Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2020

Opisi na tej strani temeljijo na informacijah iz Uradnega lista Evropske unije, zato se lahko nekoliko razlikujejo od drugih gradiv, objavljenih na tem spletnem mestu.

Luksemburg

Motiv: rojstvo princa Charlesa

Opis: v sredini motiva so upodobljeni princ Charles in njegovi starši, dedni veliki vojvoda Guillaume in dedna velika vojvodinja Stephanie. Pod podobami sta napis »S.A.R. de Prënz Charles« in datum rojstva »10. maj 2020«. Na levi je navpično izpisana beseda »LËTZEBUERG« kot oznaka države izdajateljice. Monogram (črka »H« s krono) predstavlja velikega vojvodo Henrija. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: december 2020

Portugalska

Motiv: 730. obletnica univerze v Coimbri

Opis: motiv prikazuje stolp univerze v Coimbri in likovno kompozicijo iz trikotnikov, ki predstavljajo strehe univerze v Coimbri, med katerimi je najvišja streha knjižnice Joanina, z napisom »UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 130.000 kovancev

Datum izdaje: november 2020

Slovaška

Motiv: 20. obletnica pristopa Slovaške k Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Opis: na zgornji desni polovici motiva na nacionalni strani je upodobljen koncept digitalnega humanizma: tiskana vezja v obliki človeških možganov, v središču katerih je krog, ki predstavlja mikroprocesor. Ob spodnjem desnem robu je upodobljen slovaški grb. Znotraj obrisa kvadrata, ki se delno prekriva z glavnim motivom, je napis »20. VÝROČIE« in »VSTUP SR DO OECD«. Pod kvadratom sta eno nad drugim ime države izdajateljice »SLOVENSKO« in leto izdaje »2020«. Med kvadratom in levim robom motiva je oznaka kovnice, ki jo sestavljata začetnici »MK« (Mincovňa Kremnica) med dvema matricama. Pod oznako kovnice sta stilizirani začetnici oblikovalca Petra Valacha »PV«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: november 2020

Ciper

Motiv: 30. obletnica Inštituta za nevrologijo in genetiko na Cipru

Opis: motiv prikazuje »nevron s sinapsami«, kar je povezano z dejavnostmi Inštituta za nevrologijo in genetiko na Cipru, ki praznuje 30 let obstoja. Inštitut za nevrologijo in genetiko na Cipru je mednarodno priznan ter ima dejavno in pomembno vlogo kot nacionalni, regionalni in mednarodni center odličnosti, ki ponuja visoko kakovostne storitve, inovativne raziskave in podiplomsko izobraževanje. Okoli motiva sta v krogu izpisana ime države izdajateljice »KYΠΡΟΣ - KIBRIS« in besedilo »ΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990–2020« (ciprski Inštitut za nevrologijo in genetiko 1990–2020). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 412.000 kovancev

Datum izdaje: zadnje četrtletje 2020

Litva

Motiv: Unescova kulturna dediščina – Kryžių Kalnas (Gora križev)

Opis: motiv prikazuje Goro križev: dele lesenih in kovanih križev, ki simbolizirajo litovsko obrt izdelovanja križev in ljudsko kulturo. Obrt izdelovanja križev in simbolika križev v Litvi sta vključena na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Napisi na kovancu so ime Litve »LIETUVA« in leto izdaje »2020« na vrhu ter »KRYŽIŲ KALNAS« in oznaka litovske kovnice na dnu. Motiv je oblikoval Rytas Jonas Belevičius. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: zadnje četrtletje 2020

Finska

Motiv: Väinö Linna – 100 let

Opis: kovanec obeležuje obletnico znanega že pokojnega finskega pisatelja Väinöja Linne. Letos se obeležuje stoletnica njegovega rojstva v letu 1920. Motiv odslikava delo Linne v predilnici in poleg njegovega obraza prikazuje tudi črke kot tkanine in niti, ki tečejo skozi njegove knjige. Na levi strani je napis »VÄINÖ LINNA«. Na dnu so izpisani leto izdaje »2020«, država izdajateljica »FI« in oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 800.000 kovancev

Datum izdaje: september–december 2020

Malta

Motiv: otroške igre

Opis: motiv prikazuje več tradicionalnih iger, priljubljenih med malteškimi otroki. Mednje sodijo frnikole, vrtavke ter tradicionalna izdelava in spuščanje zmajev. Upodobljena je tudi malteška različica ristanca, ki se lokalno imenuje »passju«. Tri čebele, ki letijo v krogu, namigujejo na priljubljeno pesem, ki jo med igro pojejo malteški otroci. V motiv sta vključena ime države izdajateljice »Malta« in leto izdaje »2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 220.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2020

Nemčija

Motiv: 50. obletnica pokleka Willyja Brandta v Varšavi (Kniefall von Warschau)

Opis: motiv prikazuje takratnega kanclerja Nemčije Willyja Brandta, ki v znak ponižnosti kleči pred spomenikom herojem geta v Varšavi. Vstajo varšavskega geta iz leta 1943 obuja kompozicija z močno likovno simboliko. Motiv v izjemno finem reliefu prikazuje prepričljive simbole: sedmeroramo menoro, žrtve geta in klečanje. V sredini kovanca so tudi začetnice umetnika (na vrhu), oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ali »J«), letnica »2020« (levo v sredini), oznaka Nemčije kot države izdajateljice »D« (spodaj desno) in besedilo »50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: oktober 2020

Francija

Motiv: medicinske raziskave

Opis: motiv prikazuje vse človeštvo, predstavlja pa ga obraz, ki ga obdaja obla. Obraz zre v neskončno majhne delce, ki jih predstavljajo deli verig DNK, vrisani v krog. Poševna presečna os je prispodoba za raziskave in pridobljeno znanje, s katerimi človeštvo obvladuje te neskončno majhne delce, jih preučuje in tako slavi zmago nad boleznimi. Kratica države izdajateljice »RF« je v zgornjem desnem kotu, oznaka kovnice in leto izdaje »2020« pa sta v spodnjem levem kotu. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 300.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2020

Vatikan

Motiv: 500. obletnica smrti Rafaela Sanzia

Opis: na kovancu je portret Rafaela z dvema angeloma. Na desni je v polkrogu napis »RAFFAELLO SANZIO«. Nad podobo dveh angelov sta letnici »1520« in »2020«, pod njo pa ime države izdajateljice »CITTÀ DEL VATICANO«. Na dnu sta oznaka kovnice »R« in ime oblikovalke »D. LONGO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 101.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2020

San Marino

Motiv: 250. obletnica smrti Giambattiste Tiepola

Opis: na levi strani kovanca je upodobljeno doprsje angela – detajl s Tiepolove slike »Agara in Izmael v puščavi«, ki jo hranijo v »Scuola Grande di San Rocco« v Benetkah – ter začetnici oblikovalke Claudie Momoni »C.M.«. Na vrhu sta napis »TIEPOLO« in črka »R«, ki označuje rimsko kovnico. Na desni strani kovanca sta letnici »1770« in »2020« ter napis »SAN MARINO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 54.000 kovancev

Datum izdaje: avgust–september 2020

Finska

Motiv: univerze in družba – stoletnica univerze v Turkuju

Opis: motiv mreže predstavlja interakcijo med univerzami in družbo. Na vrhu motiva je letnica izdaje »2020«, na desni strani je oznaka kovnice, pod njo pa oznaka države izdajateljice »FI«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 800.000 kovancev

Datum izdaje: pomlad/poletje 2020

Andora

Motiv: 50 let splošne volilne pravice žensk

Opis: motiv kovanca prikazuje ženski obraz v vrtincu polkrožnih trakov. Trakove tvorijo gosto nanizana imena žensk v katalonskem jeziku, zaradi česar jih je težko prebrati posamezno. Predstavljajo poklon solidarnosti žensk v boju za njihove pravice. Motiv obkrožata napisa »50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ« in »ANDORRA 1970–2020«. Napisa se zlijeta v gibanje trakov, tako da se še poudari pomembnost obletnice, ki se obeležuje. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 60.000 kovancev

Datum izdaje: druga polovica leta 2020

Slovenija

Motiv: 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča

Opis: motiv v jedru kovanca je večjezični slogan z naslovnega lista Bohoričeve latinsko-slovenske slovnice »Proste zimske urice«. Slovenski del slogana se nahaja v spodnji polovici jedra kovanca in je zapisan v bohoričici, ki jo zlahka prepoznamo zaradi uporabe tipične črke f. Za slovenskim napisom je isti slogan v latinščini, ki predstavlja Bohoričev prispevek k mednarodni akademski sferi. Na vrhu je v polkrogu napis »ADAM BOHORIČ 1520 | SLOVENIJA 2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: druga polovica leta 2020

Latvija

Motiv: latgalijska keramika

Opis: kovanec je posvečen latgalijskemu lončarstvu. Tradicionalno lončarstvo je bilo dolgo časa uveljavljeno v dveh okrožjih – Latgale in Kurzeme – vendar se je ohranilo in prenašalo iz roda v rod samo v okrožju Latgale. Latgalijsko lončarstvo je tudi del latvijske kulturne dediščine. Motiv prikazuje značilen primerek latgalijske keramike – glineni svečnik. Na kovancu je napis »LATGALES KERAMIKA«, ime države »LATVIJA« in leto izdaje »2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 412.000 kovancev

Datum izdaje: drugo četrtletje 2020

Francija

Motiv: Charles de Gaulle

Opis: motiv prikazuje dva profila Charlesa de Gaulla v različnih obdobjih. Profil v ozadju ga prikazuje kot generala v vojaški uniformi v času poziva k uporu 18. junija 1940 oziroma osvoboditve Pariza. Profil v ospredju pa ga predstavlja med njegovim drugim predsedniškim mandatom. Kratica »RF« je deloma združena z lorenskim križem, simbolom svobodne Francije, ki ga je general de Gaulle izbral leta 1940. Na lorenskem križu sta letnici rojstva in smrti Charlesa de Gaulla ter letnica izdaje kovanca. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 18 milijonov kovancev

Datum izdaje: junij 2020

Andora

Motiv: 27. ibero-ameriški vrh v Andori

Opis: 27. ibero-ameriški vrh voditeljev držav ali vlad bo leta 2020 potekal v Kneževini Andori. Andora, ki je najnovejša in najmanjša članica ibero-ameriške konference, bo gostila srečanje na najvišji politični ravni, ki se ga bo poleg Španije, Portugalske in Andore udeležilo 19 držav Latinske Amerike. Namen srečanja je usmeriti prizadevanja v skupne cilje, kot je trajnostni razvoj. Motiv kovanca prikazuje drevo, ki ga sestavljajo silhuete ljudi in zobniki. Silhuete ljudi simbolizirajo povezovanje družbe, kulture in izobraževanja s ciljem uresničevanja trajnostne prihodnosti. Zobniki pa simbolizirajo sinergijo med idejami in predlogi udeležencev na tem vrhu. Poleg drevesa je logotip 27. vrha. Zgornjo stran logotipa tvorijo trije trikotniki, ki predstavljajo barve andorske zastave. Spodnjo stran logotipa pa tvori šest trikotnikov, ki predstavljajo odpiranje Andore ciljem trajnostnega razvoja. Motiv obkroža napis »XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 73.500 kovancev

Datum izdaje: junij 2020

Monako

Motiv: 300. obletnica rojstva princa Honoréja III.

Opis: na kovancu je upodobljen princ Honoré III. Na levi je napis »HONORÉ III«, na desni pa ime države izdajateljice »MONACO«. Na dnu je v polkrogu napis »1720 – Naissance – 2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 15.000 kovancev

Datum izdaje: junij 2020

Italija

Motiv: 150. obletnica rojstva Marie Montessori

Opis: v jedru je portret Marie Montessori v geometrijski kompoziciji z nekaterimi didaktičnimi elementi njenega izobraževalnega sistema. Desno od portreta je kratica Italijanske republike »RI«, na levi je oznaka rimske kovnice »R«, na desni so začetnice oblikovalke Luciane De Simoni »LDS«, na vrhu in na dnu pa sta letnici »1870« in »2020«, tj. letnica rojstva italijanske pedagoginje in letnica izdaje kovanca. Okoli portreta je napis »MARIA MONTESSORI«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: junij 2020

Grčija

Motiv: stoletnica združitve Trakije z Grčijo

Opis: motiv povzema antični kovanec iz traškega mesta Abdere, ki upodablja grifona. Ob robu jedra kovanca je napis »100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ« (100 let od združitve Trakije z Grčijo), »ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ« (Helenska republika) ter leto izdaje »2020« in palmeta (oznaka grške kovnice). Na levi strani je tudi monogram umetnika Jorgosa Stamatopoulosa. Regija Trakija, ki leži na severovzhodu države, je bila z Grčijo združena po koncu prve svetovne vojne. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2020

Belgija

Motiv: Jan van Eyck

Opis: v jedru kovanca je portret slavnega flamskega umetnika Jana van Eycka skupaj z njegovim podpisom in slikarsko paleto, na kateri sta tudi začetnici imena oblikovalca kovanca »LL« (Luc Luycx) in dva čopiča. Nad portretom je izpisano ime J. van Eyck. Ker bo kovance kovala nizozemska kraljeva kovnica, je spodaj oznaka kovnice mesta Utrecht (Hermesova palica) skupaj z oznako direktorja belgijske kovnice (grb občine Herzele). Na desni sta oznaka države »BE« in letnica »2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 155.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2020

Portugalska

Motiv: 75. obletnica Združenih narodov

Opis: motiv prikazuje logotip ZN. Na vrhu so letnica izdaje »2020«, ime države izdajateljice »PORTUGAL« in napis »UN 75 YEARS«. Pod besedama »UN« in »YEARS« je njun prevod v portugalščino, tj. »ONU« in »ANOS«. Na levi strani je ime kovnice »CASA DA MOEDA«, na desni pa ime graverja »ANDRÉ LETRIA«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 510.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2020

Malta

Motiv: Unescov seznam svetovne kulturne dediščine – prazgodovinski templji Skorba

Opis: motiv prikazuje prazgodovinski tempelj Skorba, ki se nahaja v bližini zaselka Żebbieħ v severozahodnem delu Malte. Kompleks sestavljata dva templja drug ob drugem. Zgrajena sta bila na ostankih precej starejše naselbine, ki je bila odkrita zunaj tempeljskega kompleksa. Čeprav tempelj Skorba ni tako monumentalen kot drugi templji na malteških otokih, je izjemno pomemben, saj so arheologi na podlagi njegovega odkritja lahko določili kulturno zaporedje malteške prazgodovine in ugotovili, da so bili otoki prvič naseljeni okoli leta 5.000 pr. n. št. Nad motivom je napis »SKORBA TEMPLES 3600–2500 BC«. Spodaj sta ime države izdajateljice »MALTA« in letnica izdaje »2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 170.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2020

Vatikan

Motiv: 100. obletnica rojstva papeža Janeza Pavla II.

Opis: na kovancu so upodobljeni papež Janez Pavel II., njegova rojstna hiša in bazilika blizu njegovega doma v Wadowicah na Poljskem. Zgoraj levo je v polkrogu napis »PAPA GIOVANNI PAOLO II«. Na desni sta letnici »1920 2020« in oznaka kovnice »R«. Na dnu je v polkrogu izpisano ime države izdajateljice »CITTA’ DEL VATICANO«. Pod podobo bazilike je ime oblikovalke »G. TITOTTO« in začetnice graverke »M.A.C. INC« (Maria Angela Cassol, graverka). Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 101.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2020

San Marino

Motiv: 500. obletnica smrti Rafaela

Opis: motiv prikazuje podobo Device Marije s freske Madonna di Casa Santi, tj. prve mojstrovine zelo mladega Rafaela, ki jo je naslikal v svoji domači hiši v kraju Urbino, v kateri je danes prestižna Rafaelova akademija (Accademia Raffaello). Freska upodablja Devico Marijo, ki v naročju drži dojenčka Jezusa. Prežeta je z milino bližine med materjo in sinom, kar je pogosta tema v Rafaelovih umetniških delih. Zgoraj desno je ime države izdajateljice »SAN MARINO« ter letnici »1520« in »2020«. Spodaj je napis »RAFFAELLO«, na desni sta začetnici oblikovalke Annalise Masini »A.M.«, na levi pa je črka »R«, ki označuje rimsko kovnico. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 54.000 kovancev

Datum izdaje: marec 2020

Litva

Motiv: Aukštaitija (iz serije litovskih etnografskih regij)

Opis: na kovancu je upodobljen grb z vitezom v oklepu, ki v desni roki drži meč. Grb držita angela, ki simbolično povzdigujeta in varujeta Aukštaitijo, eno najpomembnejših litovskih regij in zibelko litovske državnosti. Pod grbom je latinski napis »PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA«. Motiv obkrožajo napisa »LIETUVA« in »AUKŠTAITIJA«, letnica izdaje »2020« in oznaka litovske kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: marec 2020

Estonija

Motiv: 200. obletnica odkritja Antarktike

Opis: odkritje je povezano z Estonijo, saj je bil pomorščak baltsko-nemškega porekla Fabian Gottlieb von Bellingshausen, rojen na estonskem otoku Saaremaa, med prvimi, ki so leta 1820 uzrli Antarktiko, in je odkritje tudi dokumentiral. Na kovancu je upodobljen motiv jadrnice. Na njem so tudi napisi »Fabian Gottlieb von Bellingshausen«, »ANTARKTIKA 200«, ime države »EESTI« in letnica izdaje »2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: marec 2020

Španija

Motiv: Unescova svetovna kulturna in naravna dediščina – Aragonija in aragonska arhitektura v slogu Mudéjar

Opis: motiv prikazuje stolp El Salvador v Teruelu. Na levi strani je z velikimi tiskanimi črkami napisano »ESPAÑA«, na desni strani je oznaka kovnice, pod njo pa letnica izdaje »2020«. V zgornjem delu jedra kovanca je v polkrogu z velikimi tiskanimi črkami izpisano »ARQUITECTURA MUDÉJAR DE ARAGÓN«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 4 milijoni kovancev

Datum izdaje: februar 2020

Nemčija

Motiv: zvezna dežela Brandenburg

Opis: na kovancu je upodobljena palača Sanssouci. V zgornjem delu jedra kovanca so oznaka kovnice (»A«, »D«, »F«, »G« ali »J«), začetnice oblikovalca in letnica »2020«. V spodnjem delu jedra pa sta napis »BRANDENBURG« in oznaka Nemčije kot države izdajateljice »D«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: februar 2020

Belgija

Motiv: mednarodno leto zdravja rastlin 2020 (IYPH 2020)

Opis: v jedru kovanca sta uradni logotip IYPH 2020, ki simbolizira liste, in besedilo »International year of plant health«. Listi predstavljajo zdrave rastline kot vir kisika, ki ga vdihavamo, hrane, ki jo jemo, in vsega življenja na Zemlji. Pozitivna podoba listov, zaščitenih pred smrtonosnimi škodljivci in boleznimi, tvori krog, ki predstavlja svet in poudarja, da sta zdravje in varstvo rastlin svetovnega pomena. Zdravje rastlin je ključno za odpravo lakote, zmanjšanje revščine, varstvo okolja in spodbujanje gospodarskega razvoja. Ker bo kovance kovala nizozemska kraljeva kovnica, je na desni strani motiva Hermesova palica, ki je oznaka kovnice v Utrechtu. Na levi je oznaka direktorja belgijske kovnice, tj. grb občine Herzele. Na spodnji strani sta oznaka države »BE« in letnica »2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 755.000 kovancev

Datum izdaje: februar 2020

Estonija

Motiv: stoletnica mirovne pogodbe iz Tartuja

Opis: pogodbo sta Estonija in Ruska sovjetska federativna socialistična republika podpisali 2. februarja 1920 ter z njo dokončno določili vzhodno mejo Estonije, s čimer se je zaključila vojna za neodvisnost. Na kovancu je upodobljen motiv drevesa z vejami, iz katerih je izpeljan napis »TARTU RAHU« (mirovna pogodba iz Tartuja). Na njem sta tudi ime države »EESTI« in datum izdaje »2. februar 2020«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: februar 2020

Italija

Motiv: 80. obletnica ustanovitve »Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco«

Opis: v jedru je upodobljen logotip gasilske službe Italije. Levo od njega se nahaja kratica Italijanske republike »RI«, na desni sta letnica izdaje kovanca »2020« in oznaka rimske kovnice »R«, spodaj so začetnice oblikovalke Luciane De Simoni »LDS«, zgoraj pa je polkrožno oblikovan napis »CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 3 milijoni kovancev

Datum izdaje: januar 2020

Luksemburg

Motiv: 200. obletnica rojstva princa Henrija

Opis: na desni strani je podoba velikega vojvode Henrija, na levi pa podoba princa Henrija. V spodnjem delu motiva sta ime države izdajateljice »LUXEMBOURG« in letnica »2020«. Na levi je v polkrogu napis »Prince Henri d’Orange-Nassau«, pod njegovo podobo pa sta letnici »1820–1879«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 500.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2020

Grčija

Motiv: 2500. obletnica bitke pri Termopilah

Opis: motiv prikazuje starogrški šlem. Ob robu jedra kovanca je napis »2500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ« (2500. obletnica bitke pri Termopilah) in »ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ« (Helenska republika). V ozadju sta tudi letnica izdaje »2020« in palmeta (oznaka grške kovnice). Desno pod šlemom je monogram umetnika Jorgosa Stamatopoulosa. Čeprav so bili Grki v bitki pri Termopilah poraženi, ostaja ta dogodek brezčasen simbol junaškega upora. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 750.000 kovancev

Datum izdaje: januar 2020