Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2015

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Litauen

Tema: Det litauiska språket

Beskrivning: Motivet är ordet ”AČIŪ” (TACK) – ett av de vackraste orden i det litauiska språket. Ett specifikt litauiskt typsnitt – särskilt framtaget baserat på typsnittet Latin för hundraårsjubileet av återinrättandet av den litauiska pressen– för att bättre matcha de bokstavskombinationer som är vanligast i det litauiska språket, används i projektet. Alla bokstäver i det litauiska språket återfinns i bakgrunden av ordet ”AČIŪ”, presenterade i ett taggmoln. Längst ner återfinns det utgivande landets namn ”LIETUVA” och under namnet återfinns årtalet ”2015”. I nedre högra hörnet, under ordet ”AČIŪ”, återfinns myntmärket för det litauiska myntverket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: December 2015

Andorra

Tema: 30-årsdagen av myndighetsålder och politiska rättigheter för kvinnor och män vid 18 år

Beskrivning: Åtsidans inre fält upptas av en bara delvis synlig ung person som röstar. På röstsedeln som denne håller i syns inskriften ”ANDORRA”. Till vänster om personen finns de aktuella årtalen ”1985” och ”2015” (det senare även myntets utgivningsår). Omskriften lyder:”30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (30-jubileet av 18 år som myndighetålder). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivning: December 2015

Andorra

Tema: 25-årsdagen av undertecknandet av tullavtalet med Europeiska unionen

Beskrivning: I bakgrund på den övre delen en karta över Andorra och ovanpå denna furstendömets statsvapen. I den nedre delen syns två sammanflätade, mot varandra pekande pilar, vilka symboliserar tullavtalet mellan Andorra och EU, samt de aktuella årtalen ”1990” och ”2015” (det senare även myntets utgivningsår) och det utgivande landets namn:”ANDORRA”. Omskriften runt kartan lyder:”25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (25-årsminnet av undertecknandet av tullavtalet med Europeiska unionen). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivning: December 2015

Monaco

Tema: 800-årsjubiléet av uppförandet av det första slottet på klippan

Beskrivning: Motivet är ett torn på toppen av klippan. Högst upp står det utgivande landets namn ”MONACO” och vid sidorna av namnet återfinns myntmärket för myntverket i Paris och myntmästarmärket. Längst ner återfinns inskriptionen ”FONDATION DE LA FORTERESSE” (grundläggande av fortet), tillsammans med årtalen ”1215” och ”2015”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 000 mynt

Utgivning: November 2015

Vatikanstaten

Tema: Åttonde världsmötet för familjer

Beskrivning: Åtsidan visar två familjer som omfamnar jordklotet med präglingsåret ”2015” ovanför dem. Till vänster återfinns konstnärens namn ”C. Principe”. Myntmärket ”R” syns på en arm tillhörandes en familjemedlem till höger. En övre omskrift lyder ”VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE” (VIII:e världsmötet för familjer) och en nedre anger landsnamnet ”CITTA' DEL VATICANO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 122 000 mynt

Utgivning: Oktober 2015

Finland

Tema: 150-årsdagen av konstnären Akseli Gallen-Kallelas födelse

Beskrivning: I motivets övre del ses Tuonelas svan simma. Vattnet under svanen virvlas upp av en sjunkande själ. Det utgivande landets beteckning ”FI” syns i vattenlinjens högra kant. I motivets nedre del finns en målarpalett med Gallen-Kallelas födelseår ”1865” och utgivningsåret ”2015”. Bredvid paletten finns myntmärket. I en halvcirkel runt motivets nedre del, under vattenlinjen, står konstnärens namn ”AKSELI GALLEN KALLELA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Oktober 2015

Lettland

Tema: Utrotningshotad natur – svart stork

Beskrivning: Motivet är en svart stork (Ciconia nigra), som anses vara en av de viktigaste arterna för naturskyddsarbetet i Europa. 2005 antogs en skyddsplan för svart stork i Lettland. På den nedre delen av motivet anges namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” och nedtill utgivningsåret ”2015”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 010 000 mynt

Utgivning: Oktober 2015

Slovakien

Tema: 200-årsdagen av Ľudovít Štúrs födelse

Beskrivning: På frånsidan återfinns en porträttbild av Ľudovít Štúr. En omskrift i två rader syns till höger om porträttbilden, utgivningsåret ”2015” samt närmast det inre fältets ytterkant det utgivande landets namn ”SLOVENSKO”. Till vänster om porträttbilden återfinns en omskrift i två rader med Štúrs födelse- och dödsår ”1815–1856” samt närmast det inre fältets ytterkant, namnet ”ĽUDOVÍT ŠTÚR”. I den övre hö gra delen av det inre fältet återges myntortsmärket för Kremnica (Mincovňa Kremnica), bestående av initialerna ”MK” mellan två myntstämplar. Nedtill till höger syns monogrammet ”IŘ”, bildat av formgivaren Ivan Řeháks initialer. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Oktober 2015

Länder i euroområdet

Tema: EU-flaggans trettioårsjubileum

Beskrivning: EU-flaggan framställs som en symbol som förenar människor och kulturer med gemensamma värderingar och visioner om en bättre gemensam framtid. Tolv stjärnor som omvandlas till mänskliga gestalter omfamnar födelsen av ett nytt Europa. Omskriften uppe till höger anger det utgivande landets namn samt årtalen ”1985–2015”. Till höger längst ned i det inre fältet återfinns formgivarens initialer (Georgios Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: Varierar från land till land

Utgivning: Fjärde kvartalet 2015

Grekland

Tema: 75-årsminnet av Spyros Louis

Beskrivning: Motivet visar Spyros Louis och den pokal han tilldelades, med Panathenaic-stadion i bakgrunden. Skrivet längs inre randen står utgivningslandet ”HELLENSKA REPUBLIKEN” och ”TILL 75-ÅRSMINNET AV SPYROS LOUIS” (på grekiska). Över pokalen anges utgivningsåret ”2015”, och till höger återfinns en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke). På den nedre delen av motivet syns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivning: Tredje kvartalet 2015

Malta

Tema: Republiken Malta 1974

Beskrivning: Myntet är det sista i en serie av fem som hedrar minnet av milstolpar avseende Maltas konstitution. Malta utropades till republik den 13 december 1974 sedan en klar majoritet i Maltas parlament enats om ändringar av konstitutionen. Motivet återger en marmorplatta som fästs vid fasaden till presidentpalatset i Valletta för att markera Maltas övergång från monarki till republik. Uppe till höger finns inskriften ”MALTA – Republic 1974” i en halvcirkel. Nedtill anges året ”2015”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 400 000 mynt

Utgivning: September 2015

San Marino

Tema: 25-årsjubileet för Tysklands återförening

Beskrivning: Motivet visar Brandenburger Tor, som under det kalla kriget var beläget i Östberlin, i två framställningar som är sammanflätade som två händer, vilket symboliserar återföreningen av Öst- och Västberlin. Till höger återfinns myntmärket ”R” och till vänster konstnärens initialer ”ES” (Erik Spiekermann). I cirkel runt motivet återfinns inskriptionen ”25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990–2015” (25-årsminnet av den tyska återföreningen) samt land och präglingsåret ”San Marino MMXV”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 100 000 mynt

Utgivning: September 2015

Belgien

Tema: 2015 – Europaåret för utvecklingssamarbete

Beskrivning: I myntets inre fält syns en hand som håller i en jordglob och en växt. I en halvcirkelformad båge ovanför jordgloben står texten ”2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT”. Nationalitetsbeteckningen ”BE” återfinns under handen, och till vänster syns myntmästarmärket och myntortsmärket för Bryssel, ärkeängeln Mikaels hjälmförsedda huvud. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 250 000 mynt

Utgivning: September 2015

Luxemburg

Tema: 125-årsdagen för Nassau-Weilburgdynastin

Beskrivning: På myntets vänstra sida återfinns en bild av storhertig Henri. På högra sidan i en halvcirkel och i kronologisk ordning efter deras tronbestigning finns bilder på de tidigare regenterna: storhertigarna Adolphe och Guillaume IV, storhertiginnorna Marie-Adélaïde och Charlotte och storhertig Jean. Till höger om bildmotivet finns inskriften ”1890 – Dynastie Nassau-Weilbourg” i en halvcirkel. I mitten av motivet står namnet på det utgivande landet ”Luxembourg” och året 2015 i vertikal position. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivning: Augusti 2015

Frankrike

Tema: 225-årsjubileum av federationsfesten

Beskrivning: Frankrikes nationaldag är ett evenemang som enar alla fransmän. Man firar republiken. Myntet visar en profilbild av nationalfiguren Marianne, som symbol för republiken, avbildad på ett grafiskt och modernt sätt. Hon bär en frygisk huva. Till höger kröns förkortningen RF av en skisserad kokard. I mitten av myntet är utgivningsårtalet angivet. Till vänster står en strof ur den franska poeten Paul Eluards dikt ”Liberté” (frihet), som en hänvisning till den franska republikens valspråk. Bredvid denna diktstrof finner man präglingsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 miljoner mynt

Utgivning: Juli 2015

Italien

Tema: 750-årsdagen av Dante Alighieris (1265–2015) födelse

Beskrivning: En bild av Dante med en öppen bok i vänster hand och Skärseldsberget i bakgrunden: En detalj från illustrationen av Den gudomliga komedin målad av Domenico di Michelino (1417–1491) i katedralen S. Maria del Fiore i Florens. I mitten finns Republiken Italiens monogram ”RI”. Till höger bokstaven ”R”, som identifierar myntverket i Rom. Under inskriptionen ”SP”, initialerna för Silvia Petrassi och datumen ”1265 2015”, dvs. årsdagen respektive myntets utgivning. Inskriptionen ”DANTE ALIGHIERI” visas i form av en båge. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3,5 miljoner mynt

Utgivning: Juli 2015

Portugal

Tema: 500 år efter de första kontakterna med Timor, idag ett självständigt portugisisktalande land (Östtimor)

Beskrivning: Utformningen visar ett fartyg från femtonhundratalet, som representerar de portugisiska världsomseglarnas ankomst till ön och ett hus med ortstypisk takbeläggning, inklusive typiska träskulpturer, som påminner om myter och legender. Bilden på myntet representerar historien av de första invånarna som anlände med båt från andra delar av den asiatiska kontinenten och betydelsen av hästen som transportmedel runt de branta berg som täcker större delen av ön. I övre högra hörnet anges årtalet ”1515” och det utgivande landets namn ”PORTUGAL”. I det vänstra nedre hörnet finns inskriptionen ”TIMOR” och året ”2015”. Längst ner finns konstnären Fernando Fonsecas signatur. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 520 000 mynt

Utgivning: Juli 2015

Portugal

Tema: 150-årsdagen av portugisiska röda korset

Beskrivning: Utformningen visar ett visuellt mönster som utgår från det välkända korset, vilket är organisationens symbol. Symbolen upprepas flera gånger och representerar en utvidgning av de humanitära insatserna både i Portugal och utomlands. Konturen av en hand i bakgrunden symboliserar de olika typer av bistånd som organisationen ger människor, huvudsakligen medicinskt, men också bland annat kooperativt bistånd, byggstöd och övrigt stöd. Till vänster, i en halvcirkel, finns inskriptionen ”CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”. Upptill visas en vapensköld och det utgivande landets namn ”PORTUGAL” och nedtill åren ”1865” och ”2015”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 520 000 mynt

Utgivning: April 2015

San Marino

Tema: 750-årsdagen av Dante Alighieris födelse

Beskrivning: Motivet har utformats av Annalisa Masini och är ett porträtt av Dante, som tagits från en freskomålning av Botticelli. Höger om porträttet finns inskriften ”DANTE” på en vertikal axel. Till höger i det inre fältet står namnet på det utgivande landet ”SAN MARINO” i en halvcirkel. Mellan dessa två inskrifter finns myntmärket ”R”, åren ”1265” och ”2015” och konstnärens initialer ”AM” inskrivna. Den bokstavstyp som används för att ange landet och temat för myntet har inspirerats av bokstavstypen i de första kopiorna av Divina Commedia (Den gudomliga komedin av Dante). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 104 000 mynt

Utgivning: April 2015

Malta

Tema: Den första flygningen från Malta

Beskrivning: Myntet hedrar minnet av en viktig milstolpe i den maltesiska flyghistorien, nämligen 100-årsdagen av den första flygningen från Malta. Det var den 13 februari 1915 som kapten Kilmer lyfte från Grand Harbour med ett sjöflygplan som transporterades av HMS Ark Royal. Planet landade i hamnen efter en 55 minuter lång flygning. Myntets motiv är kapten Kilmers sjöflygplan med Senglea Point, ett framstående kännetecken för Grand Harbour, i bakgrunden. Överst på myntet finns inskriften ”FIRST FLIGHT FROM MALTA” i en halvcirkel. Till höger anges åren ”1915–2015”. Nere till vänster finns inskriften ”100TH ANNIVERSARY” och längst ner finns formgivarens initialer ”NGB” (Noel Galea Bason). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 300 000 mynt

Utgivning: Mars 2015

Luxemburg

Tema: 15-årsdagen av storhertigens trontillträde

Beskrivning: På myntet avbildas storhertig Henri och storhertiginnan ovanför året för trontillträdet ”2000”, utgivande land ”Luxembourg” och årtalet ”2015”. Under bilden finns inskriptionen ”15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc” (15-årsdagen av storhertigens trontillträde). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivning: Mars 2015

Italien

Tema: EXPO Milano 2015

Beskrivning: Utformningen visar en sammansättning som symboliserar jordens bördighet: på en halvcirkel som symboliserar jordklotet ligger ett frö som vattnas och väntar på att spira. Ovanför jordklotet växer en vinstock, en olivgren och ett ax från en trädstam. Omkring motivet anges inskriptionen ”NUTRIRE IL PIANETA”. Till vänster anges formgivarens, Maria Grazia Urbanis, initialer ”MGU”. Till höger anges Republiken Italiens monogram ”RI” och ”R” som betecknar myntverket i Rom. I mitten anges logotypen för EXPO MILANO 2015. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3,5 miljoner mynt

Utgivning: Mars 2015

Spanien

Tema: Unescos världs- och kulturarvslista – Altamira-grottan

Beskrivning: I förgrunden syns en målning av en visent från Altamira-grottan i Kantabrien. Ovan bilden återfinns ordet ”ESPAÑA” och nedom bilden myntets präglingsår ”2015”, med ett myntmärke till höger.I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 8 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2015

Tyskland

Tema: Det enade Tysklands 25-årsjubileum

Beskrivning: Folkmassan i förgrunden – en sinnebild för en ny start och utvecklingen mot en bättre framtid – står framför Brandenburger Tor, symbolen för Tysklands enande. Orden Wir sind ein Volk (vi är ett folk) – ett uttryck för tyskarnas gemensamma önskan – står för vägen framåt mot Tysklands återförening. I det inre fältet återfinns också myntortsmärket (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”), det utgivande landets landskod ”D” och gravörens märke (initialerna ”BW” – Bernd Wendhut). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2015

Tyskland

Tema: Hessen, i serien tyska delstater

Beskrivning: Bilden ger ett klassiskt perspektiv av Paulskyrkan i Frankfurt (Paulskirche var sätet för Tysklands första fritt valda lagstiftande organ 1849 och betraktas som vaggan för den tyska demokratin) och är således det perspektiv som har högst igenkänningsvärde. Utformningen framhåller på ett verkningsfullt sätt spänningarna mellan det dominerande tornet och kyrkans elliptiska struktur. Den något överdrivna trappan är inbjudande samtidigt som den ger stöd åt inskriften ”HESSEN” nedanför (delstaten Hessen där Paulskyrkan ligger). I det inre fältet återfinns årtalet ”2015” och myntmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) på vänster sida samt det utgivande landets beteckning ”D” och gravörens märke (initialerna ”HH”– Heinz Hoyer) på höger sida. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2015

Slovenien

Tema: Emona-Ljubljana

Beskrivning: Myntets centrala motiv är en sammansättning av bokstäver som bildar ordet ”EMONA” eller ”AEMONA” på Emonas stiliserade stadsplan. Nedtill omskriften ”EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2015

Frankrike

Tema: Sedan 1945 arbetar Europa för fred och säkerhet

Beskrivning: På myntets åtsida avtecknas en fredsduva i en modern, grafisk form. Den håller upp en olivkvist, fredssymbolen, vars grenverk har ersatts av de europeiska flaggans 12 stjärnor. Det anges en hänvisning till Europeiska unionens 28 medlemsländer genom unionens egna ISO-kod. RF (Franska republiken) anges längst ned på myntet, med de båda myntmärkena till vänster och årtalet 2015 till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2015

Finland

Tema: 150-årsdagen av kompositören Jean Sibelius födelse

Beskrivning: I myntets inre fält avbildas en stjärnbeströdd himmel med trädtoppar till höger. Till vänster i myntets inre fält återfinns omskriften ”JEAN SIBELIUS” och utgivningsåret ”2015”. Till höger anges det utgivande landet ”FI” och myntmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2015

Lettland

Tema: Lettiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Beskrivning: Utformningen visar det lettiska EU-ordförandeskapets officiella logotyp. Logotypen ska kompletteras med bokstäverna LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (”LETTISKA EU-ORDFÖRANDESKAPET”) och webbplatsen för ordförandeskapet ”EU2015.LV”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 2 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2015