Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2012

Poniższe opisy pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i dlatego mogą się nieco różnić od innych materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Luksemburg

Temat: Ślub dziedzicznego wielkiego księcia Wilhelma z hrabianką Stéphanie de Lannoy

Opis: Po lewej stronie wewnętrznej części monety widnieje podobizna wielkiego księcia Henryka, a po prawej – wizerunek jego następcy, księcia Wilhelma, zachodzący na wizerunek hrabianki Stéphanie. Na dole części wewnętrznej znajduje się napis „PRËNZENHOCHZAÏT” (Ślub książęcy) i nazwa kraju „LËTZEBUERG”, a pod nimi – rok emisji „2012”, między znakiem mennicy a inicjałami mincmistrza. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,4 miliona monet

Data emisji: grudzień 2012

Watykan

Temat: VII Światowe Spotkanie Rodzin

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia rodzinę na tle katedry w Mediolanie – mieście, w którym odbyło się VII Światowe Spotkanie Rodzin. To wydarzenie, organizowane co trzy lata, ma podkreślić rolę rodziny jako wspólnego dziedzictwa ludzkości: instytucja rodziny ma charakter uniwersalny i wszędzie na świecie jest podstawowym elementem życia społecznego. Wokół wzoru znajdują się nazwy wydarzenia i kraju w języku włoskim oraz rok emisji „2012”. Między postaciami chłopca i matki umieszczono znak mennicy „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 115 000 monet

Data emisji: październik 2012

Finlandia

Temat: 150. rocznica urodzin malarki Helene Schjerfbeck

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia stylizowany autoportret artystki między dwoma biegnącymi pionowo napisami: „HELENE SCHJERFBECK” po lewej stronie i „1862–1946” (lata jej urodzenia i śmierci) po prawej. Pod portretem po lewej stronie widać oznaczenia kraju i roku emisji „FI” i „2012”. Przy brzegu części wewnętrznej, pod datą urodzin i śmierci malarki, znajduje się znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 2 miliony monet

Data emisji: wrzesień 2012

Malta

Temat: Uchwalenie reprezentacji większościowej w 1887 roku

Opis: W wewnętrznej części monety, zaprojektowanej przez maltańskiego grafika Gianniego Bonniciego, ukazany jest świętujący tłum na tle pałacu gubernatora w Valletcie. Wzdłuż górnego brzegu części wewnętrznej biegnie napis „MALTA – Majority representation 1887” (Malta – reprezentacja większościowa 1887), a przy dolnym brzegu umieszczono rok emisji „2012”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 430 000 monet

Data emisji: wrzesień 2012

Monako

Temat: 500. rocznica ustanowienia Monako suwerennym państwem przez Lucjana I Grimaldiego

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia lewy profil Lucjana I Grimaldiego. Wokół portretu wzdłuż brzegu części wewnętrznej biegnie po łuku napis „1512 SOUVERAINETÉ DE MONACO 2012” (1512 suwerenność Monako 2012), a poniżej po obu stronach znajdują się dwa ozdobne romby. Pod portretem po lewej stronie widać róg obfitości (znak mennicy paryskiej), a po prawej – stylizowany kwiat (znak grawera). Nad znakiem mennicy umieszczono imię władcy „Lucien Ier”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 100 000 monet

Data emisji: lipiec 2012

Francja

Temat: 100. rocznica urodzin abbé Pierre'a, francuskiego księdza – obrońcy ubogich

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia portret abbé Pierre'a w charakterystycznym berecie, przesunięty nieco w lewo. Po prawej stronie znajduje się logo fundacji jego imienia wraz z wyrytym drobnym pismem pytaniem „Et les autres ?” – dewizą księdza przypominającą o obowiązku pomagania bliźnim. Wokół portretu wzdłuż brzegu części wewnętrznej biegnie po łuku napis „Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre” (Setna rocznica urodzin abbé Pierre'a), pod którym z lewej strony widać róg obfitości (znak mennicy paryskiej) i litery „RF” oznaczające kraj emisji, a z prawej – stylizowany kwiat (znak grawera). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: lipiec 2012

Portugalia

Temat: Europejska Stolica Kultury 2012 – miasto Guimarães w północnej Portugalii

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia stylizowany wizerunek pierwszego króla Portugalii Alfonsa Henryka, królewski miecz oraz zamek Guimarães, który w XII w. stał się kolebką państwa portugalskiego. Z lewej strony wzoru widać tarczę herbową Portugalii, a pod nią – nazwę kraju emisji „PORTUGAL”. Z prawej umieszczono napis „GUIMARÃES 2012” i logo miasta jako Europejskiej Stolicy Kultury 2012. Przy dolnym brzegu części wewnętrznej znajduje się znak mennicy „INCM” oraz imię i nazwisko projektanta „JOSÉ DE GUIMARÃES”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: czerwiec 2012

Belgia

Temat: 75-lecie Konkursu im. Królowej Elżbiety Belgijskiej

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia logo konkursu na tle lewego profilu królowej Elżbiety, która stworzyła ten międzynarodowy konkurs muzyczny w 1937. Po lewej stronie widać znak mincmistrza (gęsie pióro), a po prawej – znak mennicy (głowa archanioła Michała). Wzdłuż dolnego brzegu części wewnętrznej biegnie po łuku napis „QUEEN ELISABETH COMPETITION” (Konkurs im. Królowej Elżbiety), a wzdłuż górnego brzegu – lata „1937–2012”, na oznaczenie 75-lecia konkursu. Litery „BE” po prawej stronie wzoru wskazują kraj emisji. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 5 milionów monet

Data emisji: maj 2012

Włochy

Temat: 100. rocznica śmierci Giovanniego Pascolego

Opis: W wewnętrznej części monety jest ukazany portret Giovanniego Pascolego, poety z regionu Romania, wybitnego przedstawiciela literatury włoskiej końca XIX wieku. Obok portretu po lewej stronie wybito rok śmierci poety „1912”, znak mennicy „R” i inicjały projektantki monety Marii Carmeli Colaneri „M.C.C.”, a po prawej – rok emisji „2012” nad monogramem Republiki Włoskiej „RI”. Pod portretem wzdłuż dolnego brzegu części wewnętrznej biegnie po łuku napis „G. PASCOLI”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 15 milionów monet

Data emisji: kwiecień 2012

Hiszpania

Temat: Katedra w Burgos – seria „Lista światowego dziedzictwa UNESCO”

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia katedrę św. Marii w Burgos, słynącą z ogromnych rozmiarów i unikalnej architektury. Budowa katedry rozpoczęła się w roku 1221 i już dziewięć lat później zaczęto w niej odprawiać msze, choć prace trwały jeszcze z przerwami do roku 1567. Dominującym stylem jest gotyk francuski, ale w XV i XVI wieku dodano elementy renesansowe. Nad wzorem z lewej strony widnieje nazwa kraju „ESPAÑA” (Hiszpania), a z prawej – rok emisji „2012”, pod którym znajduje się znak mennicy – litera „M” z koroną. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 8 milionów monet

Data emisji: marzec 2012

Kraje strefy euro

Temat: 10-lecie banknotów i monet euro

Opis: Projekt autorstwa Helmuta Andexlingera z mennicy austriackiej wybrali obywatele i mieszkańcy strefy euro w konkursie na wspólną monetę okolicznościową na rok 2012. Wewnętrzna część monety przedstawia kulę ziemską w postaci symbolu euro, na znak, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat euro stało się ważną walutą światową. Wokół globu umieszczono elementy ilustrujące różne aspekty roli tej waluty: rodzina uosabia ogół społeczeństwa, budynek Eurotower – świat finansów, statek – wymianę handlową, fabryka – przemysł, a dwie turbiny wiatrowe – energetykę oraz badania i rozwój. Między statkiem a Eurotower widać, gdy przyjrzy się bardzo uważnie, inicjały projektanta „A.H.”. Przy górnym brzegu części wewnętrznej znajduje się nazwa kraju emisji, a przy dolnym – oznaczenie lat „2002–2012”. Monetę emitują wszystkie kraje strefy euro. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: zależy od kraju

Data emisji: styczeń 2012 dla wszystkich krajów strefy euro z wyjątkiem San Marino (maj 2012)

Luksemburg

Temat: Wielki książę Henryk i wielki książę Wilhelm IV – seria „Dynastia wielkoksiążęca”

Opis: W wewnętrznej części monety z lewej strony umieszczono zachodzące na siebie wizerunki wielkiego księcia Henryka i jego pradziada, wielkiego księcia Wilhelma IV, oba zwrócone w prawo, a pod spodem ich imiona: „HENRI” i „GUILLAUME IV † 1912”. Powyżej znajduje się rok emisji „2012”, między znakiem mennicy (laska Merkurego) z lewej strony a znakiem mincmistrza (łódź żaglowa) z prawej, oraz napis „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (Wielcy książęta Luksemburga). W tle widać miasto Luksemburg. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,4 miliona monet

Data emisji: styczeń 2012

Niemcy

Temat: Kraj związkowy Bawaria

Opis: Wewnętrzna część monety, zaprojektowanej przez Ericha Otta, przedstawia najsłynniejszy zabytek Bawarii – zamek Neuschwanstein, widziany od strony wschodniej. Na pierwszym planie znajduje się brama wjazdowa, dalej – romantyczne baszty i wieżyczki zamku, a w tle – majestatyczne góry. Poniżej widać nazwę kraju związkowego „BAYERN” (Bawaria). Po prawej stronie umieszczono znak mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), a po lewej – inicjały projektanta. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej, między nimi na górze – litera „D” na oznaczenie kraju, a na dole – rok emisji „2012”.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2012