Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj je TARGET2?

29. junij 2016

TARGET2 je plačilni sistem, ki je v lasti in upravljanju Eurosistema. Je vodilna evropska platforma za obdelavo plačil velikih vrednosti ter jo za obdelavo plačil v eurih v realnem času uporabljajo tako centralne banke kot tudi poslovne banke.

Kaj so plačilni sistemi?

Moderna gospodarstva so odvisna od varnega in učinkovitega toka transakcij. Plačilni sistemi so infrastruktura, ki omogoča, da denar kroži v gospodarstvu. TARGET2 je plačilni sistem, ki bankam v EU omogoča, da si medsebojno nakazujejo denar v realnem času. To se imenuje bruto poravnava v realnem času (BPRČ).

Zakaj je TARGET2 pomemben?

ECB je zelo zainteresirana za to, da plačilni sistemi in druga tržna infrastruktura delujejo nemoteno in učinkovito, s čimer se ohranja tudi finančna stabilnost v euroobmočju. Zaradi tega je TARGET2 ključen gradnik v finančni integraciji v EU. Sistem omogoča prost pretok denarja preko meja ter podpira izvajanje enotne denarne politike ECB.

Kako deluje TARGET2?

Platforma je v lasti in upravljanju Eurosistema. Povedano preprosto, deluje takole:

  • banka A in banka B imata račun pri centralni banki
  • banka A mora izvršiti plačilo v eurih banki B
  • banka A sistemu TARGET2 predloži plačilni nalog
  • znesek se knjiži v breme računa banke A in v dobro računa banke B – plačilo je poravnano
  • TARGET2 banki B prenese informacije o plačilu

Kdo lahko uporablja TARGET2?

Centralne banke v EU in vse poslovne banke v njihovi državi. TARGET2 za izvrševanje plačil v eurih uporablja več kot 1.700 bank bodisi v svojem imenu bodisi v imenu svojih strank. Če upoštevamo podružnice in hčerinske družbe, se je mogoče prek sistema TARGET2 povezati z več kot 55.000 bankami po vsem svetu (in z vsemi njihovimi strankami).

Kaj je TARGET2? Kaj je TARGET2?