Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2009 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Словакия

Тема: 20 години от 17 ноември 1989 г. (Ден на борбата за свобода и демокрация)

Описание: Монетата пресъздава стилизирана камбана, за език на която служат ключове. Тя напомня за демонстрацията от 17 ноември 1989 г., когато протестиращите дрънкат с ключовете си като символ на отключването на вратите – събитие, което бележи началото на Нежната революция в тогавашна Чехословакия. Под камбаната се виждат знакът на автора и знакът на монетния двор на Словакия (Mincovňa Kremnica). Около камбаната е изписано „17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA“, датите „1989-2009“ и името на емитиращата държава „SLOVENSKO“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: ноември 2009 г.

Финландия

Тема: 200-годишнината от обявяването на автономния статут на Финландия и свикването на парламента в Порвоо

Описание: Първият финландски парламент е свикан през 1809 г. в Порвоо, затова на монетата е изобразена катедралата в Порвоо, където се провежда церемонията по откриването му, а над нея със стилизирани цифри е изписана годината „1809“. Отляво е кодът на държавата – „FI“, а отдясно – годината на емисията – „2009“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,6 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2009 г.

Ватикан

Тема: Международна година на астрономията

Описание: Монетата е емитирана по повод на Международната година на астрономията. На вътрешната страна на монетата е изобразена алегория за раждането на звездите и планетите, както и някои астрономически инструменти. Дизайнът е вдъхновен от стенописите на Микеланджело в Сикстинската капела. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 106 000 монети

Дата на емисия: октомври 2009 г.

Италия

Тема: 200 години от рождението на Луи Брайл

Описание: На монетата е изобразена ръка, която чрез допир чете отворена книга. Показалецът сочи вертикален надпис „LOUIS BRAILLE 1809-2009“, а над ръката две летящи птици символизират свободата на знанието. Монограмът на Република Италия, „RI“, стои в горния десен ъгъл, а знакът на монетния двор „R“ е в долния десен ъгъл. Под книгата е изписано името на Брайл със създадената от него азбука. В самия край са разположени инициалите „MCC“ на авторката Мария Кармела Коланери. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 2 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2009 г.

Белгия

Тема: 200-годишнина от рождението на Луи Брайл

Описание: Монетата пресъздава портрет на Луи Брайл с неговите инициали, Л и Б, на създадената от него азбука. Името му е изписано над портрета, а под него – кодът на емитиращата държава, „BE“, и датите „1809“ и „2009“. Съответно отляво и отдясно са разположени знакът на монетния двор и гравьорският знак. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 5 милиона монети

Дата на емисия: септември 2009 г.

Португалия

Тема: Втори лузофонски игри

Описание: Монетата е емитирана по повод проведените игри за страните, говорещи португалски език. На нея е изобразен гимнастик, който завърта спираловидно дълга лента. В горната част е разположен поргугалският герб и името на емитиращата държава - „PORTUGAL“. В долната част е разположен надпис „2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA“, между инициалите „INCM“ от ляво и името на художника „J. AURÉLIO“ от дясно. Над гимнастика е изписана годината „2009“. Във външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейкия съюз върху фон от концентрични кръгове.

Тираж: 1,25 милиона монети

Дата на емисия: юни 2009 г.

Сан Марино

Тема: Европейска година на творчеството и иновациите

Описание: На монетата са изобразени символи на научните изследвания: книга, компас, епруветка и колба. Вляво са изобразени три пера, емблематични за Република Сан Марино. Вдясно са годината – „2009“ – и знакът на монетния двор – „R“. Отгоре е разположен надпис „CREATIVITÀ INNOVAZIONE“. Долу са изписани името на държавата емитент – „SAN MARINO“ – и инициалите на художника – „А.М.“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 130 000 монети

Дата на емисия: май 2009 г.

Германия

Тема: Федерална провинция Саарланд

Описание: На монетата е изобразена църквата „Св.Лудвиг“ – символ на столицата на Саарланд Саарбрюкен. Представена е характерната източна фасада с камбанарията на църквата, а под нея са изписани думата „SAARLAND“ и знакът на монетния двор „G“. Дизайнът е дело на Фридрих Бренер, чиито инициали са разположени вдясно от изображението. Във външния пръстен са представени годината на отсичане – 2009, 12-те звезди на Европейския съюз и надписът „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2009 г.

Държави от еврозоната

Тема: Десета годишнина на икономическия и паричен съюз

Описание: На монетата е изобразено човече от чертички, което преминава в символа на еврото. Смисълът на посланието е, че единната валута и съответно икономическият и паричен съюз (ИПС) са последната крачка в дългата история на търговската и икономическа интеграция на Европа. Монетата е емитирана от всички държави в еврозоната и на нея са изписани името на държавата (липсващо в това изображение) и текстът „ИПС 1999-2009“ на съответния език (езици). Дизайнът е избран измежду пет проекта, класирани в предварителна селекция, от обществеността в целия Европейски съюз посредством онлайн гласуване. Проектът е дело на Георгиос Стаматопулос, скулптор от монетния отдел на централната банка на Гърция. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: различен за отделните държави

Дата на емисия: януари 2009 г.

Люксембург

Тема: Великият херцог Анри и Великата херцогиня Шарлот

Описание: На монетата са представени Великият Херцог Анри и Великата Херцогиня Шарлот. Вдясно от изображенията се намират вертикално разположени думата „LËTZEBUERG“ и годината „2009“, от двете стани на която са гравирани знакът на главния гравьор и знакът на монетния двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,4 милиона монети

Дата на емисия: януари 2009 г.