Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κατάλογος συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων οι οποίες έχουν ελεγχθεί με επιτυχία

Εισαγωγή

Για τη διευκόλυνσή σας όσον αφορά την επιλογή του εξοπλισμού εντοπισμού πλαστών τραπεζογραμματίων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, σε αυτήν τη σελίδα παρέχεται κατάλογος των συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων οι οποίες έχουν υποβληθεί σε έλεγχο. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε τακτική βάση. Για τον έλεγχο των συσκευών χρησιμοποιούνται τα πλαστά τραπεζογραμμάτια με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στην κυκλοφορία κατά την ημερομηνία του ελέγχου. Λόγω των γενικών εξελίξεων σχετικά με την έξαρση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) και των σχετικών ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από τις αρχές και παρεμποδίζουν τη διενέργεια του ετήσιου ελέγχου συγκεκριμένων συσκευών, το Ευρωσύστημα αποφάσισε να παραμείνουν στον κατάλογο οι συσκευές που επί του παρόντος δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν. Το Ευρωσύστημα παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανεξετάζει αυτήν την απόφαση σε μηνιαία βάση.

Μπορείτε είτε να κατεβάσετε τον πλήρη κατάλογο (σε μορφή PDF) είτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης μέσω του πεδίου που εμφανίζεται παρακάτω.