs, un rotācijas sistēma nosaka balsošanas kārtību.

Tikai šīs valstis iemaksā pilno summu, kas tām aprēķināta, izmantojot kapitāla atslēgu. Turpretī ES valstis, kuras izmanto savu valūtu, iemaksā tikai nelielu daļu no šīs summas, precīzāk – 3.75%. Šīs valstis dod savu ieguldījumu, jo tās ir daļa no Eiropas Centrālo banku sistēmas jeb ECBS un tāpēc ir iesaistītas dažu ECB lēmumu pieņemšanas procesā.

Šo iemeslu dēļ katras centrālās bankas iemaksātā summa atšķiras. Vai šī iemaksas lielums kādreiz mainās?

Jā. Reizi piecos gados un katru reizi, kad mainās ES valstu skaits, mēs aktualizējam kapitāla atslēgu un tādējādi arī summu, ko iemaksā katra no centrālajām bankām.

Mēs ņemam vērā, kā laika gaitā mainījies katras valsts iedzīvotāju skaits un ekonomikas lielums un tā attiecība pret pārējām ES valstīm.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām