Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ
  • 30 ianuarie 2020

Capitalul subscris al BCE se va menține stabil după părăsirea de către Bank of England a Sistemului European al Băncilor Centrale

  • Valoarea totală a capitalului subscris al BCE se va menține la 10,8 miliarde EUR
  • BCE va rambursa Bank of England cota sa în capitalul vărsat (58 de milioane EUR)
  • Cota deținută de Bank of England în capitalul subscris al BCE va fi realocată între băncile centrale naționale rămase

Banca Centrală Europeană (BCE) își va menține capitalul subscris la un nivel stabil (10,8 miliarde EUR) după părăsirea de către Bank of England a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Cota actuală deținută de Bank of England în capitalul subscris al BCE, respectiv 14,3%, va fi realocată atât între băncile centrale naționale (BCN) ale țărilor din zona euro, cât și între restul BCN din afara zonei euro.

Bank of England urmează să se retragă din SEBC ca o consecință a ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE). Aceasta deține 14,3% din capitalul subscris al BCE, cotă din care este vărsat un procent de 3,75% – echivalentul a 58 de milioane EUR. Această sumă va fi rambursată de BCE în condițiile prevăzute de acordul de retragere între Regatul Unit și UE.

Prin urmare, capitalul subscris al BCE va fi realocat între celelalte BCN pe baza unei grile de repartiție actualizate pentru subscrierea la capitalul BCE. Cotele vor fi recalculate în funcție de ponderea fiecărui stat membru în totalul populației și produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene după părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit.

BCN din zona euro varsă 100% din cotele subscrise la capitalul BCE, în timp ce BCN din afara zonei euro varsă 3,75% din capitalul lor subscris. Creșterea cotelor BCN din zona euro și vărsarea în integralitate a acestora vor conduce la o majorare a capitalului vărsat al BCE de la 7 659 de milioane EUR în anul 2020 la 8 880 de milioane EUR în 2022, după cum se indică în tabelul de mai jos. Capitalul vărsat al BCE se va menține nemodificat în anul retragerii Regatului Unit din UE, întrucât BCN rămase vor acoperi capitalul retras, în valoare de 58 de milioane EUR, al Bank of England. BCN din zona euro vor vărsa apoi integral capitalul lor subscris majorat, în două tranșe anuale, prima dintre acestea fiind scadentă în 2021. Aceste modificări reprezintă o investiție care se reflectă în bilanțurile BCN.

Repartizarea contribuțiilor după Brexit

BCN din zona euro

Grila de repartiție

Capital subscris

Capital vărsat

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0,2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Central Bank of Ireland

1,3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2,0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de España

9,6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16,6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d’Italia

13,8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0,3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0,4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Central Bank of Malta

0,0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1,9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0,3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0,9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Subtotal pentru grupul BCN din zona euro

81,3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

0,9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1,8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Națională a României

2,8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges riksbank

2,9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Subtotal pentru grupul BCN din afara zonei euro

18,6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Total

100,0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Notă:

  • Informații detaliate privind subscrierea capitalului BCE
  • Material explicativ: Cine deține BCE?
  • Conturile Anuale ale SEBC și ale BCE
  • Actele juridice relevante referitoare la contribuțiile BCN la capitalul BCE după Brexit vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 1 februarie 2020.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media