Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2020

Popisy uvedené na této stránce vycházejí z informací v Úředním věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Lucembursko

Pamětní motiv: Narození prince Karla

Popis návrhu: Ve středu návrhu je vyobrazen princ Charles společně s podobiznami svých rodičů – s Jejich královskými Výsostmi dědičným velkovévodou Guillaumem a dědičnou velkovévodkyní Stéphanií. Pod podobiznami je nápis „S.A.R. de Prënz Charles“ (Jeho královská výsost princ Charles) s datem narození 10. května 2020. Na levé straně se nachází svisle uvedený název vydávající země „LËTZEBUERG“. Monogram (písmeno „H“ s korunkou) je symbolem velkovévody Henriho. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: prosinec 2020

Portugalsko

Pamětní motiv: 730. výročí založení univerzity v Coimbře

Popis návrhu: Na návrhu je vyobrazena věž univerzity v Coimbře a trojúhelníky představující střechy této univerzity, přičemž největší trojúhelník znázorňuje knihovnu Joanina, v kompozici s nápisem „UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020“ (v překladu UNIVERZITA V COIMBŘE 730 LET PORTUGALSKO 2020). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 360 000 mincí

Datum emise: listopad 2020

Slovensko

Pamětní motiv: 20. výročí přistoupení Slovenska k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Popis návrhu: V pravé horní polovině vzoru na národní straně je znázorněna koncepce digitálního humanismu – tištěné obvody ve tvaru lidského mozku a uprostřed nich kruh představující mikroprocesor. U pravého dolního okraje se nachází slovenský státní znak. Ve čtverci, který částečně překrývá hlavní vzor, jsou vepsána slova „20.  VÝROČIE“ a „VSTUP SR DO OECD“. Pod čtvercem je uveden název vydávající země „SLOVENSKO“ a pod ním rok vydání „2020“. Mezi čtvercem a levým okrajem vzoru se nachází značka kremnické mincovny (Mincovňa Kremnica) v podobě iniciál „MK“ umístěných mezi dvěma razidly. Pod značkou mincovny jsou stylizované iniciály autora Petra Valacha „PV“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milionů mincí

Datum emise: listopad 2020

Kypr

Pamětní motiv: 30. výročí Kyperského institutu neurologie a genetiky

Popis návrhu: Návrh zobrazuje „neuron se synapsemi“ jako odkaz na činnost Kyperského institutu neurologie a genetiky, který slaví 30 let od svého založení. Kyperský institut neurologie a genetiky získal mezinárodní uznání a aktivně zastává důležitou roli národního, regionálního a mezinárodního centra excelence, které poskytuje vysoce kvalitní služby a věnuje se inovativnímu výzkumu a postgraduálnímu vzdělávání. Kolem návrhu je do kruhu vepsaný název vydávající země „KYΠΡΟΣ - KIBRIS“ a nápis „ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020“ (Kyperský institut neurologie a genetiky 1990–2020). Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 412 000 mincí

Datum emise: 4. čtvrtletí 2020

Litva

Pamětní motiv: Kulturní dědictví UNESCO – Kryžių Kalnas (Hora křížů)

Popis návrhu: Návrh zobrazuje Horu křížů – fragmenty dřevěných a kovaných křížů symbolizujících tradiční litevskou výrobu křížů a lidovou kulturu. Litevská výroba křížů a jejich symbolika jsou zapsány na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Na návrhu jsou tyto nápisy: nahoře název země „LIETUVA“ (Litva) a rok vydání „2020“ a dole „KRYŽIŲ KALNAS“ (Hora křížů) a značka litevské mincovny. Autorem návrhu je Rytas Jonas Belevičius. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: 4. čtvrtletí 2020

Finsko

Pamětní motiv: 100. výročí narození Väinöho Linny

Popis návrhu: Mince je vydávána jako památka na známého zesnulého finského spisovatele Väinöho Linnu. Letos si připomínáme sté výročí jeho narození v roce 1920. Návrh odkazuje na Linnovu práci v textilce a kromě jeho tváře zobrazuje písmena v podobě vláken a nití, které protkávají jeho knihy. Na levé straně návrhu je nápis VÄINÖ LINNA. Ve spodní části je uveden rok vydání „2020“, značka vydávající země „FI“ a značka mincovny. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 800 000 mincí

Datum emise: září–prosinec 2020

Malta

Pamětní motiv: Hry pro děti

Popis návrhu: Návrh zachycuje různé tradiční hry oblíbené u maltských dětí. Patří sem kuličky, káči a tradiční výroba a pouštění draků. Dále je zde také vyobrazena maltská verze skákacího panáka nazývaná „passju“. Tři včely letící v kruhu odkazují na lidovou píseň, kterou maltské děti zpívají při hře. Součástí vzoru je název vydávající země „Malta“ a rok vydání „2020“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 220 000 mincí

Datum emise: říjen 2020

Německo

Pamětní motiv: 50. výročí Varšavského pokleknutí Willyho Brandta

Popis návrhu: Návrh zachycuje Willyho Brandta, v té době kancléře Německa, pokorně klečícího před pomníkem hrdinů ghetta ve Varšavě. Tato silná obrazná kompozice odkazuje na povstání varšavského ghetta v roce 1943. Na velmi jemném reliéfu jsou vyobrazeny působivé symboly: sedmiramenný židovský svícen, oběti z ghetta a pokleknutí. Ve vnitřní části návrhu jsou také uvedeny iniciály umělce (nahoře), značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), rok „2020 (uprostřed vlevo), značka Německa „D“ jakožto vydávající země (vpravo dole) a nápis „50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: říjen 2020

Francie

Pamětní motiv: Lékařský výzkum

Popis návrhu: Návrh zobrazuje jednotu lidstva symbolizovanou lidskou tváří v zeměkouli. Tvář je obrácena k nekonečně malému, symbolizovanému fragmenty DNA zobrazenými v kruhu. Tato alegorie představuje se svojí nakloněnou osou výzkum a rozum, který zkoumá nekonečně malé, dominuje nad ním a vítězí nad nemocemi. Vpravo nahoře se nachází označení vydávající země „RF“ a vlevo dole značka mincovny a rok vydání „2020“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 300 000 mincí

Datum emise: říjen 2020

Vatikán

Motiv: 500. výročí úmrtí Raffaela Santiho

Popis: Návrh zobrazuje Raffaelův autoportrét a dva anděly. V pravé části je v půlkruhu nápis „RAFFAELLO SANZIO“. Nad vyobrazením dvou andělů jsou letopočty „1520“ a „2020“ a pod ním název vydávající země „CITTA’DEL VATICANO“. V dolní části je mincovní značka „R“ a jméno umělce „D. LONGO“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 101 000 mincí

Datum emise: říjen 2020

San Marino

Motiv: 250. výročí úmrtí Giambattisty Tiepola

Popis: V levé části mince je vyobrazena busta anděla, detail Tiepolova díla s názvem „Agar e Ismaele“, uchovávaného ve sbírkách „Scuola Grande di San Rocco“ v Benátkách, a iniciály autorky návrhu Claudie Momoni „C. M.“. V horní části je nápis „TIEPOLO“ a písmeno „R“, značka římské mincovny. Vpravo jsou letopočty 1770 a 2020 a nápis „SAN MARINO“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 54 000 mincí

Datum emise: srpen–září 2020

Finsko

Motiv: Univerzity a společnost – 100 let Univerzity v Turku

Popis: Vyobrazená mřížka představuje interakci mezi vysokými školami a společností. V horní části mince je uveden rok vydání „2020“, vpravo je značka mincovny a pod ní je označení vydávající země „FI“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 800 000 mincí

Datum emise: jaro/léto 2020

Andorra

Motiv: 50 let od zavedení všeobecného volebního práva pro ženy

Popis: Na návrhu mince je vyobrazena ženská tvář obklopená spletí neukončených čar v pohybu. Tyto čáry jsou tvořeny ženskými jmény v katalánštině, jež jsou vedle sebe umístěna natolik blízko, že jsou jednotlivě těžko čitelná; je to na počest solidarity žen v boji za jejich práva. Návrh doplňují nápisy „50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ“ (50 let od zavedení všeobecného volebního práva pro ženy) a „ANDORRA 1970–2020“. Tyto nápisy jsou svým způsobem začleněny i do pohybu čar, aby byl více zdůrazněn význam připomínaného výročí. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 60 000 mincí

Datum emise: druhá polovina roku 2020

Slovinsko

Motiv: 500. výročí narození Adama Bohoriče

Popis: Uprostřed návrhu je vícejazyčné heslo z obalu Bohoričovy latinsko-slovinské gramatiky nazvané „Proste zimske urice“. Heslo ve slovinštině napsané bohoričicí (druhem písma pojmenovaným po Adamu Bohoriči), již lze snadno rozpoznat díky typickému ztvárnění písmena f, je umístěno v popředí v dolní polovině mince. Toto slovinské heslo je v pozadí uvedeno latinsky – představuje přínos Bohoričovy činnosti v mezinárodních akademických kruzích. V horní části návrhu je v půlkruhu nápis „ADAM BOHORIČ1520 / SLOVENIJA 2020“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 000 000 mincí

Datum emise: 2. pololetí roku 2020

Lotyšsko

Motiv: Latgalská keramika

Popis: Mince je věnována latgalské keramice. Tradiční keramika byla dlouhou dobu rozšířena ve dvou oblastech, v Latgale a Kurzeme, ale jen v Latgale se zachovala a předávala se z generace na generaci. Latgalská keramika se rovněž řadí do lotyšského kulturního kánonu. Návrh zobrazuje charakteristické dílo latgalské keramiky – hliněný víceramenný svícen. Nese nápis „LATGALES KERAMIKA“ (Latgalská keramika), název země „LATVIJA“ a rok vydání „2020“. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 412 000 mincí

Datum emise: 2. čtvrtletí roku 2020

Francie

Motiv: Charles de Gaulle

Popis: Na návrhu mince je z profilu vyobrazen portrét Charlese de Gaulla ve dvou různých časových obdobích. Profil na pozadí zobrazuje Charlese de Gaulla v uniformě armádního generála při povolání do zbraně dne 18. června 1940 nebo během osvobození Paříže. Druhý profil v popředí zobrazuje Charlese de Gaulla během druhého funkčního období na postu prezidenta. Ze znaku lotrinského kříže, který si generál de Gaulle v roce 1940 zvolil za symbol svobodné Francie, pak částečně vystupují iniciály RF. Do lotrinského kříže je rovněž vepsáno jeho datum narození a úmrtí, jakož i rok emise pamětní mince. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 18 061 940 mincí

Datum emise: červen 2020

Andorra

Motiv: 27. iberoamerický summit v Andoře

Popis: V Andorrském knížectví se bude v roce 2020 konat 27. iberoamerický summit hlav států a předsedů vlád. Andorra, nejnovější a nejmenší člen Konference iberoamerických zemí, uspořádá toto setkání na nejvyšší politické úrovni, kterého se zúčastní devatenáct zemí Latinské Ameriky spolu se Španělskem, Portugalskem a Andorrou, s cílem usilovat o dosažení společných cílů, jako je udržitelný rozvoj. Na minci je vyobrazen strom sestávající z lidských siluet a ozubených koleček. Lidské siluety jsou symbolem integrace společnosti, kultury a vzdělávání v zájmu dosažení udržitelné budoucnosti. Ozubená kolečka symbolizují synergii pohybu mezi myšlenkami a návrhy účastníků summitu. Vedle stromu se nachází logo tohoto 27. summitu. Tři trojúhelníky v jeho horní části představují barvy andorrské vlajky. Šest trojúhelníků v jeho spodní části představuje otevřenost Andorry vůči cílům udržitelného rozvoje. Kolem návrhu je umístěn nápis „XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020“ (27. iberoamerický summit Andorra 2020). Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 73 500 mincí

Datum emise: červen 2020

Monako

Motiv: 300. výročí narození prince Honorého III.

Popis: Na minci je vyobrazena podobizna prince Honorého III. Vlevo je nápis „HONORÉ III“ a vpravo název vydávající země „MONACO“. V dolní části je v půlkruhu uveden nápis „1720 – Naissance – 2020“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 15 000 mincí

Datum emise: červen 2020

Itálie

Motiv: 150. výročí narození Marie Montessoriové

Popis: Geometrická kompozice s portrétem Marie Montessoriové a několika didaktickými prvky z jejího vzdělávacího systému. Písmena „RI“ na pravé straně označují zkratku pro Italskou republiku. V levém dolním rohu je vyražena značka římské mincovny „R“, v pravém dolním rohu iniciály autorky návrhu Luciany De Simoniové. V horní části je letopočet „1870“, t. j. rok narození italské pedagožky, dole pak rok vydání mince „2020“. Po stranách portrétu je uveden nápis „MARIA MONTESSORI“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: červen 2020

Řecko

Pamětní motiv: 100. výročí spojení Thrákie s Řeckem

Popis návrhu: Návrh je replikou starobylé mince z thráckého města Abdéra vyobrazující gryfa. Podél vnitřního okraje návrhu jsou uvedena slova „100. VÝROČÍ SPOJENÍ THRÁKIE S ŘECKEM“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“, jakož i rok vydání „2020“ a palmeta (značka řecké mincovny). Vlevo je rovněž zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). Oblast Thrákie, nacházející se v severovýchodní části země, byla s Řeckem sjednocena po první světové válce. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: květen 2020

Belgie

Motiv: Jan van Eyck

Popis: Na vnitřní straně mince je vyobrazen portrét slavného vlámského umělce Jana van Eycka spolu s jeho podpisem a malířskou paletou, na níž se nachází rovněž iniciály LL, jež odkazují na autora mince Luca Luycxe, a dva štětce. Nad tímto vyobrazením je uvedeno jméno J. van Eyck. Vzhledem k tomu, že mince bude razit nizozemská královská mincovna, je v dolní části spolu s belgickou mincmistrovskou značkou (znak obce Herzele) umístěna značka mincovny v Utrechtu (Merkurova hůlka). Vpravo je umístěn kód země BE a letopočet 2020. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 155 000 mincí

Datum emise: květen 2020

Portugalsko

Motiv: 75. výročí Organizace spojených národů

Popis: Na minci je vyobrazeno logo OSN. V horní části se nachází rok emise „2020“, název vydávající země „PORTUGAL“ a nápis „UN 75 YEARS“. Pod slovy „UN“ a „YEARS“ je uveden jejich portugalský překlad „ONU“ a „ANOS“. Na levé straně je název mincovny „CASA DA MOEDA“ a na pravé straně je jméno rytce „ANDRÉ LETRIA“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 510 000 mincí

Datum emise: květen 2020

Malta

Motiv: památka světového dědictví UNESCO – prehistorické chrámy Skorba

Popis: Na minci je vyobrazen prehistorický chrámový komplex Skorba, který se nachází blízko osady Zebbiegh na severozápadě Malty. Komplex sestává ze dvou chrámů vybudovaných vedle sebe. Chrámy byly postaveny na místě mnohem staršího sídla, jehož pozůstatky byly objeveny v okolí chrámového komplexu. Komplex Skorba není tak monumentální jako ostatní chrámy na maltských ostrovech. Přesto se jedná o nanejvýš významnou památku, neboť archeologové díky ní mohli určit prehistorickou kulturní posloupnost a stanovit, že ostrovy byly poprvé osídleny kolem roku 5 000 př. n. l. V horní části návrhu se nachází nápis „SKORBA TEMPLES 3600-2500 BC“. V dolní části je uveden název vydávající země „MALTA“ a rok emise „2020“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 170 000 mincí

Datum emise: květen 2020

Vatikán

Motiv: 100. výročí narození papeže Jana Pavla II.

Popis: Na minci je vyobrazen papež Jan Pavel II., dům, kde se narodil, a bazilika blízko jeho domova v polském městě Wadowice. Vlevo nahoře je v půlkruhu uveden nápis „PAPA GIOVANNI PAOLO II“. Vpravo jsou letopočty „1920 2020“ a mincovní značka „R“. V dolní části je v půlkruhu uveden název vydávající země „CITTA’ DEL VATICANO“. Pod obrázkem baziliky se nachází jméno umělce „G. TITOTTO“ a iniciály rytečky „M.A.C. INC“ (Maria Angela Cassolová, rytečka). Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 101 000 mincí

Datum emise: květen 2020

San Marino

Motiv: pětisté výročí úmrtí Raffaela

Popis: Na minci je vyobrazen profil Panny Marie, detail fresky „Madonna di Casa Santi“, což je Raffaelovo první mistrovské dílo, které v raném mládí namaloval ve svém rodném domě v Urbinu, kde v současnosti sídlí prestižní Raffaelova akademie („Accademia Raffaello“). Uvedené dílo vyobrazuje Pannu Marii, jež drží v klíně spícího Ježíše. Vyzařuje jemnou intimitu mezi matkou a synem, což je častý námět Raffaelovy umělecké tvorby. V pravé horní části mince je uveden název vydávající země „SAN MARINO“ a letopočty „1520“ a „2020“. V dolní části mince je vyražen nápis „RAFFAELLO“, napravo od něj iniciály autorky návrhu Annalisy Masiniové „AM“ a nalevo písmeno „R“, značka římské mincovny. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 54 000 mincí

Datum emise: březen 2020

Litva

Motiv: Aukštaitija (ze série Litevské etnografické regiony)

Popis: Návrh zobrazuje státní znak s rytířem ve zbroji, který v pravé ruce drží meč. Znak drží dva andělé, kteří symbolicky vyzdvihují a ochraňují region Aukštaitija, který je jedním z nejvýznamnějších litevských regionů a kolébkou litevské státnosti. Pod znakem se nachází latinský nápis „PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA“ (POVAŽUJ SVOU VLAST ZA CELÝ SVĚT). Motiv je lemován těmito nápisy: „LIETUVA“ (název vydávající země), „AUKŠTAITIJA“, rok vydání „2020“ a mincovní značka litevské mincovny. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: březen 2020

Estonsko

Motiv: 200. výročí objevení Antarktidy

Popis: Objevení Antarktidy má souvislost s Estonskem, jelikož jedním z prvních, kdo tento světadíl v roce 1820 spatřili, byl mořeplavec Fabian Gottlieb von Bellingshausen, baltský Němec narozený na ostrově Saaremaa, který uvedený objev zdokumentoval. Na minci je vyobrazen motiv plachetnice. Dále je na ní uvedeno jméno objevitele „Fabian Gottlieb von Bellingshausen“, nápis „ANTARKTIKA 200“, název země „EESTI“ a rok emise „2020“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: březen 2020

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Aragonie a aragonská mudéjarská architektura

Popis: Na minci je vyobrazena věž kostela El Salvador ve městě Teruel. Na levé straně je velkými písmeny uvedeno slovo „ESPAÑA“ a na pravé straně mincovní značka a pod ní rok emise 2020. V horní části vnitřního kruhu jsou velkými písmeny do kruhu vepsána slova „ARQUITECTURA MUDÉJAR DE ARAGÓN“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: únor 2020

Německo

Motiv: Braniborsko (série věnovaná spolkovým zemím)

Popis: Grafický návrh zobrazuje zámek Sanssouci. V horní polovině vnitřní části mince se nachází značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), iniciály výtvarníka a rok „2020“. V dolní polovině vnitřní části mince je nápis „BRANDENBURG“ a kód Německa jako vydávající země („D“). Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2020

Belgie

Motiv: Mezinárodní rok zdraví rostlin 2020 (IYPH 2020)

Popis: Na vnitřní straně mince je vyobrazeno oficiální logo IYPH 2020, které symbolizuje listy, a nápis „Mezinárodní rok zdraví rostlin“. Listy zde představují zdravé rostliny, které jsou zdrojem kyslíku, jejž dýcháme, potravin, které jíme, a vůbec veškerého života na Zemi. Pozitivní obraz listů chráněných před životu nebezpečnými škůdci a chorobami tvoří kruh, který je symbolem světa a připomenutím, že zdraví a ochrana rostlin je celosvětovou záležitostí. Zdraví rostlin je klíčem k ukončení hladu, snižování chudoby, ochraně životního prostředí a podpoře hospodářského rozvoje. Vzhledem k tomu, že mince razí nizozemská královská mincovna, najdeme vpravo značku mincovny v Utrechtu (Merkurova hůl). Vlevo je zobrazena značka ředitele belgické mincovny (znak obce Herzele). Kód země „BE“ a letopočet „2020“ se nachází v její spodní části. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 755 000 mincí

Datum emise: únor 2020

Estonsko

Motiv: 100. výročí tartuského míru

Popis: Na základě mírové smlouvy, která byla podepsána mezi Estonskem a Sovětským svazem dne 2. února 1920, byla stanovena východní hranice Estonska, a tím skončila osvobozenecká válka. Návrh zobrazuje strom, v jehož větvích jsou skryta slova TARTU RAHU (tartuský mír). V dolní části návrhu je rovněž uveden název země „EESTI“ a datum emise „02.02.2020“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: únor 2020

Itálie

Motiv: 80. výročí založení národního hasičského sboru „Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“

Popis: Ve středu návrhu je vyobrazen znak národního hasičského sboru. Písmena „RI“ na levé straně označují zkratku pro Italskou republiku. Vpravo je uveden rok vydání mince „2020“ a značka římské mincovny „R“. Ve spodní části jsou umístěny iniciály tvůrkyně návrhu Luciany De Simoniové „LDS“. Návrh lemuje do oblouku vepsaný název hasičského sboru „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 3 miliony mincí

Datum emise: leden 2020

Lucembursko

Motiv: 200. výročí narození prince Jindřicha

Popis: Na pravé straně je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha a na levé straně podobizna prince Jindřicha. V dolní části je název vydávající země „LUCEMBURSKO“ a letopočet „2020“. Na levé straně je půlkruhový nápis „Prince Henri d’Orange-Nassau“ a pod jeho podobiznou letopočty „1820–1879“. Na mezikruží je rozmístěno 12 hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2020

Řecko

Pamětní motiv: 2 500 let od bitvy u Thermopyl

Popis návrhu: Design zobrazuje starobylou řeckou helmu. Podél vnitřního kruhu mince jsou uvedeny nápisy „2500 LET OD BITVY U THERMOPYL“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“. Na pozadí se rovněž nachází rok vydání „2020“ a palmeta (mincovní značka řecké mincovny). Vpravo dole pod přilbou je zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). Přestože bitva u Thermopyl skončila porážkou Řeků, zůstává nadčasovým symbolem hrdinného vzdoru. Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: leden 2020