Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Prigodne kovanice od 2 € – 2020.

Opisi na ovoj stranici uglavnom se temelje na onima objavljenim u Službenom listu Europske unije, zbog čega se u određenoj mjeri mogu razlikovati od drugih materijala objavljenih na ovim mrežnim stranicama.

Luksemburg

Tema: rođenje princa Charlesa

Opis: U središtu motiva prikazani su princ Charles i likovi njegovih roditelja, Njegove Kraljevske Visosti velikog vojvode prestolonasljednika Guillaumea i velike vojvotkinje Stephanie. Ispod tih likova stoji tekst »S.A.R. de Prënz Charles« (Njegova Kraljevska Visost princ Charles) te datum rođenja »10. svibnja 2020.«. S lijeve strane okomito je riječ »LËTZEBUERG« kao oznaka države izdavanja kovanice. Monogram (okrunjeno slovo »H«) predstavlja velikog vojvodu Henrija. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: prosinac 2020.

Portugal

Tema: 730. obljetnica Sveučilišta u Coimbri

Opis: Na kovanici je toranj Sveučilišta u Coimbri s vizualnom kompozicijom trokuta koji simboliziraju krovove sveučilišta, među kojima je najviši krov biblioteke Joanine. Među trokutima nalazi se natpis »UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 360 000 kovanica

Datum izdanja: studeni 2020.

Slovačka

Tema: 20. obljetnica pristupanja Slovačke Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

Opis: Na gornjoj desnoj polovini motiva nacionalne strane prikazan je simbol digitalnog humanizma: tiskani krugovi u obliku ljudskog mozga, s kružnicom u sredini koja predstavlja mikroprocesor. Pored donjeg desnog ruba nalazi se slovački grb. Unutar obrisa kvadrata koji se djelomično preklapa s glavnim motivom ispisane su riječi »20. VÝROČIE« i »VSTUP SR DO OECD«. Ispod kvadrata nalaze se jedno iznad drugog ime države izdavanja »SLOVENSKO« i godina izdavanja »2020«. Između kvadrata i lijevog ruba motiva između dviju matrica, nalazi se oznaka kovnice Kremnica (Mincovňa Kremnica), koju čine inicijali »MK«. Ispod oznake kovnice nalaze se stilizirana slova »PV« – inicijali autora motiva Petera Valacha. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: studeni 2020.

Cipar

Tema: 30. obljetnica Ciparskog instituta za neurologiju i genetiku

Opis: Na kovanici je prikazan neuron sa sinapsama, simbol djelovanja Ciparskog instituta za neurologiju i genetiku, koji slavi 30 godina postojanja. Ciparski institut za neurologiju i genetiku međunarodno je priznat i ima aktivnu i ključnu ulogu kao nacionalni, regionalni i međunarodni centar izvrsnosti koji osigurava visokokvalitetne usluge, inovativna istraživanja i poslijediplomsko obrazovanje. Kružno oko motiva ispisana je država izdavanja »KYΠΡΟΣ - KIBRIS« te naziv instituta i godine »ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 412 000 kovanica

Datum izdanja: četvrto tromjesečje 2020.

Litva

Tema: kulturna baština UNESCO‑a – Kryžių Kalnas (Brdo križeva)

Opis: Na kovanici je prikazano Brdo križeva: fragmenti drvenih i kovanih križeva koji simboliziraju tradicionalnu litavsku izradu križeva i narodnu tradiciju. Izrada i simbolika križeva u Litvi uvrštene su na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Na vrhu kovanice ispisana je godina izdavanja »2020« i naziv države na litavskom »LIETUVA«, a na dnu »KRYŽIŲ KALNAS« (Brdo križeva) i oznaka litavske kovnice. Motiv je osmislio Rytas Jonas Belevičius. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: četvrto tromjesečje 2020.

Finska

Tema: 100. obljetnica rođenja pisca Väinöa Linne

Opis: Kovanica je izdana u čast poznatom finskom piscu Väinöu Linni, koji je rođen 1920., točno prije sto godina. Motiv prikazuje lik Linne pokraj tvornice tekstila u kojoj je radio te lijevo od njega tkaninu i niti u obliku slova koja prolaze kroz njegove knjige. Njegovo ime, »VÄINÖ LINNA«, ispisano je na lijevoj strani. Na donjem su dijelu ispisani godina izdavanja »2020«, država izdavanja »FI« i oznaka kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 800 000 kovanica

Datum izdanja: rujan – prosinac 2020.

Malta

Tema: dječje igre

Opis: Na kovanici je prikazan niz tradicionalnih igara popularnih među malteškom djecom. Te igre uključuju špekule, zvrkove te tradicionalnu izradu i puštanje zmaja. Prikazana je i malteška inačica igre školice, koja je lokalno poznata kao passju. Tri pčele koje lete u krug aluzija su na popularnu pjesmicu koju malteška djeca pjevaju tijekom igre. Motiv sadržava naziv države izdavanja »MALTA« i godinu izdavanja »2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 220 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2020.

Njemačka

Tema: 50 godina otkako je Willy Brandt u Varšavi pao na koljena u znak počasti (Kniefall von Warschau)

Opis: Na kovanici je prikazan Brandt, tadašnji kancelar Njemačke, koji je u znak počasti kleknuo pred Spomenikom junacima varšavskog geta. Ustanak u varšavskom getu 1943. predočen je snažnim likovnim izrazom. Iznimno plastičan reljef prikazuje snažne simbole: sedmerokraku menoru, žrtve u getu i klečanje. Na vrhu jezgre prikazani su inicijali umjetnika, lijevo u sredini godina izdavanja »2020« i oznaka odgovarajuće kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ili »J«), a dolje desno oznaka države izdavanja »D«. Motiv je okružen slovima »50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 30 000 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2020.

Francuska

Tema: medicinska istraživanja

Opis: Motiv simbolizira čovječanstvo, koje je prikazano licem u kugli, čiji je pogled usmjeren prema fragmentima DNK u drugoj kugli, simbolu beskonačnog malog. Kosi prikaz alegorija je nadmoći istraživanja i inteligencije nad beskonačno malim koje je predmet istraživanja i njegove pobjede nad bolestima. Oznaka države izdavanja »RF« nalazi se na gornjem desnom dijelu, a oznaka kovnice i godina izdavanja »2020« nalaze se dolje lijevo. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 300 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2020.

Država Vatikanskoga Grada

Tema: 500. obljetnica smrti Raffaella Sanzija

Opis: Motiv prikazuje portret Raffaella s dva anđela. Na desnoj strani u polukrugu je natpis »RAFFAELLO SANZIO«. Iznad slike dvaju anđela nalaze se godine »1520« i »2020«, a ispod naziv države izdavanja »CITTA’ DEL VATICANO«. Na donjem dijelu kovanice nalazi se oznaka kovnice »R« i ime umjetnice »D. LONGO«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 101 000 kovanica

Datum izdanja: listopad 2020.

San Marino

Tema: 250. obljetnica smrti Giambattiste Tiepola

Opis: Na lijevoj strani kovanice prikazano je poprsje anđela, detalj Tiepolova djela »Agar e Ismaele«, koje se čuva u palači Scuola Grande di San Rocco u Veneciji, i ispisani su inicijali autorice motiva Claudije Momoni »C.M.«. Na vrhu se nalazi natpis »TIEPOLO« i slovo »R« koje označava rimsku kovnicu, a s desne strane godine »1770« i »2020« i natpis »SAN MARINO«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 54 000 kovanica

Datum izdanja: kolovoz i rujan 2020.

Finska

Tema: sveučilišta i društvo – 100. obljetnica Sveučilišta u Turkuu

Opis: Motiv sličan mreži predstavlja interakciju između sveučilištâ i društva. Na vrhu motiva nalazi se godina izdavanja »2020«, s desne strane oznaka kovnice, a ispod nje oznaka je države izdavanja »FI«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 800 000 kovanica

Datum izdanja: proljeće/ljeto 2020.

Andora

Tema: 50 godina univerzalne borbe za pravo glasa žena

Opis: Na kovanici je prikazano žensko lice okruženo linijama koje predstavljaju beskonačno kretanje. Čine ih ženska imena na katalonskom jeziku ispisana toliko blizu jedno drugome da ih je teško pročitati. Time se odaje počast solidarnosti žena u borbi za njihova prava. Motiv upotpunjuju natpisi »50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ« i »ANDORRA 1970 - 2020«. I ti su natpisi dijelom kretanja linija kako bi se istaknula važnost obljetnice koja se obilježava. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 60 000 kovanica

Datum izdanja: druga polovica 2020.

Slovenija

Tema: 500. obljetnica rođenja Adama Bohoriča

Opis: Središnji motiv višejezični je slogan s naslovnice Bohoričeve latinsko‑slovenske gramatike pod nazivom »Proste zimske urice«. Slogan na slovenskom jeziku nalazi se na donjoj polovici jezgre kovanice i napisan je bohoričicom (vrsta pisma nazvana po Adamu Bohoriču), koja je lako prepoznatljiva zbog upotrebe tipičnog slova f. Iza njega nalazi se taj isti slogan na latinskom jeziku, koji predstavlja doprinos Bohoriča međunarodnoj akademskoj zajednici. Na gornjem dijelu polukružno je ispisan natpis »ADAM BOHORIČ1520 / SLOVENIJA 2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: druga polovica 2020.

Latvija

Tema: latgalijska keramika

Opis: Kovanica je posvećena latgalijskoj keramici. Tradicionalna keramika etablirala se tijekom znatnih vremenskih razdoblja u dva latvijska okruga, Latgale i Kurzeme, ali samo u okrugu Latgale tradicija je očuvana do danas i prenosi se s generacije na generaciju. Latgalijska keramika uključena je i u popis latvijske kulturne baštine. Motiv prikazuje karakterističan primjerak latgalijske keramike – glineni svijećnjak. Tu se nalazi i natpis »LATGALES KERAMIKA«, naziv države »LATVIJA« te godina izdavanja »2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 412 000 kovanica

Datum izdanja: drugo tromjesečje 2020.

Francuska

Tema: Charles de Gaulle

Opis: Na kovanici su prikazana dva profila Charlesa de Gaullea u dva različita trenutka. Profil u pozadini prikazuje Charlesa de Gaullea kao generala u uniformi za vrijeme poziva na oružje 18. lipnja 1940. ili tijekom oslobođenja Pariza. Profil u prvom planu predstavlja Charlesa de Gaullea tijekom njegova drugog predsjedničkog mandata. Naposljetku, slova RF djelomično su inkorporirana u lorenski križ, simbol slobodne Francuske koji je 1940. odabrao general de Gaulle. Na lorenski križ upisani su i datum i godina njegova rođenja i smrti. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 18 061 940 kovanica

Datum izdanja: lipanj 2020.

Andora

Tema: 27. iberoamerički sastanak na vrhu u Andori

Opis: U Kneževini Andori će se 2020. održati 27. iberoamerički sastanak na vrhu šefova država i vlada. Andora, najnovija i najmanja članica Iberoameričke konferencije, bit će domaćin tog sastanka na najvišoj političkoj razini na kojem će uz Španjolsku, Portugal i Andoru sudjelovati 19 zemalja Latinske Amerike, a radit će se na ostvarenju zajedničkih ciljeva kao što je održivi razvoj. Na kovanici je prikazano stablo sačinjeno od silueta ljudi i zupčanika. Siluete ljudi simboliziraju povezivanje društva, kulture i obrazovanja radi izgradnje održive budućnosti. Zupčanici simboliziraju sinergiju koja se postiže razmjenom ideja i prijedloga među sudionicima sastanka na vrhu. Pokraj stabla prikazan je logotip 27. sastanka na vrhu. Njegovu gornju stranu čine tri trokuta koji predstavljaju boje andorske zastave. Donja strana sastoji se od šest trokuta koji predstavljaju ulogu Andore u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Oko prikaza kružno je ispisano »XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 73 500 kovanica

Datum izdanja: lipanj 2020.

Monako

Tema: 300. obljetnica rođenja kneza Honoréa III.

Opis: Na kovanici je prikazan lik kneza Honoréa III. Na lijevoj strani nalazi se natpis »HONORÉ III«, a na desnoj strani naziv države izdavanja »MONACO«. Na donjem dijelu kovanice polukružno je ispisan natpis »1720 – Naissance – 2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 15 000 kovanica

Datum izdanja: lipanj 2020.

Italija

Tema: 150. obljetnica rođenja Marije Montessori

Opis: Na kovanici je portret Marije Montessori u geometrijskom sastavu s određenim didaktičkim elementima iz njezina obrazovnog sustava. Na desnoj strani nalazi se pokrata »RI« (Talijanska Republika), a na lijevoj strani »R«, oznaka rimske kovnice te desno inicijali autorice motiva Luciane De Simoni »LDS«. Na vrhu i na dnu nalaze se godine »1870« i »2020«, godina rođenja talijanske pedagoginje i godina izdavanja kovanice. Oko portreta nalazi se natpis »MARIA MONTESSORI«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 3 000 000 kovanica

Datum izdanja: lipanj 2020.

Grčka

Tema: 100. obljetnica ujedinjenja Trakije s Grčkom

Opis: Dizajn kovanice replika je drevne kovanice tračkog grada Abdere na kojoj je prikazana mitska životinja grifon. Duž unutarnjeg ruba jezgre ispisane su na grčkom riječi »100. OBLJETNICA UJEDINJENJA TRAKIJE S GRČKOM« i »HELENSKA REPUBLIKA«, godina izdavanja »2020« i palmeta (oznaka grčke kovnice). Lijevo je otisnut monogram umjetnika (George Stamatopoulos). Regija Trakija smještena je u sjeveroistočnom dijelu države, a ujedinjena je s Grčkom po završetku Prvog svjetskog rata. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 750 000 kovanica

Datum izdanja: svibanj 2020.

Belgija

Tema: Jan van Eyck

Opis: Na jezgri kovanice nalazi se portret slavnog flamanskog umjetnika Jana van Eycka zajedno s njegovim potpisom i slikarskom paletom, na kojoj su prikazani inicijali »LL«, tj. inicijali autora motiva Luca Luycxa, te dva kista. Iznad toga nalazi se ime »J. van Eyck«. Budući da će kovanice izraditi Nizozemska kraljevska kovnica, na dnu se, uz grb općine Herzele, koji označava direktora belgijske kovnice, nalazi Hermesov štap, koji označava kovnicu u Utrechtu. Na desnoj su strani kovanice oznaka države »BE« i godina »2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 155 000 kovanica

Datum izdanja: svibanj 2020.

Portugal

Tema: 75. obljetnica osnivanja Ujedinjenih naroda

Opis: Na kovanici je prikazan logotip UN‑a. Na vrhu se nalaze godina izdavanja »2020«, naziv države izdavanja »PORTUGAL« i natpis »UN 75 YEARS«. Ispod riječi »UN« i »YEARS« ispisan je njihov prijevod na portugalski, »ONU« i »ANOS«. Na lijevoj strani ispisan je naziv kovnice »CASA DA MOEDA«, a na desnoj ime gravera »ANDRÉ LETRIA«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 510 000 kovanica

Datum izdanja: svibanj 2020.

Malta

Tema: pretpovijesni hramski kompleks Skorba, koji se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine

Opis: Motiv prikazuje pretpovijesni hramski kompleks Skorbu, smješten u blizini sela Zebbiegha na sjeverozapadu Malte. Kompleks se sastoji od dviju susjednih građevina. One su podignute na mjestu mnogo starijeg naselja, čiji su ostatci otkriveni izvan hramskog kompleksa. Skorba nema monumentalnost kojom se odlikuju drugi hramovi na malteškim otocima. Usprkos tome, ta je lokacija izuzetno važna jer je arheolozima omogućila da utvrde pretpovijesni kulturni slijed na Malti i zaključe da su otoci prvi put naseljeni oko 5000. g. pr. n. e. Iznad motiva nalazi se natpis »SKORBA TEMPLES 3600 - 2500 BC«. Na donjem lijevom dijelu kovanice naveden je naziv države izdavanja »MALTA« i godina izdavanja »2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 170 000 kovanica

Datum izdanja: svibanj 2020.

Država Vatikanskoga Grada

Tema: 100. obljetnica rođenja pape Ivana Pavla II.

Opis: Motiv prikazuje papu Ivana Pavla II., kuću u kojoj je rođen i baziliku u blizini njegova doma u Wadowicama u Poljskoj. Na gornjem lijevom dijelu kovanice polukružno je ispisan natpis »PAPA GIOVANNI PAOLO II«. Na desnoj strani ispisane su godine »1920 2020« i oznaka kovnice »R«. Na donjem dijelu kovanice polukružno je ispisan naziv države izdavanja »CITTA’ DEL VATICANO«. Ispod slike bazilike ispisani su ime autora motiva »G. TITOTTO« i inicijali graverke »M.A.C. INC« (Maria Angela Cassol, graverka). Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 101 000 kovanica

Datum izdanja: svibanj 2020.

San Marino

Tema: 500. obljetnica smrti Raffaella

Opis: Na kovanici je prikazan profil Djevice, detalj freske Madonna di Casa Santi, prvog remek-djela vrlo mladog Raffaella koje je nastalo u obiteljskoj kući u općini Urbino, u kojoj se trenutačno nalazi prestižna akademija Raffaello. Djelo prikazuje Djevicu Mariju, kojoj mali Isus spava na koljenima, i odiše blagošću intimne povezanosti majke i sina, što je jedan od često prisutnih motiva u njegovim djelima. U gornjem desnom kutu kovanice nalazi se naziv države izdavanja »SAN MARINO« i godine »1520« i »2020«. Na donjem dijelu kovanice ispisano je ime »RAFFAELLO«, desno su inicijali autorice motiva Annalise Masini »A.M.«, a lijevo slovo »R« koje označava rimsku kovnicu. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 54 000 kovanica

Datum izdanja: ožujak 2020.

Litva

Tema: Aukštaitija (iz serije povijesnih pokrajina u Litvi)

Opis: Motiv prikazuje grb s vitezom u oklopu s mačem u desnoj ruci. Grb drže dva anđela te simbolično uzdižu i štite Aukštaitiju – jednu od najvažnijih litavskih regija i kolijevku njezine državnosti. Ispod grba latinski je natpis »PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA« (smatraj svoju domovinu cijelim svijetom). Motiv okružuju natpisi: »LIETUVA« (naziv države izdavanja), »AUKŠTAITIJA«, godina izdavanja »2020« i oznaka litavske kovnice. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: ožujak 2020.

Estonija

Tema: 200. obljetnica otkrića Antarktike

Opis: Otkriće je povezano s Estonijom jer je jedan od prvih ljudi koji su vidjeli Antarktiku 1820. bio Fabian Gottlieb von Bellingshausen, baltičko-njemački pomorac rođen na otoku Saaremaa, koji je dokumentirao to otkriće. Na kovanici je prikazan motiv jedrenjaka. Sadržava i natpise »Fabian Gottlieb von Bellingshausen« i »ANTARKTIKA 200«, naziv države »EESTI« i godinu izdavanja »2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 750 000 kovanica

Datum izdanja: ožujak 2020.

Španjolska

Tema: svjetska kulturna i prirodna baština pod zaštitom UNESCO-a – Aragon i aragonska arhitektura stila mudéjar

Opis: Na kovanici je prikazan toranj crkve Svetoga spasa u Teruelu (El Salvador de Teruel). Slijeva je velikim tiskanim slovima ispisano »ESPAÑA«, a zdesna je oznaka kovnice i ispod nje godina izdavanja »2020«. Na gornjem dijelu jezgre kružno je velikim tiskanim slovima ispisano »ARQUITECTURA MUDEJAR DE ARAGÓN«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 4 000 000 kovanica

Datum izdanja: veljača 2020.

Njemačka

Tema: Brandenburg (serija »Savezne zemlje«)

Opis: Kovanica prikazuje palaču Sanssouci. Na gornjoj polovici jezgre kovanice nalazi se oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ili »J«), inicijali autora motiva te godina »2020«. Na donjoj polovici jezgre kovanice otisnut je natpis »BRANDENBURG« i oznaka države izdavanja »D« (Njemačka). Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 30 000 000 kovanica

Datum izdanja: veljača 2020.

Belgija

Tema: Međunarodna godina zdravlja bilja 2020.

Opis: Na jezgri kovanice prikazan je službeni logotip Međunarodne godine zdravlja bilja 2020. – listovi okruženi natpisom »International year of plant health«. Listovi predstavljaju zdrave biljke, kao izvor kisika koji udišemo, hrane koju jedemo i života na Zemlji. Ta pozitivna slika listova zaštićenih od smrtonosnih štetočina i bolesti ima oblik kruga, koji predstavlja svijet. Time se ističe da su zdravlje i zaštita bilja globalna pitanja. Zdravlje bilja presudno je za iskorjenjivanje gladi, suzbijanje siromaštva, zaštitu okoliša i poticanje gospodarskog razvoja. Budući da će kovanice izraditi Nizozemska kraljevska kovnica, na desnoj se strani nalazi Hermesov štap, oznaka kovnice u Utrechtu. Slijeva je grb općine Herzele, oznaka direktorice belgijske kovnice. Na donjem su dijelu kovanice oznaka države »BE« i godina »2020«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 755 000 kovanica

Datum izdanja: veljača 2020.

Estonija

Tema: 100. obljetnica Mirovnog ugovora iz Tartua

Opis: Ugovorom koji su 2. veljače 1920. potpisale Estonija i Ruska Sovjetska Federativna Socijalistička Republika definirana je istočna granica Estonije i završen estonski rat za nezavisnost. Na kovanici je prikazano stablo kojemu granje tvori riječi TARTU RAHU. Usto, piše i naziv države »EESTI« te datum izdavanja, 2. veljače 2020. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 1 000 000 kovanica

Datum izdanja: veljača 2020.

Italija

Tema: 80. obljetnica osnivanja službe Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Nacionalna vatrogasna služba)

Opis: Na jezgri kovanice prikazan je logotip Nacionalne vatrogasne službe. Na lijevoj strani nalazi se pokrata »RI« (Talijanska Republika), a desno godina izdavanja kovanice »2020« i »R«, oznaka rimske kovnice, te na dnu »LDS», inicijali autorice motiva Luciane De Simoni. Na vrhu se nalazi natpis u obliku luka »CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 3 000 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2020.

Luksemburg

Tema: 200. obljetnica rođenja princa Henrija

Opis: Na desnoj strani kovanice prikazan je lik Njegove Kraljevske Visosti, velikog vojvode Henrija, a na lijevoj strani lik princa Henrija. Na donjem je dijelu naziv države izdavanja »LUXEMBOURG« i godina »2020«. Slijeva je polukružno ispisano »Prince Henri d’Orange‑Nassau«, a pod njegovim su likom godine »1820 – 1879«. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 500 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2020.

Grčka

Tema: 2500 godina od Bitke kod Termopila

Opis: Na kovanici je prikazana starogrčka kaciga. Duž unutarnjeg ruba jezgre ispisane su riječi na grčkom »2500 GODINA OD BITKE KOD TERMOPILA« i »HELENSKA REPUBLIKA«. U pozadini su otisnute godina izdavanja »2020« i palmeta (oznaka grčke kovnice). Na dnu desno od kacige otisnut je monogram umjetnika (George Stamatopoulos). Iako je završila porazom Grka, Bitka kod Termopila bezvremenski je simbol herojskog otpora. Na prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda Europske unije.

Opseg izdanja: 750 000 kovanica

Datum izdanja: siječanj 2020.