Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Mikä teemaksi uusille euroseteleille?

10.7.2023

  • EKP selvittää eurooppalaisten näkemyksiä kyselytutkimuksella elokuun loppuun saakka.
  • Kyselyn jälkeen EKP:n neuvosto valitsee seteleille yhteisen teeman, ja kuvitus viimeistellään vuonna 2026.

Euroopan keskuspankki (EKP) suunnittelee uutta eurosetelisarjaa, ja eurooppalaisten toivotaan kertovan mielipiteensä mahdollisista teemavalinnoista. Kyselyyn voi osallistua EKP:n sivustolla 10.7.–31.8.2023. Lisäksi euroalueella tehdään kohdennettua tutkimusta, johon valitaan osallistujat niin, että he edustavat mahdollisimman hyvin euroalueen asukkaita, sillä verkkokyselyllä ei välttämättä tavoiteta kaikkia ihmisryhmiä.

Pääjohtaja Christine Lagarde toivoo, että mahdollisimman monet haluaisivat kertoa mielipiteensä. ”Kun käytämme yhteistä rahaa, tunnemme tavallistakin vahvemmin olevamme eurooppalaisia. Tavoitteena on, että eurooppalaiset todella tuntevat uudet setelit omikseen, joten kysymme nyt kaikkien mielipidettä kuvitusta varten suunnitelluista teemoista.”

Entistä parempia euroseteleitä

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta korostaa, että tekniikan kehityksen ansiosta seuraavaa setelisarjaa on entistä vaikeampi väärentää ja uusista seteleistä tulee myös aiempaa ympäristöystävällisempiä. ”Pidämme hyvää huolta yhteisestä käteisrahastamme. Euroalueella pitää voida maksaa keskuspankin liikkeeseen laskemalla rahalla.”

EKP ja muut euroalueen keskuspankit huolehtivat siitä, että eurosetelit pysyvät ajanmukaisina ja niillä pystyy maksamaan helposti ja turvallisesti myös tulevaisuudessa. Uusia setelisarjoja valmistellaan jatkuvasti eri puolilla maailmaa tekniikan kehittyessä. Väärentäjät pääsevät vähitellen perille aiemmista turvatekijöistä, ja setelisuunnittelijoiden on pysyttävä koko ajan askelen edellä. Lisäksi EKP:ssä pyritään pienentämään eurosetelien ympäristövaikutusta. Ja jotta kaikki eurooppalaiset voisivat tuntea setelit omikseen, setelien on puhuteltava niin nuoria kuin vanhojakin ihmisiä ja esimerkiksi näkövammaisia varten suunnitellaan omia, tunnistamista helpottavia turvatekijöitä.

Seitsemän teemaa harkinnassa

EKP:n neuvosto on käynyt läpi joukon teemaehdotuksia, ja parhaista kysytään nyt yleisön mielipidettä.[1]

Eurooppa – yksilöinä yhdessä

Kasvamme ja kehitymme yksilöinä osana yhteisöä. Meillä on omat tarinamme ja identiteettimme, mutta myös yhteinen identiteetti eurooppalaisina. Euroopassa kunnioitetaan vapautta, avoimuutta ja arvovalintoja.

Eurooppalainen kulttuuri

Euroopassa on rikas kulttuuriperintö ja myös paljon elävää luovaa kulttuuritoimintaa, mikä vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kulttuuri ylläpitää yhteisiä arvoja ja kanssakäymistä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kulttuuri yhdistää ihmisiä.

Eurooppalaisten arvojen toteutuminen luonnossa

Eurooppa on paitsi elävä maanosa myös aate. Euroopan unioni on organisaatio, mutta se myös edustaa eurooppalaisten yhteisiä arvoja. Teemassa tuodaan esiin EU:n kulmakiviksi valittuja arvoja (ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet) ja niiden yhteyksiä luonnon kunnioittamiseen ja ympäristönsuojeluun.

Joet – Euroopan elämän virta

Joet virtaavat Euroopassa rajoista piittaamatta, yhdistävät eurooppalaisia ja tuovat luontoa lähemmäs meitä. Vesi on elämän lähde. Joet pitävät elämää yllä, ja meidän on pidettävä niistä huolta. Virtaava joki kuvastaa maanosamme elinvoimaa ja jatkuvaa muutosta.

Kädet – rakennamme Eurooppaa yhdessä

Meillä kaikilla on omanlaisemme kädet. Eurooppaa on rakennettu kauan käsin, ja taideperintömmekin on syntynyt käsityönä. Käsillä voi luoda kudelmia, koskettaa, parantaa, ohjata ja opastaa. Kädet kertovat työnteosta, iästä, taustasta ja asemasta, ja niillä on monenlaisia historiallisia ja kulttuurisia merkityksiä. Teemassa tulevat näkyviin kädet, joilla Eurooppaa rakennetaan.

Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia

Linnut lentävät vapaasti maiden rajojen yli – ne ovat liikkumisvapauden symboli. Linnunpesä kuvastaa ihmisten tarvetta luoda paikkoja ja yhteisöjä, joissa voidaan rakentaa turvallista tulevaisuutta. Linnut ovat osa elonkirjoa, jonka hyvinvointiin elämä Euroopassa perustuu.

Tulevaisuus omissa käsissämme

Jokainen eurooppalainen voi ideoillaan ja keksinnöillään muokata Euroopan tulevaisuutta. Seteleihin kuvatut hahmot ovat tulevaisuuden rakentajia, jotka toteuttavat eurooppalaisten yhteisiä haaveita. Teema kuvastaa eurooppalaisten rajattomia mahdollisuuksia.

Teemaehdotusten valintaan on osallistunut monien eri alojen asiantuntijoita euroalueen maista.

Uusien setelien kuvitus on tarkoitus valita vuonna 2026

EKP valitsee uusille euroseteleille teeman, kun kyselyssä on ensin kartoitettu eurooppalaisten mielipiteitä. Setelisuunnittelijoita pyydetään sitten luonnostelemaan valitun teeman pohjalta mahdollista kuvitusta. Suunnittelukilpailussa saatavista ehdotuksista kysytään taas yleisön mielipidettä, ja lopullinen valinta on tarkoitus tehdä vuonna 2026, jolloin myös päätetään tuotantoaikataulusta.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Belén Pérez Esteve puhelinnumerossa +49 173 533 4269.

  1. Kaikkia teemoja pidetään tässä vaiheessa yhtä lailla toteutuskelpoisina, joten ne luetellaan tiedotteessa aakkosjärjestyksessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle