Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2020 г.

Описанията на тази страница се основават на информация от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Люксембург

Тема: Раждането на Принц Шарл

Описание: В центъра на монетата е представено изображението на Принц Шарл, както и ликовете на неговите родители – Техни Кралски Височества престолонаследника на Люксембург принц Гийом и съпругата му принцеса Стефани. Под тях стои текстът „S.A.R. de Prënz Charles“ (Негово Кралско Височество Принц Шарл), последван от датата на неговото раждане „10 май 2020“. Отляво е изобразена вертикално думата „LËTZEBUERG“ като обозначение на емитиращата държава. Монограмът (буквата „H“ с корона) представлява Великия херцог Анри. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: декември 2020 г.

Португалия

Тема: 730 години от основаването на университета в Коимбра

Описание: Изображението представлява кулата на университета в Коимбра и визуална композиция от триъгълници, символизиращи покривите на университета в Коимбра. Най-високият от тях е на библиотеката Joanina, като под него стои надписът UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020 (УНИВЕРСИТЕТ КОИМБРА 730 ГОДИНИ ПОРТУГАЛИЯ 2020). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 360 000 монети

Дата на емисия: ноември 2020 г.

Словакия

Тема: 20-та годишнина от присъединяването на Словакия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Описание: Горната дясна половина на националната страна представлява изображение на концепцията за цифров хуманизъм: печатни платки във формата на човешки мозък, в чийто център е кръг, представляващ микропроцесор. Словашкият герб е изобразен до долния десен край. Изписани в квадратен контур, който частично се припокрива с основното изображение, са думите „20. VÝROČIE“ и „VSTUP SR DO OECD“ (20-та годишнина от присъединяването на Словакия към ОИСР). Под квадрата едно над друго са изписани наименованието на емитиращата държава „SLOVENSKO“ и годината на емисията „2020“. Между квадрата и левия край на изображението е знакът на монетния двор Кремница (Mincovňa Kremnica), състоящ се от буквите „MK“, разположени между два щемпела. Под знака на монетния двор са изписани стилизираните букви „PV“, представляващи инициалите на дизайнера Peter Valach. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: ноември 2020 г.

Кипър

Тема: 30 години от създаването на Кипърския институт по неврология и генетика

Описание: На монетата е изобразен „неврон с неговите синапси“, символизиращ дейностите на Кипърския институт по неврология и генетика, който чества 30 години от създаването си. Кипърският институт по неврология и генетика е признат на международно равнище и играе активна и важна роля на национален, регионален и международен център за високи постижения за предоставяне на висококачествени услуги, иновационни научни изследвания и следдипломно образование. Наименованието на държавата „KYΠΡΟΣ – KIBRIS“ и надписът „ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990–2020“ (Кипърски институт по неврология и генетика 1990–2020 г.) са изписани в кръг около изображението. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 412 000 монети

Дата на емисия: четвъртото тримесечие на 2020 г.

Литва

Тема: Културно наследство на ЮНЕСКО – Kryžių Kalnas (Хълмът на кръстовете)

Описание: Изображението представя Хълма на кръстовете: фрагменти от дървени кръстове и кръстове от ковано желязо, символизиращи занаятчийското изработване на кръстове и фолклорната култура на Литва. Изработването на кръстове и кръстовият символизъм в Литва са включени в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството. Съдържат се и следните надписи: името на държавата „LIETUVA“, годината на емисията „2020“ в горната част, „KRYŽIŲ KALNAS“ (Хълмът на кръстовете) и знакът на литовския монетен двор в долната част. Автор на дизайна е Rytas Jonas Belevičius. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: четвъртото тримесечие на 2020 г.

Финландия

Тема: Väinö Linna (Вайно Лина) 100 години

Описание: Монетата е в чест на известния финландски писател Väinö Linna. Тази година отбелязваме стогодишнината от рождението му през 1920 г. Дизайнът отразява работата на Linna в текстилна фабрика и изобразява наред с лицето му букви като тъкан плат и нишки, които минават през книгите му. Надписът VÄINÖ LINNA е от лявата страна. В долната част са вписани годината на емисията „2020“, емитиращата държава „FI“ и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 800 000 монети

Дата на емисия: септември–декември 2020 г.

Малта

Тема: Детски игри

Описание: Изображението съдържа смесица от традиционни игри, популярни сред малтийските деца. Сред тях са стъклените топчета, пумпалите и традиционното правене и пускане на хвърчила. Изобразена е и малтийска версия на играта дама, известна на местно равнище като „passju“. Три пчели, летящи в кръг, символизират популярна песен, която малтийските деца пеят по време на игра. Изображението съдържа също името на емитиращата държава – „Malta“, и годината на емитиране –„2020“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 220 000 монети

Дата на емисия: октомври 2020 г.

Германия

Тема: Петдесетата годишнина на Kniefall von Warschau – коленопреклонението на Вили Бранд във Варшава.

Описание: На монетата е изобразен Бранд, тогава канцлер на Германия, коленичил в знак на смирение пред мемориала на героите от гетото във Варшава. Въстанието във варшавското гето през 1943 г. е представено със силно въздействащата образност на композицията. Изработено с изключително фина релефна техника изображението съдържа силни символи: менора–седемсвещник, жертвите на гетото, както и коленопреклонението. Във вътрешната част на монетата са изобразени също инициалите на художника (в горната част), знакът на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), годината – „2020“ (в центъра отляво), кодът на емитиращата държава Германия – „D“ (в долния десен ъгъл) и надписът „50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2020 г.

Франция

Тема: Изследвания в областта на медицината

Описание: На монетата е представен образ на обединеното човечество под формата на лице в сфера. Срещу него фрагменти от ДНК, вписани в кръг, изобразяват безкрайно малкото. Наклонената ос на алегорията е израз на надмощието на научните изследвания и интелект над безкрайно малкото, което се постига чрез неговото изучаване и чрез победите над болестите. Обозначението на емитиращата държава „RF“ е разположено в горната дясна страна на монетата, а знакът на монетния двор и годината на емисията „2020“ са поместени долу вляво. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 300 000 монети

Дата на емисия: октомври 2020 г.

Ватикан

Тема: 500-годишнината от смъртта на Рафаело Санцио

Описание: Изображението представлява портрет на Рафаело и два ангела. От дясната страна в полукръг е изписано името „RAFFAELLO SANZIO“. Над изображението на двата ангела са годините „1520“ и „2020“, а отдолу е името на емитиращата държава - „CITTA’ DEL VATICANO“. В долната част се намира знакът на монетния двор „R“ и името на художника „D. LONGO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 101 000 монети

Дата на емисия: октомври 2020 г.

Сан Марино

Тема: 250-ата годишнина от смъртта на Джанбатиста Тиеполо

Описание: Вляво е изобразен бюст на ангел – елемент от творбата на Тиеполо „Agar e Ismaele“, съхранявана в „Scuola Grande di San Rocco“, Венеция, и инициалите на авторката Клаудия Момони „C.M.“. В горната част са надписът „TIEPOLO“ и буквата „R“, която обозначава монетния двор на Рим, а вдясно са годините „1770“ и „2020“ и надписът „SAN MARINO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 54 000 монети

Дата на емисия: август–септември 2020 г.

Финландия

Тема: Университети и общество – 100 години от създаването на Университета в Турку

Описание: Наподобяващото решетка изображение символизира взаимодействието между университетите и обществото. В горната част на монетата е разположена годината на емитиране „2020“, от дясната страна е знакът на монетния двор, а под него е означението на емитиращата държава – „FI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 800 000 монети

Дата на емисия: пролет/лято 2020 г.

Андора

Тема: 50 години универсално избирателно право на жените

Описание: Върху монетата е изобразено женско лице, обградено от безкрайни движещи се линии. Тези линии са образувани от женски имена на каталонски език, разположени близо едно до друго, което не позволява тяхното разчитане, като олицетворение на солидарността на жените в борбата за техните права. Надписите „50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMEMÍ"  (50 години универсално избирателно право на жените) и „ANDORRA 1970 – 2020“ допълват изображението. Тези надписи са също част от движението на линиите, за да се придаде по-голямо значение на отбелязването на годишнината. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 60 000 монети

Дата на емисия: второто полугодие на 2020 г.

Словения

Тема: 500 години от рождението на Адам Бохорич

Описание: В центъра на изображението е поставен многоезичен девиз от корицата на латинско-словенската граматика на Бохорич, озаглавена „Proste zimske urice“. Девизът на словенски език, изписан на бохоричица (писмеността, наречена на името на Адам Бохорич), която се разпознава лесно поради използването на специфична буква f, се намира в долната половина на центъра на монетата. Зад него е изписан словенският девиз на латински – той представя приноса на Бохорич в международната академична общност. В горната част на изображението, в полукръг, са изписани думите „ADAM BOHORIČ 1520/SLOVENIJA 2020“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: второто полугодие на 2020 г.

Латвия

Тема: Латгалската керамика

Описание: Монетата е посветена на латгалските грънчарски изделия. Традиционните грънчарски изделия са били изработвани през дълги периоди от време в две области, Латгалия и Курземе, но само в Латгалия са оцелели през годините и са били предадени на следващите поколения. Латгалското грънчарство е включено и в латвийския културен канон. На монетата е изобразен характерен представител на латгалската керамика – глинен свещник. Върху нея е изписано „LATGALES KERAMIKA“ (латгалска керамика), името на държавата „LATVIJA“, както и годината на емисията „2020“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 412 000 монети

Дата на емисия: второто тримесечие на 2020 г.

Франция

Тема: Шарл де Гол

Описание: Дизайнът представлява два профила на Шарл дe Гол в два различни момента. Профилът на фона показва Шарл де Гол с униформа на армейски генерал по време на призива му за съпротива на 18 юни 1940 г. или по време на освобождаването на Париж. Профилът на предния план представя Шарл де Гол по време на втория му президентски мандат. И накрая, надписът RF е полуинтегриран в лотарингски кръст, символ на свободна Франция, избран от генерал Де Гол през 1940 г. В лотарингския кръст са вписани и неговите дати на раждане и смърт, както и годината на емитиране на монетата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 18 061 940 монети

Дата на емисия: юни 2020 г.

Андора

Тема: 27-ата ибероамериканска среща на най-високо равнище в Андора

Описание: През 2020 г. в Княжество Андора ще се проведе 27-ата ибероамериканска среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители. Андора, най-новият и най-малкият член на Ибероамериканската конференция, ще бъде домакин на тази среща на най-високо политическо равнище, която включва 19 държави от Латинска Америка заедно с Испания, Португалия и Андора, за да работят за постигането на общи цели, като например целта за устойчиво развитие. Изображението на монетата показва дърво, съставено от човешки фигури и зъбни колела. Човешките силуети символизират интеграцията на обществото, културата и образованието за постигането на устойчиво бъдеще. Зъбните колела символизират полезното взаимодействие между идеите и предложенията на участниците в срещата на високо равнище. До дървото е логото на 27-ата среща на високо равнище. В горната му част трите триъгълника представляват цветовете на знамето на Андора. В долната му част шестте триъгълника представляват отварянето на Андора към целите за устойчиво развитие. Около изображението е разположен надпис „XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020“ (27-а ибероамериканска среща на високо равнище Андора 2020). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 73 500 монети

Дата на емисия: юни 2020 г.

Монако

Тема: 300 години от раждането на принц Оноре ІІІ

Описание: Изобразен е ликът на принц Оноре ІІІ. Вляво е изписано „HONORÉ III“, а вдясно – името на емитиращата държава „MONACO“. В долната част в полукръг е разположен надписът „1720 – Naissance – 2020“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 15 000 монети

Дата на емисия: юни 2020 г.

Италия

Тема: 150 години от раждането на Мария Монтесори

Описание: Портрет на Мария Монтесори в геометрична композиция с няколко дидактически елемента от измислената от нея образователна система. В дясната част е надписът „RI“ – акроним на Италианската република; вляво – буквата „R“, обозначаваща монетния двор в Рим; отдясно са инициалите „LDS“ на авторката на изображението Лучана де Симони; в горната и долната част – годините „1870“ и „2020“, годината на раждане на италианския педагог и съответно годината на емитиране на монетата; около портрета е изписано името „MARIA MONTESSORI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: юни 2020 г.

Гърция

Тема: 100 години от обединението на Тракия с Гърция

Описание: Изображението възпроизвежда антична монета от тракийския град Абдера, изобразяваща грифон. Вписан по ръба на вътрешната част е текстът „100 YEARS SINCE THE UNION OF THRACE WITH GREECE“ и „HELLENIC REPUBLIC“, както и годината на емисията „2020“ и палмета (знакът на гръцкия монетен двор). В лявата част се вижда монограмът на художника (Йоргос Стаматопулос). Областта Тракия, разположена в североизточната част на страната, е присъединена към Гърция след края на Първата световна война. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: май 2020 г.

Белгия

Тема: Ян ван Ейк

Описание: Вътрешната част на монетата изобразява портрета на прочутия фламандски художник Ян ван Ейк заедно с неговия подпис и художническа палитра, която съдържа също инициалите на дизайнера на монетата Люк Люикс „LL“ и две четки за рисуване. Отгоре е изписано името на художника „J. van Eyck“. Тъй като монетите ще бъдат сечени в нидерландския кралски монетен двор, знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий, е разположен в долната част заедно със знака на управителя на монетния двор на Белгия – гербът на община Херцеле. Кодът на държавата „BE“ и годината „2020“ са разположени в дясната част. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 155 000 монети

Дата на емисия: май 2020 г.

Португалия

Тема: 75 години от създаването на Организацията на обединените нации

Описание: На монетата е изобразено логото на ООН. В горната част се намират годината на емитиране „2020“, името на емитиращата държава „PORTUGAL“ и думите „UN 75 YEARS“. Под думите „UN“ и „YEARS“ е изписан преводът им на португалски език „ONU“ и „ANOS“. От лявата страна се намира името на монетния двор „CASA DA MOEDA“, а от дясната страна е изписано името на гравьора „ANDRÉ LETRIA“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 510 000 монети

Дата на емисия: май 2020 г.

Малта

Тема: Обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО – праисторически храмов комплекс Скорба

Описание: Изображението е на Скорба – праисторически храм, разположен в близост до селцето Зеббие в северозападната част на Малта. Комплексът се състои от два храма, изградени един до друг. Те са построени върху много по-старо селище, останки от което са открити извън храмовия комплекс. Скорба няма монументалния характер на другите храмове на Малтийските острови. При все това обектът е от изключително значение, тъй като е дал възможност на археолозите да определят хронологията на праисторическите култури на Малта и да установят, че островите са били населени за първи път около 5000 г. пр.н.е. Надписът „SKORBA TEMPLES 3600-2500 BC“ се намира в горната част на изображението. В долната част са изписани името на емитиращата държава „MALTA“ и годината на емисията „2020“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 170 000 монети

Дата на емисия: май 2020 г.

Ватикан

Тема: 100 години от рождението на папа Йоан Павел ІІ

Описание: Изображението включва папа Йоан Павел ІІ, дома, където е роден, и базиликата в близост до дома му във Вадовице, Полша. В горната лява част в полукръг е изписано „PAPA GIOVANNI PAOLO II“. Вдясно се намират надписът с годините „1920 2020“ и знакът на монетния двор „R“. В долната част в полукръг е изписано името на емитиращата държава „CITTA’ DEL VATICANO“. Под изображението на базиликата се намират името на художника „G. TITOTTO“ и инициалите на гравьора „M.A.C. INC“ (Мария Анджела Касол, гравьор). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 101 000 монети

Дата на емисия: май 2020 г.

Сан Марино

Тема: 550-годишнината от смъртта на Рафаело

Описание: Изображението възпроизвежда профила на Дева Мария – детайл от фреската „Madonna di Casa Santi“ (Мадона от къщата на Санти), първия шедьовър на много младия Рафаело, рисуван в семейния дом в Урбино, в който понастоящем се намира престижната „Академия Рафаело“. Фреската изобразява Дева Мария с бебето Исус в скута. Изображението е проникнато от деликатността на близостта между майка и син – повтаряща се тема в творчеството на художника. Горе вдясно са изписани името на емитиращата държава „SAN MARINO“ и годините „1520“ и „2020“. Долу е надписът „RAFFAELLO“, вдясно – инициалите на авторката Анализа Мазини „AM“, а вляво – буквата „R“, която обозначава монетния двор на Рим. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 54 000 монети

Дата на емисия: март 2020 г.

Литва

Тема: Аукстайтия (от серията литовски етнографски райони)

Описание: Изображението представлява герб с рицар в броня, който държи меч в дясната си ръка. Гербът е носен от два ангела, които символично въздигат и закрилят Аукстайтия – един от най-важните райони на Литва и люлка на нейната държавност. В долната част е разположен надпис на латински „PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA“ (МИСЛИ ЗА РОДИНАТА СИ КАТО ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ). Около изображението фигурират надписи: „LIETUVA“ (името на емитиращата държава), „AUKŠTAITIJA“, годината на емитиране „2020“ и знакът на литовския монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: март 2020 г.

Естония

Тема: Отбелязване на двеста години от откриването на Антарктида

Описание: Откритието е свързано с Естония, тъй като един от мъжете, които първи стигат до Антарктида през 1820 г., е Фабиан Готлиб фон Белингсхаузен – роден в Сааремаа балтийски немец и мореплавател, който документира откритието. На монетата е изобразен мотив на плаващ кораб. Фигурират също така надписите „Fabian Gottlieb von Bellingshausen“ и „ANTARKTIKA 200“, името на държавата „EESTI“ и годината на емитиране „2020“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: март 2020 г.

Испания

Тема: Обекти на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – Арагон и арагонската архитектура в стила мудехар

Описание: Изображението показва кулата Ел Салвадор де Теруел. От лявата страна с главни букви е изписана думата „ESPAÑA“, вдясно е знакът на монетния двор, а под него е годината на емисията „2020“. В централната част отгоре, в полукръг и с главни букви е надписът „ARQUITECTURA MUDEJAR DE ARAGÓN“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 4 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2020 г.

Германия

Тема: Провинция Бранденбург (серия „Федерални провинции“)

Описание: Изображението представя двореца „Сан Суси“. В горната половина на вътрешния кръг на монетата са изобразени знакът на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), инициалите на автора и годината „2020“. Долната половина на вътрешния кръг на монетата съдържа надписа „BRANDENBURG“ и кода на емитиращата държава Германия – „D“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2020 г.

Белгия

Тема: Международна година на здравето на растенията 2020 (IYPH 2020)

Описание: Във вътрешната част на монетата са разположени официалната емблема на IYPH 2020 – стилизирано изображение на листа, и надписът „International year of plant health“. Листата символизират здрави растения като източник на кислорода, който дишаме, храната, която ядем, и всички живи организми на Земята. Тази положителна картина на листа, защитени от смъртоносни вредители и болести, образува кръг, който представлява света и подчертава в каква степен здравето и защитата на растенията са въпрос от световно значение. Здравето на растенията е ключът към премахването на глада, намаляването на бедността, опазването на околната среда и насърчаването на икономическото развитие. Тъй като монетите ще бъдат сечени в Нидерландския кралски монетен двор, вдясно е разположен знакът на монетния двор на Утрехт – жезълът на Меркурий. Вляво се намира знакът на управителя на монетния двор на Белгия – гербът на община Херцеле. Кодът на държавата Белгия – BE, и годината „2020“ са разположени в долната част. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 755 000 монети

Дата на емисия: февруари 2020 г.

Естония

Тема: Стогодишнината на мирния договор от Тарту

Описание: Договорът е подписан между Естония и Съветска Русия на 2 февруари 1920 г. и с него се определя източната граница на Естония, с което настъпва краят на войната за независимост. На монетата е изобразено дърво с клони, в които са вплетени думите „TARTU RAHU“ (Мирен договор от Тарту). Изписани са също така името на държавата „EESTI“ и датата на емитиране – 2 февруари 2020 г. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: февруари 2020 г.

Италия

Тема: 80-та годишнина от създаването на Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Националната пожарна служба)

Описание: В центъра на изображението е емблемата на Националната пожарна служба. Вляво е надписът „RI“ – акроним на Италианската република; вдясно е годината на емитиране на монетата „2020“; означението „R“ е на монетния двор на Рим; отдолу са инициалите на авторката на изображението Лучана де Симони „LDS“, отгоре дъгообразно е разположен надписът „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3 милиона монети

Дата на емисия: януари 2020 г.

Люксембург

Тема: 200 години от рождението на принц Анри

Описание: Вдясно е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри, а вляво е ликът на принц Анри. В долната част е изписано името на емитиращата държава – „LUXEMBOURG“ и годината на емисията – „2020“. Вляво в полукръг е разположен надписът „Prince Henri d’Orange-Nassau“, а под неговия лик е надписът „1820 – 1879“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: януари 2020 г.

Гърция

Тема: 2500 години от битката при Термопилите

Описание: На монетата е изобразен древногръцки шлем. Вписани по ръба на вътрешната част са думите „2500 YEARS SINCE THE BATTLE OF THERMOPYLAE“ и „HELLENIC REPUBLIC“. На фона са вписани и годината на емисията „2020“ и палмета (знакът на гръцкия монетен двор). Под шлема вдясно може да се види монограмът на художника (Йоргос Стаматопулос). Въпреки че приключва с поражение за гърците, битката при Термопилите остава вечен символ на героична съпротива. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: януари 2020 г.