Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB bevraagt Europeanen over nieuwe thema's voor de eurobankbiljetten

10 juli 2023

  • Europeanen kunnen zich tot en met 31 augustus 2023 in een publieksenquête uitspreken over een aantal thema's
  • Raad van Bestuur van de ECB wil in 2024 het toekomstige thema en in 2026 de definitieve ontwerpen kiezen

De Europese Centrale Bank (ECB) vraagt de Europese burgers naar hun mening over de voorgestelde thema’s voor de volgende reeks eurobankbiljetten. Van 10 juli tot en met 31 augustus 2023 kan iedereen in het eurogebied meedoen aan een enquête op de website van de ECB. Om ervoor te zorgen dat meningen van overal in het eurogebied in gelijke mate aan bod komen, laat de ECB een onafhankelijk onderzoeksbureau aan een representatieve steekproef van mensen in het eurogebied dezelfde vragen stellen als in haar eigen enquête.

ECB-president Christine Lagarde nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de enquête. Ze zei daarover het volgende: ‘Onze gemeenschappelijke munt is nauw verbonden met onze gedeelde Europese identiteit en onze nieuwe reeks bankbiljetten moet dit benadrukken. We willen dat Europeanen zich identificeren met het ontwerp van eurobankbiljetten, en daarom krijgen zij een actieve rol bij de selectie van het nieuwe thema.’

Ontwikkeling van onze toekomstige eurobankbiljetten

‘We werken aan een nieuwe serie hoogtechnologische bankbiljetten om namaak te voorkomen en de impact op het milieu te verminderen’, aldus directielid Fabio Panetta. We zetten ons in voor contant geld en zorgen ervoor dat betalen met publiek geld altijd mogelijk blijft.’

Het is de taak van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied om te verzekeren dat eurobankbiljetten een innovatief, veilig en efficiënt betaalmiddel blijven. Het ontwikkelen van een nieuwe reeks bankbiljetten is een standaardpraktijk voor alle centrale banken. In een wereld waarin reproductietechnologieën zich snel ontwikkelen en vervalsers gemakkelijk toegang hebben tot informatie en materialen, is het noodzakelijk regelmatig nieuwe bankbiljetten uit te geven. De ECB kijkt niet alleen naar veiligheid, maar wil ook de milieu-impact tijdens de hele levenscyclus van eurobankbiljetten verminderen en de biljetten beter herkenbaar en inclusiever maken voor Europeanen van alle leeftijden en achtergronden, onder meer voor kwetsbare groepen zoals mensen met een visuele beperking.

Mogelijke thema’s voor toekomstige bankbiljetten

De Raad van Bestuur van de ECB heeft zeven mogelijke thema’s voor de nieuwe biljetten geselecteerd.[1]

Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend

Vogels trekken zich niets van landsgrenzen aan en staan symbool voor het vrije verkeer. Hun nesten doen denken aan ons eigen verlangen om plekken en samenlevingen te bouwen waar we de toekomst kunnen vormen en beschermen. Ze herinneren ons eraan dat we ons continent delen met alle levensvormen die ons gemeenschappelijk bestaan mogelijk maken.

Europese cultuur

Het rijke culturele erfgoed van Europa en de dynamische culturele en creatieve sectoren versterken de Europese identiteit en smeden een gedeeld gevoel van erbij horen. Cultuur bevordert gedeelde waarden, inclusie en dialoog in Europa en over de hele wereld. Cultuur brengt mensen samen.

Europese waarden weerspiegeld in de natuur

Europa is een plaats waar mensen leven, maar ook een concept. De Europese Unie is een organisatie, maar ook een reeks waarden. Het thema toont de rol van de Europese waarden (menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten) als bouwstenen van Europa en koppelt deze waarden aan ons respect voor de natuur en behoud van het milieu.

De toekomst is aan jou

De ideeën en innovaties die de toekomst van Europa bepalen liggen besloten in elke Europeaan. De voor dit thema gemaakte afbeeldingen zijn de dragers van de collectieve verbeelding waarmee mensen deze gemeenschappelijke toekomst tot stand zullen brengen. Dit thema symboliseert het onbegrensde potentieel van de Europeanen.

Handen: samen vormen we Europa

We zijn allemaal vertrouwd met handen en toch is elk paar weer anders. Handen hebben Europa gebouwd: onze infrastructuur, onze kunstwerken en alles wat we hebben bereikt. Handen bouwen, weven, genezen, onderwijzen, verbinden en begeleiden. Handen vertellen verhalen over werk, leeftijd en relaties, over erfgoed, geschiedenis en cultuur. Met dit thema vieren we de handen die Europa hebben gebouwd en dat elke dag opnieuw doen. 

Ons Europa, onszelf

We groeien op als individu, maar ook als deel van een gemeenschap, door onze relaties met elkaar. We hebben onze eigen verhalen en identiteiten, maar we delen ook een gemeenschappelijke identiteit als Europeanen. Dit thema symboliseert de vrijheid, de waarden en de openheid van de mensen in Europa.

Rivieren, de levensaders van Europa

De Europese rivieren overschrijden grenzen. Ze verbinden ons met elkaar en met de natuur. De voortdurende stroming symboliseert een dynamisch, voortdurend veranderend continent. Rivieren voeden ons en herinneren ons aan de oerbron van al het leven, en we moeten ze dan ook koesteren.

Bij de selectie van thema’s is rekening gehouden met de suggesties van een multidisciplinaire adviesgroep, met leden uit alle landen van het eurogebied.

Tijdlijn voor de nieuwe ontwerpen

Op basis van de resultaten van de enquêtes gaat de ECB in 2024 het thema voor de volgende generatie bankbiljetten selecteren. Daarna vindt er een ontwerpwedstrijd plaats. De Europese burgers krijgen opnieuw de kans om hun voorkeuren kenbaar te maken over de ontwerpopties die uit die enquête naar voren komen. De ECB verwacht in 2026 een besluit te nemen over het toekomstige ontwerp en over het tijdstip waarop de nieuwe bankbiljetten worden geproduceerd en uitgegeven.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Belén Pérez Esteve, tel: +49 173 533 4269.

  1. De thema’s verschijnen in alfabetische volgorde en weerspiegelen geen volgorde van voorkeur.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media