Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste
Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Testauksen läpäisseet setelien aitouden tarkastuslaitteet

Johdanto

Tällä sivulla on säännöllisesti päivitettävä luettelo setelien aitouden tarkastuslaitteista, jotka ovat läpäisseet kansallisten keskuspankkien testauksen. Luettelon tarkoitus on auttaa käyttäjiä valitsemaan sopivin laite. Laitteiden testauksessa on käytetty yleisimpiä kierrosta löydettyjä väärennöksiä. Meneillään olevan koronaviruspandemian ja viranomaisten sen johdosta asettamien matkustusrajoitusten vuoksi tiettyjen laitteiden vuotuinen testaus ei ole mahdollista. Näin ollen eurojärjestelmä on päättänyt jättää luetteloon kesäkuun 2020 loppuun saakka myös ne laitteet, joita ei voida tällä hetkellä testata.

Eurojärjestelmä arvioi tilannetta uudelleen viimeistään kesäkuun 2020 puolivälissä.

Luettelosta voi hakea tietoja alla olevan hakukentän kautta. Luettelon voi myös ladata PDF-muodossa omalle tietokoneelleen.

Testitulokset

Kommentit
 1. Ei ole selvää, onko laite minkään kansallisen ja/tai Euroopan unionin terveys- ja turvallisuuslainsäädännön mukainen.
 2. Laite ei pysty käsittelemään kaikkia seteliarvoja. Tiedot seteliarvoista, joita laite pystyy käsittelemään, saa laitteen toimittajalta.
 3. Laite pystyy käsittelemään setelit riippumatta siitä, miten päin ne syötetään laitteeseen.
 4. Laite pystyy käsittelemään vain yhdellä tavalla syötetyt setelit.
  1. Oikea syöttötapa on selvästi merkitty laitteeseen.
  2. Oikeaa syöttötapaa ei ole (selvästi) merkitty laitteeseen.
 5. Laitteen valmistaja ei ole antanut selvitystä siitä, mitä turvatekijöitä laite tarkastaa.
 6. Tietoa erikielisten käyttöohjeiden saatavuudesta saa laitteen toimittajalta.
 7. Käyttöohjeessa ei anneta ohjeita laitteen toimintakuntoisena pitämisen edellyttämän huollon suoritustavasta ja ajoituksesta.
 8. Laitteen käyttäjä ei voi tarkistaa, mikä ohjelmistoversio laitteessa on.

Laitteiden käyttö

Luetellut laitteet eivät ole eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyssä päätöksessä (EKP/2010/14) tarkoitettuja setelinkäsittelylaitteita. Luottolaitokset ja muut rahaa käsittelevät laitokset eivät siis voi käyttää niitä euroseteleiden aitouden varmistamiseen siinä tarkoituksessa, että setelit voitaisiin palauttaa kiertoon käteisautomaattien tai muiden asiakkaiden käyttämien laitteiden kautta.

Neuvoston asetuksella (EY) 44/2009 muutetun asetuksen (EY) 1338/2001 artiklan 6 kohdassa 1a tarkoitettu EKP:n julkaisema luettelo setelinkäsittelylaitteista on kohdassa Testauksen läpäisseet setelinkäsittelylaitetyypit.

Testausta ja testituloksia koskeva vastuuvapauslauseke

 1. Testeissä käytettävät euroseteliväärennökset edustavat EKP:n ja kansallisten keskuspankkien parhaan tietämyksen mukaan yleisimpiä käytetyn testinipun viimeisimpänä kokoamisajankohtana euroalueella kierrosta löytyneitä väärennöstyyppejä. Koska EKP ja kansalliset keskuspankit eivät voi testinippuja päivittäessään ennakoida uudentyyppisten väärennösten kiertoon ilmaantumisen mahdollisuutta tai sulkea sitä pois, laitteiden valmistajat vastaavat laitetyyppiensä säännöllisestä uudelleentestauttamisesta. Lisäksi näiden laitteiden jakelijat ja käyttäjät vastaavat siitä, että setelien aitouden tarkastamisessa käytettävät osat päivitetään säännöllisesti, jotta ne pystyvät havaitsemaan uudet väärennökset.
 2. Lainsäädännön rajoissa EKP ja kansalliset keskuspankit eivät vastaa miltään osin 1) välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua testien suorittamisesta, testitulosten julkaisusta tällä EKP:n verkkosivulla, niiden julkaisematta jättämisestä tai niiden poistamisesta tältä EKP:n verkkosivulta tai 2) testituloksista. Saksan keskuspankin ja Portugalin keskuspankin erilliset vastuuvapauslausekkeet ovat jäljempänä.1
 3. Julkaistut testitulokset eivät sisällä EKP:n tai kansallisten keskuspankkien suosituksia siitä, tulisiko kolmansien osapuolten käyttää tai olla käyttämättä testattuja laitteita. Testituloksia ei myöskään pidä tulkita tällaisiksi suosituksiksi.
 4. Tästä lausunnosta ei seuraa, että EKP tai kansalliset keskuspankit nimenomaisesti tai epäsuorasti takaisivat testattujen laitetyyppien kyvyn tunnistaa väärennetyt eurosetelit jatkuvasti ja virheettä taikka niiden käyttökelpoisuuden tai käyttötarkoituksen riippumatta siitä, noudattavatko laitteen käyttäjät käyttöohjeita.

1 Saksan keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 2:

Saksan keskuspankki ei vastaa miltään osin 1) välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät testien suorittamiseen tai testitulosten julkaisuun tällä EKP:n verkkosivulla, niiden julkaisematta jättämiseen tai niiden poistamiseen tältä EKP:n verkkosivulta, eikä 2) testituloksista, ellei vahinkoa aiheudu Saksan keskuspankin tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Lisäksi sovellettavaksi tulee Saksan keskuspankin yleisessä vastuuvapauslausekkeessa määritelty vastuun rajoitus.

1 Portugalin keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 2:

Testien suorittaminen, testitulosten julkaiseminen tällä EKP:n verkkosivulla, niiden julkaisematta jättäminen tai niiden poistaminen tältä EKP:n verkkosivulta ei merkitse, että Portugalin keskuspankki ottaisi miltään osin vastuun siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.