European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

2 eurós emlékérmék – 2015

Az itt olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért kissé eltérhetnek a honlapunkon közzétett egyéb anyagoktól.

Litvánia

A megemlékezés tárgya: a litván nyelv

A rajzolat leírása: A rajzolaton az egyik legszebb litván szó, az „AČIŪ” (köszönöm) látható. Az érmeterv egy eredeti litván betűtípus alkalmazásával készült, amelyet egy latin betűtípus alapján külön a litván nyelvű sajtó visszaállításának századik évfordulójára alkottak, és amely a korábbiaknál jobban illeszkedik a litván nyelvben leggyakrabban előforduló betűkombinációkhoz. Az „AČIŪ” szó mögött, a háttérben a litván nyelvben használt összes betű megjelenik címkefelhőre emlékeztető elrendezésben. Az érme alsó részén a kibocsátó ország neve (LIETUVA), alatta pedig a kibocsátási év (2015) látható. A jobb alsó részen, az „AČIŪ” szó alatt a litván pénzverde verdejele jelenik meg. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. december

Andorra

A megemlékezés tárgya: a 18. életévüket betöltő férfiak és nők nagykorúvá nyilvánításának és politikai jogaik biztosításának 30. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolaton egy szavazatot leadó fiatal részleges ábrázolása látható. Az emberalak kezében lévő szavazólapon az „ANDORRA” felirat jelenik meg. Az ábra bal oldalán a megemlékezés tárgyát képező két évszám – „1985” és „2015” – látható (az utóbbi egyben az érme kibocsátásának éve is). A teljes rajzolatot a megemlékezés tárgyának rövid leírása veszi körül:„30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (a 18. életév nagykorúsági életkorrá nyilvánításának 30. évfordulója). Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 85 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. december

Andorra

A megemlékezés tárgya: az Európai Unióval kötött vámmegállapodás aláírásának 25. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat felső részén Andorra térképe szerepel, amelynek előterében a fejedelemség címere látható. A rajzolat alsó részén az Andorra és az EU között létrejött vámmegállapodást jelképező két, egymás felé mutató és összekapcsolódó nyíl található, amelyeken a megemlékezés tárgyára utaló 1990-es és 2015-ös évszám (utóbbi egyúttal a kibocsátás éve is), valamint a kibocsátó ország neve, „ANDORRA” olvasható. Andorra térképe körül a „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (az Európai Unióval kötött vámmegállapodás aláírásának 25. évfordulója) felirat olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 85 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. december

Monaco

A megemlékezés tárgya: a sziklára épült első vár felépítésének 800. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat egy sziklán álló tornyot ábrázol. Az érme felső részén a kibocsátó ország neve (MONACO) szerepel, mellette a párizsi verdejel és a mesterjegy található. Alul a „FONDATION DE LA FORTERESSE” (az erőd alapítása) felirat olvasható, előtte és utána az 1215-ös és a 2015-ös évszám szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 10 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. november

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a Családok VIII. Világtalálkozója

A rajzolat leírása: A rajzolat két, a Földet teljes egészében eszményien átölelő családot ábrázol. Az érme felső részén a kibocsátás éve (2015) szerepel. A bal oldalon a tervező, C. Principe neve található. A verdejel (R) a jobb oldalon az egyik családtag karján látható. A rajzolatot balról jobbra félkörben a „VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE” (a Családok VIII. Világtalálkozója) felirat és alul a „CITTA' DEL VATICANO” felirat keretezi. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

A kibocsátás mennyisége: 122 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. október

Finnország

A megemlékezés tárgya: Akseli Gallen-Kallela művész születésének 150. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat felső részén Tuonela úszó hattyúja látható. A hattyú alatt fodrozódó víz a leszálló lelket jelképezi. A kibocsátó országot jelző „FI” betűk a horizont jobb végén láthatóak. A rajzolat alján a művész palettája látható Gallen-Kallela születési évével (1865) és a kibocsátás évével (2015). A paletta mellett található a verdejel. Az érme kerületén, a horizont alatt a művész neve, „AKSELI GALLEN KALLELA” olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. október

Lettország

A megemlékezés tárgya: a veszélyeztetett természetvilág – a fekete gólya

A rajzolat leírása: A rajzolat az európai természetvédelem szimbolikus jelentőségű fajának tekintett fekete gólyát (Ciconia nigra) ábrázolja. Lettország 2005-ben a fekete gólya védelmére irányuló tervet fogadott el. A rajzolat alsó részén a kibocsátó ország neve (LATVIJA), alatta pedig a kibocsátás éve (2015) szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 010 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. október

Szlovákia

A megemlékezés tárgya: Ľudovít Štúr születésének 200. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat Ľudovít Štúr portréját ábrázolja. Az arcképtől jobbra, az érme belső részének szélével párhuzamosan a kibocsátás éve (2015), tovább jobbra, a belső rész széle mentén pedig a kibocsátó ország neve (SLOVENSKO) olvasható. A portrétól balra, az érme belső részének szélével párhuzamosan szerepel Štúr születésének és halálának éve, „1815–1856”, tovább balra, a belső rész széle mentén pedig a „ĽUDOVÍT ŠTÚR” név. A rajzolat jobb felső részén a körmöcbányai pénzverde (Mincovňa Kremnica) verdejele (két érmesajtoló között az „MK” felirat) látható. A jobb alsó részen Ivan Řehák tervező monogramjának stilizált betűi (IŘ) találhatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. október

Az euroövezet országai

A megemlékezés tárgya: az uniós zászló harmincadik évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat az EU zászlaját az emberek és kultúrák által osztott közös reményteli jövőkép szimbólumaként ábrázolja. Az emberi alakokká változó tizenkét csillag az új Európa születését jelképezi. Az érme jobb felső részén félkörben a kibocsátó ország neve, valamint az „1985–2015” évszámok szerepelnek. Jobb oldalon alul a tervező (Georgiosz Sztamatopulosz) monogramja látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: országonként eltérő

A kibocsátás időpontja: 2015 negyedik negyedéve

Görögország

A megemlékezés tárgya: Szpirídon Luísz halálának 75. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat Szpirídon Luíszt és a neki odaítélt kupát, a háttérben pedig a Panathénaia Stadiont ábrázolja. A belső rész szélén a kibocsátó ország neve, „GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG” és a „SZPIRÍDON LUÍSZ HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJA” felirat szerepel görög nyelven. A kupa fölött a kibocsátás éve (2015), jobb oldalán egy palmetta (a görög verdejel), a rajzolat alsó részén pedig a tervező (Georgiosz Sztamatopulosz) monogramja látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 750 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015 harmadik negyedéve

Málta

A megemlékezés tárgya: a Máltai Köztársaság (1974)

A rajzolat leírása: Az érme a máltai alkotmánytörténet legfontosabb eseményeinek emléket állító ötdarabos érmesorozat utolsó darabja. Máltán – a máltai parlament túlnyomó többsége által támogatott alkotmánymódosítás eredményeképpen – 1974. december 13-án kiáltották ki a köztársaságot. Az érme előlapja a vallettai elnöki palota homlokzatát díszítő márványtáblát ábrázolja, amely arra emlékeztet, hogy Málta államformája többé nem monarchia, hanem köztársaság. Az érme jobb felső részén félkörben a „MALTA – Republic 1974” felirat látható. Az érme alsó részén a „2015” évszám olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 400 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. szeptember

San Marino

A megemlékezés tárgya: Németország újraegyesítésének 25. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolaton a hidegháború idején Kelet-Berlinhez tartozó Brandenburgi kapu két, kézszerűen egybefonódó ábrázolása szerepel, amely Berlin két részének újraegyesítését szimbolizálja. Az érme jobb oldalán az „R” verdejel, az érme bal oldalán pedig az alkotó (Erik Spiekermann) „ES” monogramja látható. A rajzolat körül a „25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015” (a német újraegyesítés 25. évfordulója) felirat, valamint a kibocsátás helye és éve („San Marino MMXV”) olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 100 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. szeptember

Belgium

A megemlékezés tárgya: 2015 – a fejlesztés európai éve

A rajzolat leírása: Az érme közepén egy földgömböt tartó kéz, a földgömb előtt egy növény látható. A földgömb felett félkörben a „2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT” (2015 a fejlesztés európai éve) felirat olvasható. A kéz alatt a „BE” országjel, a kéz bal oldalán pedig a mesterjegy és Brüsszel verdejele (Mihály arkangyal sisakos feje) helyezkedik el. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 250 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. szeptember

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: a Nassau–Weilburg-ház 125. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme bal oldalán őfelsége Henrik nagyherceg képmása található, a jobb oldalon pedig kör alakban és trónra kerülésük időrendi sorrendjében őfelsége Adolf és IV. Vilmos nagyherceg, Mária Adelaida és Sarolta nagyhercegnő, valamint János nagyherceg portréja látható. Az ábra jobb oldalán szintén kör alakban az „1890 - Dynastie Nassau-Weilbourg” (1890 – a Nassau–Weilburg-dinasztia) felirat szerepel. A kibocsátó ország neve („LUXEMBOURG”) és a „2015” évszám helyezkedik el függőlegesen az ábra közepén. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1,4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. augusztus

Franciaország

A megemlékezés tárgya: a Szövetség ünnepének (Fête de la Fédération) 225. évfordulója

A rajzolat leírása: A köztársaságról megemlékező francia nemzeti ünnep minden francia állampolgár közös ünnepe. A rajzolat Marianne, a köztársaságot megszemélyesítő allegorikus alak profiljának grafikus és modern ábrázolása. Marianne a rajzon frígiai sapkát visel. Jobb oldalon az „RF” felirat, felette vázlatszerűen ábrázolt kokárda látható. Az évszám az érme közepén található. Bal oldalon – a köztársaság jelszavára való utalásként – Paul Eluard francia költő Szabadság című versének egy versszaka olvasható. A verdejelek az idézet mellett helyezkednek el. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. július

Olaszország

A megemlékezés tárgya: Dante Alighieri (1265–2015) születésének 750. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolaton Dante látható, bal kezében nyitott könyvvel, a háttérben a Purgatórium hegyét ábrázoló, Domenico di Michelino (1417–1491) Isteni színjáték című, a firenzei dómban (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) található freskójából származó részlettel. A rajzolat közepén az Olasz Köztársaságra utaló „RI” monogram, jobb oldalán a római pénzverdét jelölő „R” betű, alul az „SP” felirat, azaz Silvia Petrassi nevének kezdőbetűi, továbbá a két évszám (1265 és 2015), vagyis Dante születésének, valamint az érme kibocsátásának éve látható, míg boltívesen a „DANTE ALIGHIERI” felirat olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 3,5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. július

Portugália

A megemlékezés tárgya: a Timorhoz (ma Kelet-Timor [Timor Lorosae], független, portugál nyelvű ország) fűződő kapcsolatok kezdetének 500. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat a portugál hajósoknak a szigetre érkezését szimbolizáló XVI. századi hajót, valamint egy helybéli, a mítoszok és legendák emlékeit őrző jellegzetes tetőfaragványokkal díszített nádtetős házat ábrázol. Az érmén látható háztető az első lakosok történetét idézi fel, akik hajón érkeztek Ázsia más részeiből, valamint a lovak jelentőségére utal a sziget nagy részére jellemző meredek hegyoldalakon való közlekedésben. A rajzolat jobb felső részén az 1515-ös évszám és a kibocsátó ország neve, „PORTUGAL”, a bal alsó részen a „TIMOR” felirat és a 2015-ös évszám, alul pedig Fernando Fonseca tervező aláírása szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 520 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. július

Portugália

A megemlékezés tárgya: a Portugál Vöröskereszt fennállásának 150. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat képi kompozíciót ábrázol, amelynek alapja a szervezet közismert kereszt szimbóluma, amely az érmeképen ismétlődik, ily módon kifejezésre juttatva a humanitárius tevékenység elterjedését Portugáliában és más országokban. A háttérben látható, körvonalakkal megrajzolt kéz a szervezet által az embereknek nyújtott segítséget jelképezi, amely főképp orvosi téren valósul meg, de emellett magában foglal többek között együttműködési, építési és támogatási projekteket is. A bal oldalon félkörben a „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA” felirat olvasható. Felül a kibocsátó ország címere és elnevezése, „PORTUGAL” látható, alul pedig az „1865” és „2015” évszámok. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 520 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. április

San Marino

A megemlékezés tárgya: Dante Alighieri születésének 750. évfordulója

A rajzolat leírása: Az Annalisa Masini terve alapján készült rajzolat Dante arcképét ábrázolja Botticelli freskója alapján. Az arcképtől jobbra függőlegesen a „DANTE” felirat, a belső gyűrű jobb oldalán a kibocsátó országot jelölő „SAN MARINO” félkörirat, a két felirat között pedig az „R” verdejel, az 1265-ös és 2015-ös évszám, valamint a tervező monogramja (AM) látható. Az országot és az ábrázolt személyt jelölő feliratok betűtípusát az Isteni színjáték (Divina Commedia) első példányainak betűtípusa ihlette. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 104 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. április

Málta

A megemlékezés tárgya: az első repülőút Máltáról

A rajzolat leírása: Az érme a máltai repüléstörténet egyik fontos állomásának állít emléket: száz év telt el a Máltáról induló első repülőút óta. Kilner kapitány 1915. február 13-án szállt fel a HMS Ark Royal repülőgép-anyahajón szállított hidroplánnal az Il-Port Il-Kbir kikötőből. A gép 55 perces repülés után landolt a kikötőben. Az érme Kilner kapitány hidroplánját ábrázolja, a háttérben a kikötő egyik jellegzetes épületével, a Senglea-erőddel. Az érme felső részén félkörben a „FIRST FLIGHT FROM MALTA” (az első repülőút Máltáról) felirat látható. A jobb oldalon az „1915–2015” felirat szerepel. Az érme bal alsó részén a „100TH ANNIVERSARY” (100. évforduló) felirat olvasható, alján pedig a tervező, Noel Galea Bason „NGB” monogramja. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 300 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2015. március

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: a nagyherceg trónra lépésének 15. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme őfelsége Henrik nagyherceg és őfelsége a nagyhercegné képmását ábrázolja, felettük a trónra lépés éve (2000), a kibocsátó ország (Luxemburg), és a „2015” évszám olvasható. A képmások alatt a „15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc” (őfelsége a nagyherceg trónra lépésének 15. évfordulója) felirat szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1,4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. március

Olaszország

A megemlékezés tárgya: a 2015. évi milánói világkiállítás

A rajzolat leírása: A rajzolat a Föld termékenységét szimbolizáló kompozíciót ábrázol: a földgömböt jelképező félkörön egy vízzel öntözött, csírázni készülő mag látható; a Föld felett szőlővessző, olajfaág és kalász nő ki egy fatörzsből; körülötte a „NUTRIRE IL PIANETA” felirat található; a bal oldalon a tervező Maria Grazia Urbani nevének kezdőbetűi (MGU) vannak feltüntetve; a jobb oldalon az Olasz Köztársaság monogramja (RI) és a római pénzverdét azonosító „R” betű szerepel; középen az EXPO MILANO 2015 logó látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 3,5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. március

Spanyolország

A megemlékezés tárgya: UNESCO kulturális és természeti világörökségi helyszín – Altamira-barlang

A rajzolat leírása: A rajzolat előterében a kantábriai Altamira-barlangban lévő, bölényt ábrázoló festmény szerepel. A kép felső részén körívesen, nagybetűvel az „ESPAÑA” szó, alsó részén a kibocsátás éve (2015), jobb oldalon pedig a verdejel található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 8 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. február

Németország

A megemlékezés tárgya: a német egység 25. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat előterében álló emberek az újrakezdést és a szebb jövő reményét testesítik meg, mögöttük a Brandenburgi kapu, a német egység szimbóluma látható. A „Wir sind ein Volk” (egy nép vagyunk) mondat, amely a német állampolgárok kollektív akaratának kifejezése, a Németország újraegyesítéséhez vezető utat jelképezi. Az adott pénzverde verdejele (A, D, F, G vagy J) a rajzolat belső részén szerepel csakúgy, mint a kibocsátó országot jelölő D betű és a vésnök monogramja (BW – Bernd Wendhut). Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 30 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. január

Németország

A megemlékezés tárgya: Hessen a „tartományok” sorozatból

A rajzolat leírása: A rajzolat a frankfurti Szent Pál-templom klasszikus látképét ábrázolja, mert ez jelenti a város leginkább elismert jelképét. (A „Paulskirche” volt az első szabad választások útján 1849-ben felállított német törvényhozó testület székhelye, és a német demokrácia bölcsőjének tekintik.) A rajzolat hűen visszaadja az erőteljes torony és a templom elliptikus szerkezete közötti feszültséget. Az enyhén túlhangsúlyozott lépcsősor hívogató benyomást tesz, ugyanakkor támaszt nyújt az alatta elhelyezett „HESSEN” feliratnak (a Szent Pál-templomnak Hessen szövetségi tartomány ad otthont). A belső rész bal oldalán a 2015-ös évszám és az adott pénzverde verdejele (A, D, F, G vagy J), jobb oldalán pedig a kibocsátó ország jelzése (D) és a vésnök jele (HH – Heinz Hoyer) látható Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 30 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. január

Szlovénia

A megemlékezés tárgya: Emona-Ljubljana

A rajzolat leírása: Az érme közepén az „EMONA” vagy „AEMONA” szó betűiből álló kompozíció, valamint Emona stilizált képe látható. Alul körben az „EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015” felirat szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. január

Franciaország

A megemlékezés tárgya: Európa 1945 óta a békét és a biztonságot építi

A rajzolat leírása: A pénzérme előlapján egy grafikus és modern stílusban ábrázolt galamb látható. A madár a békét jelképező olajágat tart, amelynek levelei helyén az európai zászló 12 csillaga jelenik meg. Az Európai Unió 28 országára utalnak az egyes országokat jelölő ISO-kódok. A pénzérme alsó részén RF (République Française) felirat szerepel, a bal oldalon a verdejel, a jobb oldalon pedig a 2015-ös évszám található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. január

Finnország

A megemlékezés tárgya: Jean Sibelius zeneszerző születésének 150. évfordulója

A rajzolat leírása: A pénzérme belső része csillagos eget ábrázol, a jobb oldalon pedig fakoronák láthatók. A „JEAN SIBELIUS” és a kibocsátás évét jelző „2015” felirat az érme belső részén, a bal oldalon helyezkedik el. Jobb oldalon a kibocsátó ország jele (FI) és a verdejel található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. január

Lettország

A megemlékezés tárgya: az EU Tanácsának lett elnöksége

A rajzolat leírása: A rajzolat az Európai Unió Tanácsa lett elnökségének hivatalos logóját ábrázolja. A logót a „LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ” (AZ EU TANÁCSÁNAK LETT ELNÖKSÉGE) felirat egészíti ki, valamint az elnökség honlapja: „EU2015.LV”. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 2 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2015. január