Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 30. janvārī

ECB parakstītais kapitāls pēc Bank of England izstāšanās no Eiropas Centrālo banku sistēmas nemainīsies

  • ECB kopējais parakstītā kapitāla apjoms ir 10.8 mljrd. euro.
  • ECB atmaksās Bank of England apmaksātā kapitāla daļu (58 milj. euro).
  • Bank of England daļa ECB parakstītajā kapitālā tiks pārdalīta starp pārējām nacionālajām centrālajām bankām.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) parakstītais kapitāls (10.8 mljrd. euro) nemainīsies pēc Bank of England izstāšanās no Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS). Bank of England pašreizējā daļa ECB parakstītajā kapitālā (14.3%) tiks pārdalīta starp euro zonas valstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) un pārējām ārpus euro zonas esošo valstu NCB.

Bank of England izstāsies no ECBS pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Bank of England daļa ECB parakstītajā kapitālā veido 14.3%. 3.75% no šā apjoma, kas līdzinās 58 milj. euro, ir apmaksāti. ECB šo summu atmaksās saskaņā ar izstāšanās līguma starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti noteikumiem.

Tādējādi ECB parakstītais kapitāls tiks pārdalīts starp pārējām NCB, pamatojoties uz aktualizētu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu. Svērumi tiks pārrēķināti atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaram Eiropas Savienībā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības.

Euro zonas NCB apmaksā 100% no to ECB parakstītā kapitāla, kamēr ārpus euro zonas esošo valstu NCB apmaksā 3.75%. Euro zonas NCB daļas palielināsies un tās tiks apmaksātas pilnībā. Tā rezultātā ECB apmaksātais kapitāls pieaugs no 7 659 milj. euro 2020. gadā līdz 8 880 milj. euro 2022. gadā (sk. tālāk tabulu). Gadā, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, ECB apmaksātā kapitāla apjoms nemainīsies, jo pārējās NCB segs Bank of England apmaksāto kapitālu (58 milj. euro). Pēc tam euro zonas NCB pilnībā apmaksās savu parakstīto kapitālu, kas palielinājies, veicot divus gada maksājumus. Pirmais maksājums būs jāveic 2021. gadā. Šīs pārmaiņas veido ieguldījumus, kas atspoguļoti NCB bilancēs.

Iemaksu sadalījums pēc breksita

Euro zonas NCB

Kapitāla atslēga

Parakstītais kapitāls

Apmaksātais kapitāls

2020

2021

2022

(%)

(euro)

(euro)

(euro)

(euro)

Nationale Bank van Belgiė/ Banque Nationale de Belgique

2.9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21.4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0.2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1.3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2.0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de Espańa

9.6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16.6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d'Italia

13.8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0.1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0.3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0.4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0.2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Bank Čentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0.0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4.7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2.3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1.9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0.3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0.9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Euro zonas valstu grupas NCB starpsumma

81.3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

0.9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1.8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1.7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0.6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1.5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6.0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Naţională a României

2.8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges Riksbank

2.9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Ārpus euro zonas esošo valstu grupas NCB starpsumma

18.6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Kopā

100.0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

Piezīmes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem