Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja o preoblikovanju eurskih bankovcev

Posodobljeno 30. novembra 2023

1. Zakaj potrebujemo nove bankovce?

Vse centralne banke redno posodabljajo svoje bankovce ali razvijajo nove, da bi preprečevale ponarejanje. Prva serija eurskih bankovcev je bila uvedena pred več kot 20 leti, druga pa je v obtok začela prihajati leta 2013. Zdaj razvijamo novo serijo. To je priložnost, da oblikujemo bankovce, ki so lepši, bolj prepoznavni in vključujoči za vse Evropejce, med drugim tudi za slepe in slabovidne.

Želimo tudi, da bi bili eurski bankovci čim bolj trajnostni in okolju prijazni, zato iščemo načine za zmanjšanje njihovega vpliva na okolje.

2. Zakaj potrebujemo novo oblikovno podobo bankovcev?

Eurski bankovci so otipljiv in viden simbol evropske enotnosti. Naša dolžnost je skrbeti za to, da gredo v korak s časom. Kot sestavni del rednega razvoja je 20 let po uvedbi prvih eurskih bankovcev zdaj prišel čas, da prenovimo njihovo oblikovno podobo. V skladu s strategijo Eurosistema o gotovini želimo oblikovati privlačne bankovce, s katerimi se lahko evropski državljani in državljanke identificirajo.

3. Zakaj prav zdaj? Je zdaj pravi čas za razvoj nove serije bankovcev?

Za razvoj novih bankovcev, njihovo proizvodnjo in izdajo v obtok v celotnem euroobmočju je potrebnih več let. Novi bankovci se običajno dajo v obtok vsakih deset do petnajst let, da bi se izboljšala zaščitenost in odpornost ter da bi bankovci ostali korak pred ponarejevalci. Pomembno je, da se razvoj začne dovolj zgodaj, tako da bomo pripravljeni, ko bo sprejeta odločitev o uvedbi nove serije.

4. Kako poteka preoblikovanje bankovcev?

Preoblikovanje eurskih bankovcev poteka v dveh fazah:

 1. Izbira tem za prihodnje bankovce
  1. Naročili smo študijo, da bi se z evropskimi državljani in državljankami v fokusnih skupinah posvetovali o tem, kaj menijo o možnih prihodnjih temah. Rezultate smo uporabili kot izhodišče v naslednjih korakih.
  2. Svet ECB je v ožji izbor uvrstil sedem tem, od tega šest predlogov svetovalne skupine za izbiro teme (skupine strokovnjakov, ki so jih predlagale nacionalne centralne banke Eurosistema, imenovala pa jih je ECB), ter temo, ki jo je predlagal Svet ECB.
  3. Evropski državljani in državljanke so dobili priložnost, da povejo, katera od sedmih tem v ožjem izboru jim je najbolj všeč, in sicer v anketi, ki jo je zunanja javnomnenjska agencija izvedla v vseh državah v euroobmočju, ter v spletni anketi, ki jo je izvedla ECB.
  4. Nato je Svet ECB ob upoštevanju rezultatov anket izbral dve možni temi za prihodnje eurske bankovce.
 2. Razvoj nove oblikovne podobe eurskih bankovcev
  1. Potem ko je Svet ECB izbral dve možni novi temi, se bosta začela izbira morebitnih motivov in priprava oblikovalskega natečaja. Podrobnosti o natečaju bodo kmalu objavljene na uradnih kanalih ECB.
  2. Evropski državljani in državljanke bodo imeli priložnost, da izrazijo svoje mnenje o ožjem izboru oblikovnih podob.
  3. Svet ECB bo novo oblikovno podobo predvidoma izbral v letu 2026.

Več informacij je na voljo na spletni strani o preoblikovanju bankovcev.

5. Zakaj ste kot možni temi za prihodnje bankovce izbrali temo »Evropska kultura« ter temo »Reke in ptice«?

Med celotnim postopkom preoblikovanja bankovcev želimo prisluhniti evropskim državljanom in državljankam. Teme so bile zato izbrane na podlagi ugotovitev iz javnih anket (glej 7. vprašanje) ter ob pomoči neodvisne svetovalne skupine.

Rezultati zadnjih anket kažejo močno podporo naslednjim temam: »Evropska kultura«, »Reke: vodovja življenja v Evropi« ter »Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče«. Svet ECB je sklenil, da teme, povezane z naravo in okoljem, združi v eno samo temo, ki se imenuje »Reke in ptice«, da bi čim bolj upošteval preference javnosti. Zato v naslednjo fazo preoblikovanja prehajamo z dvema temama: »Evropska kultura« ter »Reke in ptice«.

6. Kdaj bomo imeli v denarnici bankovce z novo oblikovno podobo?

Ko bo preoblikovanje eurskih bankovcev dokončano, bo Svet ECB odločil, kdaj bodo bankovci izdelani in izdani. Zatem bo minilo še nekaj let, preden bodo novi bankovci prišli v obtok in na koncu v naše denarnice.

Različni apoeni sedanje serije eurskih bankovcev so bili uvedeni postopoma v več letih. Doslej ni bila sprejeta še nobena odločitev, kdaj in kako bodo prihodnji bankovci dani v obtok.

7. Kakšna je vloga javnosti med preoblikovanjem bankovcev?

Vse državljane in državljanke v euroobmočju vabimo, da sodelujejo v naših javnih anketah. Zelo nam je pomembno, da odločitve, sprejete med celotnim postopkom preoblikovanja, odražajo mnenja evropske javnosti.

Postopek smo začeli s kvalitativno anketo v euroobmočju, da bi razumeli, katera tema na prihodnjih eurskih bankovcih je javnosti najbolj všeč. Potem smo poleti 2023 pozvali javnost, da sodeluje v naši spletni anketi o možnih temah. Vzporedno s spletno anketo smo pri zunanji javnomnenjski agenciji naročili podobno anketo s ciljem, da zagotovimo čim širšo zastopanost prebivalstva v euroobmočju.

Po izbiri motivov in oblikovalskem natečaju bomo ocenili, katere možne oblikovne podobe v ožjem izboru so javnosti najbolj všeč. To bo predvidoma izvedeno v letu 2025.

8. Ali se bodo med preoblikovanjem spremenili materiali, iz katerih so izdelani bankovci, ali velikost bankovcev? Bodo uvedeni novi apoeni?

Eurski bankovci so natisnjeni na papirju iz bombažnih vlaken, kar jim daje značilno čvrstost in odpornost proti obrabi. Ves čas proučujemo načine za podaljšanje življenjske dobe in zmanjšanje okoljskega odtisa eurskih bankovcev.

Delamo ob predpostavki, da bomo ohranili sedanje apoene (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € in 200 €). Velikosti in barve bodo najverjetneje prav tako ostale enake, da se olajša prehod in omejijo stroški prilagajanja naprav za obdelavo bankovcev.

9. Kdo bo odločal o končni temi in oblikovni podobi?

Končno odločitev bo sprejel Svet ECB na podlagi stališč evropske javnosti in prispevkov strokovnih skupin. Vse odločitve, ki jih bo Svet ECB sprejel v različnih fazah postopka, bodo objavljene na spletnem mestu ECB.

10. Ali bodo med celotnim postopkom preoblikovanja bankovcev potekala posvetovanja z ranljivimi skupinami (npr. s slepimi in slabovidnimi)?

ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema imajo redne stike z vsemi deležniki. Med razvojem sedanje serije bankovcev so potekala redna posvetovanja z Evropsko unijo slepih, ki se od takrat nadaljujejo in bodo potekala tudi med celotnim postopkom preoblikovanja.