Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

2 eurós emlékérmék – 2009

Az itt olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért kissé eltérhetnek a honlapunkon közzétett egyéb anyagoktól.

Szlovákia

A megemlékezés tárgya: 1989. november 17-e 20. évfordulója (a szabadságért és a demokráciáért vívott harc emléknapja)

A rajzolat leírása: Az érme stilizált harangot ábrázol, amelynek belsejében harangnyelv helyett kulcsok vannak. A jelkép 1989. november 17-ét, a csehszlovákiai „bársonyos forradalom” kezdetét idézi. Ezen a napon tüntetők kulcscsomóikat rázva vonultak az utcára, amivel szimbolikusan az ajtók megnyitását kívánták kifejezni. A harang alatt a tervező kézjegye és a körmöcbányai szlovák pénzverde (Mincovňa Kremnica) verdejele látható. A harangot a „17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA” felirat, az „1989–2009” évszám, valamint a kibocsátó ország neve, „SLOVENSKO” veszi körül. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. november

Finnország

A megemlékezés tárgya: a finn autonómia és a porvooi rendi gyűlés 200. évfordulója

A rajzolat leírása: Az első finnországi rendi gyűlés Porvooban ült össze 1809-ben. Az érmén oldalnézetből a nyitóceremónia helyszíne, a porvooi székesegyház látható, fölülre pedig az „1809” évszám került stilizált számokkal. Tőle balra az „FI” országkód, jobbra pedig „2009”, a kibocsátási év szerepel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 1,6 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. október

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a csillagászat nemzetközi éve

A rajzolat leírása: Az emlékérmét a csillagászat nemzetközi évének alkalmából bocsátották ki. Belső részén a csillagok és a bolygók születésének allegorikus ábrázolása, továbbá néhány csillagászati eszköz látható. Az ábrázolást Michelangelo Sixtus-kápolnájának freskói ihlették. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 106 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2009. október

Olaszország

A megemlékezés tárgya: Louis Braille születésének 200. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme kezet ábrázol, amint egy vakírással írt könyvet olvas. A kéz mutatóujja a függőlegesen elhelyezett „LOUIS BRAILLE 1809-2009” feliratra mutat, a kéz fölötti két repülő madáralak pedig a tudás szabadságát jelképezi. Jobbra fent az Olasz Köztársaság monogramja (RI), jobbra lent a verdejel (R) látható. A könyv alatt Braille neve szerepel az általa megalkotott írásjelekkel, legalulra pedig az érme tervezőjének, Maria Carmela Colanerinek a monogramja (MCC) került. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 2 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. október

Belgium

A megemlékezés tárgya: Louis Braille születésének 200. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érmén Louis Braille portréja látható, tőle balra és jobbra nevének kezdőbetűi (L és B) vannak feltüntetve az általa megalkotott írásjelekkel. Az arckép fölé Braille neve, alá pedig a kibocsátó ország kódja (BE), valamint az „1809” és a „2009” évszám került. Ezektől balra, illetve jobbra a verdejel és a vésnök mesterjegye olvasható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. szeptember

Portugália

A megemlékezés tárgya: a második alkalommal megrendezésre kerülő Luzofón Játékok

A rajzolat leírása: Az érmét a portugál ajkú országoknak rendezett játékok tiszteletére bocsátották ki. Hosszú szalagot lengető tornászt ábrázol. Felül a portugál címer és a kibocsátó ország neve, „PORTUGAL” látható. Alul a „2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA” felirat a bal oldali „INCM” kezdőbetűk és a tervező, „J. AURÉLIO” jobb oldalon olvasható neve között szerepel. A tornász képe fölött a „2009” évszám látható. Az érme külső peremét az Európai Unió tizenkét csillaga övezi koncentrikus körökből álló háttér előtt.

A kibocsátás mennyisége: 1,25 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. június

San Marino

A megemlékezés tárgya: a kreativitás és az innováció európai éve

A rajzolat leírása: Az érmén a tudományos kutatás jelképei – könyv, iránytű, kémcső és lombik – láthatók. A bal oldalon a San Marino Köztársaság három emblematikus madártolla, jobbra pedig a 2009-es évszám és az „R” verdejel látható. E motívumok fölé helyezték el a „CREATIVITÀ INNOVAZIONE” feliratot. Alul a kibocsátó ország, „SAN MARINO”, és a tervező monogramja, az „A.M.” látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 130 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2009. május

Németország

A megemlékezés tárgya: Saar-vidék

A rajzolat leírása: Az érme a Lajos-templomot (Ludwigskirche) ábrázolja, amely a Saar-vidék fővárosának, Saarbrückennek a szimbóluma. A templom jellegzetes keleti homlokzata, harangtornya és a „SAARLAND” felirat látható rajta, alatta a „G” verdejellel. Az érme tervezője Friedrich Brenner, akinek a monogramja a képtől jobbra helyezkedik el. Az érme külső gyűrűjén a pénzverés évét (2009), az Európai Unió tizenkét csillagát és a „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” feliratot tüntették fel.

A kibocsátás mennyisége: 30 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. február

Az euroövezet országai

A megemlékezés tárgya: a gazdasági és monetáris unió fennállásának 10. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érmén egy € jellel összeolvadó pálcikaember látható. A motívum a közös fizetőeszköz gondolatának megjelenítésén túl a gazdasági és monetáris unióra is utal, amely az európai kereskedelmi és gazdasági integráció hosszú történetének legutóbbi állomása. Az érmét minden euroövezetbeli országban kibocsátották, és rákerült a megfelelő nyelven az adott ország neve, valamint az „EMU 1999–2009” felirat. A győztes grafikát, amelyet Georgiosz Sztamatopulosz, a Bank of Greece pénzverési osztályának vésnöke tervezett, az Európai Unió lakosai internetes szavazással választották ki a második fordulóba jutott öt pályamű közül. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: országonként eltérő

A kibocsátás időpontja: 2009. január

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: Henrik nagyherceg és Sarolta nagyhercegnő

A rajzolat leírása: Az érme Henrik nagyherceget és Sarolta nagyhercegnőt ábrázolja. A képtől jobbra függőlegesen a „LËTZEBUERG” szó és a „2009” évszám szerepel, két oldalt pedig a pénzverő mester jele és a verdejel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 1,4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2009. január