Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2009

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Slovensko

Motiv: 20. výročí 17. listopadu 1989 (Den boje za svobodu a demokracii)

Popis: Mince zobrazuje stylizovaný zvon s klíči, které mají funkci srdce zvonu. Mince připomíná demonstraci 17. listopadu 1989, na níž protestující zvonili klíči, což symbolizovalo otvírání dveří. Demonstrace byla jednou z událostí, které znamenaly začátek „sametové revoluce“ v tehdejším Československu. Pod zvonem je značka umělce a mincovní značka Mincovňa Kremnica (Slovensko). Kolem zvonu je nápis „17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA“, roky „1989-2009“ a název vydávajícího státu „SLOVENSKO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: listopad 2009

Finsko

Motiv: 200. výročí finské autonomie a finského sněmu

Popis: Zasedání prvního finského sněmu se konalo v roce 1809 v Porvoo. Mince tedy zobrazuje boční pohled na katedrálu v Porvoo, kde se konal zahajovací obřad. V horní části mincovního pole je stylizovaným písmem uveden letopočet „1809“. Nalevo od vyobrazení je kód země „FI“ a napravo rok vydání „2009“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,6 milionu mincí

Datum emise: říjen 2009

Vatikánský městský stát

Motiv: Mezinárodní rok astronomie

Popis: Mince byla vydána u příležitosti Mezinárodního roku astronomie. Vnitřní část mincovního pole zobrazuje alegorii zrodu hvězd a planet a několik astronomických přístrojů. Návrh vychází z Michelangelových fresek v Sixtinské kapli. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 106 000 mincí

Datum emise: říjen 2009

Itálie

Motiv: 200. výročí narození Louise Brailleho

Popis: Mince zobrazuje ruku, která hmatem čte v otevřené knize. Ukazováček míří na svislý nápis „LOUIS BRAILLE 1809–2009“. Dva ptáci letící nad rukou symbolizují svobodu vědění. V horní části napravo je vyznačen monogram Italské republiky „RI“, v dolní části napravo je uvedena značka mincovny „R“. Brailleho jméno je napsáno pod knihou písmem, které vynalezl. Při spodním okraji mincovního pole jsou uvedeny iniciály výtvarnice Marie Carmely Colaneriové „MCC“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: říjen 2009

Belgie

Motiv: 200. výročí narození Louise Brailleho

Popis: Na minci je zobrazena podobizna Louise Brailleho s jeho iniciálami L a B v písmu, které vytvořil. Nad podobiznou je uvedeno jeho jméno a pod ní kód vydávající země „BE“ a letopočty „1809“ a „2009“. Na levé straně je uvedena mincovní značka, na pravé pak podpis ředitele mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: září 2009

Portugalsko

Motiv: 2. hry Lusofonie

Popis: Mince byla vydána u příležitosti her pořádaných pro portugalsky mluvící země. Zobrazuje gymnastu se stuhou. Nahoře je portugalský státní znak spolu s označením vydávajícího státu „PORTUGAL“. V dolní části je nápis „2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA“, který je lemován vlevo iniciálami „INCM“ a vpravo jménem výtvarníka „J. AURÉLIO“. Nad gymnastou je uveden letopočet „2009“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,25 milionu mincí

Datum emise: červen 2009

San Marino

Motiv: Evropský rok tvořivosti a inovace

Popis: Mince zobrazuje několik symbolů vědeckého výzkumu: knihu, kompas, zkumavku a baňku. Vlevo jsou tři pera reprezentující Republiku San Marino. Vpravo je letopočet „2009“ a mincovní značka „R“. Nahoře je nápis „CREATIVITÀ INNOVAZIONE“. V dolní části je uveden vydávající stát „SAN MARINO“ a iniciály výtvarníka „A.M.“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 130 000 mincí

Datum emise: květen 2009

Německo

Motiv: spolková země Sársko

Popis: Na minci je vyobrazen kostel Ludwigskirche, který je symbolem Saarbrückenu, hlavního města Sárska. Je na ní zobrazena východní fasáda a zvonice kostela, které jsou pro něj charakteristické, a pod nimi je uveden název země „SAARLAND“ a značka mincovny „G“. Autorem návrhu je Friedrich Brenner, jehož iniciály jsou uvedeny vpravo od motivu kostela. Po obvodu mince je vyznačen letopočet ražby mince – rok 2009, dvanáct hvězd Evropské unie a název „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2009

Země eurozóny

Motiv: 10. výročí Hospodářské a měnové unie

Popis: Na minci je vyobrazena stylizovaná postava, která je propojena se symbolem €. Vyjadřuje myšlenku jednotné měny a zprostředkovaně i Hospodářské a měnové unie (HMU) jako posledního kroku v dlouhé historii obchodní a hospodářské integrace Evropy. Minci vydává každá ze zemí eurozóny a její název (zde nevyznačen) a nápis „EMU 1999-2009“ jsou na minci vyznačeny v příslušném jazyce. Návrh volila veřejnost pomocí počítačového propojení v celé Evropské unii, a to z užšího výběru pěti návrhů. Autorem vítězného návrhu je George Stamatopoulos, výtvarník z oddělení mincí v Bank of Greece. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: liší se podle jednotlivých zemí

Datum emise: leden 2009

Lucembursko

Motiv: velkovévoda Jindřich a velkovévodkyně Charlotte

Popis: Na minci jsou vyobrazeni velkovévoda Jindřich a velkovévodkyně Charlotte. Vpravo od portrétu je svisle umístěn název „LËTZEBUERG“ a rok 2009, po jehož stranách se nachází značka ředitele mincovny a značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: leden 2009