Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro jubileumsmynt – 2020

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Luxemburg

Tema: Prins Charles födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en framställning av prins Charles och bakom honom, hans föräldrar, arvstorhertig Guillaume och arvstorhertiginnan Stephanie. Under dem finns inskriften ”S.A.R. de Prënz Charles” (HKH Prins Charles) och därunder födelsedatumet ”10 maj 2020”. Till vänster en lodrät inskrift med det utgivande landets namn ”LËTZEBUERG”. Till vänster om denna syns ett krönt ”H” som avser storhertig Henri. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: December 2020

Portugal

Tema: Universitetet i Coimbra 730 år

Beskrivning: Åtsidan upptas av universitetstornet samt ett mönster av trianglar som ska föreställa universitets­byggnadernas tak, av vilka det högsta är Joanina-bibliotekets. Inskriften lyder: ”UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS” och därunder ”PORTUGAL 2020” (Universitetet i Coimbra 730 år, Portugal 2020). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 360 000 mynt

Utgivning: November 2020

Slovakien

Tema: 20-årsdagen av Slovakiens anslutning till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Beskrivning: Åtsidans övre högra halva upptas av en återgivning av begreppet digital humanism: kretskort som bildar en mänsklig hjärna, med en cirkel i mitten som representerar en mikroprocessor. Slovakiens statsvapen återfinns nere till höger. En inskrift i en kvadraten som delvis överlappar huvudbilden lyder ”20. VÝROČIE” och ”VSTUP SR DO OECD”(20-årsdagen av Slovakiens anslutning till OECD). Under kvadraten anges det utgivande landets namn ”SLOVENSKO” och därunder utgivningsåret ”2020”. Till vänster om kvadraten återfinns myntortsmärket för Kremnica (Mincovňa Kremnica), bokstäverna ”MK” placerade mellan två myntstampar. Under myntortsmärket syns de stiliserade bokstäverna ”PV” som avser formgivaren Peter Valach. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: November 2020

Cypern

Tema: Cyperns institut för neurologi och genetik 30 år

Beskrivning: Åtsidan upptas av en ”nervcell med synapser” – en symbol för verksamheten vid Cyperns institut för neurologi och genetik, vars tillblivelse för 30 år sedan nu firas. Cyperns institut för neurologi och genetik är internationellt erkänt och spelar en aktiv och viktig roll som nationellt, regionalt och internationellt kompetenscentrum för spetstjänster, innovativ forskning och forskarutbildning. Nedan anges det utgivande landets namn ”KYΠΡΟΣ – KIBRIS” och omskriften i det inre fältets övre del lyder: ”ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020” (Cyperns institut för neurologi och genetik 1990–2020). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 412 000 mynt

Utgivning: Fjärde kvartalet 2020

Litauen

Tema: Unescos världsarv – Kryžių kalnas (korskullen)

Beskrivning: Åtsidan upptas av en framställning av korskullen översållad av träkors och kors i smidesjärn, som symboliserar Litauens korshantverk och folkkultur. Korshantverket och korssymbolismen i Litauen finns upptagen på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Inskrifterna är de följande: Ovan, det utgivande landet namn ”LIETUVA”, utgivningsåret ”2020”, ”KRYŽIŲ KALNAS” (korskullen) och myntortsmärket längst ner. För utformningen står Rytas Jonas Belevičius. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Fjärde kvartalet 2020

Finland

Tema: Hundraårsminnet av Väinö Linnas födelse

Beskrivning: Myntet är en hyllning till den välkände finländske författaren Väinö Linna. I år firas hundraårsminnet av hans födelse. Motivet minner om Linnas arbete i textilfabrik, och kring hans halsbild i trekvartsprofil löper de trådar som vävdes samman till berättelser i hans böcker. Till vänster VÄINÖ LINNA i omskrift. Längst ner återfinns utgivningsår ”2020”, namn på det utgivande landet ”FI” samt myntortsmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 800 000 mynt

Utgivning: September–december 2020

Malta

Tema: Barnlekar

Beskrivning: Åtsidan upptas av olika slag av traditionella leksaker som är omtyckta bland maltesiska barn. Det rör sig bland annat om kulor, en snurra och en drake. Likaså syns en maltesisk version av en hopphage, som kallas ”passju” på maltesiska. Tre bin som flyger i en cirkel minner om en populär ramsa som ibland hörs bland lekande maltesiska barn. Upptill anges namnet på det utgivande landet, ”MALTA”, och nedtill utgivningsåret ”2020”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 220 000 mynt

Utgivning: Oktober 2020

Tyskland

Tema: 50-årsminnet av Willy Brandts knäfall i Warszawa

Beskrivning: Åtsidan upptas av en framställning av den västtyske förbundskanslern Willy Brandt när han, i en gest av ödmjukhet, knäböjer framför monumentet över gettots hjältar i Warszawa. Minnet av upproret i Warszawas getto 1943 återkallas i kompositionens kraftfulla bilder. Utförda i mycket fin relief syns följande starka symboler: en sjuarmad ljusstake, gettots offer samt den knäböjande förbundskanslern. På åtsidan finns även formgivarens initialer (överst), bokstaven för myntorten (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”), årtalet ”2020” (i mitten till vänster), det utgivande landets namninitial ”D” (längst ner till höger) samt omskriften ”50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Oktober 2020

Frankrike

Tema: Medicinsk forskning

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bild av ett kvinnoansikte i en sfär med ordet ”UNION” (uppslutning) i omskrift. Ansiktet är lutat över det oändligt lilla i form av dna-fragment i en cirkel. Bildens lutande axel symboliserar hur forskningen med sin intelligens behärskar det oändligt lilla, studerar det och besegrar sjukdomar. Utgivande land ”RF” (République française) anges högst upp till höger medan myntortsmärket och utgivningsåret ”2020” är placerade längst ned till vänster. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 300 000 mynt

Utgivning: Oktober 2020

Vatikanstaten

Tema: 500-årsdagen av Raphael Sanzios död

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett porträtt av Raphael samt en bild med två änglar. Omskriften till höger lyder ”RAFFAELLO SANZIO”. Ovanför de två änglarna finns de två årtalen ”1520” och ”2020” och under dem det utgivande landet ”CITTA’ DEL VATICANO”. Längst ner återfinns myntortsmärket ”R” och konstnärens namn ”D. LONGO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 101 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2020

San Marino

Tema: 250-årsdagen av Giambattista Tiepolos död

Beskrivning: Till vänster på myntet återges en byst av en ängel, en detalj ur Tiepolos verk ”Agar ed Ismaele”, som förvaras på Scuola Grande di San Rocco, Venedig, samt formgivaren Claudia Momonis initialer ”C.M.”. Ovanför står inskriften ”TIEPOLO” och myntortsbokstaven ”R” för Rom. Till höger står årtalen 1770 och 2020 samt inskriften ”SAN MARINO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 54 000 mynt

Utgivningsdatum: Augusti–september 2020

Finland

Tema: Universitetet och samhälle – Universitetet i Åbo 100 år

Beskrivning: Det nätliknande motivet representerar samverkan mellan universitet och samhälle. Upptill finns präglingsåret ”2020”, på höger sida myntortsmärket och under det beteckningen för det utgivande landet ”FI”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 800 000 mynt

Utgivningsdatum: Vår/sommar 2020

Andorra

Tema: 50 år av kvinnlig allmän rösträtt

Beskrivning: Åtsidan upptas av ett kvinnoansikte omgivet av en virvel av linjer i ständig rörelse. Linjerna utgörs av kvinnonamn på katalanska som är så tätt skrivna att det är svårt att läsa de enskilda namnen, som en hyllning till kvinnornas solidaritet i kampen för sina rättigheter. Omskriften ”50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ” (50 år av kvinnlig allmän rösträtt) och ”ANDORRA 1970–2020” kompletterar motivet. Denna text smälter samman med linjernas cirkelrörelse för att ytterligare betona betydelsen av det jubileum som högtidlighålls. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 60 000 mynt

Utgivningsdatum: Andra halvåret 2020

Slovenien

Tema: 500-årsdagen av Adam Bohoričs födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en tvåspråkig sentens från omslaget till Bohoričs latinsk-slovenska grammatik ”Proste zimske urice”. I den nedre delen av myntets mitt återfinns sentensen på slovenska, skriven med bohoričica (skriftsystem som uppkallats efter Adam Bohorič). Bohoričica känns lätt igen på användningen av den typiska bokstaven f. I bakgrunden återfinns sentensen på latin, för att visa på Bohoričs bidrag till den internationella akademiska världen. Omskriften ovantill lyder ”ADAM BOHORIČ1520/SLOVENIJA 2020”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Utgivningsdatum: Andra halvåret 2020

Lettland

Tema: Keramik från Lettgallen

Beskrivning: Myntet är tillägnat den lettgalliska keramiska konsten. Traditionellt krukmakeri upprätthölls under lång tid i två landskap, Lettgallen och Kurland, men det var bara i Lettgallen som det överlevde och fortlöpande har förmedlats till nya generationer. Den lettgalliska keramiken ingår numera i Lettlands kulturkanon. Åtsidan upptas av ett karakteristiskt lettgalliskt keramikföremål – en stor lerljusstake. Nedan i omskrift ”LATGALES KERAMIKA” (lettgallisk keramik) och ovan präglingsåret ”2020” samt landsnamnet ”LATVIJA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 412 000 mynt

Utgivningsdatum: Andra kvartalet 2020

Frankrike

Tema: Charles de Gaulle

Beskrivning: Åtsidan upptas av två profilbilder av Charles de Gaulle vid två olika tillfällen. Bilden i bakgrunden visar Charles de Gaulle i generalsuniform under mobiliseringen den 18 juni 1940 eller under befrielsen av Paris. Bilden i förgrunden visar Charles de Gaulle under hans andra period som president. Dessutom syns RF (République Française) delvis integrerat i ett lorrainekors, symbolen för ett fritt Frankrike som de Gaulle valde i 1940, och De Gaulles födelse- och dödsdatum inskrivet i korset. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 18 061 940 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2020

Andorra

Tema: Det 27:e iberoamerikanska toppmötet i Andorra

Beskrivning: Det 27:e iberoamerikanska toppmötet för stats- och regeringschefer hålls 2020 i Furstendömet Andorra. Andorra, den senast tillkomna och minsta deltagaren i den iberoamerikanska konferensen, står värd för detta möte på högsta politiska nivå, som samlar 19 latinamerikanska länder tillsammans med Spanien, Portugal och Andorra, för samarbete gällande gemensamma mål, exempelvis hållbar utveckling. Åtsidan upptas av ett träd, vars krona består av människosiluetter och kugghjul. Människosiluetterna symboliserar integration av samhälle, kultur och utbildning för skapandet av en hållbar framtid. Kugghjulen symboliserar hur toppmötesdeltagarnas idéer och förslag samverkar med varandra. Till höger om trädets stam finns symbolen för detta – det 27:e toppmötet. De övre tre trianglarna står för färgerna på Andorras flagga, medan de undre sex symboliserar Andorras öppna hållning gentemot målen för hållbar utveckling. Omskriften lyder ”XXVII CIMERA IBEROAMERICANA”. Inskriften ”ANDORRA 2020” är placerad under siluetterna (27:e iberoamerikanska toppmötet, Andorra 2020). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 73 500 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2020

Monaco

Tema: 300-årsdagen av furst Honoré III:s födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en midjebild en face föreställande furst Honoré III. Till vänster om denna omskriften ”HONORÉ III” och till höger det utgivande landets namn ”MONACO”. Omskriften nedtill lyder ”1720 – Naissance - 2020”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2020

Italien

Tema: 150-årsminnet av Maria Montessoris födelse

Beskrivning: Ett porträtt av Maria Montessori i en sammansättning av geometriska figurer som visar pedagogiska inslag från hennes utbildningssystem. Till höger syns förkortningen ”RI” som står för Republiken Italien. Till vänster syns bokstaven ”R” som står för Roms myntverk. Till höger återfinns formgivarens, Luciana De Simonis, initialer, ”LDS”. Längst upp syns årtalet ”1870” som är Maria Montessoris födelseår och längst ned syns årtalet ”2020”, som är det år då myntet ges ut. Runt porträttet finns texten ”MARIA MONTESSORI”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2020

Grekland

Tema: Thrakiens anslutning till Grekland 100 år

Beskrivning: Åtsidan upptas av en grip och efterliknar ett antikt mynt från den thrakiska staden Abdera. Omskriften ovan ”100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ” och nedan ”EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA” (100 år sedan Thrakien anslöts till Grekland / Republiken Grekland). På vardera sidan om landsnamnet syns utgivningsåret ”2020” och en palmett (grekiska myntverkets myntmärke). Till vänster återfinns även formgivarens monogram (Georgios Stamatopoulos). Regionen Thrakien, i landets nordöstra hörn, förenades med Grekland efter slutet på första världskriget. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Maj 2020

Belgien

Tema: Jan van Eyck

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild av den kände flamländske konstnären Jan van Eyck. Till vänster om bilden syns hans namnteckning samt två penslar ovanpå en palett, som även innehåller initialerna LL för myntets formgivare, Luc Luycx. Omskriften ovan lyder J. van Eyck. Eftersom mynten präglas av kungliga nederländska myntverket återfinns nedtill myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, jämte det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen. Landskoden BE och årtalet 2020 är placerade till höger om bröstbilden. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 155 000 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2020

Portugal

Tema: Förenta nationernas 75-årsjubileum

Beskrivning: Åtsidans nedre del upptas av FN:s emblem. Överst syns präglingsåret ”2020”, därunder namnet på det utgivande landet ”PORTUGAL” och därefter inskriften ”UN 75 YEARS”. Under ”UN” och ”YEAR” finns de portugisiska motsvarande orden ”ONU” och ”ANOS”. Till vänster anges myntverkets namn ”CASA DA MOEDA” och till höger gravörens ”ANDRÉ LETRIA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 510 000 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2020

Malta

Tema: Unescos världsarvslista – det förhistoriska tempelkomplexet Skorba

Beskrivning: Åtsidan upptas av det förhistoriska tempelkomplexet Skorba nära byn Zebbiegeh på nordvästra Malta. Komplexet utgörs av två tempel som står sida vid sida. De är uppförda på lämningarna av en mycket äldre boplats som upptäckts utanför tempelkomplexet. Skorba saknar den monumentalitet som övriga tempel på de maltesiska öarna kännetecknas av. Platsen är dock ytterst viktig eftersom den givit arkeologerna möjlighet att fastställa i vilken ordning de prehistoriska kulturerna på Malta avlöste varandra och slå fast att öarna fick sina första invånare omkring 5 000 f.Kr. Inskriften ovan lyder ”SKORBA TEMPLES 3600–2500 BC”. Under templet återfinns namnet på det utgivande landet ”MALTA” och präglingsåret ”2020”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 170 000 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2020

Vatikanstaten

Tema: 100-årsdagen av påven Johannes Paulus II:s födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bröstbild på påven Johannes Paulus II och till vänster det hus i Wadowice i Polen där han föddes samt stadens basilika. Omskriften ovan till vänster lyder ”PAPA GIOVANNI PAOLO II”. Till höger i omskrift årtalen ”1920 2020” samt myntortsmärket ”R”. Omskriften nedtill anger namnet på det utgivande landet ”CITTA’ DEL VATICANO”. Under byggnaderna syns formgivarens namn ”G. TITOTTO” samt initialerna ”M.A.C. INC” ( (Maria Angela Cassol, gravör). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 101 000 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2020

San Marino

Tema: 500-årsdagen av Rafaels död

Beskrivning: Åtsidan upptas av en profilbild av Jesu moder hämtad från fresken ”Madonna di Casa Santi”, den unge Rafaels första mästerverk, målad i hans barndomshem i Urbino, som numera är säte för den ansedda Accademia Raffaello. Verket föreställer jungfru Maria med det sovande Jesusbarnet på sitt knä och präglas av den finstämda närheten mellan mor och son, vilket är ett återkommande tema i Rafaels måleri. Överst till höger i omskrift det utgivande landets namn ”SAN MARINO” samt därintill årtalen ”1520” och ”2020”. Längst ned återfinns inskriften ”RAFFAELLO”, med formgivaren Annalisa Masinis initialer ”A.M.” till höger och myntortbokstaven ”R” för Rom till vänster. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 54 000 mynt

Utgivningsdatum: Mars 2020

Litauen

Tema: Aukštaitija (i serien litauiska etnografiska regioner)

Beskrivning: På åtsidan återges en vapensköld med en riddare i rustning hållande ett svärd i högra handen. Vapenskölden hålls uppe av två änglar, som därigenom symboliskt förhärligar och skyddar Aukštaitija, en av Litauens viktigaste regioner och ursprunget till den självständiga staten Litauen. Undertill finns den latinska inskriften ”PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA” (Betrakta ditt fädernesland som hela världen). Omskrifterna ovan och under vapnet lyder: ”LIETUVA” (Litauen), ”AUKŠTAITIJA”, präglingsåret ”2020” och litauiska myntverkets myntortsmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: Mars 2020

Estland

Tvåhundraårsfirandet av upptäckten av Antarktis

Beskrivning: Upptäckten har en koppling till Estland eftersom en av de första att se Antarktis 1820 var Fabian Gottlieb von Bellingshausen, en balttysk sjöfarare född på Ösel som dokumenterade upptäckten. Åtsidan upptas av en bild föreställande ett segelfartyg. Där återfinns också omskriften ”Fabian Gottlieb von Bellingshausen” och inskriften ”ANTARKTIKA 200”, landsnamnet ”EESTI” och utgivningsåret ”2020”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: Mars 2020

Spanien

Tema: Unescos världskulturarv och världsnaturarv – Aragonien och den aragonska mudejararkitekturen

Beskrivning: Åtsidan upptas av en bild föreställande tornet El Salvador de Teruel. Till vänster i åtsidans inre fält återfinns ordet ”ESPAÑA” i versaler och till höger myntmästarmärket. Under detta återfinns utgivningsåret 2020. I mitten av det inre fältets övre del återfinns med versaler omskriften ”ARQUITECTURA MUDEJAR DE ARAGÓN”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 000 000 mynt

Utgivningsdatum: Februari 2020

Tyskland

Tema: Brandenburg (i serien Bundesländer)

Beskrivning: Åtsidan upptas av slottet Sanssouci. I det inre fältets övre del återfinns myntmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”), konstnärens initialer samt årtalet ”2020”. Den nedre delen av myntets inre fält har inskriften ”BRANDENBURG” samt landskoden ”D” för det utgivande landet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000 mynt

Utgivningsdatum: Februari 2020

Belgien

Tema: Internationella växtskyddsåret 2020

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av den officiella logotypen för det internationella växtskyddsåret 2020 som föreställer växtblad och återger texten ”International year of plant health”. Bladen symboliserar friska växter som källan till syret vi andas, maten vi äter och allt liv på jorden. Denna positiva bild av blad skyddade mot dödliga skadedjur och sjukdomar bildar en rundel som symboliserar jorden och understryker att växtskyddet är en global fråga. Växtskyddet är nyckeln till att utrota svälten, minska fattigdomen, skydda miljön och stärka den ekonomiska utvecklingen. Eftersom mynten präglas av det kungliga nederländska myntverket återfinns myntortsmärket för Utrecht, en merkuriistav, till höger. Det belgiska myntmästarmärket, Herzeles kommunvapen, återfinns till vänster. Landskoden BE och årtalet 2020 anges längst ned. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 755 000 mynt

Utgivningsdatum: Februari 2020

Estland

Tema: Hundraårsfirandet av fredsfördraget i Tartu

Beskrivning: Fredsfördraget undertecknades av Estland och Sovjetunionen den 2 februari 1920. Därmed fastställdes Estlands östliga gräns och frihetskriget kunde avslutas. På åtsidan avbildas ett träd i vars grenverk orden TARTU RAHU (Fredsfördraget i Tartu) kan utläsas. I mittfältets nedre del återfinns landsnamnet ”EESTI” i en omskrift och utgivningsdagen ”2 februari 2020”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Utgivningsdatum: Februari 2020

Italien

Tema: 80-årsdagen av grundandet av Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (den italienska brandkåren)

Beskrivning: Mitt på åtsidan syns logotypen för Corpo Nazionale de Vigili del Fuoco. Till vänster syns förkortningen ”RI” som står för Republiken Italien. Till höger anges präglingsåret ”2020” och bokstaven ”R” som står för Roms myntverk. I det nedre fältet syns formgivarens, Luciana De Simonis, initialer, ”LDS”. I en båge ovanför logotypen syns texten ”CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000 mynt

Utgivningsdatum: Januari 2020

Luxemburg

Tema: 200-årsfirandet av prins Henris födelse

Beskrivning: Åtsidan upptas till höger av en bröstbild av hans kungliga höghet storhertig Henri och till vänster av en bröstbild av prins Henri. Nedtill anges det utgivande landets namn ”LUXEMBOURG” samt präglingsåret ”2020. Omskriften till vänster lyder ”Prince Henri d’Orange-Nassau” och under hans bröstbild visas inskriften ”1820–1879”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: Januari 2020

Grekland

Tema: 2 500-årsminnet av slaget vid Thermopyle

Beskrivning: Åtsidan upptas av en antik grekisk hjälm. Omskrift ovan ”2500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ” och nedan ”EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA” (2 500 år sedan slaget vid Thermopyle / Republiken Grekland). Till vänster om hjälmen återfinns en palmett (grekiska myntverkets myntmärke) och därunder utgivningsåret ”2020”. Strax under hjälmen syns formgivarens monogram (Georgios Stamatopoulos). Även om slaget vid Thermopyle slutade i nederlag för grekerna är det fortfarande en tidlös symbol för heroiskt motstånd. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Januari 2020