Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI
  • 2020 m. sausio 30 d.

ECB pasirašytasis kapitalas iš Europos centrinių bankų sistemos pasitraukus Bank of England nekinta

  • Visas ECB pasirašytasis kapitalas lieka nepakitęs, t. y. 10,8 mlrd. eurų.
  • ECB grąžins Bank of England jo apmokėtą ECB kapitalo dalį (58 mln. eurų).
  • Bank of England dalis ECB pasirašytajame kapitale bus perskirstyta kitiems nacionaliniams centriniams bankams.

Iš Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) pasitraukus Bank of England, Europos Centrinis Bankas (ECB) savo pasirašytojo kapitalo dydžio nekeis, t. y. jis ir toliau bus 10,8 mlrd. eurų. Bank of England dalis ECB pasirašytajame kapitale, kuri šiuo metu yra 14,3 %, bus perskirstyta euro zonos nacionaliniams centriniams bankams (NCB) ir likusiems ne euro zonos NCB.

Bank of England turi pasitraukti iš ECBS dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Jo pasirašyta dalis ECB kapitale yra 14,3 %, iš jos 3,75 % – o tai yra 58 mln. eurų – yra apmokėta. Šią sumą ECB grąžins, kaip numatyta JK ir ES susitarime dėl išstojimo.

Dėl šios priežasties bus pakoreguotas ECB kapitalo pasirašymo raktas ir pagal jį ECB pasirašytasis kapitalas bus perskirstytas kitiems NCB. Kai JK išstos iš Europos Sąjungos, svoriai bus perskaičiuoti pagal kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį nuo visos Europos Sąjungos bendro gyventojų skaičiaus ir BVP.

Euro zonos NCB apmoka 100 % jų pasirašyto ECB kapitalo, o ne euro zonos NCB – iki 3,75 % jų pasirašyto kapitalo. Kadangi euro zonos NCB dalys padidės ir bus visiškai apmokėtos, ECB apmokėtasis kapitalas padidės nuo 7 659 mln. eurų 2020 m. iki 8 880 mln. eurų 2022 m., kaip parodyta lentelėje. ECB apmokėtasis kapitalas Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES metais nesikeis, nes pasitraukusio Bank of England apmokėtą dalį, t. y. 58 mln. eurų, padengs likę NCB. Tuomet euro zonos NCB savo padidėjusias pasirašytas dalis visiškai apmokės dviem metinėmis įmokomis, kurių pirmoji bus padaryta 2021 m. Šie pokyčiai NCB balansuose parodomi kaip investicija.

Įnašai po „Brexito“

Euro zonos NCB

Kapitalo raktas, %

Pasirašytas kapitalas

Apmokėtas kapitalas

2020 m.

2021 m.

2022 m.

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0,2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2,0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de España

9,6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16,6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d’Italia

13,8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0,3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0,4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

0,0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1,9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0,3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0,9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Euro zonos NCB grupės suma

81,3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1,8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Naţională a României

2,8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges Riksbank

2,9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Ne euro zonos NCB grupės suma

18,6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Išš viso

100,0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

Dėl apvalinimo skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui, tel. +49 69 1344 7316.

Pastabos

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai