Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Anketa ECB o novih temah za eurske bankovce

10. julij 2023

  • Javna anketa o temah v ožjem izboru je odprta do 31. avgusta 2023.
  • Svet ECB bo prihodnjo temo predvidoma izbral do leta 2024, končno oblikovno podobo novih bankovcev pa leta 2026.

Evropska centralna banka (ECB) vabi evropske državljane in državljanke, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih temah za naslednjo serijo eurskih bankovcev. Od 10. julija do 31. avgusta 2023 lahko vsakdo v euroobmočju izpolni anketo na spletnem mestu ECB. Da bi bila zastopana mnenja iz vsega euroobmočja, je ECB najela tudi neodvisno raziskovalno agencijo, ki bo ista vprašanja kot v spletni anketi zastavila reprezentativnemu vzorcu ljudi v euroobmočju.

Predsednica ECB Christine Lagarde vabi vse prebivalce euroobmočja, da sodelujejo v anketi. »Enotna valuta je tesno povezana z našo skupno evropsko identiteto in to mora odražati tudi nova serija bankovcev. Želimo, da bi bili eurski bankovci takšni, da so Evropejcem in Evropejkam vsebinsko in oblikovno blizu, zato vas vabimo, da aktivno sodelujete v izboru nove teme.«

Razvoj prihodnje serije bankovcev eura

»Razvijamo novo serijo visokotehnoloških bankovcev, da bi preprečili ponarejanje in zmanjšali vpliv na okolje,« je dejal član Izvršilnega odbora ECB Fabio Panetta. »Verjamemo v gotovino in želimo zagotoviti, da bo plačevanje z javnim denarjem vedno na voljo.«

ECB in centralne banke euroobmočja so dolžne skrbeti, da eurski bankovci ostajajo inovativno, varno in učinkovito plačilno sredstvo. Razvoj novih serij bankovcev je standardna praksa za vse centralne banke. V današnjem svetu, v katerem se tehnologije reproduciranja hitro razvijajo in ponarejevalci zlahka dostopajo do informacij in materialov, je nujno, da se redno izdajajo novi bankovci. Poleg varnostnih vprašanj želi ECB zmanjšati tudi vpliv, ki ga imajo eurski bankovci na okolje v svojem celotnem življenjskem ciklu, hkrati pa doseči, da so bankovci ljudem oblikovno blizu ter vključujejo Evropejce in Evropejke vseh starosti in iz vseh družbenih okolij, vključno z ranljivimi skupinami, kot so slepi in slabovidni.

Teme za bodoče bankovce v ožjem izboru

Svet ECB je v ožji izbor uvrstil naslednjih sedem tem.[1]

Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče

Ptice ne poznajo državnih meja in simbolizirajo svobodo gibanja. Njihova gnezda nas spominjajo na našo lastno željo, da gradimo kraje in družbe, ki nam zagotavljajo varno in zanesljivo prihodnost. Spominjajo nas tudi na to, da si evropsko celino delimo z vsemi drugimi oblikami življenja, ki omogočajo naš skupni obstoj.

Evropska kultura

Bogata kulturna dediščina Evrope in dinamični kulturni in kreativni sektorji krepijo evropsko identiteto, s tem pa gradijo skupen občutek pripadnosti. Kultura podpira skupne vrednote, vključenost in dialog tako v Evropi kot tudi vsepovsod po svetu. Kultura povezuje ljudi.

Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi

Evropa je življenjski prostor, a tudi ideja. Evropska unija je organizacija, a tudi sklop vrednot. Tema poudarja pomen evropskih vrednot (človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice) kot gradnikov Evrope ter povezuje te vrednote z našim spoštovanjem do narave in ohranjanjem okolja.

Prihodnost je tvoja

Ideje in inovacije, ki bodo oblikovale evropsko prihodnost, ležijo globoko v vsakem prebivalcu Evrope. Podobe, ki so bile ustvarjene za to temo, predstavljajo nosilce kolektivne domišljije, preko katerih bodo ljudje oblikovali to skupno prihodnost. Tema izraža brezmejni potencial Evropejk in Evropejcev.

Roke: skupaj gradimo Evropo

Roke poznamo vsi, a niti dve nista enaki. Roke so zgradile vse v Evropi, od njene fizične infrastrukture do umetniške dediščine in kulturnih dosežkov. Roke gradijo, tkejo, zdravijo, učijo, nas povezujejo in vodijo. Pripovedujejo zgodbe o trdem delu, mladosti in staranju, medčloveških odnosih, dediščini, zgodovini in kulturi. Ta tema slavi roke, ki so zgradile Evropo in jo vsak dan gradijo naprej. 

Naša Evropa, naša identiteta

Ljudje odraščamo kot posamezniki, a skozi odnose z drugimi ljudmi tudi kot del skupnosti. Vsak od nas ima svojo zgodbo in svoje življenje, hkrati pa imamo vsi tudi skupno evropsko identiteto. Ta tema izpostavlja svobodo, vrednote in odprtost ljudi v Evropi.

Reke: vodovja življenja v Evropi

Evropske reke prečkajo meje. Povezujejo nas drugega z drugim in z naravo. Predstavljajo utripanje dinamičnega kontinenta, ki se neprestano spreminja. Reke omogočajo naše preživetje in nas spominjajo na globoke vire našega skupnega bivanja, zato moramo tudi mi skrbeti za njihovo preživetje.

Pri uvrstitvi tem v ožji izbor so bili upoštevani predlogi večdisciplinarne svetovalne skupine, ki so jo sestavljali člani iz vseh držav euroobmočja.

Časovnica za razvoj nove oblikovne podobe

Na podlagi rezultatov anket bo ECB do leta 2024 izbrala temo za naslednjo generacijo bankovcev. Zatem bo sledil oblikovni natečaj. Evropski državljani in državljanke bodo nato ponovno imeli možnost, da povejo, katera od oblikovnih podob, ki so izšle iz natečaja, jim je najbolj všeč. Odločitev o prihodnji oblikovni podobi ter o času proizvodnje in izdaje novih bankovcev bo ECB predvidoma sprejela leta 2026.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Belén Pérez Esteve, tel. +49 173 533 4269.

  1. Teme so navedene v abecednem vrstnem redu in ne izražajo prednostne razvrstitve v ožjem izboru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije