Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Nejčastější dotazy k návrhu nové podoby eurobankovek

Aktualizováno 30. listopadu 2023

Otázka 1: Proč potřebujeme nové bankovky?

Všechny centrální banky pravidelně zdokonalují své bankovky nebo vyvíjejí nové, aby odradily padělatele. První série eurobankovek byla zavedena před více než 20 lety a druhá série byla uvedena do oběhu v roce 2013. Nyní jsme v etapě vývoje budoucích eurobankovek. Je to také příležitost, jak učinit eurobankovky atraktivnějšími, přístupnějšími a inkluzivnějšími pro všechny Evropany, včetně osob se zrakovým postižením.

Chceme také, aby eurobankovky byly co nejudržitelnější a nejekologičtější, a proto hledáme možnosti, jak jejich dopad na životní prostředí snížit.

Otázka 2: Proč potřebujeme novou podobu bankovek?

Eurobankovky jsou hmatatelným a viditelným symbolem evropské jednoty a je naší povinností zajistit, aby nezastaraly. V rámci pravidelného vývoje je po 20 letech od zavedení prvních eurobankovek čas přehodnotit jejich podobu. V souladu s hotovostní strategií Eurosystému usilujeme o vytvoření atraktivních eurobankovek, se kterými se občané Evropy mohou ztotožnit.

Otázka 3: Proč právě teď? Je na vývoj nové série bankovek ten správný čas?

Vývoj nových bankovek, jejich výroba a uvedení do oběhu v celé eurozóně trvá několik let. Nové bankovky se obvykle uvádějí do oběhu přibližně každých deset až patnáct let s cílem dále zlepšit jejich bezpečnost a odolnost a udržet náskok před padělateli. Je důležité zahájit proces vývoje dostatečně brzy na to, aby byl připraven, jakmile bude přijato rozhodnutí o zavedení nové série.

Otázka 4: Jak funguje proces návrhu nové podoby bankovek?

Proces návrhu nové podoby eurobankovek se skládá ze dvou po sobě jdoucích fází:

 1. Výběr budoucích námětů eurobankovek
  1. Zadali jsme studii s cílem obrátit se na evropské občany v tematických skupinách a získat jejich názory na možné budoucí náměty bankovek. Výsledky posloužily jako podklad pro následující kroky.
  2. Rada guvernérů ECB zařadila do užšího výběru sedm námětů, včetně šesti návrhů poradní skupiny pro námět eurobankovek (skupina odborníků navržených národními centrálními bankami Eurosystému a jmenovaných ECB) a námětu předloženého Radou guvernérů.
  3. Evropští občané dostali příležitost vyjádřit své preference k sedmi námětům zařazeným do užšího výběru v průzkumu provedeném externí výzkumnou agenturou ve všech zemích eurozóny, jakož i v online průzkumu provedeném ECB.
  4. S přihlédnutím k výsledkům průzkumů pak Rada guvernérů zvolila dva možné náměty budoucích bankovek.
 2. Vývoj nové podoby eurobankovek
  1. Rada guvernérů ECB již vybrala možné nové náměty a budou tak zahájeny práce na výběru možných motivů a přípravě soutěže na návrh nové podoby eurobankovek. Podrobnosti o soutěži budou včas zveřejněny na oficiálních kanálech ECB.
  2. Evropští občané budou mít možnost vyjádřit názor na užší seznam návrhů.
  3. Očekává se, že o nové podobě eurobankovek rozhodne Rada guvernérů v roce 2026.

Více informací naleznete na internetové stránce věnované procesu návrhu nové podoby eurobankovek.

Otázka 5: Proč jste jako možné náměty budoucích bankovek zvolili „Evropskou kulturu“ a „Řeky a ptáky“?

Chceme naslouchat názorům evropských občanů v průběhu celého procesu vytváření nových bankovek. Proto byly náměty vybrány na základě zjištění veřejných průzkumů (viz otázka 7) a za pomoci nezávislé poradní skupiny.

Výsledky našich nejnovějších průzkumů ukázaly silnou podporu námětů „Evropská kultura“, „Řeky: životodárné vodstvo Evropy“ a „Ptáci: volní, odolní, inspirativní“. V zájmu co největšího zohlednění preferencí veřejnosti se Rada guvernérů rozhodla spojit náměty související s přírodou a životním prostředím do jediného námětu nazvaného „Řeky a ptáci“. V důsledku toho se posouváme do další fáze procesu se dvěma náměty: „Evropská kultura“ a „Řeky a ptáci“.

Otázka 6: Kdy budeme mít v peněženkách bankovky s novou podobou?

Po dokončení návrhu nové podoby eurobankovek rozhodne Rada guvernérů ECB, kdy se začnou vyrábět a vydávat. Potrvá však ještě několik let, než se nové bankovky dostanou do oběhu a nakonec skončí v našich peněženkách.

Různé nominální hodnoty současné série eurobankovek byly zaváděny postupně během několika let. Dosud nebylo přijato žádné rozhodnutí o tom, kdy a jak budou nové eurobankovky uvedeny do oběhu.

Otázka 7: Jaká je úloha veřejnosti v procesu přetváření bankovek?

Vyzýváme všechny občany eurozóny, aby se zúčastnili našich veřejných průzkumů. Je pro nás velmi důležité, aby rozhodnutí přijatá v průběhu celého procesu odrážela názory evropské veřejnosti.

Proces jsme zahájili kvalitativním šetřením provedeným v eurozóně s cílem porozumět preferencím veřejnosti týkajících se námětu budoucích eurobankovek. Poté jsme v létě 2023 pozvali veřejnost, aby se zúčastnila našeho online průzkumu o možných námětech. Současně jsme pověřili externí výzkumnou agenturu, aby provedla podobný průzkum zaměřený na zajištění co největšího zastoupení obyvatelstva eurozóny.

Po zvolení motivů a soutěži na návrh bankovek vyhodnotíme preference veřejnosti ohledně užšího výběru možných návrhů. Očekává se, že k tomu dojde v roce 2025.

Otázka 8: Změní se v rámci procesu návrhu nové podoby bankovek jejich materiál nebo velikost a vzniknou nové nominální hodnoty?

Naše eurobankovky se tisknou na bavlněný papír, který jim propůjčuje jejich zvláštní tuhost a odolnost proti opotřebení. Neustále zkoumáme možnosti, jak zlepšit jejich životnost a snížit jejich environmentální stopu.

Vycházíme ze zachování současných nominálních hodnot (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €). Velikost a barvy zůstanou s největší pravděpodobností také zachovány, aby se přechod na nové eurobankovky usnadnil a omezily se náklady na úpravu strojů na zpracování bankovek.

Otázka 9: Kdo rozhodne o konečném námětu a podobě eurobankovek?

Konečné rozhodnutí přijme Rada guvernérů ECB na základě názorů evropské veřejnosti a podkladů odborných skupin. Rozhodnutí Rady guvernérů budou vždy včas oznámena na internetových stránkách ECB v průběhu celého procesu.

Otázka 10: Budou během procesu návrhu nové podoby eurobankovek probíhat konzultace se zranitelnými skupinami (např. se zrakově postiženými)?

ECB a národní centrální banky Eurosystému udržují pravidelné styky se všemi zainteresovanými stranami. Během vývoje stávající série bankovek probíhaly pravidelné konzultace s Evropskou unií nevidomých, od té doby pokračují a budou pokračovat i v průběhu celého procesu návrhu nové podoby eurobankovek.