Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2015

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Litva

Motiv: litevský jazyk

Popis: Na minci je vyobrazeno slovo „AČIŪ“ (DĚKUJI) – jedno z nejkrásnějších slov v litevském jazyce. Návrh používá původní typ litevského písma vytvořený na základě latinského typu, aby lépe vyhovoval nejčastějším kombinacím písmen v litevském jazyce. Všechna písmena litevského jazyka jsou vyobrazena na pozadí slova „AČIŪ“ a vytváří tzv. tag cloud. V dolní části je umístěn název vydávající země „LIETUVA“ a pod ním uveden letopočet „2015“. V pravé dolní části se pod slovem „AČIŪ“ nachází mincovní značka litevské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: prosinec 2015

Andorra

Motiv: 30. výročí stanovení plnoletosti a politických práv pro muže a ženy na 18 let věku

Popis: Návrh zobrazuje mladého člověka, který odevzdává svůj hlas ve volbách. Na hlasovacím lístku, který drží, je nápis „ANDORRA“. Nalevo od zobrazené postavy jsou uvedeny roky „1985“ a „2015“ (rok 2015 je rovněž rokem vydání mince). Celý návrh obepíná kratší nápis připomínající výročí „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS“ (30. výročí stanovení plnoletosti na 18 let). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: prosinec 2015

Andorra

Motiv: 25. výročí podepsání celní dohody s Evropskou unií

Popis: Návrh zobrazuje v horní části mapu Andorry, do níž je umístěn erb knížectví. Ve spodní části mince se proplétají dvě opačně orientované šipky, které symbolizují celní dohodu mezi EU a Andorrou a na kterých jsou uvedeny roky „1990“ a „2015“ (rok 2015 je rovněž rokem vydání mince) a název vydávající země „ANDORRA“. Kolem mapy Andorry je umístěn nápis „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea“ (25. výročí podepsání celní dohody s Evropskou unií). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: prosinec 2015

Monako

Motiv: 800. výročí vybudování prvního hradu na monacké skále

Popis: Na minci je vyobrazena věž na vrcholu skály. V horní části je uveden název vydávající země „MONACO“ se značkami rytce a pařížské mincovny po stranách. V dolní části je nápis „FONDATION DE LA FORTERESSE“ (založení pevnosti), lemovaný letopočty „1215“ a „2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 000 mincí

Datum emise: listopad 2015

Vatikánský městský stát

Motiv: VIII. světové setkání rodin

Popis: Na návrhu jsou vyobrazeny dvě rodiny, které stojí v kruhu a objímají Zemi. V horní části je rok vydání „2015“. Na levé straně je jméno umělce „C. Principe“. Na paži jednoho ze členů rodiny na pravé straně mince je umístěna mincovní značka „R“. Motiv je lemován nápisem „VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE“ (VIII. světové setkání rodin) umístěným v horní části do půlkruhu zleva doprava a ve spodní části je lemován nápisem „CITTA' DEL VATICANO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 122 000 mincí

Datum emise: říjen 2015

Finsko

Motiv: 150. výročí narození umělce Akseli Gallen-Kallely

Popis: V horní části návrhu je plovoucí labuť z Tuonely, ostrova zesnulých. Vodní hladina pod labutí je zvlněná duchem zesnulých. Název vydávajícího státu „FI“ se nachází na pravém konci vodorovné linie znázorňující hladinu. V dolní části návrhu je znázorněna umělcova paleta a na ní je vyražen rok narození Gallen-Kallely „1865“ a rok vydání mince „2015“. Vedle palety je mincovní značka. Na vnitřním kruhu mince je pod vodorovnou linií vytištěno jméno umělce „AKSELI GALLEN KALLELA“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: říjen 2015

Lotyšsko

Motiv: ohrožený druh – čáp černý

Popis: Návrh zobrazuje čápa černého (Ciconia nigra), který je v Evropě považován za jeden ze symbolů snahy o zachování přírodních druhů. Plán na ochranu čápa černého byl v Lotyšsku přijat v roce 2005. V dolní části mince se nachází název vydávající země „LATVIJA“ a pod ním je uveden letopočet vydání „2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 010 000 mincí

Datum emise: říjen 2015

Slovensko

Motiv: 200. výročí narození Ľudovíta Štúra

Popis: Na návrhu je zobrazen portrét Ľudovíta Štúra. Na pravé straně portrétu rovnoběžně s hranou vnitřní části mince je uveden rok vydání „2015“ a vpravo od tohoto roku je podél hrany uveden název vydávající země „SLOVENSKO“. Na levé straně portrétu rovnoběžně s vnitřní hranou mince je uveden rok Štúrova narození a úmrtí „1815–1856“ a nalevo od letopočtu je podél hrany uvedeno jméno „ĽUDOVÍT ŠTÚR“. V pravé horní části návrhu se nachází mincovní značka kremnické mincovny (Mincovňa Kremnica) obsahující písmena „MK“ umístěná mezi dvěma razidly. V pravé spodní části jsou stylizovaná písmena „IŘ“, iniciály autora návrhu Ivana Řeháka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: říjen 2015

Země eurozóny

Motiv: 30. výročí vlajky EU

Popis: Na minci je vyobrazena vlajka EU jako symbol, který spojuje lidi a kultury sdílející vize a ideály o lepší společné budoucnosti. Dvanáct hvězd, jež se postupně mění na lidské postavy, symbolizuje zrození nové Evropy. V pravé horní části je do půlkruhu uveden název vydávající země a roky „1985–2015“. V pravé dolní části jsou iniciály umělce (Georgios Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: liší se podle jednotlivých zemí

Datum emise: 4. čtvrtletí 2015

Řecko

Motiv: 75. výročí smrti Spyrose Louise

Popis: Na minci je vyobrazena postava Spyrose Louise vedle poháru, který získal. Pozadí tvoří Panathénský stadion. Kolem vyobrazení je do kruhu vyryt v řečtině název vydávající země „ŘECKÁ REPUBLIKA“ a nápis „75. VÝROČÍ SMRTI SPYROSE LOUISE“. Nad pohárem je uveden letopočet vydání „2015“ a napravo od poháru palmeta (mincovní značka řecké mincovny). Ve spodní části návrhu je viditelný monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: 3. čtvrtletí 2015

Malta

Motiv: Republika Malta 1974

Popis: Tato mince je poslední ze série pěti mincí, které připomínají milníky v ústavní historii Malty. Malta byla vyhlášena republikou dne 13. prosince 1974 po ústavních změnách, na kterých se shodla většina maltského parlamentu. Návrh zobrazuje mramorovou pamětní desku umístěnou v průčelí prezidentského paláce v hlavním městě Valletta, která připomíná přechod Malty z monarchie na republiku. V pravé horní části je do půlkruhu napsáno „MALTA – Republic 1974“. V dolní části je uveden letopočet „2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 400 000 mincí

Datum emise: září 2015

San Marino

Motiv: 25. výročí znovusjednocení Německa

Popis: Hlavním motivem návrhu je Braniborská brána, která se v dobách studené války nacházela ve Východním Berlíně. Dvě vyobrazení této brány se do sebe splétají jako dvě ruce a symbolizují tak znovusjednocení obou částí Berlína. V pravé části je umístěna mincovní značka „R“ a v levé iniciály umělce „ES“ (Erik Spiekermann). Kolem vyobrazení je do kruhu vyryt nápis „25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015“ (25. výročí znovusjednocení Německa) a název země a rok vydání „San Marino MMXV“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: září 2015

Belgie

Motiv: 2015 – Evropský rok pro rozvoj

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je ruka držící zemský glóbus, před nímž je znázorněna rostlina. V oblouku nad glóbem je uveden nápis „2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT“. Pod rukou se nachází označení země „BE“ a na levé straně je značka mincmistra a bruselská mincovní značka, hlava archanděla Michaela s přilbicí. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 250 000 mincí

Datum emise: září 2015

Lucembursko

Motiv: 125. výročí Nasavsko-Weilburské dynastie

Popis: Na levé straně mince je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha a na pravé straně v kruhovém tvaru a chronologicky podle nástupu na trůn jsou portréty Jejich královských Výsostí velkovévody Adolfa a Viléma IV., velkovévodkyň Marie-Adély a Šarloty a velkovévody Jana. Vpravo od podobizen je rovněž uveden kruhový nápis „1890 - Dynastie Nassau-Weilbourg“. Uprostřed mezi podobiznami je svisle uveden název vydávající země „Luxembourg“ a letopočet „2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: srpen 2015

Francie

Motiv: 225. výročí slavnosti Fête de la Fédération

Popis: V den svého státního svátku Francouzi společně oslavují vznik republiky. Návrh je grafickým a moderním zobrazením profilu Marianny, symbolu republiky. Na hlavě má Marianne frygickou čapku. Na pravé straně, nad písmeny „RF“, je načrtnuta kokarda a uprostřed mince je uveden letopočet. Na levé straně se nachází sloka básně „Svoboda“ francouzského básníka Paula Eluarda, která vyjadřuje devízu republiky. Vedle tohoto úryvku jsou značky mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: červenec 2015

Itálie

Motiv: 750. výročí narození básníka Danta Alighieriho (1265–2015)

Popis: Návrh zobrazuje Danta s otevřenou knihou v levé ruce a horu znázorňující očistec za jeho zády: detail malby inspirované Božskou komedií, kterou vytvořil malíř Domenico di Michelino (1417–1491) v chrámu S. Maria del Fiore ve Florencii. Uprostřed je monogram Italské republiky „RI“, na pravé straně písmeno „R“ značící římskou mincovnu. V dolní části je uveden nápis „SP“, iniciály autorky (Silvia Petrassiová) a letopočty „1265–2015“, tedy roky narození básníka a vydání mince; nahoře je ve tvaru oblouku nápis „DANTE ALIGHIERI“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3,5 milionu mincí

Datum emise: červenec 2015

Portugalsko

Motiv: 500 let od navázání prvních kontaktů s Timorem, dnes nezávislou portugalsky mluvící zemí (Východní Timor)

Popis: Na návrhu je zobrazena loď z 16. století, která symbolizuje příjezd portugalských mořeplavců na ostrov, a vrchol štítu doškové střechy místního obydlí, včetně typických dřevěných skulptur připomínajících mýty a legendy. Skulptura vyobrazená na minci představuje historii prvních obyvatel, kteří připluli z jiných částí asijského kontinentu, a význam koně jako dopravního prostředku v terénu příkrých hor, které se rozprostírají na většině ostrova. Vpravo nahoře je vyryt letopočet „1515“ a název vydávající země „PORTUGAL“. Vlevo dole se nachází nápis „TIMOR“ a letopočet „2015“. Dole je podpis umělce Fernanda Fonsecy. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: červenec 2015

Portugalsko

Motiv: 150. výročí Portugalského červeného kříže

Popis: Na návrhu je zobrazen známý kříž jako symbol organizace, zabudovaný do kompozice několika k sobě přiléhajících křížů, což má představovat rozšiřování humanitárních aktivit v Portugalsku i v zahraničí. Obrys ruky v pozadí symbolizuje různé druhy pomoci, které organizace poskytuje lidem. Jedná se zejména o pomoc lékařskou, ale patří sem i spolupráce, výstavba a podpora. Na levé straně je v půlkruhu nápis „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA“. Nahoře se nachází státní znak a název vydávající země „PORTUGAL“, dole letopočty „1865“ a „2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: duben 2015

San Marino

Motiv: 750. výročí narození básníka Danta Alighieriho

Popis: Ústředním motivem návrhu, jehož autorkou je Annalisa Masiniová, je portrét Danta převzatý z Botticelliho fresky. Vpravo od portrétu je na vertikální ose vyobrazen nápis „DANTE“. V pravé části vnitřního kruhu je v půlkruhu uveden název vydávající země „SAN MARINO“. Mezi oběma nápisy je značka mincovny „R“, letopočty „1265“ a „2015“ a iniciály autorky návrhu „AM“. Typ písma použitý pro označení státu a jméno vyobrazené osobnosti byl inspirován písmem prvních výtisků Divina Commedia (Danteho Božské komedie). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 104 000 mincí

Datum emise: duben 2015

Malta

Motiv: první let z Malty

Popis: Mince je připomenutím důležitého mezníku v historii maltského letectví – uplynutí 100 let od uskutečnění prvního letu z Malty. Dne 13. února 1915 odstartoval z Velkého přístavu z lodi HMS Ark Royal hydroplán pilotovaný kapitánem Kilmerem. Po 55minutovém letu přistál stroj zpět v přístavu. Na minci je zobrazen hydroplán kapitána Kilmera se Senglea Point, dominantou Velkého přístavu, v pozadí. V horní části je v půlkruhu nápis „FIRST FLIGHT FROM MALTA“. Vpravo je letopočet „1915–2015“. V levé dolní části je nápis „100TH ANNIVERSARY“ a zcela dole iniciály autora návrhu „NGB“ (Noel Galea Bason). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 300 000 mincí

Datum emise: březen 2015

Lucembursko

Motiv: 15. výročí nástupu Jeho královské Výsosti velkovévody na trůn

Popis: Na minci jsou vyobrazeny podobizny Jeho královské Výsosti velkovévody Henriho a Její královské Výsosti velkovévodkyně. Nad nimi se nachází rok nástupu na trůn „2000“, název vydávající země „Luxembourg“ a letopočet „2015“. Dole je uveden nápis „15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc“ (15. výročí nástupu Jeho královské Výsosti velkovévody na trůn). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: březen 2015

Itálie

Motiv: EXPO Milán 2015

Popis: Na návrhu je vyobrazena kompozice symbolizující úrodnost Země: na půlkruhu představujícím zemský povrch čeká semínko zalité vodou na vyklíčení; na Zemi vyrůstá z kmene stromu vinná réva, olivová ratolest a obilný klas; okolo je nápis „NUTRIRE IL PIANETA“; na levé straně jsou iniciály autorky motivu Marie Grazie Urbaniové „MGU“; napravo je monogram Italské republiky „RI“ a písmeno „R“ značící římskou mincovnu; v dolní části uprostřed je umístěno logo světové výstavy v Miláně v roce 2015 „EXPO MILANO 2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3,5 milionu mincí

Datum emise: březen 2015

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – jeskyně Altamira

Popis: V popředí návrhu je vyobrazena malba zubra z jeskyně Altamira v Kantábrii. V horní části návrhu je do kruhu velkými písmeny napsáno slovo „ESPAÑA“, ve spodní části je letopočet vydání „2015“ a vpravo mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: únor 2015

Německo

Motiv: 25 let německé národní jednoty

Popis: Lidé v popředí, kteří ztělesňují nový začátek a pokrok směrem k lepší budoucnosti, stojí před Braniborskou bránou, symbolem německé národní jednoty. Ztvárnění nápisu Wir sind ein Volk („Jsme jeden národ“) – kolektivního projevu vůle německých občanů – vyjadřuje cestu vpřed ke znovusjednocení Německa. Ve vnitřním kruhu se dále nachází značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), jakož i kód vydávající země „D“ a iniciály rytce „BW“ – Bernda Wendhuta. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2015

Německo

Motiv: Hesensko ze série „Länder“ („Spolkové země“)

Popis: Na návrhu je vyobrazen kostel sv. Pavla ve Frankfurtu („Paulskirche“ byl sídlem prvního německého svobodně voleného zákonodárného sboru, ustaveného v r. 1849, a je proto považován za kolébku německé demokracie). Kostel je vyobrazen z obvyklé perspektivy, a je tak snadno rozpoznatelný. V návrhu ostře vystupuje kontrast mezi dominantou věže a oválnou lodí kostela. Mírně zveličené schodiště vybízí ke vstupu a zároveň ukotvuje nápis „HESSEN“ (název spolkové země Hesensko, v níž se kostel sv. Pavla nachází). Vlevo ve vnitřním kruhu je dále umístěn letopočet „2015“ a značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“), vpravo označení vydávající země „D“ a značka rytce (iniciály Heinze Hoyera „HH“). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2015

Slovinsko

Motiv: Emona-Lublaň

Popis: Ústředním motivem mince je seskupení písmen tvořící slovo „EMONA“ nebo „AEMONA“ a stylizovaná kresba osady Emona. Ve spodní části je do kruhu umístěn nápis „EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2015

Francie

Motiv: od roku 1945 buduje Evropa mír a bezpečí

Popis: Na národní straně mince je moderní grafické vyobrazení holubice. Nese olivovou ratolest, symbol míru, na níž je místo lístků dvanáct hvězd evropské vlajky. Každý z 28 států Evropské unie je zastoupen svým kódem ISO. Na spodním okraji mince jsou písmena „RF“ (République Française). Vlevo jsou značky mincovny a vpravo letopočet 2015. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: leden 2015

Finsko

Motiv: 150. výročí narození komponisty Jeana Sibelia

Popis: Na vnitřní části mince je vyobrazeno nebe s hvězdami a v pravé části koruny stromů. Na levé vnitřní části mince jsou slova „JEAN SIBELIUS“ a letopočet „2015“. Vpravo se nachází zkratka vydávající země „FI“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2015

Lotyšsko

Motiv: lotyšské předsednictví Rady EU

Popis: Návrh zobrazuje oficiální logo lotyšského předsednictví Rady Evropské unie. Logo je doplněno slovy „LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ“ (LOTYŠSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU) a internetovou stránkou předsednictví „EU2015.LV“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: leden 2015