Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси за новия дизайн на евробанкнотите

Актуализация – 30 ноември 2023 г.

В1 Защо са ни нови банкноти?

Всички централни банки редовно усъвършенстват банкнотите си или разработват нови, за да попречат на фалшификаторите. Първата серия евробанкноти беше въведена преди повече от 20 години, а пускането на втората в обращение започна през 2013 г. В момента сме в процес на разработване на бъдещите евробанкноти. Това е и подходящ момент да ги направим по-красиви, разбираеми и приобщаващи за всички европейски граждани, включително за хората с увредено зрение.

Искаме също така евробанкнотите да бъдат възможно най-устойчиви и екологични, затова търсим начини да намалим въздействието им върху околната среда.

В2 Защо ни е необходим нов дизайн за банкнотите?

Евробанкнотите са осезаем, видим символ на европейското единство. Наше задължение е да поддържаме тяхната актуалност. В процеса на редовно развитие, 20 години след въвеждането на първите евробанкноти, е време техният дизайн да бъде актуализиран. В съответствие със стратегията на Евросистемата за парите в брой се стремим да разработим добре изглеждащи евробанкноти, които всеки европейски гражданин да може да чувства близки.

В3 Защо сега? Сега ли е времето да се разработва нова серия банкноти?

Процесът на разработване на нови банкноти, тяхното производство и въвеждане в обращение в цялата еврозона отнема няколко години. Обикновено нови банкноти се въвеждат в обращение на всеки 10 – 15 години, за да се подобри тяхната сигурност и устойчивост и да се запази преднината пред фалшификаторите. Важно е разработването да започне достатъчно навреме, за да имаме готовност, когато се вземе решение за пускането на нова серия.

В4 Как изглежда процесът на разработване на дизайна на новите евробанкноти?

Процесът се състои от два последователни етапа:

 1. Избор на бъдещи теми на евробанкнотите
  1. Поръчахме проучване посредством фокус групи сред европейските граждани, за да видим какво мислят те за евентуалните бъдещи теми. Резултатите бяха използвани в следващите стъпки.
  2. Управителният съвет на ЕЦБ сведе темите до седем, сред които шест предложения от Консултативната група по темите на дизайна (група експерти, номинирани от националните централни банки от Евросистемата и назначени от ЕЦБ) и едно от Управителния съвет.
  3. Европейските граждани имаха възможност да изразят предпочитанията си по седемте избрани теми в проучване на независима изследователска фирма във всички държави от еврозоната, както и в онлайн проучване, проведено от ЕЦБ.
  4. След това Управителният съвет избра две възможни теми за бъдещи банкноти, като взе предвид резултатите от проучванията.
 2. Разработване на нов дизайн на евробанкнотите
 3. Сега, след като Управителният съвет на ЕЦБ избра възможните нови теми, ще започне работа по избора на потенциални мотиви и подготовката на конкурс за дизайн. Подробности за конкурса ще бъдат публикувани своевременно в официалните канали на ЕЦБ.
 4. Европейските граждани ще имат възможност да изразят мнението си по предварително подбраните варианти.
 5. Очаква се Управителният съвет да вземе решение за новия дизайн през 2026 г.

За повече информация вижте уебстраницата за процеса на изготвяне на нов дизайн.

В5 Защо избрахте „Европейската култура“ и „Реки и птици“ като възможни теми за бъдещите банкноти?

Искаме да се вслушваме в мненията на европейските граждани в процеса на изготвяне на новия дизайн. Ето защо темите бяха избрани въз основа на констатациите от обществените проучвания (вижте В7) и с помощта на независима консултативна група.

Резултатите от последните ни проучвания показаха силна подкрепа за темите „Европейската култура“, „Реки – водите на живота в Европа“ и „Птиците – свободни, издръжливи, вдъхновяващи“. За да отрази възможно най-добре предпочитанията на гражданите, Управителният съвет реши да обедини свързаните с природата и околната среда теми в една, наречена „Реки и птици“. Ето защо преминаваме към следващата фаза на процеса с две теми – „Европейската култура“ и „Реки и птици“.

В6 Кога ще стигнат до нас банкнотите с новия дизайн?

След като завърши изготвянето на новия дизайн на евробанкнотите, Управителният съвет на ЕЦБ ще вземе решение кога да бъдат произведени и емитирани. Все пак след това ще са необходими няколко години, за да влязат новите банкноти в обращение и да стигнат до всеки гражданин.

Различните купюри на сегашната серия евробанкноти бяха въведени постепенно в течение на няколко години. Още няма решение кога и по какъв начин ще бъдат въведени в обращение бъдещите евробанкноти.

В7 Каква е ролята на обществото в процеса на изготвяне на нов дизайн?

Приканваме всички граждани на еврозоната да участват в нашите обществени проучвания. За нас е много важно вземаните по време на процеса решения да отразяват мненията на европейската общественост.

Стартирахме с качествено проучване в еврозоната, за да разберем обществените предпочитания по темата за бъдещите евробанкноти. През лятото на 2023 г. отправихме покана към обществеността за участие в нашето онлайн проучване за възможни теми. Успоредно с това възложихме на независима изследователска фирма да проведе подобно проучване, с цел мнението на гражданите от еврозоната да бъде възможно най-добре представено.

След избора на мотивите и конкурса за дизайн ще проверим какво е общественото мнение относно подбрани възможни дизайни. Очаква се това да се случи през 2025 г.

В8 Ще се промени ли в процеса на изготвяне на нов дизайн материалът, от който са направени бъдещите банкноти, или размерът им? Предвиждат ли се нови купюри?

Нашите евробанкноти се отпечатват на хартия от памучни влакна, която им дава специфична твърдост и устойчивост на износване. Ние непрекъснато проучваме начини да подобрим трайността и да намалим екологичния отпечатък на евробанкнотите.

Изхождаме от намерението да запазим сегашните купюри (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €). Най-вероятно размерите и цветовете ще останат същите, за да се улесни преминаването към новата серия и да се ограничат разходите за приспособяване на банкнотообработващите машини.

В9 Кой ще определи окончателната тема и дизайн?

Крайното решение ще бъде взето от Управителния съвет на ЕЦБ въз основа на мнението на европейските граждани и работата на експертните групи. Решенията на Управителния съвет ще бъдат оповестявани своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

В10 По време на процеса на изготвяне на новия дизайн ще има ли консултации с уязвими групи (например хора с увредено зрение)?

ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата поддържат редовно връзка с всички заинтересовани страни. По време на разработването на сегашната серия евробанкноти се провеждаха редовни консултации с Европейския съюз на слепите. Тези консултации се поддържат и ще продължат през целия процес на изготвяне на новия дизайн.