Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA
  • 30 ta’ Jannar 2020

Il-kapital sottoskritt tal-BĊE għandu jibqa’ kostanti wara li l-Bank of England jirtira mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali

  • Il-kapital sottoskritt totali tal-BĊE se jibqa’ ta’ €10.8 biljun.
  • Il-BĊE se jħallas lura s-sehem tal-Bank of England fil-kapital imħallas tiegħu (€58 miljun)
  • Is-sehem tal-Bank of England fil-kapital sottoskritt tal-BĊE se jiġi ri-allokat fost il-banek ċentrali nazzjonali l-oħrajn

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) se jżomm il-kapital sotoskritt tiegħu kostanti fil-livell ta’ €10.8 biljun wara li l-Bank of England jirtira mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ). Is-sehem attwali tal-Bank of England fil-kapital sottoskritt tal-BĊE, li hu ta’ 14.3%, se jiġi ri-allokat kemm fost il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro (BĊN) kif ukoll fost il-BĊN l-oħra barra ż-żona tal-euro.

Il-Bank of England se jirtira mis-SEBĊ bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Hu għandu 14.3% tal-kapital sottoskritt tal-BĊE, li minnu 3.75% – ekwivalenti għal €58 miljun – hu mħallas. Dan l-ammont se jitħallas lura mill-BĊE skont it-termini tal-Ftehim tal-Irtirar bejn ir-Renju Unit u l-UE.

Għalhekk, il-kapital sottoskritt tal-BĊE se jiġi ri-allokat fost il-BĊN l-oħra abbażi ta’ skema aġġornata għas-sottoskrizzjoni fil-kapital tal-BĊE. L-ippeżar se jerġa’ jiġi kalkolat abbażi tas-sehem ta’ kull Stat Membru fil-popolazzjoni totali u l-prodott domestiku gross (PDG) tal-Unjoni Ewropea wara li r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea.

Il-BĊN taż-żona tal-euro jħallsu 100% tas-sottoskrizzjonijiet tagħhom għall-kapital tal-BĊE, waqt li l-BĊN barra ż-żona tal-euro jħallsu 3.75% tas-sottoskrizzjonijiet tagħhom. Billi l-ishma tal-BĊN taż-żona tal-euro se jiżdiedu, u se jitħallsu kompletament, dan se jwassal għal żieda fil-kapital imħallas tal-BĊE minn €7,659 miljun fl-2020 għal €8,880 miljunfl-2022, kif jidher fit-tabella hawn taħt. Il-kapital imħallas tal-BĊE se jibqa’ kif kien fis-sena tal-irtirar tar-Renju Unit mill-UE billi l-BĊN l-oħra se jkopru l-kapital imħallas u rtirat tal-Bank of England ta’ €58 miljun. Il-BĊN taż-żona tal-euro mbagħad iħallsu is-sottoskrizzjonijiet miżjuda tagħhom, bl-ewwel rata dovuta fl-2021. Dawn il-bidliet huma investiment li jidher fil-karti tal-bilanċ tal-BĊN.

Tqassim tal-kontribuzzjonijiet wara Brexit

BĊN taż-żona tal-euro

Skema tal-kapital

Kapital sottoskritt

Kapital imħallas

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2.9630

320,744,959

276,290,917

298,517,938

320,744,959

Deutsche Bundesbank

21.4394

2,320,816,566

1,999,160,135

2,159,988,350

2,320,816,566

Eesti Pank

0.2291

24,800,091

21,362,892

23,081,492

24,800,091

Central Bank of Ireland

1.3772

149,081,997

128,419,794

138,750,896

149,081,997

Bank of Greece

2.0117

217,766,667

187,585,028

202,675,847

217,766,667

Banco de España

9.6981

1,049,820,011

904,318,913

977,069,462

1,049,820,011

Banque de France

16.6108

1,798,120,274

1,548,907,580

1,673,513,927

1,798,120,274

Banca d’Italia

13.8165

1,495,637,102

1,288,347,435

1,391,992,268

1,495,637,102

Central Bank of Cyprus

0.1750

18,943,762

16,318,228

17,630,995

18,943,762

Latvijas Banka

0.3169

34,304,447

29,549,980

31,927,214

34,304,447

Lietuvos bankas

0.4707

50,953,308

43,891,372

47,422,340

50,953,308

Banque centrale du Luxembourg

0.2679

29,000,194

24,980,876

26,990,535

29,000,194

Bank Ċentrali ta’ Malta

0.0853

9,233,731

7,953,971

8,593,851

9,233,731

De Nederlandsche Bank

4.7662

515,941,487

444,433,941

480,187,714

515,941,487

Oesterreichische Nationalbank

2.3804

257,678,468

221,965,204

239,821,836

257,678,468

Banco de Portugal

1.9035

206,054,010

177,495,700

191,774,855

206,054,010

Banka Slovenije

0.3916

42,390,728

36,515,533

39,453,130

42,390,728

Národná banka Slovenska

0.9314

100,824,116

86,850,273

93,837,195

100,824,116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.4939

161,714,781

139,301,721

150,508,251

161,714,781

Subtotal għall-grupp ta’ BĊN taż-żona tal-euro

81.3286

8,803,826,700

7,583,649,493

8,193,738,097

8,803,826,700

Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)

0.9832

106,431,470

3,991,180

3,991,180

3,991,180

Česká národní banka

1.8794

203,445,183

7,629,194

7,629,194

7,629,194

Danmarks Nationalbank

1.7591

190,422,699

7,140,851

7,140,851

7,140,851

Hrvatska narodna banka

0.6595

71,390,922

2,677,160

2,677,160

2,677,160

Magyar Nemzeti Bank

1.5488

167,657,709

6,287,164

6,287,164

6,287,164

Narodowy Bank Polski

6.0335

653,126,802

24,492,255

24,492,255

24,492,255

Banca Naţională a României

2.8289

306,228,625

11,483,573

11,483,573

11,483,573

Sveriges Riksbank

2.9790

322,476,961

12,092,886

12,092,886

12,092,886

Subtotal għall-grupp ta’ BĊN barra ż-żona tal-euro

18.6714

2,021,180,370

75,794,264

75,794,264

75,794,264

Total

100.0000

10,825,007,070

7,659,443,757

8,269,532,360

8,879,620,963

Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib sal-eqreb euro.

Għal mistoqsijiet min-naħa tal-midja, jekk jogħġbok ikkuntattja lil William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Noti:

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja