Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä ovat maksujärjestelmät? Entä TARGET2-järjestelmä?

29.6.2016

Moderneissa talouksissa maksujen välityksen on oltava turvallista ja tehokasta. Maksujärjestelmät toimivat kanavina, joita pitkin raha liikkuu taloudessa.

Mikä on TARGET2-järjestelmä?

TARGET2 on eurojärjestelmän omistama ja ylläpitämä maksujärjestelmä. Sen kautta pankit EU:ssa voivat välittää euromääräisiä suuria maksuja toisilleen reaaliajassa eli se on niin sanottu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä. Sitä käyttävät niin keskuspankit kuin liikepankitkin, ja se onkin yleisimmin käytetty suurten maksujen käsittelyjärjestelmä EU:ssa.

Mikä on TARGET2-järjestelmän merkitys?

EKP pyrkii ylläpitämään rahoitusjärjestelmän vakautta euroalueella. Sen kannalta on olennaisen tärkeää varmistaa, että maksujärjestelmät ja muut markkinainfrastruktuurit toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä, jossa TARGET2-järjestelmällä onkin tärkeä rooli. Järjestelmä mahdollistaa rahan vapaan liikkumisen yli rajojen ja edistää näin yhteisen rahapolitiikan toteuttamista.

Miten TARGET2-järjestelmä toimii?

Eurojärjestelmä omistaa TARGET2-järjestelmän ja ylläpitää sitä. Maksut järjestelmässä tehdään yksinkertaistettuna seuraavasti:

  • Pankilla A ja pankilla B on molemmilla tili keskuspankissa.
  • Pankista A on välitettävä euromääräinen maksu pankkiin B.
  • Pankki A lähettää maksutoimeksiannon TARGET2-järjestelmään.
  • Maksu veloitetaan pankin A tililtä ja hyvitetään pankin B tilille, eli maksu suoritetaan.
  • TARGET2-järjestelmä lähettää maksutiedot pankkiin B.

Ketkä voivat käyttää TARGET2-järjestelmää?

Järjestelmä on EU-maiden keskuspankkien ja liikepankkien käytettävissä. TARGET2-järjestelmää käyttää yli 1 700 pankkia omien maksujensa tai asiakkaidensa maksutoimeksiantojen välittämiseen. Kun mukaan lasketaan kaikki sivuliikkeet ja tytäryhtiöt, TARGET2-järjestelmän välityksellä tavoittaa yli 55 000 pankkia ja niiden asiakkaat eri puolilla maailmaa.

KATSO MYÖS

Aiheeseen liittyvää sisältöä