Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Pamätné mince 2 € – 2020

Uvedené popisy mincí sú prevažne prevzaté z Úradného vestníka Európskej únie a môžu sa preto mierne líšiť od iných materiálov zverejnených na internetovej stránke ECB.

Luxembursko

Motív: Narodenie princa Charlesa

Popis: V strede mince je vyobrazený princ Charles a podobizne jeho rodičov – Ich kráľovských Výsostí dedičného veľkovojvodu Guillauma a dedičnej veľkovojvodkyne Stéphanie. Pod podobizňami je text „S.A.R. de Prënz Charles“ (Jeho kráľovská Výsosť princ Charles) a dátum princovho narodenia „10 May 2020“. Na ľavej strane je zvisle vpísaný názov vydávajúcej krajiny „LËTZEBUERG“. Monogram (písmeno „H“ s korunou) je symbolom veľkovojvodu Henriho. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: december 2020

Portugalsko

Motív: 730. výročie Univerzity v Coimbre

Popis: Na minci je vyobrazená veža Univerzity v Coimbre a kompozícia trojuholníkov predstavujúcich strechy univerzity, pričom najvyšší trojuholník znázorňuje knižnicu Joanina, spolu s nápisom „UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020“ (v preklade UNIVERZITA V COIMBRE 730 ROKOV PORTUGALSKO 2020). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 360 000 mincí

Dátum vydania: november 2020

Slovensko

Motív: 20. výročie pristúpenia Slovenska k Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Popis: Vpravo hore na národnej strane mince je vyobrazená koncepcia digitálneho humanizmu – tlačené obvody v tvare ľudského mozgu a v jeho strede kruh, ktorý predstavuje mikroprocesor. Pri pravom dolnom okraji je umiestnený štátny znak Slovenska. Vo štvorci, ktorý sa čiastočne prekrýva s hlavným motívom mince, sú vpísané slová „20. VÝROČIE“ a „VSTUP SR DO OECD“. Pod štvorcom je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“ a pod ním rok vydania „2020“. Medzi štvorcom a ľavým okrajom motívu sa nachádza značka Mincovne Kremnica pozostávajúca z písmen „MK“ medzi dvoma razidlami. Pod značkou mincovne sú štylizované písmená „PV“ označujúce autora motívu Petra Valacha. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: november 2020

Cyprus

Motív: 30. výročie Cyperského neurologického a genetického inštitútu

Popis: Na minci je vyobrazený „neurón so synapsiami“ ako odkaz na činnosť Cyperského neurologického a genetického inštitútu, ktorý slávi 30. výročie svojho založenia. Cyperský neurologický a genetický inštitút sa teší medzinárodnému uznaniu a aktívne zastáva pozíciu dôležitého národného, regionálneho a medzinárodného centra excelentnosti, ktoré poskytuje kvalitné služby a venuje sa inovatívnemu výskumu a postgraduálnemu vzdelávaniu. Okolo hlavného motívu je v kruhu vpísaný názov vydávajúcej krajiny „KYΠΡΟΣ - KIBRIS“ a výraz „ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020“ (Cyperský neurologický a genetický inštitút 1990 – 2020). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 412 000 mincí

Dátum vydania: posledný štvrťrok 2020

Litva

Motív: Kultúrne dedičstvo UNESCO – Kryžių Kalnas (Hora krížov)

Popis: Na minci je vyobrazená Hora krížov – fragmenty drevených a kovaných krížov ako symbolu litovskej výroby krížov a ľudovej kultúry. Litovská výroba krížov a ich symbolika sú zapísané na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Na minci sú tieto nápisy: hore sa nachádza názov krajiny „LIETUVA“ (Litva) a rok vydania „2020“ a dole nápis „KRYŽIŲ KALNAS“ (Hora krížov) a značka litovskej mincovne. Autorom motívu je Rytas Jonas Belevičius. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: posledný štvrťrok 2020

Fínsko

Motív: Väinö Linna – 100. výročie narodenia

Popis: Minca vzdáva hold známemu zosnulému fínskemu spisovateľovi menom Väinö Linna. Tento rok si pripomíname sté výročie jeho narodenia v roku 1920. Na minci je vyobrazená Linnova práca v továrni na textil a okrem spisovateľovej tváre sú na ňom vlákna a tkanina, ktoré pretkávajú jeho knihy. Na ľavej strane sa nachádza nápis „VÄINÖ LINNA“. Dole je vpísaný rok vydania „2020“, vydávajúca krajina „FI“ a označenie mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 800 000 mincí

Dátum vydania: september – december 2020

Malta

Motív: Detské hry

Popis: Na minci je vyobrazená zmes tradičných hier obľúbených medzi maltskými deťmi. Patria sem guľky, vĺčik a tradičné vyrábanie a púšťanie šarkanov. Súčasťou motívu mince je aj maltská verzia škôlky nazývaná „passju“. Tri včely poletujúce v kruhu odkazujú na ľudovú pieseň, ktorú maltské deti spievajú pri hre. Súčasťou motívu je názov vydávajúcej krajiny „Malta“ a rok vydania „2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 220 000 mincí

Dátum vydania: október 2020

Nemecko

Motív: 50. výročie varšavského pokľaknutia Willyho Brandta

Popis: Na minci je vyobrazený bývalý nemecký kancelár Willy Brandt, ako na znak pokory kľačí pred pomníkom hrdinov geta vo Varšave. Silne obrazná kompozícia motívu odkazuje na povstanie vo varšavskom gete v roku 1943. Na veľmi jemnom reliéfe motívu mince sú vyobrazené pôsobivé symboly: sedemramenný židovský svietnik, obete z geta, ako aj pokľaknutie. Vo vnútornej časti mince sú uvedené aj iniciály umelca (hore), značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“), rok „2020“ (v strede vľavo), kód vydávajúcej krajiny Nemecko – „D“ (vpravo dole) a nápis „50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: október 2020

Francúzsko

Motív: Lekársky výskum

Popis: Motív mince zobrazuje jednotu ľudstva symbolizovanú ľudskou tvárou v zemeguli. Tvár je otočená k fragmentom DNA v kruhu, ktoré symbolizujú mikroskopické prvky. Jej sklon symbolizuje výskum a inteligenciu, ktorá vládne nad najmenšími prvkami, študuje ich a víťazí nad chorobami. Vpravo hore sa nachádza označenie vydávajúcej krajiny „RF“, zatiaľ čo vľavo dole je značka mincovne a rok vydania „2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 300 000 mincí

Dátum vydania: október 2020

Vatikán

Motív: 500. výročie úmrtia Raffaela Sanzia

Popis: Na minci je Raffaelov autoportrét a dvaja anjeli. V pravej časti je v polkruhu uvedený nápis „RAFFAELLO SANZIO“. Nad anjelmi sú roky „1520“ a „2020“, pod nimi je názov vydávajúcej krajiny „CITTA’ DEL VATICANO“. V spodnej časti je značka mincovne „R“ a meno autorky návrhu „D. LONGO“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 101 000 mincí

Dátum vydania: október 2020

San Maríno

Motív: 250. výročie úmrtia Giambattistu Tiepola

Popis: V ľavej časti mince je zobrazená busta anjela – detail z Tiepolovho diela „Hagar a Izmael“ uchovávaného v zbierkach „Scuola Grande di San Rocco“ v Benátkach, a iniciály autorky Claudie Momoniovej „C.M.“ V hornej časti mince je nápis „TIEPOLO“ a písmeno „R“ (značka rímskej mincovne), vpravo sú dátumy 1770 a 2020 a nápis „San Marino“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 54 000 mincí

Dátum vydania: august – september 2020

Fínsko

Motív: Univerzity a spoločnosť – 100 rokov univerzity v Turku

Popis: Na minci je vyobrazená mriežka, ktorá predstavuje interakciu medzi univerzitami a spoločnosťou. V hornej časti mince je uvedený rok vydania „2020“, vpravo je značka mincovne a pod ňou označenie vydávajúcej krajiny „FI“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 800 000 mincí

Dátum vydania: jar/leto 2020

Andorra

Motív: 50 rokov od zavedenia všeobecného volebného práva pre ženy

Popis: Minca znázorňuje ženskú tvár obkolesenú spleťou čiar. Tieto čiary sú tvorené ženskými menami v katalánčine, ktoré sú umiestnené tesne jedno vedľa druhého, takže sú jednotlivo len ťažko čitateľné. Motív je poctou solidarite žien v boji za ich práva. Súčasťou motívu sú nápisy „50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ“ (50 rokov všeobecného volebného práva pre ženy) a „ANDORRA 1970 – 2020“. I tieto nápisy sú svojím spôsobom začlenené do spleti točiacich sa čiar, čím sa zdôrazňuje význam pripomínaného výročia. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 60 000 mincí

Dátum vydania: druhá polovica roka 2020

Slovinsko

Motív: 500. výročie narodenia Adama Bohoriča

Popis: Na minci je uvedené viacjazyčné heslo z obalu Bohoričovej latinsko-slovinskej gramatiky s názvom „Proste zimske urice“. Heslo v slovinčine, napísané v bohoričici (druhu písma pomenovanom po Adamovi Bohoričovi) a ľahko rozpoznateľné vďaka typickému písmenu f, sa nachádza v spodnej polovici mince. Za ním je heslo v latinčine ako symbol prínosu Bohoričovej práce k medzinárodnej akademickej sfére. V hornej časti motívu je v polkruhu uvedený nápis „ADAM BOHORIČ1520 / SLOVENIJA 2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: druhá polovica roka 2020

Lotyšsko

Motív: Latgalská keramika

Popis: Minca je venovaná latgalskej keramike. Táto tradičná keramika bola dlho rozšírená v dvoch regiónoch, v Latgale a Kurzeme, zachovala sa však len v Latgale, kde sa odovzdávala z generácie na generáciu. Latgalská keramika je tiež zaradená do lotyšského kultúrneho kánonu. Minca zobrazuje charakteristický predmet latgalskej keramiky – hlinený viacramenný svietnik. Na minci je tiež nápis „LATGALES KERAMIKA“ (latgalská keramika), názov krajiny „LATVIJA“, ako aj rok vydania „2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 412 000 mincí

Dátum vydania: druhý štvrťrok 2020

Francúzsko

Motív: Charles de Gaulle

Popis: Minca zobrazuje dva profily Charlesa de Gaulla v dvoch rôznych časových obdobiach. Na pozadí je profil Charlesa de Gaulla v uniforme armádneho generála v čase povolania do zbrane 18. júna 1940 alebo počas oslobodzovania Paríža. Profil v popredí vyobrazuje Charlesa de Gaulla počas jeho druhého prezidentského mandátu. Súčasťou motívu sú aj iniciály RF čiastočne zakomponované do lotrinského kríža, ktorý si generál de Gaulle v roku 1940 zvolil za symbol slobodného Francúzska. Do lotrinského kríža je tiež vpísaný jeho dátum narodenia a úmrtia, ako aj rok vydania mince. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 18 061 940 mincí

Dátum vydania: jún 2020

Andorra

Motív: 27. iberoamerický samit v Andorre

Popis: V roku 2020 sa bude v Andorrskom kniežatstve konať 27. iberoamerický samit hláv štátov a predsedov vlád. Andorra, najnovší a najmenší člen iberoamerickej konferencie, usporiada toto stretnutie na najvyššej politickej úrovni. Zúčastní sa na ňom devätnásť krajín Latinskej Ameriky, Španielsko, Portugalsko a Andorra s cieľom pracovať na dosiahnutí spoločných cieľov, ako je udržateľný rozvoj. Minca zobrazuje strom tvorený ľudskými siluetami a ozubenými kolieskami. Ľudské siluety symbolizujú integráciu spoločnosti, kultúry a vzdelávania v záujme dosiahnutia udržateľnej budúcnosti. Ozubené kolieska symbolizujú synergiu pohybu medzi myšlienkami a návrhmi účastníkov tohto samitu. Vedľa stromu je logo 27. samitu. Tri trojuholníky v jeho vrchnej časti predstavujú farby andorrskej vlajky. Šesť trojuholníkov v jeho spodnej časti predstavuje otvorenosť Andorry voči cieľom udržateľného rozvoja. Okolo motívu je uvedený nápis „XXVII CIMERA IBEROAMERICANA ANDORRA 2020“ (27. iberoamerický samit Andorra 2020). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 73 500 mincí

Dátum vydania: jún 2020

Monako

Motív: 300. výročie narodenia princa Honorého III.

Popis: Motívom mince je podobizeň princa Honorého III. Vľavo sa nachádza nápis „HONORÉ III“ a vpravo názov vydávajúcej krajiny „MONACO“. V spodnej časti je v polkruhu uvedený nápis „1720 – Naissance – 2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 15 000 mincí

Dátum vydania: jún 2020

Taliansko

Motív: 150. výročie narodenia Marie Montessoriovej

Popis: Minca zobrazuje geometrickú kompozíciu s portrétom Marie Montessoriovej a niekoľkými didaktickými prvkami z jej vzdelávacieho systému. V pravej časti mince je skratka Talianskej republiky „RI“, vľavo je značka rímskej mincovne „R“, vpravo iniciály autorky návrhu Luciany De Simoniovej „LDS“; v hornej časti mince je rok narodenia talianskej pedagogičky „1870“ a v spodnej časti rok vydania mince „2020“; okolo portrétu je nápis „MARIA MONTESSORI“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 000 000 mincí

Dátum vydania: jún 2020

Grécko

Motív: 100. výročie zjednotenia Trácie s Gréckom

Popis: Minca kopíruje starodávnu mincu tráckeho mesta Abdéra s gryfom. Na vnútornom okraji sú vpísané slová „100. VÝROČIE ZJEDNOTENIA TRÁCIE S GRÉCKOM“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“, ako aj rok vydania „2020“ a palmeta (značka gréckej mincovne). Vľavo je tiež zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos). Oblasť Trácie, ktorá sa nachádza na severovýchode Grécka, bola s Gréckom zjednotená po prvej svetovej vojne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 750 000 mincí

Dátum vydania: máj 2020

Belgicko

Motív: Jan van Eyck

Popis: Vo vnútornej časti mince sa nachádza portrét slávneho flámskeho maliara Jana van Eycka spolu s jeho podpisom a maliarskou paletou, na ktorej sú aj iniciály autora návrhu LL (Luc Luycx) a dva štetce. Nad portrétom je uvedené meno J. van Eyck. V spodnej časti sa nachádza Merkúrova palica, značka Kráľovskej holandskej mincovne v Utrechte, ktorá zabezpečuje razbu mince, ako aj erb mesta Herzele, ktorý je značkou riaditeľa belgickej mincovne. Vpravo je umiestnený kód krajiny BE a letopočet 2020. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 155 000 mincí

Dátum vydania: máj 2020

Portugalsko

Motív: 75. výročie Organizácie Spojených národov

Popis: Minca zobrazuje logo OSN. V hornej časti je uvedený rok „2020“, názov vydávajúcej krajiny „PORTUGAL“ a nápis „UN 75 YEARS“. Pod slovami „UN“ a „YEARS“ je uvedený ich portugalský preklad „ONU“ a „ANOS“. Na ľavej strane je názov mincovne „CASA DA MOEDA“ a na pravej strane meno rytca „ANDRÉ LETRIA“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 510 000 mincí

Dátum vydania: máj 2020

Malta

Motív: Pamiatka svetového dedičstva Unesco – prehistorické chrámy Skorba

Popis: Motív zobrazuje prehistorický chrám Skorba, ktorý sa nachádza blízko dedinky Zebbiegh na severozápade Malty. Komplex pozostáva z dvoch chrámov vybudovaných vedľa seba. Chrámy boli postavené na mieste omnoho staršieho osídlenia, ktorého pozostatky sa našli v okolí chrámového komplexu. Komplex Skorba nie je taký monumentálny ako ostatné chrámy na maltských ostrovoch. Napriek tomu ide o mimoriadne významnú pamiatku, keďže archeológovia vďaka nej mohli určiť prehistorickú kultúrnu postupnosť Malty a stanoviť, že ostrovy boli prvýkrát osídlené približne 5 000 rokov pred n. l. V hornej časti motívu sa nachádza nápis „SKORBA TEMPLES 3600-2500 BC“. V dolnej časti je uvedený názov vydávajúcej krajiny „MALTA“ a rok vydania „2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 170 000 mincí

Dátum vydania: máj 2020

Vatikán

Motív: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II.

Popis: Na minci je vyobrazený pápež Ján Pavol II., dom, kde sa narodil, a bazilika blízko jeho domova v poľskom meste Wadowice. V ľavej hornej časti je v polkruhu uvedený nápis „PAPA GIOVANNI PAOLO II“. Napravo sú roky „1920 2020“ a značka mincovne „R“. V spodnej časti je v polkruhu uvedený názov vydávajúcej krajiny „CITTÀ DEL VATICANO“. Pod obrázkom baziliky sa nachádza meno umelca „G. TITOTTO“ a iniciály rytkyne „M.A.C. INC“ (Maria Angela Cassol). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 101 000 mincí

Dátum vydania: máj 2020

San Maríno

Motív: 500. výročie úmrtia Raphaela

Popis: Minca zobrazuje profil Panny Márie – detail fresky „Madonna di Casa Santi“. Ide o Raffaelovo prvé majstrovské dielo, ktoré namaľoval ako veľmi mladý vo svojom rodnom dome v Urbine, kde dnes sídli prestížna Accademia Raffaello. Na freske je vyobrazená Panna Mária, ktorá drží v lone spiaceho Ježiška. Z obrazu vyžaruje nežná blízkosť matky a syna, čo je častá téma Raphaelovej umeleckej tvorby. V pravej hornej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „SAN MARINO“ a roky „1520“ a „2020“. V spodnej časti je nápis je nápis „RAFFAELLO“, vpravo od neho iniciály autorky Annalisy Masiniovej „AM“ a vľavo značka rímskej mincovne „R“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 54 000 mincí

Dátum vydania: marec 2020

Litva

Motív: Aukštaitija (zo série Litovské etnografické regióny)

Popis: Na minci je zobrazený štátny znak s rytierom v brnení, ktorý v pravej ruke drží meč. Štátny znak držia dvaja anjeli, ktorí symbolicky vyzdvihujú a ochraňujú región Aukštaitija – jeden z najvýznamnejších regiónov Litvy a kolísku jej štátnosti. V spodnej časti je latinský nápis PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA (POVAŽUJ SVOJU VLASŤ ZA CELÝ SVET). Okolo motívu sú uvedené nápisy „LIETUVA“ (názov vydávajúcej krajiny), „AUKŠTAITIJA“, rok vydania „2020“ a značka litovskej mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: marec 2020

Estónsko

Motív: 200. výročie objavenia Antarktídy

Popis: Objavenie súvisí s Estónskom, pretože jedným z prvých, ktorí v roku 1820 uvideli Antarktídu, bol Fabian Gottlieb von Bellingshausen, pobaltský nemecký moreplavec narodený na ostrove Saaremaa, ktorý tento objav zdokumentoval. Na minci je vyobrazený motív plachetnice. Obsahuje aj nápisy „Fabian Gottlieb von Bellingshausen“ a „ANTARKTIKA 200“, názov krajiny „EESTI“ a rok vydania „2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 750 000 mincí

Dátum vydania: marec 2020

Španielsko

Motív: Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – Aragónsko a mudejarská architektúra v Aragónsku

Popis: Na minci je vyobrazená veža El Salvador de Teruel. Na ľavej strane sa nachádza veľkými písmenami napísané slovo „ESPAÑA“, na pravej strane je značka mincovne a pod ňou rok vydania 2020. V hornej časti v strede je veľkými písmenami v kruhu uvedený popis „ARQUITECTURA MUDEJAR DE ARAGÓN“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 4 milióny mincí

Dátum vydania: február 2020

Nemecko

Motív: Brandenbursko (séria venovaná spolkovým krajinám)

Popis: Na minci je vyobrazený zámok Sanssouci. V hornej polovici vnútorného poľa mince sa nachádza značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“), iniciály autora a rok „2020“. V dolnej polovici vnútorného poľa mince je uvedený nápis „BRANDENBURG“ a kód vydávajúcej krajiny „D“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: február 2020

Belgicko

Motív: Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020 (IYPH 2020)

Popis: Vo vnútornej časti mince je vyobrazené oficiálne logo IYPH 2020, ktoré symbolizuje listy, a text „Medzinárodný rok zdravia rastlín“. Listy predstavujú zdravé rastliny ako zdroj kyslíka, ktorý dýchame, potravín, ktoré konzumujeme, a všetkého života na zemi. Tento pozitívny obraz listov chránených pred zhubnými škodcami a chorobami vytvára kruh, ktorý predstavuje svet, a pripomína, že zdravie a ochrana rastlín je celosvetovou záležitosťou. Zdravie rastlín je kľúčom k odstráneniu hladu, znižovaniu chudoby, ochrane životného prostredia a podpore hospodárskeho rozvoja. Keďže mince bude raziť Holandská kráľovská mincovňa, na pravej strane sa nachádza značka utrechtskej mincovne – Merkúrova palica. Na ľavej strane je zobrazená značka riaditeľa belgickej mincovne – erb obce Herzele. V spodnej časti je umiestnený kód krajiny BE a letopočet 2020. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 755 000 mincí

Dátum vydania: február 2020

Estónsko

Motív: 100. výročie mierovej zmluvy z Tartu

Popis: Na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná 2. februára 1920 medzi Estónskom a Sovietskym Ruskom, sa stanovila východná hranica Estónska a skončila sa vojna za nezávislosť. Na minci je vyobrazený strom s konármi, ktoré zakrývajú slová TARTU RAHU (mierová zmluva z Tartu). Je na nej uvedený aj názov krajiny „EESTI“ a dátum vydania „2. februára 2020“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: február 2020

Taliansko

Motív: 80. výročie založenia „Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“ (Národný hasičský zbor)

Popis: V strede motívu je vyobrazené logo Národného hasičského zboru. Vľavo sa nachádza nápis „RI“, skratka Talianskej republiky; na pravej strane je rok vydania mince „2020“ a písmeno „R“, značka rímskej mincovne; dole sú umiestnené iniciály autorky návrhu Luciany De Simoniovej „LDS“; v hornej časti motívu je nápis v tvare oblúka „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2020

Luxembursko

Motív: 200. výročie narodenia princa Henriho

Popis: Na pravej strane mince je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho a na ľavej strane je podobizeň princa Henriho. V spodnej časti mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „LUXEMBOURG“ a rok vydania „2020“. Naľavo je v polkruhu uvedený nápis „Prince Henri d’Orange-Nassau“ a pod jeho podobizňou je nápis „1820 – 1879“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania:

Grécko

Motív: 2 500. výročie bitky pri Termopylách

Popis: Na minci je vyobrazená staroveká grécka prilba. Na vnútornom okraji sú vpísané slová „2500. VÝROČIE BITKY PRI TERMOPYLÁCH“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“. V pozadí sa nachádza aj rok vydania „2020“ a palmeta (značka gréckej mincovne). V spodnej časti napravo od prilby je uvedený monogram umelca (George Stamatopoulos). Hoci Gréci v bitke pri Termopylách prehrali, táto udalosť ostáva nadčasovým symbolom hrdinského odboja. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 750 000 mincí

Dátum vydania: január 2020