European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

€2 commemorative coins - 2022

Uvedené popisy mincí sú prevažne prevzaté z Úradného vestníka Európskej únie a môžu sa preto mierne líšiť od iných materiálov zverejnených na internetovej stránke ECB.

Euro area countries

Motív: 35 rokov programu Erasmus

Popis: Návrh je kombináciou dvoch hlavných prvkov programu Erasmus: pôvodnej intelektuálnej inšpirácie – samotného Erasma – a alegórie jeho vplyvu na Európu. Prvý symbolizuje jedno z najznámejších vyobrazení Erasma. Druhý je symbolizovaný sieťou línií, ktorá prechádza naprieč mincou od jedného zdroja k druhému a predstavuje množstvo intelektuálnych a ľudských výmen medzi európskymi študentmi. Ako odkaz na Európu niektoré z týchto línií tvoria iné hviezdy, ktoré vznikli vďaka synergiám medzi krajinami. Číslo 35, zodpovedajúce tridsiatemu piatemu výročiu, vystupuje z hviezd v modernom grafickom štýle. Vo vonkajšom prstenci sa nachádza dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad: v závislosti od krajiny

Dátum vydania: 1. júla 2022

Francúzsko

Motív: 90. výročie narodenia prezidenta Jacqua Chiraca

Popis: Ako prezident Francúzskej republiky počas dvoch funkčných období bol Jacques Chirac významným architektom budovania Európy. Prezidentom bol aj v roku 2002 – v čase zavedenia eura, ktorého 20. výročie oslavujeme začiatkom tohto roka. Minca zobrazuje profil prezidenta Jacqua Chiraca hľadiaceho s vážnosťou do budúcnosti. Obklopuje ho niekoľko symbolov, ktoré reprezentujú jeho činnosť: symbol eura ako znak jeho účasti na zavedení eura a jeho európskeho ducha, ako aj francúzska vlajka vyobrazená v heraldických farbách a doplnená o skratku RF, ktorá odkazuje na jeho prezidentskú funkciu. Dátum jeho narodenia a úmrtia i meno sú vložené do loga eura. Súčasťou motívu sú značka mincovne a rok vydania. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 9 miliónov mincí

Dátum vydania: január 2022

Taliansko

Motív: 30. výročie úmrtia Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina

Popis: V strede mince sú portréty dvoch talianskych sudcov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina, inšpirované fotografiou Tonyho Gentileho. Nad portrétmi je do oblúka uvedený nápis „FALCONE – BORSELLINO“, pod ním roky „1992 2022“ a medzi nimi skratka Talianskej republiky „RI“. Na pravej strane je značka rímskej mincovne „R“ a na ľavej strane sa nachádzajú iniciály autora návrhu Valeria de Setu „VdS“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2022

Taliansko

Motív: 170. výročie založenia talianskej štátnej polície

Popis: Minca zobrazuje príslušníčku a príslušníka talianskej štátnej polície („Polizia di Stato“) stojacich pred policajným autom. Nad nimi je do oblúka uvedený nápis „POLIZIA DI STATO“, na pravej strane sa nachádza skratka Talianskej republiky „RI“. Na ľavej strane je značka „R“ označujúca rímsku mincovňu. v strede sú iniciály autorky návrhu Annalisy Masiniovej „AM“ a vľavo sú roky „1852 – 2022“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2022

Nemecko

Motív: Séria venovaná spolkovým krajinám – Durínsko

Popis: Minca zobrazuje hrad Wartburg, prvý nemecký hrad zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V dolnej časti vnútorného poľa mince sa nachádza názov „THÜRINGEN“ a kód vydávajúcej krajiny „D“, vpravo je značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“) a značka rytca a vľavo rok „2022“. Autor návrhu: Olaf Stoy (Rabenau). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: 25. január 2022

Luxembursko

Motív: 50. výročie právnej ochrany luxemburskej vlajky

Popis: V ľavej časti motívu je podobizeň veľkovojvodu Henriho, v pravej časti luxemburská trikolóra. Nad vlajkou sa nachádza rok „1972“, pod ňou je rok vydania „2022“. V dolnej časti mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „LËTZEBUERG“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: január 2022

Slovinsko

Motív: 150. výročie narodenia architekta Jožeho Plečnika

Popis: Minca zobrazuje detail veľkého okna čitárne Národnej a univerzitnej knižnice a pred ním pilier. Motív je doplnený o kompozíciu písmen A R H. P L E Č N I K. Tieto písmená sú v presnom poradí zakomponované do okna a možno ich metaforicky čítať ako podpis architekta, ktorý je súčasťou jeho vlastného diela. Písmená sú vložené do prehĺbených okenných otvorov a možno ich vnímať (v jazyku architekta Plečnika) ako priestorové architektonické zásahy, ako akcenty vložené do fasády alebo ako geometricky navrhnuté objekty. Celá kompozícia vyjadruje predstavu priestoru, ktorá odráža bohatstvo architektových myšlienok. Sústreďuje sa okolo hlavného piliera, ktorý má za úlohu rozčleniť priestor mince a nastaviť pomer medzi vonkajškom a vnútrajškom alebo medzi popredím a pozadím, čo je jednou z charakteristických čŕt Plečnika pri navrhovaní priestoru. Kompozícia sa tak stáva viacvrstvovou, mystickou priestorovou miniatúrou, priestorom v priestore. V spodnej časti sa nachádza nápis „JOŽE PLEČNIK“. V ľavej časti je zvisle uvedený rok „1872“, v pravej časti názov vydávajúcej krajiny „SLOVENIJA“ a pod ním rok vydania „2022“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: január 2022