Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2015 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Литва

Тема: Литовският език

Описание: Изписана е думата „AČIŪ“ (БЛАГОДАРЯ) – една от най-красивите думи в литовския език. Използван е оригинален литовски шрифт, специално създаден въз основа на латинския шрифт по повод на стогодишнината от възстановяването на литовския печат, за да съответства по-добре на често използваните комбинации от букви в литовския език. Всички букви в литовския език са изложени в „облак“ на фона на думата „AČIŪ“. В долната част е изписано името на емитиращата държава („LIETUVA“), а под него – годината „2015“. В долната дясна част, под думата „AČIŪ“, е знакът на литовския монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: декември 2015 г.

Андора

Тема: 30-годишнина от решението, с което навършилите 18 години мъже и жени се приемат за пълноправни пълнолетни граждани

Описание: Частично се вижда младеж, който гласува. На бюлетината, която младежът държи, стои надписът „ANDORRA“. От лявата страна на лицето на младежа са изписани възпоменателните години „1985“ и „2015“, която е и годината на емисията. Около изображението е изписан по-кратък надпис на възпоменателното събитие – „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS“ (30-годишнина от решението за навършване на гражданско пълнолетие на 18-годишна възраст). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 85 000 монети

Дата на емисия: декември 2015 г.

Андора

Тема: 25-годишнина от подписването на митническото споразумение с Европейския съюз

Описание: В горната част е изобразена картата на Андора, в която е поставен гербът на княжеството. В долната част на изображението са преплетени две противоположни стрелки, които символизират митническото споразумение между Андора и ЕС, изписани са възпоменателните години „1990“ и „2015“, която е и годината на емисията, както и името на емитиращата държава – „ANDORRA“. В полукръг около картата на Андора стои надписът „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea“ (25-годишнина от подписването на митническото споразумение с Европейския съюз). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 85 000 монети

Дата на емисия: декември 2015 г.

Монако

Тема: 800 години от изграждането на първия замък на скалата на Монако

Описание: Върху монетата е изобразена кула, разположена върху скалата на Монако. В горната част е изписано името на емитиращата държава – „MONACO“, оградено от знака на Парижкия монетен двор и знака на управителя на монетния двор. В долната част има надпис „FONDATION DE LA FORTERESSE“ (полагане на основите на крепостта), поставен между годините „1215“ и „2015“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 10 000 монети

Дата на емисия: ноември 2015 г.

Ватикан

Тема: VIII Световна среща на семействата

Описание: Изображението показва две семейства, които прегръщат идеално цялата Земя. В горната част е изписана годината на емитиране – „2015“, а вляво е името на художника „C. Principe“. Знакът на монетния двор R е изобразен на ръката на член на семейството отдясно. От ляво надясно около изображението, в полукръг, е надписът „VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE“ (VIII Световна среща на семействата), а в долната част – „CITTA' DEL VATICANO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 122 000 монети

Дата на емисия: октомври 2015 г.

Финландия

Тема: 150-годишнината от рождението на художникa Аксели Гален-Калела

Описание: В горната част е изобразен плуващият лебед от Туонела. Водата под лебеда образува вълни, които символизират спускащия се дух. Обозначението на емитиращата държава „FI“ е разположено в десния край на линията на хоризонта. В долната част на изображението са палитрата на художника заедно с годината на неговото раждане „1865“ и годината на емитиране „2015“. До палитрата е знакът на монетния двор. Името на художника „AKSELI GALLEN KALLELA“ е изписано на външния пръстен на монетата, под линията на хоризонта. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: октомври 2015 г.

Латвия

Тема: Застрашени видове – черният щъркел

Описание: Изобразен е представител на вида черен щъркел (Ciconia nigra), който се счита за един от най-застрашените видове в Европа. През 2005 г. в Латвия е приет план за опазването на черния щъркел. В долната част на изображението има надпис „LATVIJA“ (името на емитиращата държава), а под него – „2015“ (годината на емисията). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 010 000 монети

Дата на емисия: октомври 2015 г.

Словакия

Тема: 200-годишнината от рождението на Людовит Щур

Описание: На монетата е изобразен портрет на Людовит Щур. Вдясно от портрета по ръба на вътрешния кръг на монетата е гравирана годината на емитиране „2015“, а още по-вдясно до ръба е изписано името на емитиращата държава „SLOVENSKO“. Вляво от портрета и успоредно на вътрешния ръб се намират датите на раждане и смърт на Щур „1815–1856“, а още по-вляво е изписано името „ĽUDOVÍT ŠTÚR“. В горната дясна част е знакът на монетния двор („Mincovňa Kremnica“), състоящ се от инициалите „MK“, поставени между два щемпела. В долната дясна част са изписани стилизираните инициали „IŘ“ на автора, Иван Ржехак. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: октомври 2015 г.

Държави от еврозоната

Тема: Тридесетгодишнината на знамето на ЕС

Описание: Изображенията показват знамето на ЕС като символ, който обединява хората и културите, които споделят общ светоглед и идеали за по-добро бъдеще за всички. Дванадесетте звезди, които се превръщат в човешки фигури, приветстват раждането на една нова Европа. В горната част вдясно, в полукръг, се намират емитиращата държава и годините „1985–2015“. Долу вдясно са инициалите на художника (Georgios Stamatopoulos). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: различен за отделните държави

Дата на емисия: четвъртото тримесечие на 2015 г.

Гърция

Тема: 75 години в памет на Спирос Луис

Описание: На фона на стадион „Панатинайко“ са изобразени Спирос Луис и купата, която е спечелил. По ръба на вътрешната част на монетата има два надписа на гръцки език – „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ“ (името на емитиращата държава) и „75 ГОДИНИ В ПАМЕТ НА СПИРОС ЛУИС“. Над купата е изписана годината на емисията „2015“, а вдясно е поставена палмета (знакът на гръцкия монетен двор). В долната част на изображението е поставен монограмът на художника (Йоргос Стаматопулос). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: третото тримесечие на 2015 г.

Малта

Тема: Република Малта, 1974 г.

Описание: Монетата е последната от поредица от пет монети, с които се отбелязват етапите на конституционното развитие в Малта. Малта е обявена за република на 13 декември 1974 г. след промени в Конституцията, приети с голямо мнозинство от парламента на Малта. На монетата е изобразена мраморна плоча, поставена на фасадата на президентския дворец във Валета, с която се отбелязва преминаването от монархическа към републиканска форма на управление в Малта. В горната част вдясно е изписано в полукръг „MALTA – Republic 1974“. В долната част е изписана годината – „2015“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 400 000 монети

Дата на емисия: септември 2015 г.

Сан Марино

Тема: 25-годишнина от обединението на Германия

Описание: Показани са две изображения на Бранденбургската врата, която по време на Студената война се е намирала в Източен Берлин. Изображенията са свързани като две ръце, които символизират обединението на двете части на Берлин. Отдясно е изписан знакът на монетния двор „R“, а отляво - инициалите на художника „ES“ (Erik Spiekermann). В кръг около изображението са разположени надписите „25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015“ (25-годишнина от обединението на Германия) и „San Marino MMXV“ (името на емитиращата държава и годината на емитиране). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: септември 2015 г.

Белгия

Тема: 2015 г. – Европейска година за развитие

Описание: Във вътрешната част на монетата е изобразена ръка, която държи земното кълбо, пред което стои растение. Над земното кълбо, под формата на дъга, фигурира надписът „2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT“. Под ръката е посочен кодът на държавата „BE“, а знакът на управителя на монетния двор и знакът на монетния двор на Брюксел (главата на архангел Михаил с шлем) са изобразени вляво от нея. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 250 000 монети

Дата на емисия: септември 2015 г.

Люксембург

Тема: 125-ата годишнина на династията Насау-Вайлбург

Описание: От лявата страна е образът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри, а от дясната страна са разположени в полукръг образите на Техни Кралски Височества Великите херцози Адолф и Гийом IV, Великите херцогини Мари-Аделаид и Шарлот и Великия херцог Жан – в хронологичния ред на възкачването им на престола. В дясната част на изображението също в полукръг е изписано „1890 - Dynastie Nassau-Weilbourg“. В центъра вертикално е изписано името на държавата емитент „Luxembourg“ и годината на емитирането „2015“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,4 милиона монети

Дата на емисия: август 2015 г.

Франция

Тема: 225 години от превземането на Бастилията – национален празник на страната

Описание: Френският национален празник обединява всички французи в честване на Републиката. Изображението е в модерен графичен стил и представя профил на Мариана – символ на Френската република – носеща фригийска шапка. Вдясно, над буквите RF, е скицирана кокарда с националното знаме. В центъра на монетата е изписана годината на емитиране. В лявата страна е изобразена строфа от творбата на френския поет Пол Елюар „Liberté“ („Свобода“) – алюзия към девиза на Френската република. Знакът на монетния двор е изобразен непосредствено до откъса от творбата. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 4 милиона монети

Дата на емисия: юли 2015 г.

Италия

Тема: 750 години от рождението на Данте Алигиери 1265 – 2015 г.

Описание: На монетата е представено изображение на Данте, който в лявата си ръка държи отворена книга, пред хълма на Чистилището. Изображението е детайл от илюстрацията на „Божествена комедия“ на Данте, нарисувана от Доменико ди Микелино (1417 – 1491 г.) в катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ във Флоренция. В средата е разположен монограмът на Италианската република „RI“; в дясната част е изписана буквата „R“ – монограмът на монетния двор на Рим; в долната част е разположен надписът „SP“ – инициалите на Силвия Петраси, и са изписани годините „1265 2015“, т.е. съответно годината на рождението на Данте и годината на емитиране на монетата; под формата на дъга на монетата е разположен надписът „DANTE ALIGHIERI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3,5 милиона монети

Дата на емисия: юли 2015 г.

Португалия

Тема: 500 години от първите контакти с Тимор, понастоящем независима португалоезична държава (Timor Lorosae)

Описание: На монетата е изобразен кораб от XVI век, символизиращ пристигането на португалските мореплаватели на острова, както и сламен покрив на типична местна къща, представен с характерните дървени орнаменти, олицетворяващи митовете и легендите. Орнаментът, изобразен върху монетата, представя историята на първите жители, пристигнали с лодки от други части на азиатския континент, и подчертава значението на конете за придвижването из стръмните планини, които обхващат по-голямата част от територията на острова. В горната дясна част е изписана годината „1515“, както и името на емитиращата държава – „PORTUGAL“. В долната лява част е разположен надписът „TIMOR“ и годината „2015“. В долната част е поставен подписът на художника Фернанду Фонсека. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 520 000 монети

Дата на емисия: юли 2015 г.

Португалия

Тема: 150-ата годишнина на Португалския червен кръст

Описание: На монетата е представена визуална композиция с добре познатия кръст – символ на организацията, повторен неколкократно, за да се подчертае разрастването на хуманитарната дейност както в Португалия, така и извън нейните граници. Фонът на изображението представлява контур на длан, символизираща различните видове помощ, която организацията оказва на хората – предимно медицинска помощ, но също така, наред с другото, сътрудничество, строителство и подкрепа. Отляво в полукръг е изписано „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA“ (Португалски червен кръст). В горната част е изобразен гербът и е изписано името на емитиращата държава – „PORTUGAL“, а в долната част – годините „1865“ и „2015“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 520 000 монети

Дата на емисия: април 2015 г.

Сан Марино

Тема: 750-годишнината от рождението на Данте Алигиери

Описание: Изображението, чийто автор е Анализа Мазини, представлява портрет на Данте от стенопис на Ботичели. Вдясно от портрета има вертикално разположен надпис „DANTE“. В дясната част на вътрешния кръг е изписано в полукръг името на емитиращата държава „SAN MARINO“. Между тези два надписа се виждат знакът на монетния двор „R“, годините „1265“ и „2015“ и инициалите на художничката „AM“. Видът на шрифта, използван за държавата и темата на монетата, е вдъхновен от шрифта на първите копия на поемата „Божествена комедия“ на Данте. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 104 000 монети

Дата на емисия: април 2015 г.

Малта

Тема: Първи полет от Малта

Описание: Монетата е посветена на важен етап от историята на въздухоплаването в Малта – 100 години от осъществяването на първия полет от Малта. На 13 февруари 1915 г. капитан Килмър излита от пристанището Гранд Харбър с хидроплан, носен от самолетоносача „Арк Роял“. Самолетът се приземява в пристанището след 55-минутен полет. На монетата е изобразен хидропланът на капитан Килмър, като на заден план се вижда забележителността „Senglea Point“ в пристанището Гранд Харбър. В горната част е изписано в полукръг „FIRST FLIGHT FROM MALTA“, а вдясно са изписани годините „1915 – 2015“. В долната част вляво е разположен надписът „100TH ANNIVERSARY“, а най-долу се виждат инициалите на автора на художествения проект Ноел Галиа Бейзън – „NGB“ (Noel Galea Bason). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 300 000 монети

Дата на емисия: март 2015 г.

Люксембург

Тема: 15 години от възкачването на Негово Кралско Височество Великия херцог на престола

Описание: На монетата са изобразени ликовете на Техни Кралски Височества Великия херцог Анри и Великата херцогиня. Над ликовете е изписана годината на възкачването на престола – „2000“, емитиращата държава – „Luxembourg“, както и годината – „2015“. Под изображението е изписано „15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc“ („15 години от възкачването на Негово Кралско Височество Великия херцог на престола“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,4 милиона монети

Дата на емисия: март 2015 г.

Италия

Тема: Световното изложение в Милано през 2015 г.

Описание: На монетата е изобразена композиция, олицетворяваща плодородието на Земята: в полукръг, символизиращ земното кълбо, е изобразено полято семе, което се готви да поникне; над Земята е разположено изображение на лоза, маслинова клонка и житен клас, които израстват от стъблото на дърво; около тях е надписът „NUTRIRE IL PIANETA“; в лявата част са поставени инициалите на художничката Мария Грация Урбани („MGU“); вдясно са изписани монограмът на Италианската република („RI“) и знакът на монетния двор на Рим („R“); в средата на композицията е разположено логото на световното изложение в Милано през 2015 г. („EXPO MILANO 2015“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3,5 милиона монети

Дата на емисия: март 2015 г.

Испания

Тема: Паметници от културното и природното наследство на ЮНЕСКО – пещерата Алтамира

Описание: На преден план върху монетата е изобразена рисунка на бизон от пещерата Алтамира, разположена в Кантабрия. В горната част на изображението в полукръг и с главни букви е изписана думата „ESPAÑA“, отдолу е изписана годината на емисията – „2015“, а в дясната част е изобразен знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 8 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2015 г.

Германия

Тема: Двадесет и петата годишнина от обединението на Германия

Описание: Като олицетворение на новото начало и пътя към по-добро бъдеще на преден план върху монетата са изобразени хора, застанали пред Бранденбургската врата – символ на германското единство. Лозунгът Wir sind ein Volk („Ние сме един народ“) е колективен израз на волята на германските граждани и представлява пътят напред към обединението на Германия. Във вътрешната част са отбелязани знакът на съответния монетен двор (A, D, F, G или J), кодът на емитиращата държава „D“ (Германия) и знакът на гравьора (инициалите „BW“ – Bernd Wendhut). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2015 г.

Германия

Тема: Провинция Хесен – част от поредицата за федералните провинции на Германия

Описание: На монетата е представен традиционен, поради което и най-лесно разпознаваем изглед на църквата „Св. Павел“ във Франкфурт. (Църквата, известна като „Paulskirche“, е била седалище на първия свободно избран законодателен орган на Германия през 1849 г. и се счита за люлка на германската демокрация.) Изображението подчертава контраста между внушителната кула и елипсовидната архитектура на църквата. Леко уголеменото изображение на стъпалата внушава приветливост, като същевременно служи за обособяване на разположения под него надпис „HESSEN“ (федерална провинция Хесен, където се намира църквата „Св. Павел“). Във вътрешната част вляво са изписани годината „2015“ и знакът на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), а вдясно – указанието за емитиращата държава „D“ и знакът на гравьора Хайнц Хойер (инициалите „HH“ – Heinz Hoyer). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2015 г.

Словения

Тема: Емона-Любляна

Описание: В центъра на монетата е разположена композиция от буквите, образуващи думата „EMONA“ или „AEMONA“, и стилизирано изображение на Емона. В долната част в полукръг са изписани думите „EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2015 г.

Франция

Тема: От 1945 г. Европа гради мир и сигурност

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразен гълъб. Изображението е стилизирано и модерно. Гълъбът носи маслинова клонка, символизираща мира, чиито разклонения са заменени с 12-те звезди от европейското знаме. 28-те държави от Европейския съюз са отбелязани със съответните им кодове по ISO. В долния край на монетата е отбелязано RF (République Française). От лявата страна на клонката са кодовете на държавите членки, а от дясната страна стои годината на емитиране – 2015. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 4 милиона монети

Дата на емисия: януари 2015 г.

Финландия

Тема: 150 години от рождението на композитора Жан Сибелиус

Описание: Във вътрешната част на монетата е изобразено небе със звезди, вдясно – върховете на дървета. Текстът „JEAN SIBELIUS“ и годината на емитиране „2015“ са изписани вляво във вътрешния кръг на монетата. Вдясно са означението на емитиращата държава – „FI“ и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2015 г.

Латвия

Тема: Латвийското председателство на Съвета на ЕС

Описание: Изображението представлява официалното лого на латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз. Логото се допълва от надписа „LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ“ („ЛАТВИЙСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС“) и уебсайта на председателството „EU2015.LV“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 2 милиона монети

Дата на емисия: януари 2015 г.