Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 30 januari 2020

Geplaatst kapitaal van de ECB onveranderd na vertrek Bank of England uit het Europees Stelsel van centrale banken

  • Geplaatst kapitaal van de ECB onveranderd op in totaal € 10,8 miljard
  • ECB betaalt aandeel van Bank of England in haar kapitaal terug (€ 58 miljoen)
  • Aandeel van Bank of England in geplaatst kapitaal van ECB herverdeeld over resterende nationale centrale banken

De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft haar geplaatste kapitaal op € 10,8 miljard na het vertrek van de Bank of England (BoE) uit het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Het huidige aandeel van de BoE in het geplaatste kapitaal van de ECB (van 14,3%) wordt verdeeld over zowel de nationale centrale banken (NCB's) van het eurogebied als de resterende NCB's buiten het eurogebied.

De BoE verlaat het ESCB als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Bank of England heeft een aandeel van 14,3% in het geplaatste kapitaal van de ECB, waarvan 3,75% – ofwel een bedrag van € 58 miljoen – is gestort. De ECB betaalt dat bedrag terug krachtens de voorwaarden van het uittredingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

In verband hiermee wordt het geplaatste kapitaal van de ECB herverdeeld over de andere NCB's op basis van een bijgewerkte verdeelsleutel voor het kapitaal van de ECB. De wegingen worden herberekend op basis van het aandeel van iedere lidstaat in de totale bevolking en het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De NCB's van het eurogebied storten 100% van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB, terwijl de NCB's buiten het eurogebied 3,75% van hun aandeel storten. Aangezien het aandeel van de NCB's van het eurogebied in het ECB-kapitaal zal toenemen en volgestort wordt, zal het gestorte kapitaal van de ECB toenemen van € 7.659 miljoen in 2020 naar € 8.880 miljoen in 2022 (zie onderstaand overzicht). In het jaar waarin het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt, blijft het gestorte kapitaal gelijk, aangezien de resterende NCB’s het door de BoE gestorte kapitaal van € 58 miljoen zullen dekken. De NCB's van het eurogebied zullen vervolgens hun gestegen aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB volstorten in twee jaarlijkse termijnen, te beginnen in 2021. Deze veranderingen komen in de balans van de NCB's tot uiting bij de deelneming in het kapitaal van de ECB.

Kapitaalsamenstelling na de brexit

NCB's van het eurogebied

Kapitaalver-deelsleutel

Geplaatst kapitaal

Gestort kapitaal

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België

2,9630

320.744.959

276.290.917

298.517.938

320.744.959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2.320.816.566

1.999.160.135

2.159.988.350

2.320.816.566

Eesti Pank

0,2291

24.800.091

21.362.892

23.081.492

24.800.091

Central Bank of Ireland

1,3772

149.081.997

128.419.794

138.750.896

149.081.997

Bank of Greece

2,0117

217.766.667

187.585.028

202.675.847

217.766.667

Banco de España

9,6981

1.049.820.011

904.318.913

977.069.462

1.049.820.011

Banque de France

16,6108

1.798.120.274

1.548.907.580

1.673.513.927

1.798.120.274

Banca d’Italia

13,8165

1.495.637.102

1.288.347.435

1.391.992.268

1.495.637.102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18.943.762

16.318.228

17.630.995

18.943.762

Latvijas Banka

0,3169

34.304.447

29.549.980

31.927.214

34.304.447

Lietuvos bankas

0,4707

50.953.308

43.891.372

47.422.340

50.953.308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29.000.194

24.980.876

26.990.535

29.000.194

Central Bank of Malta

0,0853

9.233.731

7.953.971

8.593.851

9.233.731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515.941.487

444.433.941

480.187.714

515.941.487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257.678.468

221.965.204

239.821.836

257.678.468

Banco de Portugal

1,9035

206.054.010

177.495.700

191.774.855

206.054.010

Banka Slovenije

0,3916

42.390.728

36.515.533

39.453.130

42.390.728

Národná banka Slovenska

0,9314

100.824.116

86.850.273

93.837.195

100.824.116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161.714.781

139.301.721

150.508.251

161.714.781

Subtotaal NCB’s van het eurogebied

81,3286

8.803.826.700

7.583.649.493

8.193.738.097

8.803.826.700

Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

0,9832

106.431.470

3.991.180

3.991.180

3.991.180

Česká národní banka

1,8794

203.445.183

7.629.194

7.629.194

7.629.194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190.422.699

7.140.851

7.140.851

7.140.851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71.390.922

2.677.160

2.677.160

2.677.160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167.657.709

6.287.164

6.287.164

6.287.164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653.126.802

24.492.255

24.492.255

24.492.255

Banca Naţională a României

2,8289

306.228.625

11.483.573

11.483.573

11.483.573

Sveriges Riksbank

2,9790

322.476.961

12.092.886

12.092.886

12.092.886

Subtotaal NCB's buiten het eurogebied

18,6714

2.021.180.370

75.794.264

75.794.264

75.794.264

Totaal

100,0000

10.825.007.070

7.659.443.757

8.269.532.360

8.879.620.963

De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de individuele getallen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Toelichting:

  • Nadere informatie over het kapitaal van de ECB
  • Explainer: Van wie is de ECB?
  • Jaarstukken van het ESCB en van de ECB
  • De rechtshandelingen over de NCB-bijdragen aan het kapitaal van de ECB na de brexit worden op 1 februari 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media