Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Korduma kippuvad küsimused europangatähtede kujunduse muutmise kohta

Ajakohastatud 30. novembril 2023

1. Miks on vaja uusi pangatähti?

Kõik keskpangad ajakohastavad oma pangatähti regulaarselt või töötavad võltsingute ennetamiseks välja uusi. Europangatähtede esimene seeria võeti kasutusele üle 20 aasta tagasi ja teise seeria pangatähti hakati ringlusse laskma 2013. aastal. Praegu on meil käsil tulevaste europangatähtede väljatöötamine. Ühtlasi on see võimalus muuta need atraktiivsemaks, omasemaks ja kaasavamaks kõigi eurooplaste, sealhulgas vaegnägijate jaoks.

Samuti soovime, et europangatähed oleksid võimalikult kestlikud ja keskkonnahoidlikud, seega uurime võimalusi nende keskkonnamõju vähendamiseks.

2. Miks on pangatähtedele vaja uut kujundust?

Europangatähed on Euroopa ühtsuse käegakatsutav ja nähtav sümbol ning meie kohustus on hoida neid ajakohasena. Pideva arendusprotsessi osana on 20 aastat pärast esimeste europangatähtede kasutuselevõttu aeg nende kujundus üle vaadata. Soovime kooskõlas eurosüsteemi sularahastrateegiaga välja töötada atraktiivsed europangatähed, mis oleksid eurooplaste jaoks omased.

3. Miks just nüüd? Kas praegu on pangatähtede uue seeria väljatöötamiseks õige aeg?

Uute pangatähtede väljatöötamiseks, tootmiseks ja kogu euroalal ringlusse laskmiseks kulub mitu aastat. Tavaliselt lastakse uusi pangatähti ringlusse iga kümne kuni viieteistkümne aasta tagant, et suurendada nende turvalisust ja vastupidavust ning tagada nende võltsimiskindlus. Väljatöötamist on oluline alustada piisavalt varakult, et olla valmis, kui tehakse otsus uue seeria käibele laskmiseks.

4. Kuidas näeb välja uute pangatähtede kujunduse muutmise protsess?

Europangatähtede uus kujundus luuakse kahes järjestikuses etapis.

 1. Tulevaste europangatähtede kujunduses kasutatava temaatika valimine
  1. Tellisime uuringu, et selgitada välja, millised võiksid olla võimalikud tulevased teemad Euroopa kodanike fookusrühmade arvates. Uuringu tulemusi kasutati sisendina edasiste sammude tegemisel.
  2. EKP nõukogu valis välja seitse teemat, sealhulgas kuus ettepanekut pangatähtede temaatikaga tegelevalt nõuanderühmalt (rühm eksperte, kelle nimetasid eurosüsteemi keskpangad ja kelle määras ametisse EKP) ning EKP nõukogu välja pakutud temaatika.
  3. Euroopa kodanikele anti võimalus väljendada oma eelistusi seitsme väljavalitud teema suhtes. Seda sai teha nii uuringus, mille viis kõigis euroala riikides läbi väline uuringuettevõte, kui ka EKP korraldatud veebipõhises küsitluses.
  4. Seejärel valis EKP nõukogu uuringu tulemusi arvesse võttes tulevaste pangatähtede jaoks välja kaks võimalikku teemat.
 2. Europangatähtede uue kujunduse väljatöötamine
  1. Nüüd, kui EKP nõukogu on võimaliku uue temaatika välja valinud, alustatakse tööd potentsiaalsete motiivide valikuga ja kavandikonkursi ettevalmistamisega. Konkursi üksikasjad avaldatakse edaspidi EKP ametlikes kanalites.
  2. Euroopa kodanikele antakse võimalus avaldada väljavalitud kavandite kohta arvamust.
  3. Eelduste kohaselt teeb EKP nõukogu uue kujunduse kohta lõpliku otsuse 2026. aastal.

Lähemat teavet saab kujunduse muutmist käsitlevalt veebilehelt.

5. Miks valisite uute pangatähtede võimalikeks teemadeks „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”?

Soovime kogu protsessi vältel kuulata Euroopa kodanike seisukohti. Seetõttu valiti teemad välja avalike uuringute tulemuste põhjal (vt 7. küsimus) ja sõltumatu nõuanderühma abiga.

Värskeimate uuringute tulemused väljendasid tugevat toetust teemadele „Euroopa kultuur”, „Jõed: Euroopa eluveed” ning „Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad”. Selleks et kajastada üldsuse eelistusi võimalikult ulatuslikult, otsustas EKP nõukogu ühendada looduse ja keskkonnaga seotud teemad koondtemaatikaks nimetusega „Jõed ja linnud”. Selle tulemusel liigume protsessi järgmisse etappi teemadega „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”.

6. Millal saame uue kujundusega pangatähti kasutama hakata?

Kui europangatähtede uus kujundus on valmis, otsustab EKP nõukogu, millal hakatakse uusi pangatähti tootma ja emiteerima. Pärast seda kulub veel mõni aasta, enne kui uued pangatähed ringlusse jõuavad ja neid saab kasutama hakata.

Praeguse seeria europangatähtede erinevad nimiväärtused võeti kasutusele järk-järgult mitme aasta jooksul. Otsust selle kohta, millal ja kuidas tulevased europangatähed ringlusse lastakse, ei ole veel tehtud.

7. Milline on üldsuse roll pangatähtede kujunduse muutmise protsessis?

Avalikes uuringutes on oodatud osalema kõik euroala riikide kodanikud. Peame väga oluliseks, et kogu protsessi vältel tehtud otsused kajastaksid Euroopa üldsuse arvamusi.

Kõigepealt korraldasime euroala riikides kvalitatiivse uuringu, et mõista inimeste eelistusi seoses uutel europangatähtedel kasutatava temaatikaga. Seejärel kutsusime üldsust 2023. aasta suvel osalema meie veebiküsitluses võimalike teemade kohta. Samal ajal tellisime ka väliselt uuringuettevõttelt sarnase uuringu, et euroala elanikkonna arvamused oleksid võimalikult hästi esindatud.

Pärast motiivide valimist ja kavandikonkurssi hindame avalikkuse eelistusi lõppvooru valitud võimalike lahenduste suhtes. See peaks toimuma 2025. aastal.

8. Kas kujunduse muutmise käigus muudetakse tulevaste pangatähtede materjali või suurust ning lisatakse uusi nimiväärtusi?

Europangatähed trükitakse puuvillpaberile, mis on katsudes tugev ja krabiseb ning tagab pangatähtede vastupidavuse. Uurime pidevalt võimalusi, kuidas pikendada europangatähtede eluiga ja vähendada nende keskkonnajalajälge.

Eesmärk on säilitada senised nimiväärtused (5-, 10-, 20-, 50-, 100- ja 200-eurone pangatäht). Väga tõenäoliselt jäävad samaks ka pangatähtede suurused ja värvitoonid, et hõlbustada üleminekut ja piirata sularahatöötluses kasutatavate seadmete kohandamise kulusid.

9. Kes otsustab lõpliku temaatika ja kujunduse üle?

Lõpliku otsuse teeb EKP nõukogu, tuginedes Euroopa üldsuse arvamusele ja eksperdirühmadelt saadud teabele. EKP nõukogu otsused avaldatakse jooksvalt EKP veebilehel.

10. Kas kujunduse muutmise ajal konsulteeritakse ka haavatavate rühmadega (nt vaegnägijatega)?

EKP ja eurosüsteemi keskpangad suhtlevad pidevalt kõigi sidusrühmadega. Esimese ja teise seeria pangatähtede väljatöötamise ajal konsulteeriti regulaarselt Euroopa Pimedate Liiduga. Koostöö on jätkunud ja jätkub ka edaspidi kogu kujunduse muutmise protsessi vältel.