Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bieži uzdotie jautājumi par jaunā euro banknošu dizaina izstrādi

Aktualizēts 30.11.2023.

1. Kāpēc mums nepieciešamas jaunas banknotes?

Visas centrālās bankas regulāri atjaunina savas banknotes vai izstrādā jaunas banknotes, lai atturētu viltojumu izgatavotājus. Pirmais euro banknošu izlaidums tika ieviests pirms vairāk nekā 20 gadiem, un 2013. gadā tika uzsākta otrā izlaiduma laišana apgrozībā. Pašlaik mēs izstrādājam nākotnes euro banknotes. Tā ir arī iespēja padarīt tās pievilcīgākas, saistošākas un iekļaujošākas visiem eiropiešiem, tostarp cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Mēs arī vēlamies, lai euro banknotes būtu pēc iespējas ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas, tāpēc meklējam veidus, kā samazināt to ietekmi uz vidi.

2. Kāpēc mums nepieciešams jauns banknošu dizains?

Euro banknotes ir taustāms un pamanāms Eiropas vienotības simbols, un mūsu pienākums ir tās aktualizēt. Regulārā attīstības procesa ietvaros 20 gadus pēc pirmo euro banknošu ieviešanas pienācis laiks pārskatīt to dizainu. Saskaņā ar Eurosistēmas skaidrās naudas stratēģiju mūsu mērķis ir izstrādāt pievilcīgas euro banknotes, ar kurām Eiropas iedzīvotāji var sevi identificēt.

3. Kāpēc tagad? Vai šis ir īstais laiks, lai izstrādātu jauna izlaiduma banknotes?

Jaunu banknošu izstrādei, izgatavošanai un laišanai apgrozībā visā eurozonā vajadzīgi vairāki gadi. Jaunas banknotes parasti laiž apgrozībā reizi 10–15 gados, lai uzlabotu to drošību un noturību un apsteigtu naudas viltotājus. Būtiski ir sākt izstrādes procesu pietiekami agri, lai, pieņemot lēmumu par jauna izlaiduma laišanu apgrozībā, visi sagatavošanās darbi būtu pabeigti.

4. Kā darbojas jauna banknošu dizaina izstrādes process?

Jauna euro banknošu dizaina izstrādi veido divi secīgi posmi.

 1. Nākotnes euro banknošu tēmu izvēle
  1. Mēs pasūtījām pētījumu, lai fokusa grupās uzzinātu Eiropas iedzīvotāju viedokli par iespējamajām nākotnes tēmām. Iegūtie dati tika izmantoti turpmākajos posmos.
  2. ECB Padome atlasīja septiņas tēmas, t. sk. sešus Banknošu dizaina motīvu konsultatīvās grupas (Eurosistēmas valstu centrālo banku izvirzītu un ECB ieceltu ekspertu grupa) priekšlikumus un vienu Padomes ierosinātu tēmu.
  3. Eiropas iedzīvotājiem tika dota iespēja izteikt savas domas par to, kurai no septiņām atlasītajām tēmām viņi dod priekšroku, piedaloties aptaujā, ko visās eurozonas valstīs veica ārēja pētījumu kompānija, kā arī ECB rīkotā tiešsaistes aptaujā.
  4. Pēc tam, ņemot vērā šo aptauju rezultātus, Padome izvēlējās divas iespējamās nākotnes banknošu tēmas.
 2. Jaunu euro banknošu dizaina izstrāde
  1. Tagad, kad ECB Padome izvēlējusies iespējamās jaunās tēmas, sāksies darbs pie iespējamo motīvu izvēles un dizaina risinājumu konkursa sagatavošanas. Sīkāka informācija par konkursu drīzumā tiks publicēta ECB oficiālajos kanālos.
  2. Eiropas iedzīvotājiem tiks dota iespēja paust viedokli par izvēlētajiem dizaina risinājumiem.
  3. Paredzams, ka Padome pieņems lēmumu par jauno dizainu 2026. gadā.

Sīkāku informāciju sk. jaunā banknošu dizaina izstrādes procesa interneta vietnē.

5. Kāpēc tēmas "Eiropas kultūra" un "Upes un putni" tika izvēlētas kā iespējamās tēmas nākotnes banknotēm?

Visā jaunā dizaina izstrādes procesā mēs vēlamies uzklausīt Eiropas iedzīvotāju viedokļus. Tāpēc tēmas tika atlasītas, pamatojoties uz sabiedrības aptauju rezultātiem (sk. 7. jautājumu) un ar neatkarīgas konsultatīvās grupas palīdzību.

Jaunāko aptauju rezultāti liecināja par spēcīgu atbalstu tēmām "Eiropas kultūra", "Upes – Eiropas dzīvības āderes" un "Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši". Lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu sabiedrības vēlmes, Padome nolēma apvienot ar dabu un vidi saistītās tēmas vienā tēmā "Upes un putni". Tādējādi mēs pārejam uz nākamo procesa posmu ar divām tēmām – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni".

6. Kad jaunā dizaina banknotes nonāks mūsu makos?

Pēc tam, kad būs pabeigta jaunā euro banknošu dizaina izstrāde, ECB Padome lems par to izgatavošanas un emisijas laiku. Paies vairāki gadi, iekams jaunās banknotes tiks laistas apgrozībā un, visbeidzot, nonāks mūsu makos.

Pašreizējo euro banknošu izlaidumu dažādo nominālvērtību banknotes tika ieviestas pakāpeniski vairāku gadu laikā. Vēl nav pieņemts lēmums par nākotnes euro banknošu apgrozībā laišanas laiku un kārtību.

7. Kāda ir sabiedrības loma jaunā banknošu dizaina izstrādes procesā?

Mēs esam aicinājuši visus eurozonas iedzīvotājus piedalīties mūsu rīkotajās sabiedrības aptaujās. Mums ir ļoti svarīgi, lai visā procesā pieņemtie lēmumi atspoguļotu Eiropas sabiedrības viedokli.

Process tika uzsākts, veicot eurozonā kvalitatīvu aptauju, lai noskaidrotu, kurai no nākotnes euro banknošu tēmām sabiedrība dod priekšroku. Pēc tam 2023. gada vasarā mēs aicinājām sabiedrību piedalīties mūsu tiešsaistes aptaujā par iespējamajām tēmām. Vienlaikus mēs uzdevām ārējai pētījumu kompānijai veikt līdzīgu aptauju, kuras mērķis bija nodrošināt, lai pēc iespējas labāk būtu pārstāvēti eurozonas iedzīvotāju viedokļi.

Pēc tam, kad būs izvēlēti motīvi un noticis dizaina konkurss, mēs noskaidrosim sabiedrības viedokli par atlasītajiem iespējamā dizaina risinājumiem. Paredzams, ka tas notiks 2025. gadā.

8. Vai jaunā dizaina izstrādes procesā tiks mainīti nākotnes banknošu izgatavošanas materiāli vai izmēri, un vai tiks ieviestas jaunas nominālvērtības?

Mūsu euro banknotes tiek drukātas uz papīra, kas izgatavots no kokvilnas šķiedrām un piedod banknotēm tām raksturīgo stingrumu un izturību pret nolietojumu. Mēs pastāvīgi pētām veidus, kā paildzināt euro banknošu izmantošanas laiku un samazināt to ietekmi uz vidi.

Mēs balstāmies uz pieņēmumu, ka tiks saglabātas pašreizējās banknošu nominālvērtības (5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro un 200 euro). Visticamāk, nemainīsies arī izmēri un krāsas, lai atvieglotu pāreju uz jaunā izlaiduma banknotēm un samazinātu banknošu apstrādes iekārtu pielāgošanas izmaksas.

9. Kurš pieņems lēmumu par galīgo tēmu un dizainu?

Galīgo lēmumu pieņems ECB Padome, pamatojoties uz Eiropas sabiedrības viedokli un ekspertu grupu sniegto informāciju. Padomes lēmumi visā izstrādes procesā tiks laikus paziņoti ECB interneta vietnē.

10. Vai jaunā dizaina izstrādes procesa laikā notiks apspriedes ar mazāk aizsargātām grupām (piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem)?

ECB un Eurosistēmas valstu centrālās bankas regulāri sazinās ar visām ieinteresētajām personām. Pašreizējā banknošu izlaiduma izstrādes laikā notika regulāras konsultācijas ar Eiropas Neredzīgo savienību. Šādas konsultācijas turpinājušās pēc tam un turpināsies visā jaunā dizaina izstrādes procesā.