Menu

Herdenkingsmunten van €2 - 2009

Slowakije

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 20ste verjaardag van 17 november 1989 (Dag van de strijd voor vrijheid en democratie)

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een gestileerde klok met sleutels als klepels. De munt herinnert aan de demonstratie van 17 november 1989, toen demonstranten met hun sleutels rinkelden om het ontsluiten van deuren te symboliseren, een gebeurtenis die het begin vormde van de ‘Fluwelen Revolutie’ in het toenmalige Tsjechoslowakije. Onder de klok staat het teken van de kunstenaar en het muntteken van de Slowaakse Munt, Mincovňa Kremnica. Rondom de bel staat ‘17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA’, de data ‘1989-2009’ en de naam van het uitgevende land, ‘SLOVENSKO’. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: november 2009


Finland

herdenkingszijde €2

Te gedenken gebeurtenis: 200ste verjaardag van de Finse autonomie en de Landdag van Porvoo

Beschrijving van het ontwerp: De eerste Landdag van Finland kwam in 1809 bijeen in Porvoo. Uit dien hoofde toont de munt een zijaanzicht van de kathedraal van Porvoo, alwaar de openingsceremonie plaatsvond, en daarboven het jaartal ‘1809’ in gestileerde cijfers. Links ervan staat de landencode, ‘FI’, en rechts ervan het jaar van uitgifte, ‘2009’. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,6 miljoen munten

Datum van uitgifte: 2009


Vaticaanstad

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Internationale Jaar van de Astronomie

Beschrijving van het ontwerp: Deze munt is uitgegeven ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Astronomie. Het binnengedeelte van de munt is een allegorische voorstelling van de geboorte der sterren en planeten, en toont daarnaast enkele astronomische instrumenten. Het ontwerp is geïnspireerd op de fresco's van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 106 000 munten

Datum van uitgifte: 2009


Italië

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een hand die door aanraking een boek leest. De wijsvinger wijst naar het verticale opschrift ‘LOUIS BRAILLE 1809-2009’, en twee vliegende vogels boven de hand symboliseren de vrijheid van kennis. Het monogram van de Italiaanse Republiek, ‘RI’, is rechts bovenaan afgebeeld, en het muntteken ‘R’ rechts onderaan. De naam van Braille staat onder het boek geschreven in het schrift dat hij heeft ontwikkeld. Helemaal onderaan staan de initialen ‘MCC’ van de kunstenares Maria Carmela Colaneri. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 2 miljoen munten

Datum van uitgifte: oktober 2009


België

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een portret van Louis Braille met zijn initalen, L en B, in het schrift dat hij heeft ontwikkeld. Zijn naam staat boven het portret, met eronder de code van het uitgevende land, ‘BE’, en de data ‘1809’ en ‘2009’. Respectievelijk links en rechts staan het muntteken en het signatuurteken van de Meester van de Munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 5 miljoen munten

Datum van uitgifte: september 2009


Portugal

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Tweede Spelen van de Portugeestalige landen

Beschrijving van het ontwerp: De munt is uitgegeven ter gelegenheid van de voor Portugeestalige landen gehouden Spelen. De munt draagt de afbeelding van een gymnast die met een lint zwaait. Bovenaan bevindt zich het zegel van Portugal, samen met de naam van het uitgevende land: 'PORTUGAL'. Onderaan is '2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA' te lezen, met links daarvan de initialen 'INCM' en rechts de naam van de ontwerper 'J. AURÉLIO'. Boven de gymnast wordt het jaar '2009' vermeld. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld op een achtergrond van concentrische cirkellijnen.

Oplage: 1,25 miljoen munten

Datum van uitgifte: juni 2009


San Marino

€2: herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont enkele voorwerpen die verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek: een boek, een kompas, een reageerbuis en een maatkolf. Links bevinden zich de drie symbolische veren van de Republiek San Marino. Rechts staan het jaartal '2009' en het muntteken 'R'. Bovenaan is de inscriptie 'CREATIVITÀ INNOVAZIONE' te lezen. Onderaan bevinden zich de naam van het uitgevende land, 'SAN MARINO', en de initialen van de ontwerper, 'A.M.'. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 130 000 munten

Datum van uitgifte: mei 2009


Duitsland

€2: herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Bondsstaat Saarland

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is de Ludwigskirche afgebeeld, een symbool voor Saarbrücken, de hoofdstad van Saarland. De munt toont de kenmerkende oostgevel en klokkentoren van de kerk, met daaronder het woord ‘SAARLAND’ en 'G', een muntteken. De munt is ontworpen door Friedrich Brenner, wiens initialen rechts van de afbeelding te zien zijn. Langs de buitenrand staan het jaar van muntslag, 2009, de twaalf sterren van de Europese Unie en de woorden ‘BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND’.

Oplage: 30 miljoen munten

Datum van uitgifte: februari 2009


Landen van het eurogebied

€2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde &€2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een primitief getekend figuurtje dat in het €-teken overgaat. De munt wil uitdrukking geven aan de idee dat een enkele munt en, bij uitbreiding, de Economische en Monetaire Unie (EMU) het sluitstuk is in de lange geschiedenis van de handel en economische integratie in Europa. De munt, die door elk land van het eurogebied wordt uitgegeven, draagt de naam van het land en het opschrift ‘EMU 1999-2009’ in de desbetreffende taal of talen. Het ontwerp is uit vijf voorgedragen ontwerpen gekozen door burgers van de Europese Unie die hun stem online uitbrachten. Het ontwerp is van de hand van George Stamatopoulos, graveur bij de Afdeling Munten van de Bank of Greece.

Oplage: varieert van land tot land

Datum van uitgifte: januari 2009


Luxemburg

€ 2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Groothertog Henri en groothertogin Charlotte

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt staan groothertog Henri en groothertogin Charlotte afgebeeld. Rechts van de afbeelding staan verticaal het woord ‘LËTZEBUERG’ en het jaar '2009', met daarnaast het muntmeesterteken en het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,4 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2009