Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB aptaujās eiropiešus par euro banknošu jaunajām tēmām

2023. gada 10. jūlijā

  • Eiropas iedzīvotāji aicināti paust viedokli par atlasītajām banknošu tēmām sabiedrības aptaujā, kas ilgs līdz 2023. gada 31. augustam.
  • Paredzams, ka ECB Padome izvēlēsies nākotnes banknošu tēmu līdz 2024. gadam, bet galīgo dizainu – 2026. gadā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) aicina Eiropas iedzīvotājus izteikt viedokli par nākamā euro banknošu izlaiduma ierosinātajām tēmām. No 2023. gada 10. jūlija līdz 31. augustam visi euro zonas iedzīvotāji var atbildēt uz aptaujas jautājumiem ECB interneta vietnē. Turklāt, lai nodrošinātu, ka ir vienlīdz pārstāvēti viedokļi no visas euro zonas, ECB nolīgusi neatkarīgu izpētes uzņēmumu, kam dots uzdevums aptaujāt euro zonas iedzīvotāju reprezentatīvu izlasi, uzdodot tādus pašus jautājumus, kādi iekļauti ECB aptaujā.

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) aicina visus piedalīties aptaujā. Viņa norādīja: "Pastāv cieša saikne starp mūsu vienoto valūtu un mūsu kopīgo Eiropas identitāti, un mūsu jaunajam banknošu izlaidumam tā būtu jāuzsver. Vēlamies, lai eiropieši identificētu sevi ar euro banknošu dizainu – tāpēc viņiem būs aktīva loma jaunās tēmas izvēlē."

Mūsu nākotnes euro banknošu izstrāde

"Mēs strādājam pie jauna augsto tehnoloģiju banknošu izlaiduma, lai novērstu viltošanu un mazinātu ietekmi uz vidi," atklāja Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta). "Mēs apzināmies skaidrās naudas nozīmi un apņemamies nodrošināt, lai maksājumi ar valsts izlaistu naudu vienmēr būtu iespējami."

ECB un euro zonas valstu centrālo banku pienākums ir nodrošināt, lai euro banknotes arī turpmāk būtu inovatīvs, drošs un efektīvs maksāšanas līdzeklis. Jauna banknošu izlaiduma izstrāde ir visu centrālo banku standarta prakse. Pasaulē, kur strauji attīstās reproducēšanas tehnoloģijas un naudas viltotāji var viegli piekļūt informācijai un materiāliem, nepieciešams regulāri emitēt jaunas banknotes. Papildus drošības apsvērumiem ECB apņēmusies samazināt euro banknošu ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā, vienlaikus arī padarot tās saistošākas un iekļaujošākas visa vecumu un dzīves gājumu eiropiešiem, t. sk. mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Atlasītās nākotnes banknošu tēmas

Tālāk norādītas septiņas ECB Padomes atlasītās tēmas.[1].

Dabā atspoguļotās Eiropas vērtības

Eiropa ir dzīvesvieta, bet tā ir arī ideja. Eiropas Savienība ir organizācija, bet tā ir arī vērtību kopums. Šajā tēmā uzsvērta Eiropas vērtību (cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību) kā Eiropu veidojošo pamatelementu nozīme, un šīs vērtības saistītas ar mūsu cieņu pret dabu un vides saglabāšanu.

Eiropas kultūra

Eiropas bagātais kultūras mantojums un dinamiskās kultūras un radošās darbības jomas veido spēcīgāku Eiropas identitāti, stiprinot kopīgu piederības izjūtu. Kultūra attīsta kopīgās vērtības, iekļautību un dialogu Eiropā un visā pasaulē. Tā vieno cilvēkus.

Jums pieder nākotne

Katrs eiropietis dziļi sevī nes idejas un inovācijas, kas noteiks Eiropas nākotni. Šai tēmai sagatavotie attēli ir kolektīvās iztēles nesēji, ar kuras palīdzību cilvēki veidos šo kopīgo nākotni. Šī tēma simbolizē eiropiešu neierobežoto potenciālu.

Mūsu Eiropa, mēs paši

Mēs veidojamies kā indivīdi, taču savstarpējo attiecību rezultātā esam arī kopienas daļa. Mums katram ir savs stāsts un identitāte, taču mums kā eiropiešiem ir arī kopējā identitāte. Šī tēma atgādina par Eiropas iedzīvotāju brīvību, vērtībām un atvērtību.

Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši

Putniem nepastāv valstu robežas, un tie simbolizē pārvietošanās brīvību. Putnu ligzdas mums atgādina mūsu pašu vēlmi būvēt ēkas un veidot sabiedrības, kas rūpējas par dabu un aizsargā to. Putni atgādina mums, ka mēs dalām šo kontinentu ar visām dzīvības formām, kas nodrošina mūsu kopīgo eksistenci.

Rokas – kopā ceļam Eiropu

Rokas ir pazīstamas mums visiem, taču katra cilvēka rokas ir atšķirīgas. Rokas uzcēla Eiropu, tās fizisko infrastruktūru, tās māksliniecisko mantojumu un tās panākumus. Rokas ceļ, auž, dziedē, māca, savieno un vada mūs. Rokas stāsta par darbu, par mūžu un attiecībām, par mantojumu, vēsturi un kultūru. Šī tēma godina rokas, kuras uzcēlušas Eiropu un turpina to darīt ik dienas.

Upes – Eiropas dzīvības āderes

Eiropas upes šķērso robežas. Tās vieno mūs ar citiem cilvēkiem un ar dabu. Tās simbolizē dinamiska un mūždien mainīga kontinenta pārmaiņas. Tās mūs uztur un atgādina mums par mūsu kopīgās dzīves dziļajiem avotiem. Arī mums tās ir jāuztur.

Atlasīto tēmu sarakstā ņemti vērā priekšlikumi, ko sniegusi dažādu nozaru ekspertu grupa, kurā iesaistīti speciālisti no visām euro zonas valstīm.

Jaunā banknošu dizaina izstrādes grafiks

ECB izmantos aptauju rezultātus, lai līdz 2024. gadam izvēlētos nākamās banknošu paaudzes tēmu. Pēc tam notiks dizaina paraugu konkurss. Eiropas pilsoņiem atkal būs iespēja paust savu izvēli par šā konkursa rezultātā atlasītajiem dizaina paraugiem. Gaidāms, ka ECB 2026. gadā pieņems lēmumu par nākotnes banknošu dizainu, kā arī par jauno banknošu izgatavošanas un emisijas laiku.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Belenas Peresas Esteves (Belén Pérez Esteve; tālr. +49 173 533 4269).

  1. Tēmas šeit sakārtotas alfabētiskā secībā un neatspoguļo atlasīto tēmu prioritāro secību.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem