Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Euroopa Keskpank küsib eurooplaste arvamust europangatähtede uue temaatika kohta

10. juuli 2023

  • Europangatähtede uue temaatika kohta saab avaliku küsitluse kaudu oma eelistusi väljendada kuni 31. augustini 2023.
  • EKP nõukogu valib uue temaatika välja eeldatavasti 2024. aastaks ja pangatähtede lõplik kujundus valmib 2026. aastal.

Euroopa Keskpank (EKP) küsib Euroopa kodanike arvamust järgmise seeria europangatähtede võimaliku temaatika kohta. Ajavahemikus 10. juulist kuni 31. augustini 2023 saavad kõik euroala riikide elanikud vastata EKP veebilehel olevale küsitlusele. Ühtlasi on EKP sõlminud lepingu sõltumatu uuringuettevõttega, kes esitab euroala elanikest moodustatud esindavale valimile samad küsimused, mis on EKP enda uuringus. Selle eesmärk on tagada, et kõigi euroala riikide inimeste arvamused oleksid võrdselt esindatud.

EKP president Christine Lagarde kutsub kõiki küsitluses osalema. „Meie ühisraha ja meie ühine Euroopa identiteet on omavahel tihedalt seotud ning meie uus pangatähtede seeria peaks seda rõhutama. Soovime, et europangatähed oleksid eurooplaste jaoks omased ja seepärast on inimestel nende temaatika valimisel aktiivne roll,” märkis president Lagarde.

Uute europangatähtede väljatöötamine

„Me töötame välja uut kõrgtehnoloogiliste turvaelementidega varustatud pangatähtede seeriat, et vältida võltsimist ja vähendada keskkonnamõju,” sõnas EKP juhatuse liige Fabio Panetta. „Peame sularaha rolli väga oluliseks ja soovime kindlalt tagada, et maksed avaliku sektori rahaga oleksid alati võimalikud.”

EKP ja euroala riikide keskpankade ülesanne on tagada, et europangatähed jäävad ka edaspidi uuenduslikuks, turvaliseks ja tõhusaks maksevahendiks. Pangatähtede uute seeriate väljatöötamine on tavapärane praktika kõigi keskpankade töös. Maailmas, kus reprodutseerimistehnoloogiad arenevad kiiresti ning võltsingute valmistajatel on kiire juurdepääs teabele ja tootmismaterjalidele, on vaja regulaarselt emiteerida uusi pangatähti. Lisaks turvalisusega seotud kaalutlustele kohustub EKP vähendama europangatähtede kogu kasutustsükli jooksul nende keskkonnamõju, muutes pangatähed ühtlasi omasemaks ja kaasavamaks igas vanuses ja erineva taustaga eurooplaste jaoks, sealhulgas haavatavatele rühmadele, nagu näiteks vaegnägijad.

Uue seeria pangatähtede võimalik temaatika

Allpool on ülevaade EKP nõukogu poolt välja valitud seitsmest võimalikust teemast.[1]

Euroopa kultuur

Euroopa rikas kultuuripärand ning dünaamilised kultuuri- ja loomesektorid tugevdavad Euroopa identiteeti, suurendades ühist kuuluvustunnet. Kultuur edendab ühiseid väärtusi, kaasatust ja dialoogi nii Euroopas kui ka kogu maailmas. See ühendab inimesi.

Euroopa väärtused kajastatuna looduses

Euroopa on elupaik, aga ka idee. Euroopa Liit on organisatsioon, aga ka väärtuste kogum. Teema tõstab esile Euroopa väärtuste (inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused) rolli Euroopa alustaladena ning seob need väärtused keskkonnakaitsega ja meie austusega looduse vastu.

Jõed: Euroopa eluveed

Euroopa jõed voolavad üle riigipiiride. Need ühendavad meid üksteise ja loodusega. Nad sümboliseerivad dünaamilise, pidevalt muutuva kontinendi tõuse ja mõõnu. Nad hoolitsevad meie eest ja tuletavad meile meelde meie ühise elu sügavaid allikaid, ning meie omakorda peame hoolt kandma nende eest.

Käed: loome üheskoos Euroopat

Inimkäe kujutis on meile kõigile tuttav, kuid iga kätepaar on ainulaadne. Inimkäte abil on üles ehitatud Euroopa ja selle füüsiline infrastruktuur ning loodud ka selle kunstipärand ja saavutused. Käed ehitavad, koovad, tervendavad, õpetavad, seovad ja suunavad meid. Nad vestavad lugusid tööst, inimelu kulgemisest ja inimsuhetest, meie pärandist, ajaloost ja kultuurist. See teema tõstab aukohale käed, mis on Euroopa üles ehitanud ja teevad seda jätkuvalt iga päev. 

Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad

Linnud ei tunne riigipiire ja sümboliseerivad liikumisvabadust. Nende pesad tuletavad meelde inimlikku soovi rajada elupaiku ja ühiskonda, kus kujundada tulevikku. Ühtlasi meenutab see meile vajadust jagada oma kontinenti kõigi eluvormidega, mis tagavad meie ühise olemasolu.

Meie Euroopa, meie ise

Me kasvame üles üksikisikutena, aga ka osana kogukonnast, tuginedes omavahelistele suhetele. Meist igaühel on oma lugu ja identiteet, aga ka ühine identiteet eurooplastena. See teema väljendab Euroopa inimeste vabadust, väärtusi ja avatust.

Tulevik kuulub sulle

Ideed ja uuendused, mis kujundavad Euroopa tulevikku, on peidus igas eurooplases. Seda teemat sümboliseerivad motiivid annavad edasi kollektiivset kujutlusvõimet, mille kaudu inimesed loovad oma ühist tulevikku. See tähistab eurooplaste piiramatut potentsiaali.

Loetletud teemade valikul on arvesse võetud kõigi euroala riikide esindajatest moodustatud valdkondadevahelise nõuanderühma soovitusi.

Ajakava

EKP kasutab küsitluste tulemusi, et valida 2024. aastaks välja uue põlvkonna pangatähtede teematika. Pärast seda toimub konkurss parima kujunduse leidmiseks. Euroopa kodanikud saavad siis taas väljendada oma eelistusi konkursi tulemusel leitud võimalike kujunduste suhtes. 2026. aastal peaks EKP tegema otsuse uute pangatähtede lõpliku kujunduse ning tootmise ja emiteerimise kohta.

Meediakanalite küsimustele vastab Belén Pérez Esteve (tel: +49 173 533 4269).

  1. Teemad on esitatud tähestikulises järjekorras ega kajasta eelistatavat järjestust.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid