Menu

Priložnostni spominski kovanci za 2 € – 2009

Slovaška

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 20. obletnica 17. novembra 1989 (dan boja za svobodo in demokracijo)

Opis: kovanec prikazuje stiliziran zvon s ključi namesto kladivc v spomin na demonstracije 17. novembra 1989, ko so demonstranti z rožljanjem ključev kot simbolom odklepanja vrat zaznamovali začetek »žametne revolucije« v tedanji Češkoslovaški. Pod zvonom je oznaka oblikovalca in oznaka kovnice Mincovňa Kremnica (slovaška kovnica). Zvon obkrožajo napis »17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA«, letnici »1989–2009« in ime države izdajateljice »SLOVENSKO«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1 milijon kovancev

Datum izdaje: november 2009


Finska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 200. obletnica finske avtonomije in zasedanja finskega parlamenta Diet v mestu Porvoo

Opis: finski parlament Diet se je prvič sestal leta 1809 v mestu Porvoo, zato je na kovancu prikazan profil katedrale v tem mestu, kjer je potekala otvoritvena slovesnost, nad njim pa je s stiliziranimi številkami izpisana letnica »1809«. Levo od profila je oznaka države »FI« in desno letnica izdaje »2009«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1,6 milijona kovancev

Datum izdaje: oktober 2009


Vatikan

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: mednarodno leto astronomije

Opis: kovanec je bil izdan ob mednarodnem letu astronomije. V jedru kovanca je upodobljena alegorija rojstva zvezd in planetov ter več astronomskih instrumentov. Oblikovno podobo kovanca so navdihnile Michelangelove freske v Sikstinski kapeli. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 106.000 kovancev

Datum izdaje: oktober 2009


Italija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 200. obletnica rojstva Louisa Brailla

Opis: na kovancu je upodobljena roka, ki z dotikom bere odprto knjigo. Kazalec kaže na navpični napis »LOUIS BRAILLE 1809–2009«, dve ptici v letu nad roko pa simbolizirata svobodo znanja. Monogram Republike Italije »RI« je zgoraj desno, medtem ko je oznaka kovnice »R« spodaj desno. Pod knjigo je napisano Braillevo ime v pisavi, ki jo je izumil. Povsem spodaj so začetnice »MCC«, ki označujejo ime oblikovalke Marie Carmele Colaneri. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 2 milijona kovancev

Datum izdaje: oktober 2009


Belgija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 200. obletnica rojstva Louisa Brailla

Opis: na kovancu so upodobljeni portret Louisa Brailla in začetnici njegovega imena L in B v pisavi, ki jo je zasnoval. Nad portretom je njegovo ime, pod njim pa so oznaka države izdajateljice »BE« ter letnici »1809« in »2009«. Na levi je upodobljena oznaka kovnice in na desni podpis mojstra kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 5 milijonov kovancev

Datum izdaje: september 2009


Portugalska

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: 2. igre portugalsko govorečih držav

Opis: kovanec je bil izdan v obeležitev iger portugalsko govorečih držav. Prikazuje telovadca s trakom. Na vrhu jedra je portugalski grb, ki ga obkroža ime države izdajateljice »PORTUGAL«. Spodaj je med začetnicami »INCM« na levi in imenom oblikovalca »J. AURÉLIO« na desni v polkrogu napis »2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA«. Letnica »2009« je izpisana nad likom telovadca. Na obodu kovanca je na ozadju iz koncentričnih krožnih črt 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1,25 milijona kovancev

Datum izdaje: junij 2009


San Marino

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti

Opis: na kovancu je upodobljenih nekaj simbolov znanstvenega raziskovanja: knjiga, kompas, epruveta in bučka. Na levi so tri peresa, ki simbolizirajo Republiko San Marino. Na desni sta letnica »2009« in oznaka kovnice »R«. Zgoraj je napis »CREATIVITÀ INNOVAZIONE«, spodaj pa ime države izdajateljice »SAN MARINO« in začetnici oblikovalca »A.M.«. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 130.000 kovancev

Datum izdaje: maj 2009


Nemčija

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: zvezna dežela Posarje (Saarland)

Opis: v jedru kovanca je upodobljena cerkev sv. Ludvika (Ludwigskirche), ki je simbol posarske prestolnice Saarbrücken. Motiv je oblikoval Friedrich Brenner, čigar začetnice so desno od podobe, in prikazuje značilno vzhodno pročelje te baročne cerkve z zvonikom. Pod njim je beseda »SAARLAND«, povsem spodaj pa oznaka kovnice »G«. Na kolobarju so letnica kovanja »2009«, 12 zvezd Evropske unije in besedi »BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND«.

Obseg izdaje: 30 milijonov kovancev

Datum izdaje: februar 2009


Države euroobmočja

Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 € Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: deseta obletnica ekonomske in monetarne unije

Opis: na kovancu je upodobljen možic iz črt, ki je spojen s simbolom za euro €. Motiv simbolizira enotno valuto in hkrati ekonomsko in monetarno unijo (EMU) kot zadnji korak v dolgi zgodovini evropskega trgovinskega in gospodarskega povezovanja. Kovanec je izdala vsaka država euroobmočja. Poleg napisa »EMU 1999–2009« je na kovancu tudi ime države v ustreznem jeziku. Oblikovno podobo so iz ožjega izbora petih predlogov s spletnim glasovanjem izbrali ljudje iz celotne Evropske unije. Motiv je oblikoval George Stamatopoulos, kipar v kovnici pri centralni banki Grčije. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: se razlikuje od države do države

Datum izdaje: januar 2009


Luksemburg

Priložnostna stran kovanca za 2 €

Motiv: veliki vojvoda Henri in velika vojvodinja Charlotte

Opis: na kovancu sta upodobljena veliki vojvoda Henri in velika vojvodinja Charlotte. Poleg njiju sta navpično izpisani beseda »LËTZEBUERG« in letnica »2009«, levo in desno od nje pa sta oznaka predstojnika kovnice in oznaka kovnice. Na kolobarju je 12 zvezd Evropske unije.

Obseg izdaje: 1,4 milijona kovancev

Datum izdaje: januar 2009