Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2015

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od opisów publikowanych na naszej stronie.

Litwa

Temat: Język litewski

Opis: Głównym motywem monety jest wyraz „AČIŪ” (Dziękuję) – jedno z najpiękniejszych słów w języku litewskim. Użyto oryginalnej litewskiej czcionki, stworzonej na podstawie pisma łacińskiego i dostosowanej do najczęstszych kombinacji liter występujących w języku litewskim; zaprojektowano ją z okazji setnej rocznicy zniesienia zakazu drukowania publikacji litewskojęzycznych czcionką łacińską. W tle słowa „AČIŪ” umieszczono w formie chmury tagów wszystkie litery języka litewskiego. W dolnej części motywu znajduje się nazwa kraju emisji „LIETUVA” (Litwa), a pod nią – oznaczenie roku „2015”. Po prawej stronie tuż pod wyrazem „AČIŪ” umieszczono znak Mennicy Litewskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: grudzień 2015

Andora

Temat: 30. rocznica uznania mężczyzn i kobiet kończących 18 lat za pełnoletnich i nadania im praw politycznych

Opis: Moneta przedstawia fragment postaci młodej osoby wrzucającej do urny kartę do głosowania. Na karcie widnieje napis „ANDORRA”. Po lewej stronie postaci umieszczono oznaczenia upamiętnianych lat: „1985” i „2015” (druga data to również rok emisji monety). Wokół głównego motywu biegnie skrócony opis okazji wydania monety „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (30. rocznica pełnoletniości w wieku 18 lat). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 85 000 monet

Data emisji: grudzień 2015

Andora

Temat: 25. rocznica podpisania umowy o unii celnej z Unią Europejską

Opis: W górnej części głównego motywu widnieje mapa Księstwa Andory, a na jej tle – herb tego kraju. Poniżej znajdują się dwie skierowane w przeciwne strony, zahaczone o siebie strzałki, które symbolizują umowę o unii celnej między Andorą a UE; na nich widnieją oznaczenia upamiętnianych lat „1990” i „2015” (druga data to również rok emisji monety) oraz nazwa kraju emisji „ANDORRA”. Mapę okala napis „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (25. rocznica podpisania umowy o unii celnej z Unią Europejską). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 85 000 monet

Data emisji: grudzień 2015

Monako

Temat: 800. rocznica zbudowania pierwszego zamku na Skale Monako

Opis: Głównym motywem monety jest wieża na szczycie Skały. Powyżej znajduje się nazwa kraju emisji „MONACO” między znakiem mennicy paryskiej a znakiem mincerskim. Dołem biegnie napis „FONDATION DE LA FORTERESSE” (Założenie twierdzy) otoczony datami „1215” i „2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 000 monet

Data emisji: listopad 2015

Watykan

Temat: VIII Światowe Spotkanie Rodzin

Opis: Moneta przedstawia dwie rodziny symbolicznie obejmujące kulę ziemską. Powyżej widnieje rok emisji „2015”, po lewej stronie – nazwisko artysty „C. Principe”, a po prawej na ramieniu jednej z postaci – znak mennicy „R”. Nad głównym motywem biegnie półkoliście, od lewej do prawej, napis „VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE” (VIII Światowe Spotkanie Rodzin), a pod motywem – napis „CITTA’ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie). W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Nakład: 122 000 monet

Data emisji: październik 2015

Finlandia

Temat: 150. rocznica urodzin malarza Akselego Gallena-Kalleli

Opis: W górnej części głównego motywu widnieje płynący łabędź z Tuoneli. Poniżej w wodzie rozchodzą się fale wywołane przez odchodzącą duszę. Na prawym krańcu linii horyzontu znajduje się oznaczenie kraju emisji „FI”. Na dole głównego motywu umieszczono paletę malarską, a na niej rok urodzenia malarza „1865” oraz rok emisji „2015”. Obok palety znajduje się znak mennicy. Wzdłuż otoku poniżej linii horyzontu biegnie imię i nazwisko malarza „AKSELI GALLEN KALLELA”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: październik 2015

Łotwa

Temat: Zagrożona przyroda – bocian czarny

Opis: Głównym motywem jest bocian czarny (Ciconia nigra), uznawany za jeden z najważniejszych gatunków chronionych w Europie. Na Łotwie jest on objęty planem ochrony od 2005 roku. Poniżej znajduje się nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa), a pod nią – rok emisji „2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 010 000 monet

Data emisji: październik 2015

Słowacja

Temat: 200. rocznica urodzin Ľudovíta Štúra

Opis: Moneta przedstawia portret językoznawcy i działacza narodowego Ľudovíta Štúra. Z obu stron portretu umieszczone są w dwóch rzędach napisy: po prawej stronie przy otoku nazwa kraju emisji „SLOVENSKO” (Słowacja), bliżej środka rok emisji „2015”; po lewej stronie przy otoku „ĽUDOVÍT ŠTÚR”, bliżej środka lata życia Štúra „1815–1856”. Po prawej stronie nad napisem znajduje się znak mennicy w Kremnicy: litery „MK” między dwoma stemplami, a pod napisem umieszczono monogram projektanta monety Ivana Řeháka: stylizowane litery „IŘ”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: październik 2015

Kraje strefy euro

Temat: 30. rocznica ustanowienia flagi Unii Europejskiej

Opis: Moneta przedstawia unijną flagę jako symbol, który jednoczy ludzi i kultury wokół wizji i ideałów lepszej wspólnej przyszłości. Dwanaście gwiazd przechodzących w postaci ludzi okala narodziny nowej Europy. Górą po prawej stronie biegną po półokręgu nazwa kraju emisji i daty „1985–2015”, a niżej znajduje się monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: zależy od kraju

Data emisji: czwarty kwartał 2015

Grecja

Temat: 75. rocznica śmierci Spyridona Louisa

Opis: Na monecie widnieje maratończyk Spyridon „Spyros” Louis i zdobyty przez niego puchar, na tle Stadionu Panateńskiego. Przy otoku umieszczono nazwę kraju emisji „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka) oraz napis „75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ” (75. rocznica śmierci Spyrosa Louisa”). Nad pucharem widnieje rok emisji „2015”, a po jego prawej stronie palmeta będąca znakiem Mennicy Greckiej. W dolnej części motywu znajduje się monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: trzeci kwartał 2015

Malta

Temat: Proklamowanie Republiki Malty w 1974 roku

Opis: Jest to ostatnia z serii pięciu monet upamiętniających najważniejsze wydarzenia w konstytucyjnej historii Malty. 13 grudnia 1974 na Malcie proklamowano republikę. Wcześniej parlament zdecydowaną większością głosów uchwalił zmianę konstytucji. Głównym motywem jest marmurowa tablica z fasady pałacu prezydenckiego w Valletcie, upamiętniająca przekształcenie monarchii w republikę. Górą po prawej stronie biegnie półkoliście napis „MALTA – Republic 1974”. Na dole umieszczono rok emisji monety „2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 400 000 monet

Data emisji: wrzesień 2015

San Marino

Temat: 25. rocznica zjednoczenia Niemiec

Opis: Głównym motywem monety jest Brama Brandenburska, która w okresie zimnej wojny znajdowała się w Berlinie Wschodnim. Brama jest ukazana dwukrotnie, w ułożeniu przypominającym splecione dłonie, jako symbol połączenia obu części Berlina. Po prawej stronie widnieje znak mennicy „R”, a po lewej – monogram projektanta Erika Spiekermanna „ES”. Wokół motywu biegnie po okręgu napis „25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990–2015” (25. rocznica zjednoczenia Niemiec 1990–2015), a także oznaczenie kraju i roku emisji „San Marino MMXV”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 100 000 monet

Data emisji: wrzesień 2015

Belgia

Temat: 2015 – Europejski Rok na rzecz Rozwoju

Opis: Pośrodku monety przedstawiono glob ziemski, z którego podstawy wyrasta roślina, leżący na wyprostowanej dłoni. Nad globem biegnie półkoliście napis „2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT (2015 Europejski Rok na rzecz Rozwoju). Pod rysunkiem widnieje kod kraju emisji „BE”, a pod napisem po lewej stronie – znak mincmistrza i znak mennicy brukselskiej (głowa archanioła Michała w hełmie, z profilu). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 250 000 monet

Data emisji: wrzesień 2015

Luksemburg

Temat: 125-lecie dynastii Nassau-Weilburg

Opis: Po lewej stronie znajduje się podobizna wielkiego księcia Henryka, a po prawej – wizerunki poprzednich władców, ustawione w półokręgu w kolejności ich wstępowania na tron: wielkich książąt Adolfa i Wilhelma IV, wielkich księżnych Marii Adelajdy i Szarlotty oraz wielkiego księcia Jana. Na prawo od nich biegnie półkoliście napis „1890 – DYNASTIE NASSAU-WEILBOURG” (1890 – dynastia Nassau-Weilburg). Monetę przecina biegnąca pionowo nazwa kraju „LUXEMBOURG”, obok której wybity jest rok emisji „2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,4 miliona monet

Data emisji: sierpień 2015

Francja

Temat: 225. rocznica Święta Federacji

Opis: Obchody powstania Republiki Francuskiej to wydarzenie jednoczące wszystkich Francuzów. Moneta przedstawia profil Marianny, uosabiającej Republikę, narysowany nowoczesną, graficzną kreską. Marianna ma na głowie czapkę frygijską. Po prawej stronie widnieje schematycznie naszkicowana rewolucyjna kokarda w kształcie rozety, a pod nią monogram Republiki Francuskiej „RF”. Pośrodku wzoru znajduje się oznaczenie roku „2015”. Po lewej stronie umieszczono strofę z wiersza francuskiego poety Paula Eluarda pod tytułem „Wolność” (nawiązanie do dewizy Republiki). Pod tekstem znajdują się znaki mennicze. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 4 miliony monet

Data emisji: lipiec 2015

Włochy

Temat: 750. rocznica urodzin Dantego Alighieri (1265–2015)

Opis: Na monecie widnieje Dante na tle góry czyśćcowej, trzymający w lewej dłoni otwartą księgę. Jest to fragment fresku Domenica di Michelino (1417–1491) stanowiącego ilustrację „Boskiej komedii”, który znajduje się w katedrze Santa Maria del Fiore we Florencji. Nad tym obrazem jest centralnie umieszczony monogram Republiki Włoskiej „RI”, z prawej strony widnieje znak mennicy rzymskiej „R”, a na dole znajdują się inicjały autorki projektu Silvii Petrassi „SP” oraz oznaczenia lat: narodzin Dantego „1265” i emisji monety „2015”. Na górze biegnie półkoliście napis „DANTE ALIGHIERI”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 3,5 miliona monet

Data emisji: lipiec 2015

Portugalia

Temat: 500. rocznica nawiązania kontaktu z Timorem Wschodnim (obecnie niepodległe państwo portugalskojęzyczne)

Opis: Na monecie widnieje statek z XVI w., symbolizujący przybycie na wyspę portugalskich żeglarzy, oraz szczyt krytego strzechą dachu miejscowej chaty zwieńczonego charakterystycznymi drewnianymi rzeźbami, uwieczniającymi mity i legendy. Ukazana rzeźba nawiązuje do historii pierwszych mieszkańców Timoru, którzy przybyli tu łodziami z innych części Azji, oraz do znaczenia koni jako środka transportu na stromych górach pokrywających większość wyspy. Na górze po prawej stronie widnieje oznaczenie roku „1515” oraz nazwa kraju emisji „PORTUGAL”. Na dole umieszczono: z lewej strony słowo „TIMOR” i rok emisji „2015”, a centralnie – podpis autora projektu, Fernanda Fonseki. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: lipiec 2015

Portugalia

Temat: 150. rocznica Portugalskiego Czerwonego Krzyża

Opis: Moneta przedstawia kompozycję opartą na logo tej organizacji – powtarzającym się symbolu krzyża, co jest metaforą rozwoju działalności humanitarnej w Portugalii i za granicą. W tle znajduje się kontur dłoni, symbolizującej różne formy pomocy udzielanej przez Czerwony Krzyż: przede wszystkim pomoc medyczną, lecz także w zakresie współpracy, budownictwa i wsparcia w innych dziedzinach. Z lewej strony biegnie półkoliście nazwa organizacji „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”. Na górze znajdują się herb i nazwa kraju emisji „PORTUGAL”, a na dole – lata „1865 · 2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: kwiecień 2015

San Marino

Temat: 750. rocznica urodzin Dantego Alighieri

Opis: Moneta zaprojektowana przez Annalisę Masini przedstawia portret Dantego wzorowany na fresku Botticellego. Na prawo od portretu umieszczono pionowo napis „DANTE”. Z prawej strony równolegle do otoku biegnie półkoliście nazwa kraju emisji „SAN MARINO”. Między oboma napisami znajdują się: znak mennicy „R”, oznaczenia lat „1265” i „2015” oraz inicjały autorki projektu „AM”. Inspiracją dla kształtu liter w tych napisach był krój pisma z pierwszego wydania „Boskiej komedii” Dantego. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 104 000 monet

Data emisji: kwiecień 2015

Malta

Temat: Pierwszy lot z Malty

Opis: Moneta upamiętnia ważne wydarzenie w historii maltańskiego lotnictwa – setną rocznicę pierwszego lotu z tej wyspy. 13 lutego 1915 kapitan Kilmer wzniósł się w powietrze hydroplanem z pokładu statku HMS Ark Royal w porcie Grand Harbour i po trwającym 55 minut locie wylądował w tym samym porcie. Moneta ukazuje na pierwszym planie hydroplan Kilmera, a w tle twierdzę Senglea, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Grand Harbour. Powyżej biegnie półkoliście napis „FIRST FLIGHT FROM MALTA” (Pierwszy lot z Malty), a po prawej stronie – oznaczenie lat „1915–2015”. Poniżej po lewej stronie znajduje się napis „100TH ANNIVERSARY” (100. rocznica), a na dole przy otoku – inicjały projektanta Noela Galei Basona „NGB”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 300 000 monet

Data emisji: marzec 2015

Luksemburg

Temat: 15. rocznica wstąpienia na tron panującego wielkiego księcia

Opis: Na monecie widnieje podobizna wielkiego księcia Henryka z wielką księżną, a powyżej rok jego wstąpienia na tron „2000”, nazwa kraju emisji „Luxembourg” i rok emisji „2015”. Poniżej znajduje się napis „15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc” (15. rocznica wstąpienia na tron Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,4 miliona monet

Data emisji: marzec 2015

Włochy

Temat: EXPO 2015 w Mediolanie

Opis: Moneta przedstawia kompozycję będącą metaforą urodzajności Ziemi: na półokręgu symbolizującym kulę ziemską tkwi zanurzone w wodzie, bliskie zakiełkowania nasiono, a powyżej z pnia wyrastają: winorośl, gałązka oliwna i kłos zboża. Nad kompozycją biegnie napis „NUTRIRE IL PIANETA” (Wyżywić planetę), z lewej strony znajduje się monogram autorki projektu Marii Grazii Urbani „MGU”, po prawej – monogram Republiki Włoskiej „RI” i znak mennicy rzymskiej „R”, a pośrodku – logo „EXPO MILANO 2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 3,5 miliona monet

Data emisji: marzec 2015

Hiszpania

Temat: Obiekty z listy światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO – jaskinia Altamira

Opis: Moneta przedstawia bizona z rysunku w jaskini Altamira w Kantabrii. Powyżej biegnie półkolem nazwa kraju „ESPAÑA” (Hiszpania), wykonana wersalikami, z prawej strony znajduje się znak mennicy, a poniżej – rok emisji „2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 8 milionów monet

Data emisji: luty 2015

Niemcy

Temat: 25-lecie zjednoczenia Niemiec

Opis: Na pierwszym planie widnieje grupa wiwatujących ludzi, będąca metaforą nowego startu i lepszej przyszłości. W tle widać Bramę Brandenburską – symbol zjednoczenia Niemiec. Trzykrotnie powtórzone zdanie „WIR SIND EIN VOLK” (Jesteśmy jednym narodem) – wyraz zbiorowej woli obywateli Niemiec – symbolizuje drogę do ponownego połączenia kraju. W wewnętrznej części monety znajdują się także: znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), kod kraju emisji „D” i monogram grawera Bernda Wendhuta „BW”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2015

Niemcy

Temat: Hesja – seria „Kraje związkowe”

Opis: Moneta przedstawia frankfurcki kościół św. Pawła, w typowym i powszechnie rozpoznawalnym ujęciu. Paulskirche był siedzibą pierwszego zgromadzenia ustawodawczego Niemiec, wybranego w wolnych wyborach w 1849 roku, i uznaje się go za kolebkę niemieckiej demokracji. Zaokrąglona bryła kościoła wyraźnie kontrastuje z górującą nad nią wieżą. Nieproporcjonalnie duże schody stwarzają wrażenie przystępności, a jednocześnie eksponują umieszczony poniżej napis „HESSEN” (Hesja – nazwa kraju związkowego, w którym znajduje się kościół). W wewnętrznej części monety po lewej stronie znajdują się także rok emisji „2015” i znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), a po prawej – oznaczenie kraju emisji „D” i monogram grawera Heinza Hoyera „HH”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2015

Słowenia

Temat: Emona – Lublana

Opis: Na monecie widnieje kompozycja z liter układających się w słowo „EMONA” (lub „AEMONA”) oraz schematyczny plan rzymskiej osady o tej nazwie. Dołem biegnie półkoliście napis „EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2015

Francja

Temat: Od 1945 roku Europa buduje pokój i bezpieczeństwo

Opis: Moneta przedstawia gołębicę narysowaną nowoczesną, graficzną kreską. Gołębica niesie w dziobie gałązkę oliwną, symbol pokoju, na której zamiast liści znajduje się dwanaście gwiazd z flagi europejskiej. U góry przedstawione są dwuliterowe oznaczenia 28 państw Unii Europejskiej (kody ISO). Na dole umieszczono: centralnie – monogram Republiki Francuskiej „RF”, po lewej – znak mennicy i znak mincmistrza, a po prawej – oznaczenie roku „2015”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 4 miliony monet

Data emisji: styczeń 2015

Finlandia

Temat: 150. rocznica urodzin kompozytora Jeana Sibeliusa

Opis: Tłem wzoru jest gwiaździste niebo; na pierwszym planie po prawej stronie widać korony drzew. Z lewej strony przy otoku znajdują się imię i nazwisko „JEAN SIBELIUS” rozdzielone rokiem emisji „2015”. Z prawej strony umieszczono oznaczenie kraju emisji „FI” oraz znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2015

Łotwa

Temat: Łotewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Opis: Moneta przedstawia oficjalne logo prezydencji łotewskiej. Dookoła biegnie napis „LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ” (Łotewska prezydencja Rady UE) i adres strony internetowej prezydencji „EU2015.LV”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 2 miliony monet

Data emisji: styczeń 2015