Menu

2 eurós emlékérme – 2009

Szlovákia

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 1989. november 17-e 20. évfordulója (a szabadságért és a demokráciáért vívott harc emléknapja)

Leírás: az érme stilizált harangot ábrázol, amelynek belsejében harangnyelv helyett kulcsok vannak. A jelkép 1989. november 17-ét, a csehszlovákiai „bársonyos forradalom” kezdetét idézi. Ezen a napon tüntetők kulcscsomóikat rázva vonultak az utcára, amivel szimbolikusan az ajtók megnyitását kívánták kifejezni. A harang alatt a művész kézjegye és a Mincovňa Kremnica (szlovák pénzverde) verdejele látható. A harangot a „17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA” felirat, az „1989–2009”-es évszám, valamint a kibocsátó ország neve, a „SLOVENSKO” veszi körül. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. november


Finnország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a finn autonómia és a porvooi rendi gyűlés 200. évfordulója

Leírás: az első finnországi rendi gyűlés Porvooban ült össze 1809-ben. Az érmén oldalnézetből a nyitóceremónia helyszíne, a porvooi székesegyház látható, fölülre pedig az 1809-es évszám került stilizált számokkal. Tőle balra az „FI” országkód, jobbra pedig „2009”, a kibocsátási év szerepel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,6 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. október


Vatikán

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a csillagászat nemzetközi éve

Leírás: az emlékérmét a csillagászat nemzetközi évének alkalmából bocsátották ki. Belső részén a csillagok és a bolygók születésének allegorikus ábrázolása, továbbá néhány csillagászati eszköz látható. Az ábrázolást Michelangelo Sixtus-kápolnájának freskói ihlették. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 106 000 érme

Kibocsátási dátum: 2009. október


Olaszország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Louis Braille születésének 200. évfordulója

Leírás: az érme kezet ábrázol, amint egy vakírással írt könyvet olvas. A kéz mutatóujja a függőlegesen elhelyezett „LOUIS BRAILLE 1809-2009” feliratra mutat, a kéz fölötti két repülő madáralak pedig a tudás szabadságát jelképezi. Jobbra fent az Olasz Köztársaság monogramja („RI”), jobbra lent a verdejel („R”) látható. A könyv alatt Braille neve szerepel az általa megalkotott írásjelekkel, legalulra pedig az érme tervezőjének, Maria Carmela Colanerinek a monogramja („MCC”) került. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 2 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. október


Belgium

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Louis Braille születésének 200. évfordulója

Leírás: az érmén Louis Braille portréja látható, tőle balra és jobbra nevének kezdőbetűi („L” és „B”) vannak feltüntetve az általa megalkotott írásjelekkel. Az arckép fölé Braille neve, alá pedig a kibocsátó ország kódja („BE”), valamint az „1809”-es és a „2009”-es évszám került. Ezektől balra, illetve jobbra a verdejel és a pénzverő mester kézjegye olvasható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. szeptember


Portugália

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: II. luzofon játékok

Leírás: az érmét a portugál ajkú országoknak rendezett játékok tiszteletére bocsátották ki. Hosszú szalagot lengető tornászt ábrázol. Felül a portugál címer és a kibocsátó ország neve, a „PORTUGAL” látható. Alul a „2. os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA” a baloldali „INCM” kezdőbetűk és a művész, „J. AURÉLIO” jobboldalon elhelyezett neve között szerepel. A tornász képe fölött a „2009”-es évszám látható. Az érme külső peremét az Európai Unió tizenkét zászlaja övezi koncentrikus körökből álló háttér előtt.

Kibocsátott darabszám: 1,25 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. június


San Marino

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a kreativitás és az innováció európai éve

Leírás: az érmén a tudományos kutatás jelképei, a könyv, az iránytű, a kémcső és a lombik látható. A bal oldalon a San Marinó-i Köztársaság három emblematikus madártolla, jobbra pedig a 2009-es év és az „R” verdejel látható. E motívumok fölé helyezték el a „CREATIVITÀ INNOVAZIONE” feliratot. Alul a kibocsátó ország, „SAN MARINO” és a művész monogramja, az „AM” látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 130 000 érme

Kibocsátási dátum: 2009. május


Németország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Saar-vidék

Leírás: az érme a Lajos-templomot (Ludwigskirche) ábrázolja, amely Saar-vidék fővárosának, Saarbrückennek a szimbóluma. A templom jellegzetes keleti homlokzata, harangtornya és a „SAARLAND” felirat látható rajta, alatta a „G” verdejellel. Az érme tervezője Friedrich Brenner, akinek a monogramja a képtől jobbra helyezkedik el. Az érme külső gyűrűjén a pénzverés évét („2009”), az Európai Unió tizenkét csillagát és a „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” feliratot tüntették fel.

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. február


Az euroövezet országai

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Gazdasági és Monetáris Unió fennállásának 10. évfordulója

Leírás: az érmén egy € jellel összeolvadó pálcikaember látható. A motívum a közös valuta gondolatának megjelenítésén túl a Gazdasági és Monetáris Unióra is utal, amely az európai kereskedelmi és gazdasági integráció hosszú történetének legutóbbi állomása. Az érmét minden euroövezetbeli országban kibocsátották, és rá került a megfelelő nyelven az adott ország neve, valamint az „EMU 1999–2009” felirat. A győztes grafikát, amelyet George Stamatopoulos, a Bank of Greece pénzverési osztályának érmeművésze tervezett, az Európai Unió lakosai internetes szavazással választották ki a második fordulóba jutott öt pályamű közül. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: Országonként változó

Kibocsátási dátum: 2009. január


Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Henri nagyherceg és Charlotte nagyhercegnő

Leírás: az érme Henri nagyherceget és Charlotte nagyhercegnőt ábrázolja. A képtől jobbra függőlegesen a „LËTZEBUERG” szó és a „2009”-es évszám szerepel, két oldalt pedig a pénzverő mester jele és a verdejel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2009. január