Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vykdo europiečių apklausą apie naujas eurų banknotų dizaino temas

2023 m. liepos 10 d.

  • Europiečiai kviečiami dalyvauti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. vyksiančioje visuomenės apklausoje ir išsakyti savo nuomonę apie atrinktas temas.
  • ECB valdančioji taryba būsimų banknotų temą išsirinks iki 2024 m., o galutinius banknotų dizainus – 2026 m.

Europos Centrinis Bankas (ECB) kviečia Europos piliečius išsakyti savo nuomonę apie siūlomas kitos serijos eurų banknotų temas. Nuo 2023 m. liepos 10 d. iki rugpjūčio 31 d. kiekvienas bet kurios euro zonos šalies gyventojas gali dalyvauti ECB interneto svetainėje paskelbtoje apklausoje. Be to, siekdamas užtikrinti, kad būtų vienodai atspindėtos nuomonės iš visos euro zonos, ECB sudarė sutartį su nepriklausoma tyrimų bendrove, kad ji reprezentatyviai žmonių grupei euro zonos šalyse užduotų tuos pačius klausimus, kurių klausiama ECB apklausoje.

ECB Pirmininkė Christine Lagarde kviečia visus dalyvauti apklausoje. Ji sakė: „Mūsų bendroji valiuta ir mūsų bendra europinė tapatybė yra glaudžiai susiję – naujoje banknotų serijoje tai turėtų būti pabrėžta. Norime, kad eurų banknotų dizainas būtų artimas europiečiams, todėl kviečiame juos aktyviai dalyvauti renkantis naująją temą.“

Eurų banknotų atnaujinimas

„Siekdami užkirsti kelią padirbinėjimui ir sumažinti poveikį aplinkai, rengiame naują banknotų seriją, kuriai kurti bus panaudotos aukštosios technologijos, – sakė Vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta. – Esame įsipareigoję užtikrinti, kad visada būtų galima atsiskaityti viešaisiais grynaisiais pinigais.“

ECB ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai privalo užtikrinti, kad eurų banknotai ir toliau būtų inovatyvi, saugi ir efektyvi mokėjimo priemonė. Naujų banknotų serijų kūrimas yra įprasta centrinių bankų praktika. Pasaulyje, kuriame sparčiai vystosi atkūrimo technologijos, o padirbinėtojai gali lengvai prieiti prie informacijos ir medžiagų, banknotus būtina reguliariai atnaujinti. Be saugumo aspektų, ECB yra įsipareigojęs mažinti eurų banknotų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, taip pat užtikrinti, kad jie būtų įtraukesni ir labiau suprantami įvairių amžiaus ir išsilavinimo grupių Europos gyventojams, įskaitant pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, regos sutrikimų turinčius asmenis.

Atrinktos būsimų banknotų temos

Toliau išvardytos septynios ECB valdančiosios tarybos jau atrinktos į trumpąjį sąrašą įtrauktos temos[1].

Ateitis – jūsų rankose

Europos ateitį lemsiančios idėjos ir naujovės glūdi kiekviename europietyje. Šiai temai sukurti vaizdai atspindi kolektyvinės vaizduotės, kurią pasitelkę žmonės kurs šią bendrą savo ateitį, dalyvius. Šia tema perteikiamas neribotas Europos gyventojų potencialas.

Europos kultūra

Turtingas Europos kultūros paveldas ir dinamiški kultūriniai bei kūrybiniai sektoriai stiprina europinę tapatybę ir bendruomeniškumo jausmą. Kultūra padeda puoselėti bendras vertybes, įtrauktį ir dialogą Europoje ir visame pasaulyje. Ji vienija žmones.

Europos vertybės, atspindėtos gamtoje

Europa – ne tik gyvenamoji vieta, bet ir idėja. Europos Sąjunga – ne tik organizacija, bet ir vertybių sistema. Šia tema pabrėžiamas Europos vertybių (žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių), kaip Europos pamatinių dalių, vaidmuo, o šios vertybės susiejamos su mūsų pagarba gamtai ir aplinkos išsaugojimu.

Mūsų Europa – mes patys

Augame ir kaip individai, ir – per savo santykius vieni su kitais – kaip bendruomenės dalis. Turime savo pačių istorijas ir tapatybes, tačiau kaip europiečiai turime ir bendrą tapatybę. Ši tema perteikia Europos žmonių laisvę, vertybes ir atvirumą.

Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys

Paukščių nevaržo šalių sienos, jie simbolizuoja judėjimo laisvę. Jų lizdai mums primena apie mūsų pačių troškimą kurti vietas ir visuomenes, brandinančias ir saugančias ateitį. Paukščiai mums primena, kad savo žemynu dalijamės su visų formų gyvybe, padedančia palaikyti mūsų bendrą egzistavimą.

Rankos – kartu statome Europą

Rankos yra pažįstamos mums visiems, tačiau nėra dviejų vienodų porų rankų. Rankos kuria Europą – jos fizinę infrastruktūrą, meno paveldą, jos pasiekimus. Rankos stato, audžia, gydo, moko, jungia ir veda. Rankos pasakoja darbo, amžiaus ir santykių istorijas, taip pat paveldo, praeities ir kultūros istorijas. Šia tema išreiškiama pagarba Europą pastačiusioms ir toliau ją kasdien statančioms rankoms.

Upės – gyvybės vandenys Europoje

Europos upės kerta sienas. Jos jungia mus vienus su kitais ir su gamta. Jos simbolizuoja nesustojantį dinamiško, nuolat besikeičiančio žemyno kitimą. Upės augina mus ir primena mums apie gilius mūsų bendro gyvenimo šaltinius, todėl ir mes turime rūpintis upėmis.

Atrenkant temas buvo atsižvelgta į patariamosios grupės, sudarytos iš įvairioms sritims atstovaujančių narių iš visų euro zonos šalių, pasiūlymus.

Naujo dizaino kūrimo chronologija

Atsižvelgdamas į apklausų rezultatus, ECB iki 2024 m. išrinks naujos kartos banknotų dizaino temą. Po to bus paskelbtas konkursas dėl dizaino. Europos piliečiai vėl turės galimybę išsakyti savo nuomonę apie šiam konkursui pateiktus dizaino variantus. Sprendimą dėl būsimo dizaino ir dėl to, kada naujieji banknotai bus gaminami ir išleidžiami į apyvartą, ECB turėtų priimti 2026 m.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Belénai Pérez Esteve tel. +49 173 533 4269.

  1. Jos čia išvardytos abėcėlės tvarka, nesilaikant jokios konkrečios pirmaeiliškumo tvarkos.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai