Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Okolicznościowe monety 2 euro – 2020

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od tekstów publikowanych na naszej stronie.

Luksemburg

Temat: Narodziny księcia Karola

Opis: Motyw przedstawia w centrum wizerunki księcia Karola i jego rodziców, Ich Królewskich Wysokości dziedzicznego wielkiego księcia Wilhelma i dziedzicznej wielkiej księżnej Stefanii. Pod ich podobiznami znajduje się napis „S.A.R. de Prënz Charles” (Jego Królewska Wysokość książę Karol) oraz data urodzenia księcia „10 maja 2020”. Po lewej stronie widnieje zapisana pionowo nazwa państwa emitującego „LËTZEBUERG” oraz monogram (litera „H” w koronie), będący znakiem wielkiego księcia Henryka. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: grudzień 2020

Portugalia

Temat: 730. rocznica założenia Uniwersytetu w Coimbrze

Opis: Motyw przedstawia wieżę Uniwersytetu w Coimbrze oraz kompozycję trójkątów symbolizujących dachy uniwersytetu, z których najwyższy jest dachem biblioteki „Joanina”. Trójkąty są wplecione w napis „UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020” (UNIVERSYTET W COIMBRZE 730 LAT PORTUGALIA 2020). Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 360 000 monet

Data emisji: listopad 2020

Słowacja

Temat: 20. rocznica przystąpienia Słowacji do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Opis: W górnej prawej części strony narodowej monety widnieje przedstawienie koncepcji cyfrowego humanizmu: obwody drukowane w kształcie ludzkiego mózgu, a w jego środku okrąg przedstawiający mikroprocesor. Słowackie godło umieszczone jest obok dolnego brzegu po prawej stronie. Na główny rysunek częściowo nakłada się wpisany w kontur kwadratu napis „20. VÝROČIE” oraz „VSTUP SR DO OECD” (20 rocznica przystąpienia Słowacji do OECD). Poniżej kwadratu znajdują się nazwa państwa emitującego „SLOVENSKO” oraz rok emisji „2020”, jedno pod drugim. Pomiędzy kwadratem a lewym brzegiem widnieje znak mennicy w Kremnicy (Mincovňa Kremnica), składający się z liter „MK” umieszczonych między dwoma stemplami. Poniżej znaku mennicy znajdują się stylizowane litery „PV” stanowiące inicjały projektanta Petera Valacha. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: listopad 2020

Cypr

Temat: 30. rocznica powstania Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki

Opis: Wzór przedstawia komórkę nerwową z synapsami, co nawiązuje do dziedziny specjalizacji Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki, który obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki cieszy się międzynarodowym uznaniem i odgrywa aktywną i zasadniczą rolę jako krajowe, regionalne i międzynarodowe centrum doskonałości świadczące wysokiej jakości usługi, prowadzące innowacyjne badania naukowe i działalność w zakresie kształcenia podyplomowego. Wokół wzoru umieszczono nazwę państwa wydającego „KYΠΡΟΣ - KIBRIS” oraz napis „ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020” (tj. Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki 1990–2020). Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 412 000 monet

Data emisji: czwarty kwartał 2020

Litwa

Temat: Dziedzictwo kulturowe UNESCO – Kryžių kalnas (Wzgórze Krzyży)

Opis: Wzór przedstawia Górę Krzyży – fragmenty drewnianych i kutych krzyży, będących wytworami litewskiej sztuki rzeźbienia krzyży i kultury ludowej. Sztuka rzeźbienia krzyży i symbolika krzyża na Litwie zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Na wzorze umieszczono następujące napisy: nazwę kraju „LIETUVA” i rok wydania „2020” na górze oraz nazwę „KRYŽIŲ KALNAS” (Góra Krzyży) i znak mennicy litewskiej na dole. Motyw zaprojektował Rytas Jonas Belevičius. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: czwarty kwartał 2020

Finlandia

Temat: Väinö Linna – 100. rocznica urodzin

Opis: Moneta upamiętnia nieżyjącego już znanego fińskiego pisarza Väinö Linnę. W tym roku upływa sto lat od jego narodzin w 1920. Wzór nawiązuje do pracy Linny w zakładzie włókienniczym. Przedstawia twarz pisarza, a wokół litery w postaci tkanego materiału i nici, które przenikają przez jego książki. Po lewej stronie znajduje się napis VÄINÖ LINNA. U dołu widnieje rok emisji „2020”, oznaczenie państwa emitującego „FI” oraz znak mennicy. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 800 000 monet

Data emisji: wrzesień-grudzień 2020

Malta

Temat: Zabawy dziecięce

Opis: Motyw przedstawia różne tradycyjne zabawy popularne wśród maltańskich dzieci, takie jak gra w kulki, kręcenie bąka oraz budowanie i puszczanie latawca. Widnieje na nim również maltańska wersja gry w klasy, której lokalna nazwa to „passju”. Trzy pszczoły latające w kółko nawiązują do popularnej piosenki śpiewanej przez maltańskie dzieci podczas zabawy. Motyw zawiera nazwę państwa emitującego „Malta” oraz rok wydania „2020”. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 220 000 monet

Data emisji: październik 2020

Niemcy

Temat: 50. rocznica uklęknięcia Willy’ego Brandta

Opis: Motyw przedstawia W. Brandta, ówczesnego kanclerza Niemiec, klęczącego przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w geście pokory. Ten wymowny przekaz nawiązuje do powstania w getcie warszawskim w 1943. Za pomocą delikatnego reliefu przedstawiono wyraziste symbole: siedmioramienną menorę, ofiary getta oraz uklęknięcie. Na wewnętrznej części monety widnieją również inicjały artysty (u góry), znak menniczy odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), rok „2020” (na środku, z lewej strony), oznaczenie państwa emitującego „D” (u dołu, z prawej strony) oraz napis „50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU”. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: październik 2020

Francja

Motyw: Badania naukowe w dziedzinie medycyny

Opis: Wzór przedstawia twarz wpisaną w siatkę geograficzną kuli ziemskiej z napisem „UNION” (unia). Postać obserwuje nieskończenie małe cząsteczki DNA wpisane w okrąg. Rysunek postaci umieszczono pod kątem, co oddaje dominację badacza i jego inteligencji nad przedmiotem badań i zwycięstwo w walce z badanymi chorobami. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie państwa emitującego „RF”, a w lewym dolnym rogu – znak mennicy i rok emisji „2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 300 000 monet

Data emisji: październik 2020

Watykan

Temat: 500. rocznica śmierci Rafaela Santiego

Opis: Centralny motyw monety to portret Rafaela i dwa anioły. Po prawej stronie biegnie półkoliście napis „RAFFAELLO SANZIO”. Nad obrazem aniołów widnieją lata „1520” i „2020”, a pod nim – nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie). Na samym dole umieszczono znak mennicy „R” oraz sygnaturę projektantki „D. LONGO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 101 000 monet

Data emisji: październik 2020

San Marino

Temat: 250. rocznica śmierci Giovanniego Battisty (Giambattisty) Tiepolo

Opis: Głównym motywem monety jest umieszczone w lewej połowie popiersie anioła – fragment obrazu Tiepola „Hagar i Izmael” ze zbiorów Scuola Grande di San Rocco w Wenecji. Z lewej strony motywu znajduje się sygnatura projektantki Claudii Momoni „C.M.”, nad motywem – znak mennicy rzymskiej „R”, a z prawej strony – lata „1770” i „2020”. Przy otoku na górze biegnie napis „TIEPOLO”, a po prawej – „SAN MARINO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 54 000 monet

Data emisji: sierpień–wrzesień 2020

Finlandia

Temat: Uniwersytety i społeczeństwo – 100‑lecie Uniwersytetu w Turku

Opis: Główny motyw w formie geometrycznej siatki symbolizuje interakcję między uniwersytetami a społeczeństwem. Nad motywem znajduje się rok emisji „2020”, a po prawej stronie – znak mennicy nad symbolem kraju emisji „FI”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 800 000 monet

Data emisji: wiosna/lato 2020

Andora

Temat: 50‑lecie powszechnego prawa wyborczego dla kobiet

Opis: Głównym motywem monety jest twarz kobiety wpisana w rozchodzące się spiralnie linie, które reprezentują ciągły ruch. Linie są utworzone z imion kobiet w języku katalońskim, zapisanych tak blisko jedno za drugim, że trudno je wyodrębnić. Jest to hołd dla solidarności kobiet w walce o swoje prawa. Dopełnieniem wzoru są napisy „50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ” (50‑lecie powszechnego prawa wyborczego dla kobiet) oraz „ANDORRA 1970−2020”. One także dają wrażenie ruchu, żeby podkreślić znaczenie upamiętnianej rocznicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 60 000 monet

Data emisji: drugie półrocze 2020

Słowenia

Temat: 500. rocznica urodzin Adama Bohoriča

Opis: Głównym motywem monety jest wielojęzyczny aforyzm z okładki gramatyki łacińsko-słoweńskiej pod tytułem „Proste zimske urice” autorstwa Adama Bohoriča. W dolnej połówce monety widnieje ten aforyzm w języku słoweńskim zapisany bohoričicą (alfabetem zapoczątkowym przez Bohoriča), która jest łatwo rozpoznawalna dzięki charakterystycznej literze „f”. W tle umieszczono aforyzm po łacinie, dla upamiętnienia wkładu Bohoriča w międzynarodowy dorobek akademicki. Górą biegnie półkoliście napis „ADAM BOHORIČ 1520 | SLOVENIJA 2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: drugie półrocze 2020

Łotwa

Temat: Ceramika łatgalska

Opis: Moneta jest poświęcona garncarstwu łatgalskiemu. Tradycyjne garncarstwo przez długi czas było obecne w dwóch krainach – Łatgalii i Kurlandii, ale tylko w tej pierwszej przetrwało upływ czasu jako rzemiosło przekazywane z pokolenia na pokolenie. Garncarstwo łatgalskie należy również do kanonu kultury łotewskiej. Głównym motywem monety jest gliniany kandelabr, jako typowy przykład ceramiki łatgalskiej. Na dole widnieje napis „LATGALES KERAMIKA” (ceramika łatgalska), a na górze – nazwa kraju „LATVIJA” i rok emisji „2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 412 000 monet

Data emisji: drugi kwartał 2020

Francja

Temat: Charles de Gaulle

Opis: Na monecie przedstawiono dwa profile Charles’a de Gaulle’a z dwóch różnych okresów. W tle widać de Gaulle’a w mundurze generała armii, jaki nosił 18 czerwca 1940, kiedy wygłosił apel wzywający lud francuski do walki z okupantem, lub podczas wyzwolenia Paryża. Na pierwszym planie znajduje się profil de Gaulle’a z okresu jego drugiej kadencji prezydenckiej. Elementem wzoru jest także monogram Republiki Francuskiej „RF” nałożony na krzyż lotaryński, który generał de Gaulle wybrał w 1940 na godło Wolnej Francji. Na krzyżu ukazano również daty urodzenia i śmierci generała oraz rok emisji monety. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 18 061 940 monet

Data emisji: czerwiec 2020

Andora

Temat: 27. szczyt iberoamerykański w Andorze

Opis: W 2020 roku Księstwo Andory będzie gospodarzem 27. Iberoamerykańskiej Konferencji Szefów Państw i Rządów. Andora jest najnowszym i najmniejszym członkiem Konferencji, do której należy już 19 krajów Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpania i Portugalia. Szczyt jest poświęcony realizacji wspólnych celów, takich jak zrównoważony rozwój. Głównym motywem monety jest kompozycja ludzkich sylwetek i kół zębatych układających się w kształt drzewa. Postaci ludzi symbolizują współdziałanie społeczeństwa, kultury i edukacji na rzecz przyszłego zrównoważonego rozwoju. Koła zębate są metaforą synergii między pomysłami i propozycjami uczestników szczytu. Obok drzewa widnieje logo 27. szczytu. Trzy trójkąty w górnej części tego logo reprezentują kolory flagi Andory, a sześć trójkątów na dole symbolizuje otwarcie Andory na cele zrównoważonego rozwoju. Motyw jest okolony napisem „XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020” (27. szczyt iberoamerykański Andora 2020). W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 73 500 monet

Data emisji: czerwiec 2020

Monako

Temat: 300. rocznica urodzin księcia Honoriusza III

Opis: Głównym motywem monety jest wizerunek księcia Honoriusza III. Przy otoku po lewej stronie znajduje się imię księcia „HONORÉ III”, po prawej – nazwa państwa emitującego „MONACO”, a dołem biegnie półkoliście napis „1720 – Naissance – 2020” (1720 – urodziny – 2020). W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 15 000 monet

Data emisji: czerwiec 2020

Włochy

Temat: 150. rocznica urodzin Marii Montessori

Opis: Głównym motywem jest wizerunek Marii Montessori wpisany w geometryczną kompozycję zawierającą kilka elementów dydaktycznych z jej systemu nauczania. Wokół motywu umieszczono: po prawej – monogram Republiki Włoskiej „RI”, po lewej na dole – znak mennicy rzymskiej „R”, po prawej na dole – sygnaturę projektantki Luciany De Simoni „LDS”, na górze – rok urodzenia włoskiej pedagog „1870”, na dole – rok emisji monety „2020”. Przy wizerunku znajdują się słowa „MARIA” i „MONTESSORI”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 3 miliony monet

Data emisji: czerwiec 2020

Grecja

Temat: 100. rocznica unii Tracji i Grecji

Opis: Wzór powiela starożytną monetę trackiego miasta Abdera, która przedstawia gryfa. Wzdłuż wewnętrznej krawędzi umieszczono napis „100. ROCZNICA UNII TRACJI I GRECJI” oraz „REPUBLIKA GRECKA”, a także rok emisji „2020” i palmetę (znak mennicy greckiej). Po lewej stronie umieszczono także monogram artysty (George Stamatopoulos). Region Tracji, położony w północno-wschodnim zakątku kraju, został zjednoczony z Grecją po zakończeniu I wojny światowej. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: maj 2020

Belgia

Temat: Jan van Eyck

Opis: W polu wewnętrznym znajdują się: wizerunek słynnego flamandzkiego malarza Jana van Eycka, jego podpis i paleta malarska z dwoma pędzlami, na której widnieje także sygnatura projektanta monety Luca Luycxa „LL”. Na górze przy otoku umieszczono napis „J. van Eyck”. Na dole widnieje znak mennicy w Utrechcie – laska Merkurego (ponieważ monety będzie bić Holenderska Mennica Królewska) oraz kod państwa „BE” i znak mincmistrza Belgii – herb gminy Herzele. Po prawej stronie umieszczono kod państwa „BE” i oznaczenie roku „2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 155 000 monet

Data emisji: maj 2020

Portugalia

Temat: 75‑lecie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Opis: Głównym motywem jest logo ONZ. Nad nim znajdują się: rok emisji „2020”, nazwa państwa emitującego „PORTUGAL” oraz napis „UN 75 YEARS”; pod skrótem „UN” i słowem „YEARS” umieszczono ich portugalskie odpowiedniki „ONU” i „ANOS”. Po lewej stronie znajduje się nazwa mennicy „CASA DA MOEDA”, a po prawej – nazwisko rytownika „ANDRÉ LETRIA”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 510 000 monet

Data emisji: maj 2020

Malta

Temat: Lista światowego dziedzictwa UNESCO – prehistoryczne świątynie Skorba

Opis: Głównym motywem monety jest prehistoryczny kompleks świątynny Skorba, leżący obok wioski Żebbiegħ na północnym zachodzie Malty. Kompleks składa się z dwóch stojących równolegle świątyń. Wzniesiono je na miejscu znacznie starszej osady, której pozostałości zostały odkryte obok terenu kompleksu. Skorba nie jest tak monumentalna jak inne świątynie na maltańskich wyspach. Ma jednak ogromne znaczenie, bo na jej podstawie archeolodzy zdołali odtworzyć kolejność rozwoju kultury prehistorycznej na Malcie i stwierdzić, że wyspy zostały zasiedlone około 5 tysięcy lat p.n.e. Nad głównym motywem widnieje napis „SKORBA TEMPLES 3600–2500 BC” (światynie Skorba 3600–2500 p.n.e.). Na dole znajdują się nazwa państwa emitującego „MALTA” i rok emisji „2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 170 000 monet

Data emisji: maj 2020

Watykan

Temat: 100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

Opis: Na monecie jest przedstawiony papież Jan Paweł II oraz jego dom rodzinny i pobliska bazylika w Wadowicach. Przy otoku biegną napisy: w lewej górnej ćwiartce – „PAPA GIOVANNI PAOLO II”, po prawej – lata „1920 2020” i znak mennicy „R”, na dole – nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie). Pod obrazem bazyliki widnieją nazwisko autorki projektu „G. TITOTTO” i sygnatura rytowniczki Marii Angeli Cassol „M.A.C. INC”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 101 000 monet

Data emisji: maj 2020

San Marino

Temat: 500. rocznica śmierci Rafaela

Opis: Głównym motywem jest profil Madonny z fresku „Madonna di Casa Santi”, pierwszego arcydzieła młodziutkiego Rafaela, które powstało w jego domu rodzinnym w Urbino, gdzie obecnie mieści się prestiżowa Accademia Raffaello. Fresk przedstawia Dziewicę Maryję trzymającą na kolanach śpiące Dzieciątko Jezus. Ten subtelny, intymny obraz relacji między matką a synem jest częstym motywem w malarstwie Rafaela. W prawej górnej ćwiartce widnieją nazwa kraju emisji „SAN MARINO” oraz lata „1520” i „2020”. Na dole znajduje się napis „RAFFELLO”, po prawej stronie – sygnatura projektantki Annalisy Masini „A.M.”, a po lewej – znak mennicy rzymskiej „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 54 000 monet

Data emisji: marzec 2020

Litwa

Temat: Auksztota (seria „Regiony etnograficzne Litwy”)

Opis: Centralnym motywem jest herb przedstawiający rycerza w zbroi, z mieczem w prawej dłoni. Herb trzymają dwa anioły, które symbolicznie gloryfikują i chronią Auksztotę – jeden z najważniejszych regionów Litwy i kolebkę jej państwowości. Poniżej widnieje łaciński napis „PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA” (niech ci ojczyzna będzie całym światem). Nad motywem umieszczono słowo„LIETUVA” (Litwa) i rok emisji „2020”, a pod motywem – słowo „AUKŠTAITIJA” (Auksztota) i znak mennicy litewskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: marzec 2020

Estonia

Temat: Dwusetna rocznica odkrycia Antarktyki

Opis: Odkrycie jest powiązane z Estonią, ponieważ wśród osób, które w 1820 jako pierwsze ujrzały Antarktykę, był żeglarz Fabian Gottlieb von Bellingshausen, Niemiec bałtycki urodzony na wyspie Saaremaa, który udokumentował to wydarzenie. Głównym motywem monety jest płynący żaglowiec. Znajdują się na niej również napisy „Fabian Gottlieb von Bellingshausen” i „ANTARKTIKA 200” oraz nazwa kraju „EESTI” i rok emisji „2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: marzec 2020

Hiszpania

Temat: Lista światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO – Aragonia i aragońska architektura w stylu mudejar

Opis: Centralnym motywem monety jest wieża Zbawiciela (Torre de El Salvador) w Teruel. Po lewej stronie umieszczono słowo „ESPAÑA” wykonane wersalikami, a po prawej – znak mennicy nad rokiem emisji „2020”. Górą przy otoku biegnie półkoliście napis „ARQUITECTURA MUDEJAR DE ARAGÓN” (mudejarska architektura Aragonii) wykonany wersalikami. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 4 miliony monet

Data emisji: luty 2020

Niemcy

Temat: Brandenburgia (seria „Bundesländer” – niemieckie kraje związkowe)

Opis: Moneta przedstawia pałac Sanssouci. W górnej połowie pola wewnętrznego umieszczono znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), sygnaturę artysty i rok „2020”. W dolnej połowie znajdują się napis „BRANDENBURG” i litera „D” na oznaczenie Niemiec jako kraju emisji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: luty 2020

Belgia

Temat: 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (IYPH 2020)

Opis: W polu wewnętrznym widnieją oficjalne logo IYPH 2020 złożone ze stylizowanych liści oraz napis po angielsku „INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH”. Liście są symbolem zdrowych roślin będących źródłem tlenu, którym oddychamy, żywności, którą jemy, oraz całego życia na Ziemi. Ten pozytywny obraz liści chronionych przed śmiercionośnymi szkodnikami i chorobami ma kształt koła symbolizującego świat, żeby podkreślić globalną rangę problemu zdrowia i ochrony roślin. Zdrowe rośliny są kluczem do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego. Po prawej stronie umieszczono znak mennicy w Utrechcie – laskę Merkurego (kaduceusz), ponieważ monety będzie bić Holenderska Mennica Królewska. Po lewej znajduje się znak mincmistrza Belgii – herb gminy Herzele. Na dole umieszczono kod państwa „BE” i oznaczenie roku „2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 755 000 monet

Data emisji: luty 2020

Estonia

Temat: Setna rocznica traktatu pokojowego z Tartu

Opis: Traktat zawarty 2 lutego 1920 między Estonią a Rosją sowiecką wyznaczył wschodnią granicę Estonii i zakończył estońską wojnę o niepodległość. Centralnym motywem monety jest drzewo, w którego gałęzie są wpisane słowa TARTU RAHU (dosł. pokój z Tartu). Umieszczono na niej również nazwę kraju „EESTI” oraz datę emisji „02.02.2020”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: luty 2020

Włochy

Temat: 80-lecie założenia krajowej straży pożarnej (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Opis: Centralnym motywem jest logo krajowej straży pożarnej. Po lewej stronie motywu widnieje monogram Republiki Włoskiej „RI”, a po prawej – oznaczenie roku emisji „2020”; pod motywem znajduje się sygnatura projektantki Luciany de Simoni „LDS”; górą biegnie półkoliście napis „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 3 miliony monet

Data emisji: styczeń 2020

Luksemburg

Temat: 200-lecie urodzin księcia Henryka

Opis: Po prawej stronie przedstawiono wizerunek obecnie panującego wielkiego księcia Henryka, a po lewej – księcia Henryka. Na dole znajdują się nazwa państwa emitującego „LUXEMBOURG” i oznaczenie roku „2020”. Po lewej stronie biegnie półkoliście napis „Prince Henri d’Orange-Nassau” (książę Henryk Orański-Nassau). Pod wizerunkiem księcia umieszczono daty „1820–1879”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: styczeń 2020

Grecja

Temat: 2500. rocznica bitwy pod Termopilami

Opis: Projekt przedstawia hełm ze starożytnej Grecji. Wzdłuż wewnętrznej krawędzi umieszczono napis „2500. ROCZNICA BITWY POD TERMOPILAMI” i „REPUBLIKA GRECKA”. W tle umieszczono również rok emisji „2020” i palmetę (znak mennicy greckiej). Na dole po prawej stronie znajduje się monogram artysty Georgiosa Stamatopoulosa. Bitwa pod Termopilami zakończyła się wprawdzie porażką Greków, pozostaje jednak odwiecznym symbolem heroicznego oporu. Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: styczeń 2020