SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

2-euroerindringsmønter - 2015

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Litauen

Anledning: Det litauiske sprog

Beskrivelse: Designet viser ordet "AČIŪ" (TAK) — et af de smukkeste ord i det litauiske sprog. En original litauisk skrifttype — der er designet specielt på grundlag af den latinske skrifttype i anledning af hundredårsdagen for genskabelsen af litauisk presse — anvendes i projektet for bedre at matche de kombinationer af bogstaver, der benyttes mest i det litauiske sprog. Alle bogstaverne i det litauiske sprog ses spredt ud i en tagcloud som baggrund for ordet "AČIŪ". Nederst ses navnet på den udstedende stat "LIETUVA" og under navnet årstallet "2015". Nederst til højre under ordet "AČIŪ" ses det litauiske møntmærke. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: December 2015

Andorra

Anledning: Trediveårsjubilæet for 18-årige mænds og kvinders myndighedsalder og politiske rettigheder

Beskrivelse: Mønten bærer en delvist synlig ung person, der afgiver sin stemme. Personen holder en stemmeseddel med påskriften "ANDORRA". Til venstre for personen er markeret årstallene "1985" og "2015" (sidstnævnte er også møntens udstedelsesår). En kortere version af anledningen omgiver hele designet:"30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS" (trediveårsjubilæet for 18 år som myndighedsalder). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 85.000 mønter

Udsendt: December 2015

Andorra

Anledning: Femogtyveårsjubilæet for undertegnelsen af toldaftalen med Den Europæiske Union

Beskrivelse: Øverst bærer mønten fyrstendømmets våbenskjold oven på et kort over Andorra. Nederst ses to sammenflettede pile, der peger i hver sin retning, hvilket symboliserer toldaftalen mellem Andorra og EU. På pilene er markeret årstallene "1990" og "2015" (sidstnævnte er også møntens udstedelsesår) samt det udstedende lands navn, "ANDORRA". I omskrift omkring kortet over Andorra bærer mønten påskriften "25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea" (femogtyveårsjubilæet for undertegnelsen af toldaftalen med Den Europæiske Union). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 85.000 mønter

Udsendt: December 2015

Monaco

Anledning: 800-året for opførelsen af det første slot på klippen i Monaco

Beskrivelse: Motivet viser et tårn på toppen af klippen. Øverst navnet på den udstedende stat "MONACO" flankeret af møntmærket for den franske mønt og møntmesterens mærke. Nederst inskriptionen "FONDATION DE LA FORTERESSE" (fæstningens grundlæggelse) flankeret af årstallene "1215" og "2015". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10.000 mønter

Udsendt: November 2015

Vatikanstaten

Anledning: Ottende verdensmøde for familierne

Beskrivelse: Designet viser to familier, der omfavner Jorden. Øverst ses udstedelsesåret "2015". Til venstre kunstnerens navn, "C. Principe". Møntmærket "R" ses til højre på armen af et familiemedlem. Designet er omgivet af påskriften "VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE" skrevet fra venstre mod højre i en halvcirkel samt "CITTA' DEL VATICANO" nederst. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 122.000 mønter

Udsendt: Oktober 2015

Finland

Anledning: 150-året for kunstneren Akseli Gallen-Kallelas fødsel

Beskrivelse: Øverst på mønten ses en svømmende svane, Tuonela. Vandet under svanen er oprørt på grund af den nedstigende ånd. Det udstedende lands landekode (FI) findes til højre på den horisontale linje. Nederst på mønten findes en farvepalet med Gallen-Kallelas fødselsår (1865) og udstedelsesåret (2015). Møntmærket ses ved siden af paletten. Kunstnerens navn "AKSELI GALLEN KALLELA" findes på møntens ring under den horisontale linje. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: Oktober 2015

Letland

Anledning: Truede arter — den sorte stork

Beskrivelse: Motivet viser en sort stork (Ciconia nigra), som anses for at være en af de flagskibsarter, der kan skabe forståelse for naturbeskyttelse i Europa. I 2005 vedtog Letland en plan for beskyttelse af den sorte stork. Nederst i designet er navnet på den udstedende stat, "LATVIJA", og derunder udstedelsesåret "2015". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1.010.000 mønter

Udsendt: Oktober 2015

Slovakiet

Anledning: 200-året for Ľudovít Štúr's fødsel

Beskrivelse: Designet viser et portræt af Ľudovít Štúr. Til højre for portrættet parallelt med kanten af den indre del af mønten står udstedelsesåret (2015), og længere til højre langs med kanten står udstedelseslandets navn "SLOVENSKO". Til venstre for portrættet, parallelt med den indre kant, står Štúrs fødsels- og dødsår (1815-1856), og længere til venstre langs med kanten står navnet ĽUDOVÍT ŠTÚR. Øverst til højre ses Kremnica-møntmærket (Mincovňa Kremnica), der består af initialerne "MK" mellem to terninger. Nederst til højre ses de stiliserede bogstaver "IŘ", som er designeren Ivan Řeháks initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Oktober 2015

Eurolandene

Anledning: EU-flagets trediveårsjubilæum

Beskrivelse: Designet viser EU-flaget som et symbol, der forener mennesker og kulturer med de samme visioner og idealer for en bedre fælles fremtid. På mønten ses 12 stjerner formet som menneskelige figurer, der omfavner begyndelsen på et nyt Europa. Øverst til højre i omskrift navnet på den udstedende stat, samt årstallene "1985-2015". Nederst til højre kunstneren Georgios Stamatopoulos' initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: Varierer fra land til land

Udsendt: 4. kvartal 2015

Grækenland

Anledning: 75 år in memoriam Spyros Louis

Beskrivelse: Beskrivelse: Designet viser Spyros Louis og det bæger, han modtog, med Panathinaiko Stadion i baggrunden. I omskrift langs møntens indre del findes navnet på den udstedende stat, "DEN HELLENSKE REPUBLIK", og "75 ÅR IN MEMORIAM SPYROS LOUIS" (på græsk). Over bægeret ses udstedelsesåret "2015" og til højre en palmette (møntmærket for det græske møntvæsen). Nederst i motivet findes kunstnerens monogram (George Stamatopoulos). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 750.000 mønter

Udsendt: 3. kvartal 2015

Μalta

Anledning: Republikken Malta 1974

Beskrivelse: Mønten er den sidste i en serie på fem, der markerer Maltas forfatningsmæssige milepæle. Malta blev erklæret en republik den 13. december 1974 som følge af forfatningsændringer, der blev vedtaget med stort flertal i Maltas parlament. Designet gengiver en marmortavle, der pryder facaden på præsidentpaladset i Valletta for at markere Maltas overgang fra monarki til republik. Øverst til højre påskriften "MALTA — Republic 1974" i en halvcirkel. Nederst årstallet "2015". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 400.000 mønter

Udsendt: September 2015

San Marino

Anledning: 25-årsdagen for Tysklands genforening

Beskrivelse: Motivet viser to afbildninger af Brandenburger Tor, der under den kolde krig lå i Østberlin. De er forbundet som to hænder, der symboliserer genforeningen af det delte Berlin. Til højre ses møntmærket "R" og til venstre kunstnerens initialer, "ES" (Erik Spiekermann). På ringen omkring motivet står inskriptionen "25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015" (25-årsdagen for Tysklands genforening) samt den udstedende stats navn og udstedelsesåret "San Marino MMXV". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 100.000 mønter

Udsendt: September 2015

Belgien

Anledning: 2015 — det europæiske år for udvikling

Beskrivelse: På møntens midterste del ser man en hånd, der holdes under en jordklode med en plante foran. Oven over jordkloden danner indskriften "2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT" en halvcirkel. Landeangivelsen "BE" er placeret under hånden, mens møntmestertegnet og Bruxelles' mønttegn, ærkeenglen Michaels hjelmklædte hoved, ses til venstre på mønten. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 250.000 mønter

Udsendt: September 2015

Luxembourg

Anledning: 125-året for dynastiet Nassau-Weilbourg

Beskrivelse: Til venstre på mønten er afbildet Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri og til højre, i cirkelform og i kronologisk orden efter deres tronbestigelse, er afbildet Deres Kongelige Højheder Storhertugerne Adolphe og Guillaume IV, Storhertuginderne Marie-Adélaïde og Charlotte og Storhertug Jean. Til højre herfor er der i cirkelform angivet "1890 — Dynastie Nassau-Weilbourg". Midt på mønten er udstedelseslandet "Luxembourg" og jubilæumsåret "2015" angivet vertikalt. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,4 mio. mønter

Udsendt: August 2015

Frankrig

Anledning: 225-året for nationaldagen

Beskrivelse: Den franske nationaldag, som er en fejring af republikken, gør det muligt at samle alle franskmænd. I designet indgår en profil af Marianne — legemliggørelsen af republikken — tegnet på en grafisk og moderne måde. Hun bærer den frygiske hue. På møntens højre side — over RF (République Francaise) — ser man kokarden, som er tegnet skitseagtigt. Jubilæumsåret er angivet midt på mønten. På møntens venstre side er der en strofe fra den franske digter Paul Eluards værk "Liberté" som en reference til republikkens valgsprog. Møntmestermærkerne er placeret ved siden af dette citat. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 4 mio. mønter

Udsendt: Juli 2015

Italien

Anledning: 750-året (1265-2015) for Dante Alighieris fødsel

Beskrivelse: Motivet viser Dante med en åben bog i venstre hånd og purgatoriebjerget i baggrunden: detalje fra illustrationen af Den Guddommelige Komedie malet af Domenico di Michelino (1417-1491) i kuplen på domkirken Santa Maria del Fiore i Firenze; i midten ses Den Italienske Republiks monogram "RI"; til højre påskriften "R", der betegner møntanstalten i Rom; nederst Silvia Petrassis initialer "SP" og årstallene "1265 2015", dvs. det jubilæum, der markeres, og møntens udstedelsesår; i bueform påskriften "DANTE ALIGHIERI". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3,5 mio. mønter

Udsendt: Juli 2015

Portugal

Anledning: 500-året for de første kontakter med Timor, der i dag er et uafhængigt portugisisktalende land (Timor Lorosae)

Beskrivelse: På mønten er afbildet et skib fra det 16. århundrede, som symboliserer de portugisiske søfarendes ankomst til øen, et lokalt stråtækt hus og de typiske træskulpturer, der udgør permanente erindringer om myter og legender. Den, der er afbildet på mønten, repræsenterer historien om de første indbyggere, som ankom med skib fra andre dele af det asiatiske kontinent, og hestens betydning for rejser i de stejle bjerge, der dækker det meste af øen. Øverst til højre årstallet "1515" og navnet på den udstedende stat, "PORTUGAL". Nederst til venstre påskriften "TIMOR" og årstallet "2015". Nederst kunstneren Fernando Fonsecas underskrift. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 520.000 mønter

Udsendt: Juli 2015

Portugal

Anledning: 150-året for oprettelsen af Portugisisk Røde Kors

Beskrivelse: Mønten bærer en visuel komposition baseret på det velkendte kors, organisationens symbol, gentaget flere gange som udtryk for ekspansionen af den humanitære indsats både i Portugal og i udlandet. Omridset af en hånd i baggrunden symboliserer de forskellige former for hjælp, som organisationen tilbyder, nemlig hovedsagelig medicinsk hjælp, men også for eksempel samarbejde, byggeri og bistand. Til venstre i en halvcirkel ses påskriften "CRUZ VERMELHA PORTUGUESA". Øverst Portugals våbenskjold og navnet på den udstedende stat, "PORTUGAL", og nederst årene "1865" og "2015". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 520.000 mønter

Udsendt: April 2015

San Marino

Anledning: 750-året for Dante Alighieris fødsel

Beskrivelse: Annalisa Masinis design viser et portræt af Dante, der er taget fra en fresko af Botticelli. Til højre for portrættet den lodrette påskrift "DANTE". Til højre for denne påskrift navnet på den udstedende stat, "SAN MARINO", i en halvcirkel. Mellem disse to påskrifter møntmærket "R", årstallene "1265" og "2015" og kunstnerens initialer "AM". Den skrifttype, som er anvendt til navnet på staten og møntens motiv, er inspireret af skriften i de første eksemplarer af Divina Commedia (Den Guddommelige Komedie af Dante). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 104.000 mønter

Udsendt: April 2015

Μalta

Anledning: Første flyvning fra Malta

Beskrivelse: Mønten markerer en vigtig milepæl i maltesisk luftfartshistorie — 100-året for den første flyvning fra Malta. Den 13. februar 1915 lettede kaptajn Kilmer fra Grand Harbour i en vandflyver, der blev fragtet af HMS Ark Royal. Flyet landede i havnen efter en flyvning på 55 minutter. Mønten viser kaptajn Kilmers vandflyver med Senglea Point, et fremtrædende punkt i Grand Harbour, i baggrunden. Øverst påskriften "FIRST FLIGHT FROM MALTA" i en halvcirkel. Til højre årstallene "1915-2015". Nederst til venstre påskriften "100TH ANNIVERSARY" og allernederst designerens initialer "NGB" (Noel Galea Bason). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 300.000 mønter

Udsendt: Marts 2015

Luxembourg

Anledning: 15-året for H.K.H. Storhertugens tronbestigelse.

Beskrivelse: På mønten er afbildet Storhertug Henri og Storhertuginden af Luxembourg. Over dem står årstallet "2000", hvor tronbestigelsen fandt sted, navnet på den udstedende stat, "Luxembourg", og jubilæumsåret "2015". Under dem bærer mønten påskriften "15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,4 mio. mønter

Udsendt: Marts 2015

Italien

Anledning: EXPO Milano 2015

Beskrivelse: På mønten er afbildet en komposition, der symboliserer Jordens frugtbarhed: på en halvcirkel, der skal angive jordkloden, ligger et frø, der vandes, til spiring; over Jorden vokser en vinstok, en olivengren og et aks fra en træstamme; omkring motivet ses inskriptionen "NUTRIRE IL PIANETA"; til venstre kunstneren Maria Grazia Urbanis initialer, "MGU"; til højre Den Italienske Republiks monogram "RI" og "R", der betegner møntanstalten i Rom; i midten logoet for EXPO MILANO 2015. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3,5 mio. mønter

Udsendt: Marts 2015

Spanien

Anledning: UNESCO's verdensarvsliste — Altamiragrotten

Beskrivelse: I forgrunden ses et maleri af en bison fra Altamiragrotten i Kantabrien. Herover står med blokbogstaver ordet "ESPAÑA", og under billedet er angivet udstedelsesåret "2015" med møntmærket til højre. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 8 mio. mønter

Udsendt: Februar 2015

Tyskland

Anledning: 25 års tysk enhed

Beskrivelse: Menneskerne i forgrunden, som udtrykker en ny begyndelse og fremskridt mod en bedre fremtid, står foran Brandenburger Tor, symbolet på tysk enhed. Gengivelsen af udsagnet "Wir sind ein Volk" ("Vi er ét folk") — et fælles tysk udtryk for vilje — repræsenterer vejen frem mod tysk genforening. I møntens indre del ses desuden det pågældende møntmærke ("A", "D", "F", "G" eller "J") samt den udstedende stats landekode "D" og gravørens mærke (initialerne "BW" for Bernd Wendhut). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Januar 2015

Tyskland

Anledning: Hessen fra "Länder"-serien

Beskrivelse: Designet viser Pauluskirken i Frankfurt fra et klassisk perspektiv."Paulskirche" var sædet for Tysklands første frit valgte lovgivende organ i 1849 og betragtes som det tyske demokratis vugge, så dette perspektiv vil have den størst mulige genkendelsesværdi. Designet viser tydeligt det spændingsforhold, der hersker mellem det dominerende tårn og kirkens ellipseformede struktur. Den lettere overdrevne trappe ser indbydende ud og støtter samtidig den underliggende påskrift "HESSEN" (delstaten Hessen, hvor Pauluskirken ligger). På den indre del vises også i venstre side årstallet "2015" og møntmærket for det respektive møntsted ("A", "D", "F", "G" eller "J") samt i højre side den udstedende stats betegnelse, "D", og gravørens mærke (initialerne "HH" — Heinz Hoyer). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Januar 2015

Slovenien

Anledning: Emona-Ljubljana

Beskrivelse: Motivet i møntens midte er et arrangement af bogstaver, som danner ordet "EMONA" eller "AEMONA", og en stiliseret byplan over Emona. Nederst omskriften "EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2015

Frankrig

Anledning: Siden 1945 har Europa arbejdet for fred og sikkerhed

Beskrivelse: På møntens forside optræder der et grafisk og moderne billede af en due. Den bærer en olivengren, symbolet på fred, hvis kviste er erstattet af EU-flagets 12 stjerner. De 28 EU-lande er repræsenteret ved deres respektive ISO-koder. RF (République Française) står nederst på mønten, mens de to møntmærker og årstallet 2015 er placeret henholdsvis til venstre og til højre. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 4 mio. mønter

Udsendt: Januar 2015

Finland

Anledning: 150-årsdagen for komponisten Jean Sibelius' fødsel

Beskrivelse: På møntens indre del er afbildet en himmel med stjerner og trætoppe til højre. Teksten "JEAN SIBELIUS" og udstedelsesåret "2015" er placeret til venstre på møntens indre del. Til højre er angivet den udstedende stats navn med forkortelsen "FI" og møntmærket. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2015

Letland

Anledning: Letlands formandskab for Det Europæiske Råd

Beskrivelse: Motivet viser det officielle logo for Letlands formandskab for Det Europæiske Råd. Logoet er suppleret med ordene LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ ("LETLANDS FORMANDSKAB FOR DET EUROPÆISKE RÅD") og formandskabets netadresse "EU2015.LV". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 2 mio. mønter

Udsendt: Januar 2015