Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

DUK apie eurų banknotų dizaino atnaujinimą

Informacija atnaujinta 2023 m. lapkričio 30 d.

1 klausimas. Kodėl reikalingi nauji banknotai?

Visi centriniai bankai reguliariai atnaujina savo banknotus arba kuria naujus, kad apsaugotų juos nuo padirbinėtojų. Pirmosios serijos eurų banknotai išleisti daugiau kaip prieš 20 metų, o antrosios serijos banknotai apyvartoje pasirodė 2013 m. Šiuo metu kuriame naujus eurų banknotus. Kartu tai ir galimybė padaryti juos patrauklesnius, artimesnius ir įtraukesnius visiems europiečiams, įskaitant regos sutrikimų turinčius asmenis.

Be to, norime, kad eurų banknotai būtų kuo tvaresni ir tausojantys aplinką, todėl ieškome galimybių jų poveikį aplinkai sumažinti.

2 klausimas. Kodėl reikalingas naujas banknotų dizainas?

Eurų banknotai yra apčiuopiamas ir matomas Europos vienybės simbolis, o mūsų pareiga yra juos nuolat atnaujinti. Praėjus 20 metų nuo pirmųjų eurų banknotų išleidimo, atėjo laikas peržiūrėti jų dizainą – tai įprasta banknotų atnaujinimo proceso dalis. Vadovaudamiesi Eurosistemos grynųjų pinigų strategija, siekiame sukurti patrauklius ir Europos piliečiams artimus eurų banknotus.

3 klausimas. Kodėl dabar? Ar dabar tinkamas metas kurti naują banknotų seriją?

Naujiems banknotams sukurti, pagaminti ir į apyvartą išleisti visoje euro zonoje reikia kelerių metų. Paprastai nauji banknotai į apyvartą išleidžiami kas dešimt – penkiolika metų. Taip siekiama padidinti jų saugumą ir atsparumą ir neleisti, kad mus technologiškai pasivytų padirbinėtojai. Svarbu banknotus pradėti kurti pakankamai anksti, kad, kai bus priimtas sprendimas išleisti naują seriją, būtume tam pasirengę.

4 klausimas. Kokia banknotų dizaino atnaujinimo proceso eiga?

Eurų banknotų dizaino atnaujinimo procesas susideda iš dviejų vienas po kito einančių etapų:

 1. Atrenkamos būsimų eurų banknotų temos
  1. Mūsų užsakymu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – sužinoti tikslinių Europos piliečių grupių nuomonę apie galimas būsimų banknotų temas. Pagal gautą informaciją buvo imtasi tolesnių veiksmų.
  2. ECB valdančioji taryba atrinko septynias temas, iš kurių šešias pasiūlė Banknotų temų atrankos patariamoji grupė (Eurosistemai priklausančių nacionalinių centrinių bankų pasiūlytų ir ECB paskirtų ekspertų grupė), o septintąją – Valdančioji taryba.
  3. Europos piliečiai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę apie šias septynias atrinktas temas apklausoje, kurią visose euro zonos šalyse atliko išorės tyrimų bendrovė, ir ECB atliktoje internetinėje apklausoje.
  4. Po to Valdančioji taryba, atsižvelgusi į apklausų rezultatus, išrinko dvi galimas būsimų banknotų temas.
 2. Sukuriamas naujas eurų banknotų dizainas
  1. ECB valdančiajai tarybai išrinkus galimas naująsias temas, bus pradėta galimų motyvų atranka ir rengiamas dizaino konkursas. Atėjus laikui, išsami informacija apie konkursą bus paskelbta oficialiuose ECB kanaluose.
  2. Europos piliečiams vėl bus suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl atrinktų dizaino variantų.
  3. Sprendimą dėl naujojo dizaino Valdančioji taryba turėtų priimti 2026 m.

Daugiau informacijos – dizaino atnaujinimo tinklalapyje.

5 klausimas. Kodėl kaip galimas būsimų banknotų temas pasirinkote „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“?

Viso dizaino atnaujinimo proceso metu norime įsiklausyti į Europos piliečių nuomonę. Todėl temos buvo atrinktos atsižvelgiant į viešųjų apklausų rezultatus (žr. 7 klausimą) ir padedant nepriklausomai patariamajai grupei.

Naujausių mūsų apklausų rezultatai parodė, kad temos „Europos kultūra“, „Upės – gyvybės vandenys Europoje“ ir „Paukščiai – laisvi, atsparūs, įkvepiantys“ sulaukė didelio palaikymo. Siekdama kuo plačiau atspindėti visuomenės pageidavimus, Valdančioji taryba nusprendė su gamta ir aplinka susijusias temas sujungti į vieną temą „Upės ir paukščiai“. Todėl į kitą šio proceso etapą perkeliamos šios dvi temos: „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“.

6 klausimas. Kada naujo dizaino banknotai atsiras mūsų piniginėse?

Pasibaigus eurų banknotų dizaino atnaujinimo etapui, ECB valdančioji taryba priims sprendimą, kada pradėti jų gamybą ir leisti juos į apyvartą. Ir tik dar po kelerių metų naujieji banknotai atsiras apyvartoje ir mūsų piniginėse.

Skirtingi dabartinės eurų banknotų serijos nominalai į apyvartą buvo leidžiami palaipsniui, per kelerius metus. Kada ir kaip nauji eurų banknotai bus išleisti į apyvartą, sprendimas dar nepriimtas.

7 klausimas. Koks vaidmuo tenka visuomenei dizaino atnaujinimo procese?

Kviečiame visus euro zonos gyventojus dalyvauti mūsų vykdomose viešose apklausose. Mums labai svarbu, kad šio proceso metu priimami sprendimai atspindėtų Europos visuomenės nuomonę.

Prasidėjus atnaujinimo procesui, euro zonoje atlikome kokybinę apklausą, kad išsiaiškintume, kokia būsimų eurų banknotų tematika visuomenei patiktų. Tada 2023 m. vasarą pakvietėme visuomenę dalyvauti mūsų internetinėje apklausoje apie galimas temas. Tuo pačiu metu pavedėme išorės tyrimų bendrovei atlikti panašią apklausą, kurios tikslas – užtikrinti kuo platesnį euro zonos gyventojų atstovavimą.

Kai bus atrinkti motyvai ir įvyks dizaino konkursas, įvertinsime, kuriuos iš atrinktų galimų dizaino variantų visuomenė vertina palankiausiai. Tikimasi, kad tai įvyks 2025 m.

8 klausimas. Ar atnaujinant banknotų dizainą bus naudojamos kitokios medžiagos arba keičiami banknotų matmenys ir ar bus leidžiama naujų nominalų?

Eurų banknotai spausdinami ant popieriaus, pagaminto iš medvilnės, kuris šiugžda ir yra atsparesnis intensyviam naudojimui nei įprastas popierius. Nuolat ieškome būdų, kaip būtų galima padidinti eurų banknotų naudojimo trukmę ir sumažinti jų aplinkosauginį pėdsaką.

Šiuo metu vadovaujamės prielaida, kad banknotų nominalai išliks tie patys (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € ir 200 €). Banknotų matmenys ir spalvos greičiausiai taip pat nesikeis – kad perėjimas prie naujos serijos banknotų vyktų sklandžiai ir kad neišaugtų banknotų tvarkymo aparatų pritaikymo išlaidos.

9 klausimas. Kas priims galutinį sprendimą dėl banknotų temos ir dizaino?

Galutinį sprendimą priims ECB valdančioji taryba, remdamasi Europos visuomenės nuomone ir ekspertų grupių patarimais. Valdančiosios tarybos sprendimai viso proceso metu bus skelbiami ECB interneto svetainėje.

10 klausimas. Ar dizaino atnaujinimo proceso metu bus konsultuojamasi su pažeidžiamomis grupėmis (pvz., su regos sutrikimų turinčiais asmenimis)?

ECB ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai reguliariai bendrauja su visais suinteresuotaisiais subjektais. Kuriant dabartinę banknotų seriją buvo reguliariai konsultuojamasi su Europos aklųjų sąjunga. Konsultacijos buvo tęsiamos ir vėliau ir bus vykdomos per visą dizaino atnaujinimo procesą.