Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zisťuje názor Európanov na nové témy eurových bankoviek

10. júla 2023

  • Európania môžu v rámci prieskumu verejnej mienky, ktorý prebieha do 31. augusta 2023, vyjadriť svoje preferencie k témam zaradeným do užšieho výberu.
  • Rada guvernérov ECB má zvoliť budúcu tému do roku 2024 a konečné návrhy v roku 2026.

Európska centrálna banka (ECB) sa občanov Európy pýta na ich názor na navrhované témy nasledujúcej série eurových bankoviek. Od 10. júla do 31. augusta 2023 môžu všetci občania eurozóny odpovedať na otázky prieskumu na internetovej stránke ECB. V záujme rovnakého zastúpenia názorov ľudí z celej eurozóny ECB zároveň poverila nezávislú agentúru, aby reprezentatívnej vzorke občanov eurozóny položila rovnaké otázky ako vo svojom vlastnom prieskume.

Prezidentka ECB Christine Lagardová vyzýva všetkých, aby sa zúčastnili na prieskume. Jej slovami „existuje silné puto medzi našou jednotnou menou a našou spoločnou európskou identitou, a naša nová séria bankoviek by to mala zdôrazniť. Chceme, aby sa Európania s návrhom eurových bankoviek stotožnili. Preto sa budú na výbere novej témy aktívne podieľať.“

Vývoj našich budúcich eurových bankoviek

„Pracujeme na novej sérii bankoviek s použitím vyspelých technológií s cieľom zabrániť falšovaniu a znížiť vplyv na životné prostredie,“ uviedol člen Výkonnej rady Fabio Panetta. „Sme odhodlaní zachovať hotovosť a zabezpečiť, aby platenie verejnými peniazmi bolo vždy jednou z možností.“

Je povinnosťou ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny zabezpečiť, aby eurové bankovky zostali inovatívnym, bezpečným a efektívnym platobným prostriedkom. Vývoj nových sérií bankoviek je bežnou praxou všetkých centrálnych bánk. Vo svete, kde sa rýchlo vyvíjajú technológie reprodukcie a kde majú falšovatelia jednoduchý prístup k informáciám a materiálom, je potrebné pravidelne vydávať nové bankovky. Popri bezpečnostných aspektoch si ECB kladie za cieľ znižovať vplyv eurových bankoviek na životné prostredie počas ich celého životného cyklu a zároveň zvýšiť mieru ich dôvernosti a inkluzívnosti pre Európanov všetkých vekových a spoločenských skupín vrátane tých zraniteľných, ako sú napríklad zrakovo postihnutí.

Témy budúcich bankoviek zaradené do užšieho výberu

V nasledujúcej časti je uvedených sedem tém, ktoré Rada guvernérov ECB zaradila do užšieho výberu.[1]

Budúcnosť patrí vám

Každý z Európanov je nositeľom myšlienok a inovácií, ktoré budú formovať budúcnosť Európy. Vizuálne návrhy pre túto tému predstavujú nositeľov kolektívnej predstavivosti, prostredníctvom ktorej ľudia túto spoločnú budúcnosť vytvoria. Táto téma symbolizuje neobmedzený potenciál Európanov.

Európska kultúra

Bohaté kultúrne dedičstvo a dynamické kultúrne a kreatívne odvetvia Európy posilňujú európsku identitu a vytvárajú pocit spolupatričnosti. Kultúra podporuje spoločné hodnoty, inklúziu a dialóg v rámci Európy i celého sveta. Spája ľudí.

Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode

Európa nie je len životný priestor, ale aj myšlienka. Európska únia nie je len organizácia, ale aj súbor hodnôt. Téma zdôrazňuje úlohu európskych hodnôt (ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva) ako stavebných kameňov Európy a prepája ich s našou úctou k prírode a ochranou životného prostredia.

Naša Európa a my

Vyrastáme ako jednotlivci, ale aj ako súčasť spoločenstva, prostredníctvom vzájomných vzťahov. Máme svoje vlastné príbehy a identitu, zároveň nás však spája to, že sme Európania. Táto téma evokuje slobodu, hodnoty a otvorenosť Európanov.

Rieky: vody života v Európe

Európske rieky prekračujú hranice. Navzájom nás spájajú a zbližujú nás s prírodou. Predstavujú príliv a odliv dynamického, neustále sa meniaceho kontinentu. Sú pre nás zdrojom života a pripomínajú nám hlboké korene nášho spoločného života, ktoré naopak musíme vyživovať my.

Ruky: spoločne budujeme Európu

Symbolika rúk je každému z nás známa, každý pár je však iný. Ruky vybudovali Európu, jej fyzickú infraštruktúru, kultúrne dedičstvo a úspechy. Ruky tvoria, tkajú, liečia, učia, spájajú a vedú. Ruky vypovedajú o práci, veku a vzťahoch, dedičstve, histórii a kultúre. Táto téma vyzdvihuje ruky, ktoré vybudovali Európu a každým dňom v tom pokračujú. 

Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne

Vtáky nemajú žiadnu predstavu o štátnych hraniciach a sú symbolom slobodného pohybu. Ich hniezda nám pripomínajú našu vlastnú túžbu budovať miesta a spoločenstvá, ktoré tvoria a chránia budúcnosť. Zároveň nám pripomínajú, že o náš svetadiel sa delíme so všetkými živými tvormi, ktoré udržiavajú našu spoločnú existenciu.

V užšom zozname tém sa zohľadňujú návrhy multidisciplinárnej poradnej skupiny s členmi zo všetkých krajín eurozóny.

Harmonogram vývoja nových bankoviek

ECB použije výsledky prieskumov pri výbere témy nasledujúcej generácie bankoviek do roku 2024. Následne sa uskutoční výberové konanie na ich grafický návrh. Európski občania budú mať opäť možnosť vyjadriť svoje preferencie k výsledným návrhom z výberového konania. Očakáva sa, že ECB prijme rozhodnutie o budúcom návrhu a o čase výroby a vydania nových bankoviek v roku 2026.

Kontaktná osoba pre médiá: Belén Pérez Esteve, tel.: +49 173 533 4269.

  1. Témy sú zoradené abecedne a nie podľa preferencií v rámci užšieho výberu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá