Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST
  • 30. januar 2020

Vpisani kapital ECB bo po izstopu centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank ostal nespremenjen

  • Skupni vpisani kapital ECB bo ostal na ravni 10,8 milijarde EUR.
  • ECB bo povrnila delež Bank of England v vplačanem kapitalu (58 milijonov EUR).
  • Delež Bank of England v vpisanem kapitalu ECB bo prerazporejen med preostale nacionalne centralne banke.

Evropska centralna banka (ECB) bo po izstopu centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) vpisani kapital ohranila nespremenjen na ravni 10,8 milijarde EUR. Sedanji delež Bank of England v vpisanem kapitalu ECB, ki znaša 14,3%, bo prerazporejen med nacionalne centralne banke v euroobmočju in zunaj euroobmočja.

Bank of England bo iz ESCB izstopila zaradi odhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ima 14,3% vpisanega kapitala ECB, od katerega je vplačanega 3,75% – kar znaša 58 milijonov EUR. Ta znesek bo ECB povrnila po pogojih iz sporazuma o izstopu med Združenim kraljestvom in EU.

Vpisani kapital ECB bo torej prerazporejen med druge nacionalne centralne banke na podlagi prilagojenega ključa za vpis kapitala ECB. Uteži bodo ponovno izračunane na podlagi deleža vsake države članice v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu (BDP) Evropske unije po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Nacionalne centralne banke euroobmočja vplačajo 100% svojega vpisanega kapitala ECB, medtem ko nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja vplačajo 3,75%. Ker se bodo deleži nacionalnih centralnih bank euroobmočja povečali in bodo v celoti vplačani, se bo vplačani kapital ECB zvišal s 7.659 milijonov EUR v letu 2020 na 8.880 milijonov EUR v letu 2022, kot je prikazano v spodnji tabeli. Vplačani kapital ECB bo v letu, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU, ostal nespremenjen, ker bodo preostale nacionalne centralne banke pokrile povrnjen vplačani kapital Bank of England v višini 58 milijonov EUR. Nacionalne centralne banke v euroobmočju bodo nato povečani vpis kapitala v celoti vplačale v dveh letnih obrokih, pri čemer bo prvi zapadel leta 2021. Te spremembe se kot naložba beležijo v bilanci stanja nacionalnih centralnih bank.

Razčlenitev prispevkov po brexitu

Nacionalne centralne banke euroobmočja

Kapitalski ključ

Vpisani kapital

Vplačani kapital

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630

320.744.959

276.290.917

298.517.938

320.744.959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2.320.816.566

1.999.160.135

2.159.988.350

2.320.816.566

Eesti Pank

0,2291

24.800.091

21.362.892

23.081.492

24.800.091

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

149.081.997

128.419.794

138.750.896

149.081.997

Bank of Greece

2,0117

217.766.667

187.585.028

202.675.847

217.766.667

Banco de España

9,6981

1.049.820.011

904.318.913

977.069.462

1.049.820.011

Banque de France

16,6108

1.798.120.274

1.548.907.580

1.673.513.927

1.798.120.274

Banca d’Italia

13,8165

1.495.637.102

1.288.347.435

1.391.992.268

1.495.637.102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18.943.762

16.318.228

17.630.995

18.943.762

Latvijas Banka

0,3169

34.304.447

29.549.980

31.927.214

34.304.447

Lietuvos bankas

0,4707

50.953.308

43.891.372

47.422.340

50.953.308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29.000.194

24.980.876

26.990.535

29.000.194

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0853

9.233.731

7.953.971

8.593.851

9.233.731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515.941.487

444.433.941

480.187.714

515.941.487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257.678.468

221.965.204

239.821.836

257.678.468

Banco de Portugal

1,9035

206.054.010

177.495.700

191.774.855

206.054.010

Banka Slovenije

0,3916

42.390.728

36.515.533

39.453.130

42.390.728

Národná banka Slovenska

0,9314

100.824.116

86.850.273

93.837.195

100.824.116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161.714.781

139.301.721

150.508.251

161.714.781

Skupaj NCB euroobmočja

81,3286

8.803.826.700

7.583.649.493

8.193.738.097

8.803.826.700

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

0,9832

106.431.470

3.991.180

3.991.180

3.991.180

Česká národní banka

1,8794

203.445.183

7.629.194

7.629.194

7.629.194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190.422.699

7.140.851

7.140.851

7.140.851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71.390.922

2.677.160

2.677.160

2.677.160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167.657.709

6.287.164

6.287.164

6.287.164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653.126.802

24.492.255

24.492.255

24.492.255

Banca Naţională a României

2,8289

306.228.625

11.483.573

11.483.573

11.483.573

Sveriges riksbank

2,9790

322.476.961

12.092.886

12.092.886

12.092.886

Skupaj NCB zunaj euroobmočja

18,6714

2.021.180.370

75.794.264

75.794.264

75.794.264

Skupaj

100,0000

10.825.007.070

7.659.443.757

8.269.532.360

8.879.620.963

Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Opombe:

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije