European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2022

Opisi na tej strani temeljijo na informacijah iz Uradnega lista Evropske unije, zato se lahko nekoliko razlikujejo od drugih gradiv, objavljenih na tem spletnem mestu.

Države v euroobmočju

Motiv: 35 let programa Erasmus

Opis: motiv je kombinacija dveh glavnih elementov programa Erasmus: prvotnega intelektualnega navdiha, tj. Erasmusa samega, in alegorije njegovega vpliva na Evropo. Prvega simbolizira ena od najbolj znanih upodobitev Erasmusa. Drugega simbolizira niz črt, ki prek jedra kovanca povezujejo zvezde ter predstavljajo intelektualne in človeške povezave med evropskimi študenti. Kot namig na Evropo nekatere od teh povezav tvorijo druge zvezde, ki se rodijo iz sinergij med državami. Iz zvezd je mogoče razbrati sodobno grafično oblikovano številko 35, ki se nanaša na 35. obletnico programa. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: se od države do države razlikuje

Datum izdaje: 1. julij 2022

Francija

Motiv: 90. obletnica rojstva predsednika Jacquesa Chiraca

Opis: Jacques Chirac, ki je funkcijo predsednika Francoske republike opravljal dva mandata, je glavni arhitekt evropskega združevanja. Bil je predsednik ob uvedbi eura leta 2002, katere 20. obletnico praznujemo v začetku tega leta. Motiv prikazuje podobo predsednika Jacquesa Chiraca, ki svečano zre v prihodnost. Obdaja ga več simbolov, ki predstavljajo njegova dejanja: simbol eura kot znak njegovega sodelovanja pri uvedbi eura in njegovega evropskega duha ter francoska zastava, ki jo predstavljajo heraldične barve z inicialkama RF, ki označujeta njegovo predsedovanje. Njegovo ime ter letnici rojstva in smrti so v logotipu eura. Oznaki kovnice in letnica izdaje so vgrajene v motiv. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 9 milijonov kovancev

Datum izdaje: januar 2022

Italija

Motiv: 30. obletnica smrti Giovannija Falconeja in Paola Borsellina

Opis: motiv v jedru kovanca, ki ga je navdihnila fotografija Tonyja Gentileja, prikazuje italijanska sodnika Giovannija Falconeja in Paola Borsellina. Zgoraj je v polkrogu napis »FALCONE – BORSELLINO«, pod njim pa letnici »1992 2022«, med katerima je kratica Italijanske republike »RI«. Na desni je oznaka rimske kovnice »R«. Na levi so začetnice oblikovalca Valeria de Sete »VdS«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2022

Italija

Motiv: 170. obletnica ustanovitve italijanske državne policije

Opis: motiv prikazuje častnico in častnika »Polizia di Stato« (italijanske državne policije), ki stojita v ospredju pred policijskim avtomobilom. Zgoraj je v polkrogu napis »POLIZIA DI STATO«. Na desni je kratica Italijanske republike »RI«. Na levi je oznaka rimske kovnice »R«. Na sredini sta začetnici oblikovalke Annalise Masini »AM«. Na desni sta tudi letnici »1852 2022«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2022

Nemčija

Motiv: zvezna dežela Turingija

Opis: motiv prikazuje grad Wartburg, prvi nemški grad, ki je bil uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine. V jedru kovanca so spodaj tudi ime »THÜRINGEN« in oznaka države izdajateljice »D«, desno oznaka kovnice »A«, »D«, »F«, »G« ali »J« in oznaka mojstra kovnice ter levo leto »2022«. Umetnik: Olaf Stoy (Rabenau). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: 25. januar 2022

Luksemburg

Motiv: 50. obletnica pravne zaščite luksemburške zastave

Opis: na levi strani motiva je upodobljen veliki vojvoda Henri, na desni strani pa luksemburška tribarvna zastava. Nad zastavo je letnica »1972«, pod njo pa leto izdaje »2022«. Spodaj na sredini je izpisano ime države izdajateljice »LËTZEBUERG«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2022

Slovenija

Motiv: 150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika

Opis: motiv prikazuje detajl velikega čitalniškega okna Narodne in univerzitetne knjižnice, s stebrom pred njim. Dopolnjen je s kompozicijo črk A R H. P L E Č N I K. Te črke so v natančnem redu vgrajene v prostor okna in se v metaforičnem smislu berejo kot arhitektov podpis, ki se razodeva v njegovem delu samem. Črke so umeščene v poglobljene okenske odprtine in se (v Plečnikovem arhitekturnem jeziku) lahko interpretirajo kot arhitekturne intervencije v prostor, kot poudarki v fasadnem plašču ali kot geometrijsko oblikovani predmeti. Celotna kompozicija idejno prikazuje prostor, v katerem se zrcali bogastvo arhitektove misli. Osredinjena je okrog centralnega elementa stebra, ki ima vlogo označevalca prostora kovanca in vzpostavi razmerja zunaj – znotraj oz. spredaj – zadaj, kar je bila pogosta Plečnikova gesta pri oblikovanja prostora. Kompozicija tako postane prostorska miniatura, prostor v prostoru, večplasten in mističen. Spodaj je napis »JOŽE PLEČNIK«. Na levi je navpično izpisana letnica »1872«. Na desni je navpično izpisana država izdajateljica »SLOVENIJA« in pod njo leto izdaje »2022«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: januar 2022