Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 30. ledna 2020

Po odchodu Bank of England z Evropského systému centrálních bank zůstane upsaný základní kapitál ECB na stabilní úrovni

  • Celkový upsaný základní kapitál ECB zůstane na úrovni 10,8 mld. EUR.
  • ECB vyplatí Bank of England její podíl na svém splaceném základním kapitálu (58 mil. EUR).
  • Podíl Bank of England na upsaném základním kapitálu ECB bude přerozdělen mezi zbývající národní centrální banky.

Poté, co Bank of England odejde z Evropského systému centrálních bank (ESCB), ponechá Evropská centrální banka (ECB) svůj upsaný základní kapitál na úrovni 10,8 mld. EUR. Stávající podíl Bank of England na upsaném základním kapitálu ECB, jenž představuje 14,3 %, bude přerozdělen jak mezi národní centrální banky (NCB) zemí eurozóny, tak zbývající národní centrální banky zemí mimo eurozónu.

Bank of England vystoupí z ESCB v důsledku odchodu Spojeného království z Evropské unie. Bank of England drží 14,3 % upsaného základního kapitálu ECB, z čehož je splaceno 3,75 %, odpovídající 58 mil. EUR. ECB tuto částku uhradí podle podmínek smlouvy o odstoupení uzavřené mezi Spojeným královstvím a EU.

V důsledku toho bude upsaný základní kapitál ECB přerozdělen mezi ostatní národní centrální banky podle aktualizovaného klíče pro upisování základního kapitálu ECB. Vážené podíly budou přepočteny podle podílu každého členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu (HDP) Evropské unie poté, co Spojené království odejde z Evropské unie.

Národní centrální banky zemí eurozóny splatí 100 % svých podílů na upsaném základním kapitálu ECB a národní centrální banky zemí mimo eurozónu splatí 3,75 % svých podílů. Vzhledem k tomu, že podíly národních centrálních bank zemí eurozóny vzrostou a budou splaceny v plném rozsahu, dojde ke zvýšení splaceného základního kapitálu ECB ze 7 659 mil. EUR v roce 2020 na 8 880 mil. EUR v roce 2022, jak je uvedeno v tabulce níže. Splacený základní kapitál ECB zůstane beze změny v roce, v němž Spojené království odejde z EU, neboť zpětvzatý splacený základní kapitál Bank of England ve výši 58 mil. EUR uhradí zbývající národní centrální banky. Národní centrální banky zemí eurozóny pak splatí v plném rozsahu své zvýšené podíly na úpisu ve dvou ročních splátkách. První bude splatná v roce 2021. Tyto změny jsou investicí, která se promítne do rozvah národních centrálních bank.

Členění příspěvků po brexitu

NCB zemí eurozóny

Klíč pro upisování zákl. kapitálu

Upsaný základní kapitál

Splacený základní kapitál

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0,2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2,0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de España

9,6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16,6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d’Italia

13,8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0,3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0,4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

0,0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1,9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0,3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0,9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Mezisoučet pro skupinu NCB zemí eurozóny

81,3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

0,9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1,8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Naţională a României

2,8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges riksbank

2,9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Mezisoučet pro skupinu NCB zemí mimo eurozónu

18,6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Celkem

100,0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média