Menu

2 euro piemiņas monētas – 2009. gads

Slovākija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: brīvības un demokrātijas cīņu piemiņas dienas (1989. gada 17. novembra) 20. gadadiena

Apraksts. Uz monētas redzams stilizēts zvans ar atslēgām, kas attēlotas kā zvana mēlītes. Tas atgādina par 1989. gada 17. novembra demonstrāciju, kuras laikā dalībnieki žvadzināja atslēgas, šādi simbolizējot durvju atslēgšanu. Šī demonstrācija toreizējā Čehoslovākijā aizsāka Samta revolūciju. Zem zvana attēlota mākslinieka zīme un Slovākijas naudas kaltuves (Mincovňa Kremnica) zīme. Apkārt zvanam uzraksts "17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA", gadskaitļi "1989–2009" un emitentvalsts nosaukums "SLOVENSKO". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada novembris


Somija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Somijas autonomijas un Porvo parlamenta 200. gadadiena

Apraksts. Pirmā Somijas parlamenta sanāksme notika 1809. gadā Porvo, tāpēc uz monētas attēlota Porvo katedrāle, kurā notika atklāšanas ceremonija, un virs tās – stilizēts gadskaitlis "1809". Kreisajā pusē redzams valsts kods "FI", bet labajā pusē – emisijas gads "2009". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.6 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada oktobris


Vatikāns

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Starptautiskais astronomijas gads

Apraksts. Šī monēta laista apgrozībā par godu Starptautiskajam astronomijas gadam. Monētas iekšējā daļā attēlota alegorija par zvaigžņu un planētu rašanos, kā arī vairāki astronomijas instrumenti. Dizaina pamatā ir Siksta kapelā aplūkojamās Mikelandželo freskas. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 106 000 monētu

Emisijas datums: 2009. gada oktobris


Itālija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Luija Braila (Louis Braille) dzimšanas 200. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlota roka, kas ar tausti lasa atvērtu grāmatu. Rādītājpirksts vērsts uz uzrakstu "LOUIS BRAILLE 1809–2009", savukārt divi lidojoši putni virs rokas simbolizē zināšanu brīvību. Attēla augšpusē pa labi attēlota Itālijas Republikas monogramma "RI", un apakšpusē pa labi – naudas kaltuves zīme "R". Zem grāmatas Braila rakstā attēlots šā raksta izgudrotāja vārds un uzvārds. Attēla apakšā redzami mākslinieces Marijas Karmelas Kolaneri (Maria Carmela Colaneri) iniciāļi "MCC". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 2 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada oktobris


Beļģija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Luija Braila (Louis Braille) dzimšanas 200. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlots Luija Braila portrets un izgudrotāja iniciāļi "L" un "B" Braila rakstā. Virs portreta atrodas vārds, uzvārds un zem tā – emitentvalsts kods "BE", kā arī gadskaitļi "1809" un "2009". Portreta kreisajā un labajā pusē attiecīgi redzama naudas kaltuves zīme un naudas kaltuves meistara signatūras zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 5 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada septembris


Portugāle

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: 2. portugāļu valodā runājošo valstu spēles

Apraksts. Monēta emitēta par godu spēlēm, kas organizētas portugāļu valodā runājošajām valstīm. Tajā attēlots sportists, kurš izpilda vingrojumu ar garu lentu. Monētas augšdaļā attēlots Portugāles ģerbonis un emitentvalsts nosaukums "PORTUGAL". Apakšējā daļā starp iniciāļiem "INCM" kreisajā pusē un mākslinieka vārdu "J. AURÉLIO" labajā pusē uzraksts "2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA". Virs vingrotāja redzams gadskaitlis "2009". Monētas ārējā gredzenā uz koncentrisku apļu fona izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.25 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada jūnijs


Sanmarīno

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Eiropas Radošuma un inovācijas gads

Apraksts. Uz monētas attēloti priekšmeti, kas simbolizē zinātniskās pētniecības darbu – grāmata, kompass, mēģene un kolba. Kreisajā pusē redzamas Sanmarīno Republikas ģerbonī attēlotās trīs spalvas. Pa labi gadskaitlis "2009" un naudas kaltuves zīme "R". Augšdaļā uzraksts "CREATIVITÀ INNOVAZIONE". Apakšējā daļā emitentvalsts nosaukums "SAN MARINO" un mākslinieka iniciāļi "A.M.". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 130 000 monētu

Emisijas datums: 2009. gada maijs


Vācija

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Zāras federālā zeme

Apraksts. Uz monētas attēlota Sv. Ludviga baznīca (Ludwigskirche) – Zāras federālās zemes galvaspilsētas Zārbrikenes simbols. Tajā redzama baznīcas raksturīgā austrumu fasāde un zvanu tornis. Zem tā uzraksts "SAARLAND" un kaltuves zīme "G". Dizaina autors ir Frīdrihs Brenners (Friedrich Brenner), kura iniciāļi redzami pa labi no attēla. Monētas ārējā gredzenā emisijas gads "2009", 12 Eiropas Savienības zvaigznes un uzraksts "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND".

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada februāris


Euro zonas valstis

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu 2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: Ekonomikas un monetārās savienības 10. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlota vienkāršām līnijām zīmēta cilvēka figūra, kas savienota ar euro simbolu. Tā atspoguļo vienotās valūtas jēdzienu un – plašākā nozīmē – Ekonomikas un monetāro savienību (EMS) kā pēdējo posmu Eiropas ilgajā tirdzniecības un tautsaimniecības integrācijas vēsturē. Monētu emitē visas euro zonas valstis. Uz tās redzams valsts nosaukums, kā arī uzraksts "EMS 1999–2009" attiecīgās valsts valodā vai valodās. Eiropas Savienības iedzīvotāji tiešsaistes balsojumā izvēlējās šo dizainu no pieciem atlasītajiem variantiem. Tā autors ir skulptors Georgs Stamatopuls (George Stamatopoulos) no Bank of Greece Monētu kalšanas nodaļas. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: katrā valstī atšķirīgs

Emisijas datums: 2009. gada janvāris


Luksemburga

2 euro monētas puse ar piemiņas motīvu

Motīvs: lielhercogs Anrī un lielhercogiene Šarlote

Apraksts. Uz monētas attēlots lielhercogs Anrī un lielhercogiene Šarlote. Pa labi no attēla vertikāls uzraksts "LËTZEBUERG" un gadskaitlis "2009". Tam abās pusēs – kaltuves meistara zīme un kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.4 milj. monētu

Emisijas datums: 2009. gada janvāris