Menu

2 eurós emlékérme – 2015

Az oldalon olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért némileg eltérhetnek a weboldalon közzétett többi hasonló anyagtól.

Litvánia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a litván nyelv

Leírás: A rajzolaton az egyik legszebb litván szó, az „AČIŪ” (köszönöm) látható. Az érmeterv egy eredeti litván betűtípus alkalmazásával készült, amelyet egy latin betűtípus alapján külön a litván nyelvű sajtó visszaállításának századik évfordulójára alkottak, és amely a korábbiaknál jobban illeszkedik a litván nyelvben leggyakrabban előforduló betűkombinációkhoz. Az „AČIŪ” szó mögött, a háttérben a litván nyelvben használt összes betű megjelenik címkefelhőre emlékeztető elrendezésben. Az érme alsó részén a kibocsátó ország neve („LIETUVA”), alatta pedig a kibocsátási év („2015”) látható. A jobb alsó részen, az „AČIŪ” szó alatt a litván pénzverde verdejele jelenik meg. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. december


Andorra

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a 18. életévüket betöltő férfiak és nők nagykorúvá nyilvánításának és politikai jogaik biztosításának 30. évfordulója

Leírás: A rajzolaton egy szavazatot leadó fiatal részleges ábrázolása látható. Az emberalak kezében lévő szavazólapon az „ANDORRA” felirat jelenik meg. Az ábra bal oldalán a megemlékezés tárgyát képező két évszám – „1985” és „2015” – látható (az utóbbi egyben az érme kibocsátásának éve is). A teljes rajzolatot a megemlékezés tárgyának rövid leírása veszi körül: „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (a 18. életév nagykorúsági életkorrá nyilvánításának 30. évfordulója). Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 85 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. december


Andorra

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Európai Unióval kötött vámmegállapodás aláírásának 25. évfordulója

Leírás: A rajzolat felső részén Andorra térképe szerepel, amelynek előterében a hercegség címere látható. A rajzolat alsó részén az Andorra és az EU között létrejött vámmegállapodást jelképező két, egymás felé mutató és összekapcsolódó nyíl található, amelyeken a megemlékezés tárgyára utaló „1990”-es és „2015”-ös évszámok (utóbbi egyúttal a kibocsátás éve is), valamint a kibocsátó ország neve, „ANDORRA” olvasható. Andorra térképe körül a „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (az Európai Unióval kötött vámmegállapodás aláírásának 25. évfordulója) felirat olvasható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 85 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. december


Monaco

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a sziklára épült első vár felépítésének 800. évfordulója

Leírás: A rajzolat egy sziklán álló tornyot ábrázol. Az érme felső részén a kibocsátó ország neve („MONACO”) szerepel, mellette a párizsi verdejel és a mesterjegy található. Alul a „FONDATION DE LA FORTERESSE” (az erőd alapítása) felirat olvasható, előtte és utána az „1215”-ös és a „2015”-ös évszám szerepel. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 10 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. november


Vatikánváros 

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Családok VIII. Világtalálkozója

Leírás: A rajzolat két, a Földet teljes egészében eszményien átölelő családot ábrázol. Az érme felső részén a kibocsátás éve („2015”) szerepel. A bal oldalon a művész neve, „C. Principe” található. A verdejel („R”) a jobb oldalon az egyik családtag karján látható. A rajzolatot balról jobbra félkörben a „VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE” (a Családok VIII. Világtalálkozója) felirat és alul a „CITTA' DEL VATICANO” felirat keretezi. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 122 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. október


Finnország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Akseli Gallen-Kallela művész születésének 150. évfordulója

Leírás: A rajzolat felső részét Tuonela úszó hattyúja látható. A hattyú alatt fodrozódó víz a leszálló lelket jelképezi. A kibocsátó országot jelző „FI” betűk a horizont jobb végén láthatóak. A rajzolat alján a művész palettája látható Gallen-Kallela születési évével („1865”) és a kibocsátás évével („2015”). A paletta mellett található a verdejel. Az érme kerületén, a horizont alatt a művész neve, „AKSELI GALLEN KALLELA” olvasható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 500 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. október


Lettország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a veszélyeztetett természetvilág – a fekete gólya

Leírás: A rajzolat az európai környezetvédelem szimbolikus jelentőségű fajának tekintett fekete gólyát (Ciconia nigra) ábrázolja. Lettország 2005-ben a fekete gólya védelmére irányuló tervet fogadott el. A rajzolat alsó részén a kibocsátó ország neve („LATVIJA”), alatta pedig a kibocsátás éve („2015”) szerepel. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 1 010 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. október


Szlovákia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Ľudovít Štúr születésének 200. évfordulója

Leírás: A rajzolat Ľudovít Štúr portréját ábrázolja. A portrétól jobbra, az érme belső részének szélével párhuzamosan a kibocsátás éve („2015”), tovább jobbra, a belső rész széle mentén pedig a kibocsátó ország neve („SLOVENSKO”) olvasható. A portrétól balra, az érme belső részének szélével párhuzamosan szerepel Štúr születésének és halálának éve: „1815–1856”, tovább balra, a belső rész széle mentén pedig a „ĽUDOVÍT ŠTÚR” név. A rajzolat jobb felső részén a körmöcbányai pénzverde (Mincovňa Kremnica) verdejele (két érmesajtoló között az „MK” felirat) látható. A jobb alsó részen Ivan Řehák művész monogramjának stilizált betűi („IŘ”) találhatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. október


Az euroövezet országai

2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja 2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az uniós zászló harmincadik évfordulója

Leírás: A rajzolat az uniós zászlót az emberek és kultúrák által osztott közös reményteli jövőkép szimbólumaként ábrázolja. Az emberi alakokká változó tizenkét csillag az új Európa születését jelképezi. Az érme jobb felső részén félkörben a kibocsátó ország neve valamint az „1985–2015” évszámok szerepelnek. Jobb oldalon alul a művész (Jorgosz Sztamatopulosz) monogramja szerepel.

Kibocsátott darabszám: országonként változó

Kibocsátási dátum: 2015 negyedik negyedéve


Görögország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Luísz Szpirídosz halálának 75. évfordulója

Leírás: A rajzolat Luísz Szpirídoszt és a részére odaítélt kupát, a háttérben pedig a Panathénaia Stadiont ábrázolja. A belső rész szélén a kibocsátás országa „GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG” és a „LUÍSZ SZPIRÍDOSZ HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJA” felirat szerepel görög nyelven. A kupa fölött a kibocsátás éve („2015”), jobb oldalán egy palmetta (a Görög Állami Pénzverde verdejele), a rajzolat alsó részén pedig a művész (Georgios Stamatopoulos) monogramja látható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 750 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015 harmadik negyedéve


Málta

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Máltai Köztársaság (1974)

Leírás: Az érme a Málta alkotmányos mérföldköveinek emléket állító ötdarabos érmesorozat utolsó darabja. Máltán – a máltai parlament túlnyomó többsége által támogatott alkotmánymódosítás eredményeképpen – 1974. december 13-án kiáltották ki a köztársaságot. Az érme előlapja a vallettai elnöki palota homlokzatát díszítő márványtáblát ábrázolja, amely arra emlékeztet, hogy Málta államformája többé nem monarchia, hanem köztársaság. Az érme jobb felső részén félkörben a „MALTA – Republic 1974” felirat látható. Az érme alsó részén a „2015” évszám olvasható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 400 000 érme 

Kibocsátási dátum: 2015. szeptember


San Marino

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Németország újraegyesítésének 25. évfordulója

Leírás: A rajzolaton a hidegháború idején Kelet-Berlinhez tartozó Brandenburgi kapu két, kézszerűen egybefonódó ábrázolása szerepel, amely Berlin két részének újraegyesítését szimbolizálja. Az érme jobb oldalán az „R” verdejel, az érme bal oldalán pedig az alkotó monogramja „ES” (Erik Spiekermann) látható. A rajzolat körül a „25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015” (a német újraegyesítés 25. évfordulója) felirat, valamint a kibocsátás helye és éve („San Marino MMXV”) olvasható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 100 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. szeptember


Belgium

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 2015 – a fejlesztés európai éve

Leírás: Az érme közepén egy földgömböt tartó kéz, a földgömb előtt egy növény látható. A földgömb felett félkörben a „2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT” (2015 a fejlesztés európai éve) felirat olvasható. A kéz alatt a „BE” országjel, a kéz bal oldalán pedig a mesterjegy és Brüsszel verdejele (Mihály arkangyal sisakos feje) helyezkedik el. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 250 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. szeptember


Luxemburg

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Nassau–Weilburg-dinasztia 125. évfordulója

Leírás: Az érme baloldalán őfelsége Henrik nagyherceg képmása található, a jobboldalon pedig köralakban és trónra kerülésük időrendi sorrendjében őfelsége Adolf és IV. Vilmos nagyherceg, Maria Adelaida és Sarolta nagyhercegnő, valamint János nagyherceg portréja látható. Az ábra jobb oldalán szintén kör alakban az „1890 - Dynastie Nassau-Weilbourg” (1890 - a Nassau–Weilburg-dinasztia) felirat szerepel. A kibocsátó ország neve („Luxembourg”) és a „2015”-ös évszám felirata helyezkedik el függőlegesen az ábra közepén. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 1,4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. augusztus


Franciaország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a föderáció fennállásának 225. évfordulója

Leírás: A köztársaságról megemlékező francia nemzeti ünnep minden francia állampolgár közös ünnepe. A rajzolat Marianne, a köztársaságot megszemélyesítő allegorikus alak profiljának grafikus és modern ábrázolása. Marianne a rajzon frígiai sapkát visel. Jobb oldalon az „RF” felirat, felette vázlatszerűen ábrázolt kokárda látható. Az évszám az érme közepén található. Bal oldalon – a köztársaság jelszavára való utalásként – Paul Eluard francia költő Szabadság című versének egy versszaka olvasható. A verdejelek az idézet mellett helyezkednek el. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. július


Olaszország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Dante Alighieri (1265–2015) születésének 750. évfordulója

Leírás: A rajzolat Dantét ábrázolja, bal kezében nyitott könyvvel, a háttérben a Purgatórium hegyét ábrázoló, Domenico di Michelino (1417–1491) Isteni színjáték című, a firenzei dómban (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) található freskójából származó részlettel. A rajzolat közepén az Olasz Köztársaságra utaló „RI” monogram, jobb oldalán a római pénzverdét jelölő „R” betű, alul az „SP” felirat, azaz Silvia Petrassi nevének kezdőbetűi, és a két évszám („1265” és „2015”), vagyis Dante születésének, valamint az érme kibocsátásának éve látható, míg boltívesen a „DANTE ALIGHIERI” felirat olvasható. Az érme külső peremén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 3,5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. július


Portugália

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Timorhoz (Kelet-Timor [Timor Lorosae], független, portugál nyelvű ország) fűződő kapcsolatok kezdetének 500. évfordulója

Leírás: A rajzolat egy a portugál hajósok szigetre érkezését szimbolizáló XVI. századi hajót, valamint egy helybéli, a mítoszok és legendák emlékeit őrző jellegzetes tetőfaragványokkal díszített nádtetős házat ábrázol. Az érmén látható háztető az első lakosok történetét idézi fel, akik hajón érkeztek Ázsia más részeiből, valamint a lovak jelentőségére utal a sziget nagy részét borító meredek hegyoldalakon való közlekedésben. A rajzolat jobb felső részén az „1515”-ös évszám, és a kibocsátó ország neve „PORTUGAL”, a bal alsó részen a „TIMOR” felirat és a „2015”-ös évszám, alul pedig Fernando Fonseca művész aláírása szerepel. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 520 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. július


Portugália

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Portugál Vöröskereszt fennállásának 150. évfordulója

Leírás: A rajzolat képi kompozíciót ábrázol, amelynek alapja a szervezet közismert kereszt szimbóluma, amely a rajzolaton ismétlődik, ily módon kifejezésre juttatva a humanitárius tevékenység elterjedését Portugáliában és más országokban. A háttérben látható, körvonalakkal megrajzolt kéz a szervezet által az embereknek nyújtott segítséget jelképezi, amely főképp orvosi téren valósul meg, de magában foglal emellett többek között együttműködési, építési és támogatási projekteket is. A bal oldalon félkörben a „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA” felirat olvasható. Felül a kibocsátó ország címere és elnevezése „PORTUGAL” látható, alul pedig az „1865” és „2015” évszámok. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 520 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. április


San Marino

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Dante Alighieri születésének 750. évfordulója

Leírás: Az Annalisa Masini terve alapján készült rajzolat Dante arcképét ábrázolja Botticelli freskója alapján. Az arcképtől jobbra függőlegesen a „DANTE” felirat, a belső gyűrű jobb oldalán a kibocsátó országot jelölő „SAN MARINO” félkörirat, a két felirat között pedig az „R” verdejel, az „1265”-ös és „2015”-ös évszám, valamint a művész monogramja („AM”) látható. Az országot és az ábrázolt személyt jelölő feliratok betűtípusát az Isteni színjáték (Divina Commedia) első pédányainak betűtípusa ihlette. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 104 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. április


Málta

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az első repülőút Máltáról

Leírás: Az érme a máltai repüléstörténet egyik fontos mérföldkövének állít emléket: száz év telt el az első Máltáról induló repülőút óta. Kilmer kapitány 1915. február 13-án szállt fel hidroplánnal az Il-Port Il-Kbir kikötőből, a HMS Ark Royal repülőgép-anyahajó fedélzetéről. A gép 55 perces repülés után landolt a kikötőben. Az érme Kilmer kapitány hidroplánját ábrázolja, a háttérben a kikötő egyik jellegzetes épületével, a Senglea-erőddel. Az érme felső részén félkörben a „FIRST FLIGHT FROM MALTA” (az első repülőút Máltáról) felirat látható. A jobb oldalon az „1915–2015” felirat áll. Az érme bal alsó részén a „100TH ANNIVERSARY” (100. évforduló) felirat olvasható, alján pedig a tervező, Noel Galea Bason monogramja („NGB”). Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 300 000 érme

Kibocsátási dátum: 2015. március


Luxemburg

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a nagyherceg trónra lépésének 15. évfordulója

Leírás: Az érme őfelsége Henrik nagyherceg és őfelsége a nagyhercegnő képmását ábrázolja, felettük a trónra lépés éve („2000”), a kibocsátó ország („Luxembourg”), és a „2015” évszám olvasható. A képmások alján a „15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc” (őfelsége a nagyherceg trónra lépésének 15. évfordulója) felirat szerepel. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 1,4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. március


Olaszország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a 2015. évi milánói világkiállítás

Leírás: A rajzolat a Föld termékenységét szimbolizáló kompozíciót ábrázol: a földgömböt jelképező félkörön egy vízzel öntözött, csírázni készülő mag látható; a Föld felett bor, olajág és kalász nő ki egy fatörzsből; körülötte a „NUTRIRE IL PIANETA” felirat található; a bal oldalon a tervező Maria Grazia Urbani nevének kezdőbetűi („MGU”) vannak feltüntetve; a jobb oldalon az Olasz Köztársaság monogramja („RI”) és a római pénzverdét azonosító „R” betű szerepel; középen az EXPO MILANO 2015 logó látható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 3,5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. március


Spanyolország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: UNESCO természeti és kulturális világörökségi helyszín – Altamira-barlang

Leírás: A rajzolat előterében a Kantábriában található Altamira-barlangban lévő, bölényt ábrázoló festmény szerepel. A kép felső részén körívesen, nagybetűvel az „ESPAÑA” szó, alsó részén a kibocsátás éve („2015”), jobb oldalon pedig a verdejel található. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 8 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. február


Németország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a német egység 25. évfordulója

Leírás: A rajzolat előterében álló emberek az újrakezdést és a szebb jövő reményét testesítik meg, mögöttük a Brandenburgi kapu, a német egység szimbóluma látható. A „Wir sind ein Volk” mondat, amely a német állampolgárok kollektív akaratának kifejezése, a Németország újraegyesítéséhez vezető utat jelképezi. Az adott pénzverde („A”, „D”, „F”, „G” vagy „J”) verdejele a rajzolat belső részén szerepel csakúgy, mint a kibocsátó országot jelölő „D” betű és a vésnök monogramja („BW” – Bernd Wendhut). Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. január


Németország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a tartományokat ábrázoló „Länder”-sorozat hesseni darabja

Leírás: A rajzolat a frankfurti Szent Pál-templom klasszikus látképét ábrázolja (a „Paulskirche” volt az első szabad választások útján 1849-ben felállított német törvényhozó testület székhelye, és a német demokrácia bölcsőjének tekintik), mert ez jelenti a város leginkább elismert jelképét. A rajzolat hűen visszaadja az erőteljes torony és a templom elliptikus szerkezete közötti feszültséget. Az enyhén túlhangsúlyozott lépcsősor hívogató benyomást tesz, ugyanakkor támaszt nyújt az alatta elhelyezett „HESSEN” feliratnak (a Szent Pál-templomnak otthont adó Hessen szövetségi tartomány). A belső rész bal oldalán a „2015”-ös évszám és az érintett verde verdejele („A”, „D”, „F”, „G” vagy „J”), jobb oldalán pedig a kibocsátó ország jelzése („D”) és a vésnök jele („HH” – Heinz Hoyer) látható. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. január


Szlovénia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Emona-Ljubljana

Leírás: Az érme közepén az „EMONA” vagy „AEMONA” szó betűiből álló kompozíció, valamint Emona stilizált képe látható. Alul körben az „EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015” felirat szerepel. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. január


Franciaország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 1945 óta Európa a békét és a biztonságot építi

Leírás: A pénzérme előlapján egy grafikus és modern stílusban ábrázolt galamb látható. A galamb egy békét jelképező olajágat tart, amelynek levelei helyén az európai zászló 12 csillaga jelenik meg. Az Európai Unió 28 országára utalnak az egyes országokat jelölő ISO-kódok. A pénzérme alsó részén RF (Republique Française) felirat szerepel, a bal oldalon a verdejel, a jobb oldalon pedig a 2015-ös évszám található. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. január


Finnország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Jean Sibelius zeneszerző születésének 150. évfordulója

Leírás: A pénzérme belső része csillagos eget ábrázol, a jobb oldalon pedig fakoronák láthatók. A „JEAN SIBELIUS” és a kibocsátás évét jelző „2015” felirat az érme belső részén, a bal oldalon helyezkedik el. Jobb oldalon a kibocsátó ország jele („FI”) és a verdejel található. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. január


Lettország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az EU Tanácsának lett elnöksége

Leírás: A rajzolat az Európai Unió Tanácsa lett elnökségének hivatalos logóját ábrázolja. A logót a LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ („AZ EU TANÁCSÁNAK LETT ELNÖKSÉGE”) felirat egészíti ki, valamint az elnökség weboldala: „EU2015.LV”. Az érme külső gyűrűjén az Európai Unió 12 csillaga látható.

Kibocsátott darabszám: 2 millió érme

Kibocsátási dátum: 2015. január