Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
  • 30. siječnja 2020.

Upisani kapital ESB-a ostaje nepromijenjen nakon izlaska središnje banke Bank of England iz Europskog sustava središnjih banaka

  • Ukupni upisani kapital ESB-a ostaje 10,8 mlrd. EUR.
  • ESB će otplatiti udio središnje banke Bank of England u svojem uplaćenom kapitalu (58 mil. EUR).
  • Udio Bank of England u upisanom kapitalu ESB-a preraspodijelit će se među preostalim nacionalnim središnjim bankama.

Europska središnja banka (ESB) održat će iznos upisanog kapitala u visini 10,8 mlrd. EUR nakon što Bank of England napusti Europski sustav središnjih banaka (ESSB). Udio te središnje banke u upisanom kapitalu ESB-a, koji trenutačno iznosi 14,3 %, preraspodijelit će se među nacionalnim središnjim bankama europodručja i preostalim nacionalnim središnjim bankama izvan europodručja.

Bank of England napustit će ESSB zbog izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Ona drži 14,3 % upisanog kapitala ESB-a, od kojih je uplaćeno 3,75 %, odnosno 58 mil. EUR. Taj će iznos ESB otplatiti u skladu s uvjetima sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Upisani kapital ESB-a stoga će biti preraspodijeljen među drugim nacionalnim središnjim bankama na temelju prilagođenog ključa za upis kapitala ESB-a. Ponderi će se ponovno izračunati razmjerno udjelu svake države članice u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu (BDP) Europske unije nakon što je Ujedinjena Kraljevina napusti.

Nacionalne središnje banke europodručja uplaćuju 100 % svojeg upisanog kapitala u kapital ESB-a, dok one izvan europodručja uplaćuju 3,75 %. Budući da će udjeli nacionalnih središnjih banaka europodručja biti uvećani i zatim uplaćeni u cijelosti, doći će do porasta uplaćenog kapitala ESB-a sa 7.659 mil. EUR u 2020. na 8.880 mil. EUR u 2022. godini, kao što je prikazano u donjoj tablici. Uplaćeni kapital ESB-a ostat će nepromijenjen u godini kada Ujedinjena Kraljevina napusti EU zato što će preostale nacionalne središnje banke pokriti povučeni kapital Bank of England u iznosu od 58 mil. EUR. One će zatim u cijelosti uplatiti uvećani upisani kapital u dvama godišnjim obrocima, od kojih je prvi predviđen za 2021. Te se promjene evidentiraju kao ulaganje u bilancama nacionalnih središnjih banaka.

Raščlamba doprinosa nakon Brexita

Nacionalne središnje banke europodručja

Ključ za upis kapitala

Upisani kapital

Uplaćeni kapital

2020.

2021.

2022.

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

320.744.959

276.290.917

298.517.938

320.744.959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2.320.816.566

1.999.160.135

2.159.988.350

2.320.816.566

Eesti Pank

0,2291

24.800.091

21.362.892

23.081.492

24.800.091

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

1,3772

149.081.997

128.419.794

138.750.896

149.081.997

Bank of Greece

2,0117

217.766.667

187.585.028

202.675.847

217.766.667

Banco de Espańa

9,6981

1.049.820.011

904.318.913

977.069.462

1.049.820.011

Banque de France

16,6108

1.798.120.274

1.548.907.580

1.673.513.927

1.798.120.274

Banca d’Italia

13,8165

1.495.637.102

1.288.347.435

1.391.992.268

1.495.637.102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18.943.762

16.318.228

17.630.995

18.943.762

Latvijas Banka

0,3169

34.304.447

29.549.980

31.927.214

34.304.447

Lietuvos bankas

0,4707

50.953.308

43.891.372

47.422.340

50.953.308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29.000.194

24.980.876

26.990.535

29.000.194

Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta

0,0853

9.233.731

7.953.971

8.593.851

9.233.731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515.941.487

444.433.941

480.187.714

515.941.487

Österreichische Nationalbank

2,3804

257.678.468

221.965.204

239.821.836

257.678.468

Banco de Portugal

1,9035

206.054.010

177.495.700

191.774.855

206.054.010

Banka Slovenije

0,3916

42.390.728

36.515.533

39.453.130

42.390.728

Národná banka Slovenska

0,9314

100.824.116

86.850.273

93.837.195

100.824.116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161.714.781

139.301.721

150.508.251

161.714.781

Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka europodručja

81,3286

8.803.826.700

7.583.649.493

8.193.738.097

8.803.826.700

Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka)

0,9832

106.431.470

3.991.180

3.991.180

3.991.180

Česká národní banka

1,8794

203.445.183

7.629.194

7.629.194

7.629.194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190.422.699

7.140.851

7.140.851

7.140.851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71.390.922

2.677.160

2.677.160

2.677.160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167.657.709

6.287.164

6.287.164

6.287.164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653.126.802

24.492.255

24.492.255

24.492.255

Banca Națională a României

2,8289

306.228.625

11.483.573

11.483.573

11.483.573

Sveriges Riksbank

2,9790

322.476.961

12.092.886

12.092.886

12.092.886

Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja

18,6714

2.021.180.370

75.794.264

75.794.264

75.794.264

Ukupno

100,0000

10.825.007.070

7.659.443.757

8.269.532.360

8.879.620.963

Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +49 69 1344 7316.

Napomene:

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije